Co je nového

Přijímací zkoušky do prvních ročníků studijních oborů našeho gymnázia jsou naplánovány a proběhnou

05. 06. 2020 13:54 - Mgr. Ivo Kocum

tak, že pozvaní adepti, kteří měli naši školu uvedenu na přihlášce ke studiu na 1. místě přijdou
v pondělí 8. června 2020, pokud se hlásili do čtyřletého studijního oboru,
v úterý 9. června 2020, pokud se hlásili do osmiletého studijního oboru.

Vše co potřebují vědět měli zapsáno ve zvacím dopise. (Měli jste tam přiložený i "formulář "Prohlášení ..."(ke stažení)). Přineste jej vyplněný s sebou!!!
Přejeme vám hodně úspěchů a málo nervozity.
Školu otevřeme až v 8.00 hodin. Upravte, prosíme, svůj příchod k budově a chování před ní tak, abyste maximálně dodrželi současné hygienické standardy.

Od 8. června 2020 nebudeme organizovat na půdě školy dobrovolné socializační aktivity!

05. 06. 2020 13:06 - Mgr. Ivo Kocum

Všichni jsme si toho všimli. Podstatné milníky, které provázejí každý školní rok a jsou i za normálních podmínek pro provoz školy náročné a zatěžující, se nám v souvislosti s pandemií COVID-19, nahrnuly do června.
V dopisu pana ministra školství z 25.5.2020 se ...připouští osobní přítomnost žáků nižších ročníků středních škol (skupiny do 15 žáků) ve školách od 8. června 2020 za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Podstatné je, že vždy bude záležet na konkrétních podmínkách každé školy" ....
U nás nejsou podmínky příznivé.
V týdnu od 8. do 12. června otevíráme prostory naší školy pro přijímací řízení do čtyřletého a osmiletého typu studia. Zvládat budeme i související administrativu.
V týdnu od 15. do 19. června 2020 bude na našem gymnáziu probíhat společná a profilová část ústní maturitní zkoušky pro oba naše maturitní ročníky. V obou těchto týdnech je podstatná část pedagogického sboru těsně vázána ke škole, aby vůbec mohlo vše proběhnout. Zbývající vyučující se budou věnovat požadované distanční výuce.
Hlavní formou kontaktu mezi školou a žáky proto zůstává pro období následujících dvou týdnů stále distanční výuka.
Zvažujeme, a k tomu dostanete upřesňující informace, že kontakt škola žáci převedeme do osobnější formy v týdnu od 22. do 26. června.

Opravujeme údaj o lhůtě pro odevzdání ZL v našich průvodcích přijímacím řízením

04. 06. 2020 09:53 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a zákonní zástupci adeptů přijímacích zkoušek. Letošní školní rok je opravdu specifický. Snažíme se, abychom vám, kteří budete procházet úskalími přijímacího řízení, usnadnili život.
Ve změti měnících se údajů jsme v našich "PRŮVODCÍCH ...", tak dlouho a trpělivě dosazovali údaje nejnovější, až nám, naneštěstí, zůstal nezměněn, a tím pádem špatně, údaj o lhůtě, ve které je letos nutné odevzdat zápisový lístek vybrané škole, která dítě přijala.
Nahraďte si, prosíme, nesprávně uvedenou lhůtu 10 pracovních dnů novou a správnou lhůtou, která je teď zcela výjimečně kratší, a to pouze 5 pracovních dnů.
Moc se omlouváme za uvedení nesprávného údaje. Ve všech souborech je již údaj uveden správně.

Hledáme nové kolegy/ kolegyně s vhodnými aprobacemi na doplnění sborovny od září 2020

03. 06. 2020 12:45 - Mgr. Ivo Kocum

Od nového školního roku potřebujeme doplnit pedagogický sbor o nové kolegy. Na plný úvazek využijeme učitele/ učitelku s aprobací BIO - CHE a rovněž na plný úvazek, ale jako zástup za MD, potřebujeme učitele/ učitelku s aprobací ČJL. Volejte GSM: 607 850 428 a pište na reditel@gcbrod.cz .

Cermat zveřejnil zadání didaktických testů z prvního i druhého dne

03. 06. 2020 09:15 - Mgr. Ivo Kocum

Didaktický test z matematiky a z anglického jazyka psali naši studenti v "pondělí 1. června 2020". Didaktický test z českého jazyka a literatury byl na pořadu dne v "úterý 2. června 2020."

Všichni jsou hladoví po informacích k přijímacímu řízení.

02. 06. 2020 16:33 - Mgr. Ivo Kocum

"Sdílený post na FB profilu školy"

CERMAT zveřejnil harmonogram, který vás informuje o aktivitách kolem maturit i přijímacích zkoušek

28. 05. 2020 08:50 - Mgr. Ivo Kocum

Co se kdy bude dít? Kdy budou zveřejněny výsledky, a kdy se dostanou na veřejnost zadání a kdy správná řešení maturitních didaktických testů či testů z přijímacího řízení? Odpovědi vám dává "PUBLIKAČNÍ KALENDÁŘ CZVV"

Tato informace je určena našim maturantům a CERMAT ji vydal 26.5.2020

27. 05. 2020 09:10 - Mgr. Ivo Kocum

Maturanti, které čeká zkouška z cizího jazyka, mohou při přípravě využít "nového průvodce" a stejně tak je myšleno na ty, kteří se připravují ke psaní didaktického testu z MAT či MAT+"Jak na test z MAT"
Doufáme, že vám tyto informace pomohou.

Zpráva z tisku ...

26. 05. 2020 14:06 - Mgr. Ivo Kocum

K této informaci je naše stanovisko poněkud zdrženlivé. Chtělo by se říci ... NO COMMENT..."článek v tisku"

Důležité informace - zvací dopisy k přijímacímu řízení byly rozeslány - přidáváme další informace

22. 05. 2020 13:49 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zákonní zástupci adeptů našich přijímacích zkoušek.
Letošní přijímací řízení je pouze jednokolové. Dnes jsme rozeslali zvací dopisy pouze pro ty žáky, kteří podali přihlášku ke studiu tak, že naše gymnázium bylo napsáno na prvním místě. Ze zvacího dopisu se dozvíte anonymní identifikátor svého dítěte a také důležité organizační pokyny k samotné zkoušce.
Předkládáme vám"vzory zvacích dopisů pro adepty " "čtyřletého studiua" a "osmiletého studia".
V souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19 došlo ve školství k velkému množství změn.
Zcela jistě proto uvítáte pomůcku ve formě aktualizovaného
"Průvodce přijímacím řízením 2020" "pro čtyřleté studium" a pro "pro osmileté studium".
Jednou z důležitých letošních změn je i to, že se letos nepodává odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu, protože rozhodnutí ředitele je konečné.

Letos se bude místo odvolání podávat ve lhůtě do 3 dnů "Žádost o vydání nového rozhodnutí"
Odkazy již jsou funkční!

Žákům, kteří se k nám přihlásili původně "do druhého kola" sdělíme jejich anonymní identifikátor formou dopisu.

Od 18. do 25. května t.r. se řídíme MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM Ministerstva zdravotnictví

18. 05. 2020 08:44 - Mgr. Ivo Kocum

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
Vybíráme jenom tu část textu, která se nás bezprostředně týká
I.
S účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod. do 25. května 2020 do 0:00 hod. se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se zakazuje
1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost
a) žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy a účasti na závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce nebo absolutoriu, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.
atd.

Přijímačky bez obav: Balíček podpůrných studijních materiálů k přípravě na jednotnou přij. zkoušku

14. 05. 2020 08:47 - Mgr. Ivo Kocum

Národní pedagogický institut České republiky připravil na svém webu sekci s názvem"Přijímačky bez obav". Získáte spoustu užitečných informací a podpůrných materiálů.
Informace k přijímacím zkouškám ze strany MŠMT jsme obdrželi teprve včera v podvečer. Najdete je na "zde"

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2020

08. 05. 2020 10:23 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče i milí žáci - adepti přijímacího řízení pro příští školní rok 2020 - 2021.
Teprve ve čtvrtek 7. května odpoledne jsme dostali datovou schránkou skutečné znění vyhlášky o přijímacím řízení + spoustu dalších veledůležitých a hlavně závazných dokumentů k přijímacím zkouškám a maturitám. Pomalu se tím prokousáváme, protože zvláště směrem k přijímacímu řízení a jeho administrativě a právní stránce se toho mění hodně. Ze sdělovacích prostředků všichni víme, že...
v pondělí 8. června se budou konat jednokolové přijímací zkoušky do čtyřletého typu studia a
v úterý 9. června přijdou k přijímacím zkouškám adepti osmiletého studia.

Čas na vypracování testů se prodlužuje.
Časové rozvržení musí dodat CERMAT.
Určitě připravíme nějaký manuál pro rodiče i žáky.

Až budeme připraveni, dáme včas vědět formou zvacího dopisu. Pokud jste uvedli na přihlášce e-mailovou adresu zákonných zástupců pro komunikaci, pak vás oslovíme i elektronicky.

Připomínáme 75. výročí konce 2. sv. války a podpisu smlouvy o kapitulaci ve sborovně našeho gymnázia

08. 05. 2020 09:13 - Mgr. Ivo Kocum

Budova našeho gymnázia má významný podíl v dějinách konce druhé světové války. Pamětní deska na jejím plášti to jasně dokládá. 8. května 2020 si připomínáme 75. výročí konce této hrůzné etapy v dějinách lidstva a také podpis smlouvy o kapitulaci ve sborovně naší školy. V roce 2014 jsme oslavovali 95. výročí založení našeho gymnázia a do tehdy vydaného almanachu jsme tuto tématiku zapracovali. Almanach i se všemi články nabízíme k prostudování.
"Almanach k 95. výročí založení Gymnázia Český Brod"/95_almanach_titl.jpg

Už víme skoro všechno => určujeme termín maturitní zkoušky i její ústní části

07. 05. 2020 15:03 - Mgr. Ivo Kocum

Tisková konference MŠMT ve středu 6.5.2020 přinesla informaci o tom, že...
1. června 2020 budou maturanti psát didaktické testy z ANJ a MAT
2. června 2020 je na programu DT z českého jazyka a literatury.

Přesné časy zatím neznáme.
Po dohodě s ostatními gymnázii o vzájemné výměně předsedů zkušebních komisí stanovuji, že ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období tohoto školního roku budou na našem gymnáziu probíhat v týdnu od 15. do 18. června t.r.
Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

Archiv novinek

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz