Co je nového

Andělské zvonění - tradiční předvánoční akce v naší budově - přijďte se již po 9. podívat

16. 11. 2017 16:16 - Mgr. Ivo Kocum

9. ročník adventního jarmarku a festivalu kreativních dílen s názvem Andělského zvonění se již blíží./azpl20172_web.jpg
Přijďte i vy.

Zveme vás na první den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 23.11.2017 od 16.30 hod.

16. 11. 2017 16:04 - Mgr. Ivo Kocum

Těšíme se na všechny zájemce o čtyřletý i osmiletý studijní program našeho gymnázia. Máme připravenu informační schůzku, kde se dozvíte vše co o jednotných přijímacích zkouškách pro školní rok 2018/2019“. Autorem testů z ČJL a MAT bude CERMAT
Přijďte si proto poslechnout od 16.30 hod. nejčerstvější informace k obsahu i termínům přijímacích zkoušek na naše gymnázium. Předkládáme také tištěný materiál k přijímacímu řízení, který obsahuje obecné pravdy o přijímacích zkouškách. "Základní informace k organizaci přijímacích zkoušek na Gymnáziu Český Brod ve školním roce 2018/2019".

Fotoalbum - promítání filmu "Meze" a beseda s pozvanými hosty

16. 11. 2017 15:18 - Mgr. Ivo Kocum

Středa 15.11.2017 od 14.00 hod. v učebně č. 2 v přízemí.doprovodné album Děkujeme, že jste se i vy zúčastnili této akce.

Adventní Drážďany s cestovní kanceláří CK2

15. 11. 2017 07:20 - Mgr. Jiří Krčmář

Program zájezdu: Památky historického centra, Deutsches Hygiene Museum, Striezelmarkt. Termín: 1.12.2017 Sraz: 7:15 u školy Návrat: 20:00 až 21:00 ke škole Cena za žáka: 740,- Kč (platba v pondělí 20.11.2017) Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vstupné do Deutsches Hygiene Museum, pojištění a služby průvodce.(U dospělých osob (nad 17,99 let) cena nezahrnuje vstupné 8 Euro) Pojištění: Pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti z aškodu na zdraví, pojištění odpovědnosti za škodu na majetku, pojištění zavazadel a pojištění storna zájezdu. Pedagogický doprovod: Mgr. Kallupová, Ing. Kantová

Přijměte, prosíme, naše pozvání na významnou odpolední akci ve středu 15.listopadu od 14.00 hod.

13. 11. 2017 11:48 - Mgr. Ivo Kocum

V učebně č. 2 v přízemí se bude konat další beseda z cyklu "Příběhy bezpráví". Na tomto projektu tradičně spolupracujeme se společností "Jeden svět na školách".
Jste všichni srdečně zváni. Čekáme významné hosty, kteří nám jistě přiblíží své životní příběhy. V rámci Měsíce filmů na školách promítneme film "Meze". Téma "Kolektivizace ..."
Těšíme se na událost i na vás.Příběhy bezpráví 2017

Po třídních schůzkách jsme rodičům předvedli prezentaci o možnostech zapojení šikovných žáků

08. 11. 2017 12:53 - Mgr. Ivo Kocum

ze tříd nižšího gymnázia do aktivit kurzů https://www.ctm-academy.org/https://www.ctm-academy.org/.
Nejčerstvější mail informuje o otevření registrací do zimního semestru CTM Online.
Registrace probíhají od 1.11. do 30. 11. 2017. Studenti začnou studovat na začátku prosince. Nabídka kurzů zahrnuje jak kurzy přírodovědně a matematicky orientované (STEM), tak řadu kurzů v humanitních oborech. V nabídce nejsou AP kurzy a některé náročné dvousemestrální kurzy z důvodu jejich vysoké časové náročnosti. Tyto kurzy budou otevřeny opět v dalším školním roce.
Kurzy CTM Online jsou vhodné pro studenty již od 1. ročníku osmiletých gymnázií a studenty všech ročníků šestiletých či čtyřletých gymnázií až do maturitního ročníku.
Nabízíme vám přímo odkaz pro vstup do registrací Zajímavé je také sledování facebookového profilu CTM na URL: https://www.facebook.com/centrum.pro.talentovanou.mladez.

3. jednání studentského parlamentu ve čtvrtek 2.11.2017 je za námi

02. 11. 2017 12:16 - Mgr. Ivo Kocum

Opět jsme probrali celou řadu důležitých témat, zodpověděli žákovské dotazy a nastoupili do řešení problémů, které nás společně sužují. V zápisu z 3. jednání Studentského parlamentu 2.11.2017 najdete např i informaci, která se může hodit všem.
ŘŠ přislíbil, že zjistí zda lze prodloužit i ISIC průkaz, pro který nebyla loni zakoupena revalidační známka.
Zjištěno:
Revalidovat lze každý existující průkaz ISIC/ ITIC, který byl u nás vydán, i když se k němu jeden rok nebo více let revalidační známky nekupovaly!!!
Hezké čtení

Školní jídelna, kde se od 1. září tohoto roku stravujeme, vás zve na večeři a odbornou přednášku

25. 10. 2017 12:48 - Mgr. Ivo Kocum

To vše 14.11.2017 od 17.00 hod s našim doporučením, za podmínek, které najdete na plakátku Večeře ve školní jídelně

Končí první čtvrtletí školního roku - pozvánka na třídní schůzky SPG v úterý 7.11.2017

25. 10. 2017 12:27 - Mgr. Ivo Kocum

Prospěch a chování našich žáků bude vyhodnocovat odpolední pedagogická rada v úterý 7.11.2017 od 14.00 hod. Členové HV SPG se sejdou již v 16.00 hod. v učebně č. 1 v přízemí. Vlastní třídní schůzky proběhnou od 17.00 hod. v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Těšíme se na setkání s vámi.

Už zase řešíme otázku mezinárodních žákovských průkazů ISIC a ITIC

25. 10. 2017 12:24 - Mgr. Ivo Kocum

Spousta z vás, současných žáků školy, svou průkazku s logem našeho gymnázia již má.
Budete-li mít zájem, pak je možné dokoupit tzv. revalidační známku za 180,-Kč a tím se platnost průkazu prodlouží zase o 1 rok (do 31.12.2018) Seznamy, na kterých můžete potvrdit zájem o revalidaci již mají třídní učitelé k dispozici
Vy, kteří máte zájem o vydání úplně nového průkazu ISIC, na kterém je logo našeho gymnázia, musíte vyplnit přihlášku, obstarat si "průkazkovou" fotografii a zaplatit částku 290,-Kč. Zatím pouze prověřujeme váš zájem.
Výše popsané agendy bychom měli rádi ukončené v pátek 3.11.2017.
Na výběr vyplněných přihlášek, peněz a fotografii dojde až pak. Ceny ISIC (i ITIC pro učitele) průkazů u nás jsou nižší než v oficiálních kancelářích!

Žáci maturitních tříd mají stanovenu povinnost, aby si do 1.11.2017 vybrali téma své seminární práce

25. 10. 2017 12:13 - Mgr. Ivo Kocum

Prostřednictvím svých třídních učitelů dostanete i dostatečné množství podkladů k tomu jak svou seminární práci vybrat, v jakém předmětu ji registrovat a jaká jsou např. i typografická pravidla.
Ptejte se, bude vám odpovězeno.

Výchovný koncert v úterý 31.10.2017 v KD Svět Český Brod

25. 10. 2017 12:09 - Mgr. Ivo Kocum

Akce začíná pro všechny žáky, v jejichž třídách se vyučuje předmět EST v 8.00 hod.
Sraz je na místě samém v 7.45 hod.
Koncertuje cimbálová muzika "Réva".
Pokladníci jednotlivých tříd vyberou částku 50,-Kč/účastník a prostřednictvím tř. učitele zajistí předání této částky (v bankovkách) v kanceláři ZŘ ještě před akcí. Přejeme vám skutečně dobrý kulturní zážitek, protože s tímto typem výchovného koncertu máme již předchozí pozitivní zkušenost.

Podzimní prázdniny školního roku 2017 - 2018 a změna času

25. 10. 2017 11:52 - Mgr. Ivo Kocum

Podzimní prázdniny připadají na Čt 26. a Pá 27. října 2017. Školní budova bude uzavřena pro veřejnost a v útlumovém režimu minimálně temperována.
Elektronickou komunikaci vyřizujeme zcela běžně. Čas zvonění posuneme ve stanovenou dobu.
Posuňte ručky na svých hodinkách v noci ze So na Ne o 1 hodinu nazpátek.
Školu otevřeme v pondělí podle zimního času a zbytečně byste čekali 1 hodinu :-).

Vyhlášení volného dne 24. října 2017 z provozních důvodů

23. 10. 2017 09:47 - Mgr. Ivo Kocum

Krajský úřad vzal na vědomí naše oznámení o vyhlášení volného dne 24. října 2017 z provozních důvodů v Gymnáziu, Český Brod, Vítězná 616 v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.
Budova bude uzavřena.

Poslední rozloučení s Mgr. Vladimírem Libovickým

18. 10. 2017 15:51 - Mgr. Jiří Krčmář

Mgr. Vladimír Libovický.JPG

Archiv novinek

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz