Co je nového

Filmové léto na zahradě Gymnázia Český Brod

31. 07. 2020 08:39 - Mgr. Ivo Kocum

Město Český Brod ve spolupráci s Kinematografem bratří Čadíků a námi připravilo na letošní promítání pod širým nebem v zahradě gymnázia:
• pondělí 3.8. - HODINÁŘŮV UČEŇ Pohádka / Česko / Slovensko / 2019 / 102 min
"https://www.csfd.cz/film/651571-hodinaruv-ucen/prehled/"
• úterý 4.8. - POSLEDNÍ ARISTOKRATKA Komedie / Česko / Slovensko / 2019 / 110 min
"https://www.csfd.cz/film/667074-posledni-aristokratka/prehled/"
• středa 5.8. - NA STŘEŠE Drama / Komedie / Česko / 2019 / 101 min
"https://www.csfd.cz/film/424840-na-strese/prehled/"
• čtvrtek 6.8. - AFRIKOU NA PIONÝRU Dokumentární / Road movie / Slovensko / 2019 / 109 min
"https://www.csfd.cz/film/742249-afrikou-na-pionyru/prehled/"
Důležité informace:
• Prodej občerstvení zajištěn.
• Vstupné dobrovolné. Výtěžek určen na charitu.
• Deky s sebou :-)
Přijďte se podívat :-)

První ročník studijního oboru 7941K/41 je zaplněn na maximum

15. 07. 2020 12:13 - Mgr. Ivo Kocum

Další kolo přijímacího řízení do čtyřletého typu studia zcela nepochybně vyhlašovat nebudeme. Třída je naplněna na maximální možný akceptovatelný počet žáků.🤔

Vývoj přijímacího řízení do čtyřletého studia ukazuje dnešní tabulka

15. 07. 2020 12:06 - Mgr. Ivo Kocum

Předkládáme dnešní " tabulku s přijatými žáky do čtyřletého typu studia" Stav je zachycen k 15.7.2020 v čase 11:40 hod.
Současně sdělujeme, že vyhotovíme tzv. "usnesení o zastavení řízení" všem nepřijatým žákům , u kterých jsme žádosti o nové rozhodnutí nevyhověli.

"Nikdy nic nikdo nemá vyhlašovat za definitivní" - ani tabulku přijatých do primy - stav k 15.7.2020

15. 07. 2020 11:40 - Mgr. Ivo Kocum

Část textu písně Voskovce a Wericha, kterou jistě všichni známe, nás uvádí do reality.
Opět došlo k posunu v tabulce přijatých žáků. Situaci jsme mohli rychle vyřešit vydáním rozhodnutí o přijetí pro příslušného adepta řízení, protože jsme již měli k dispozici jeho odvolání proti tzv. "rozhodnutí ŘŠ o zastavení řízení".Předkládáme dnešní " tabulku s přijatými žáky k 15.7.2020 v čase 11:40 hod."

Tabulka s přijatými žáky do budoucí primy s datem 9.7.2020 je již konečná!

10. 07. 2020 12:13 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zákonní zástupci i adepti přijímacího řízení do osmiletého studia našeho gymnázia.
Podle informací, které máme k dispozici, svůj zápisový lístek již odevzdali a nebo jej na 100% hodlají odevzdat všichni oslovení uchazeči.
Budoucí prima tak bude naplněna na maximální počet žáků, který je u nás přípustný.
Pokud by došlo v průběhu prázdnin ještě k nějakým posunům, oslovíme pro doplnění počtu další žáky, kteří jsou v pořadí podle tabulky na řadě a v řádné lhůtě podali žádost o vydání nového rozhodnutí.
V tuto chvíli vydáme tzv. "usnesení o zastavení řízení" všem nepřijatým žákům , u kterých jsme žádosti o nové rozhodnutí nevyhověli. " Definitivní tabulka s přijatými žáky k 10.7.2020 v čase 12:15 hod."

Obsah tabulky s přijatými žáky do budoucí primy se opět změnil

09. 07. 2020 10:49 - Mgr. Ivo Kocum

Blahopřejeme nově přijatým žákům i jejich rodičům. Všechny dotčené rodiny již byly informovány telefonicky a vědí, že dnes přijatí žáci mají lhůtu pro odevzdání zápisového lístku až do čtvrtka 16. července 2020" Tabulka ke dni 9.7.2020 v čase 10:45 hod."

Nová tabulka pro osmileté studium ani dnes není definitivní

08. 07. 2020 12:31 - Mgr. Ivo Kocum

Čekání na doručenou poštu je dnes marné. V objektu České pošty nejde elektrický proud.
Proto jsme museli v tabulce nechat poslední dvě místa neobsazená. Je ještě možné, že někdo z dalších, dnes oslovených uchazečů, odevzdá svůj zápisový lístek na druhé škole. Pak by v další tabulce, kterou chceme publikovat zítra, přibyla i další místa, která chceme obsadit." Tabulka ke dni 8.7.2020 v čase 12:30 hod."

Sledujte novinky - ještě dnes budeme zveřejňovat posuny v tabulce přijatých u osmiletého studia

08. 07. 2020 11:08 - Mgr. Ivo Kocum

Všechny předepsané lhůty pro podání žádostí o vydání nového rozhodnutí (3 pracovní dny) i pro odevzdávání zápisových lístků (5 pracovních dnů) se nám letos promíchaly s víkendy a státními svátky. Čekáme do dnešního dne pro to, že ještě musíme dát šanci těm, kteří by snad chtěli na poslední chvíli využít služeb České pošty a.s.
Už teď je jasné, že posun bude markantní.
Zákonným zástupcům žáků, kteří nově přicházejí pro přijetí do úvahy, zatelefonujeme.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do studijního oboru 79-41-K/41 = gymnázium čtyřleté

03. 07. 2020 15:53 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zákonní zástupci, milí adepti přijímací zkoušky ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia ve školním roce 2020/2021 na našem gymnáziu.
Naše budoucí třída 1A4 je již po prvním kole dostatečně zaplněna. Přesto jsme vyhlásili toto druhé kolo přijímacího řízení, abychom pomohli alespoň dvěma volnými místy, které můžeme v našem budoucím prvním ročníku nabídnout velice kvalitním uchazečům, kteří v tuto chvíli nemají žádnou jistotu.
Výsledky jsou již zpracovány a my konstatujeme, že svou přihlášku k nám podalo 12 zájemců. Ještě před vyhodnocením přihlášek byla jedna z nich řádně stornována, takže vyhodnoceno bylo 11 přihlášek podle kritérií, která jsme zveřejnili na této stránce.
Zákonným zástupcům přihlášených žáků jsme dnes odpoledne napsali na registrovanou mailovou adresu z přihlášky pod jakým výlučným anonymním identifikátorem jsou podklady jejich dítěte vyhodnoceny. Text e-mailu byl jednotný. /mail_2_kolo.JPG
Naleznete v něm i funkční odkaz na " vyhodnocenou tabulku 2. kola" i spoustu důležitých poznámek jak dále v rámci tohoto druhého kola postupovat.
Přejeme vám hezký víkend a blahopřejeme přijatým studentům.

Posuny v tabulce s přijatými žáky osmiletého studia - stav k 1.7.2020

01. 07. 2020 13:08 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímací zkoušky do primy osmiletého studia našeho gymnázia.
Poznámka:Situace se mění velmi rychle K dnešnímu dni, tj. středa 1. července 2020, došlo k posunu o tři místa směrem do tabulky s přijatými žáky.
Vyvození aktuální pozice zbývajících adeptů zkoušky je proto jednoduché. " Aktuální tabulka s přijatými žáky " .
Od čtvrtka 2.7.2020 běží těmto třem žákům lhůta 5 dnů pro odevzdání ZL.

Prázdninový provoz školy 2020

30. 06. 2020 16:40 - Mgr. Ivo Kocum

Po celou dobu prázdnin funguje kancelář v pracovních dnech pro veřejnost od 8.00 hod do 12.00 hod. Případné návštěvy doporučujeme dojednat předem na telefonu 321 622 347. Budova totiž může být za určitých okolností uzamčena. Pracovnice např. mohou při služební pochůzce obstarávat návštěvu banky, zajišťovat listovní zásilky na poště a nebo vyřizovat kontakt s ostatními úřady.
Kontakt prostřednictvím e-mailu na obě oficiální školní podatelny gc_brod@iol.cz a nebo info@gcbrod.cz funguje bez omezení
Přejeme vám krásné prázdniny.

Vážení rodiče, milí studenti našeho gymnázia

30. 06. 2020 16:38 - Mgr. Ivo Kocum

Školní rok 2019-2020 máme za sebou i se všemi jeho zvláštnostmi. Po dlouhých měsících distanční výuky jsme se vlastně prezenčně potkali až při vydávání vysvědčení.
Vy i naši vyučující jste v poslední době museli pracovat ve zcela neobvyklých podmínkách a zcela proměnit styl své práce a ještě do toho zapojit i celou rodinu. Určitě jste se toho hodně naučili nejen z hlediska obsahu vyučované látky v jednotlivých předmětech. Teď už toho víte také mnohem víc sami o sobě, určitě jste se museli naučit nové způsoby organizace vlastní práce a spoustu fíglů, ke kterým byste na základě vlastní zkušenosti došli až po létech praxe. Aspoň k něčemu nám byla celá ta COVID-ová krize dobrá.
Je na místě vám i vašim rodičům a rodinným týmům za aktivní spolupráci poděkovat.
Jsme přesvědčení, že v dalším školním roce rozhodně vše půjde daleko lépe, a že pro to zase všichni uděláme maximum.
Užijte si krásné prázdniny.
Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

Oficiální vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do čtyřletého studia v pondělí 29. června 2020

28. 06. 2020 22:00 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o volná místa v rámci 2. kola přijímacího řízení do studijního oboru 79-41-K/41. V pátek 26.6.2020 jsme podali neoficiální informaci o tom, že druhé kolo u nás vyhlásíme a budeme se snažit vyhovět četným velice kvalitním zájemcům.
Situace se změnila a proto počet uvolněných míst navyšujeme na dvě.
Po víkendových telefonátech je také zřejmé, že všem adeptům a jejich rodičům jde o co nejrychlejší řešení situace. Druhé kolo proto vyhlašujeme v pondělí 29.6.2020 a ukončujeme již v pátek 3.7.2020 do 14 hodin, abychom mohli vyhlásit výsledky již v pátek 3.7.2020 v 18.00 hod.
Znamená to, že řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke studiu s přílohami musíte expedovat tak, aby byla doručena řediteli Gymnázia Český Brod i s využitím doručovacích služeb nejpozději do pátku 3. července 2020 14.00 hod..
Všechny důležité a závazné informace jsou shrnuty v tomto " dokumentu " ., kterým ŘŠ 2. kolo vyhlašuje.

Výsledky přijímacích zkoušek do osmiletého studia po náhradním termínu

26. 06. 2020 17:27 - Mgr. Ivo Kocum

Zvláštní komise MŠMT se rozhodla, že vyřeší organizační incidenty s nedodržení časového limitu testů při přijímacích zkouškách tím, že poskytne žákům možnost, aby na základě dobrovolnosti přistoupili k testům v náhradním termínu. U nás byla tato možnost poskytnuta 12 žákům a využilo ji 9 žáků. Všichni, kteří se tak rozhodli, dosáhli lepšího výsledku, než při prvním pokusu.
Výsledky těchto žáků jsme včlenili do aktuální tabulky, ve které evidujeme celý průběh přijímacího řízení do osmiletého studia a získali jsme následující "přehled" .
Barevné odlišení žáků, kteří mohli psát testy v náhradním termínu jistě zaznamenáte.
Veškerá poučení jsou zapsána pod tabulkouRaději připomínáme, že po vřazení výsledků z náhradního termínu do aktuální tabulky s přehledem o průběhu přijímacího řízení došlo ke změně některých výroků ředitele školy z původního výroku nepřijat(a) na nový výrok přijat(a).
Přestože již někteří zákonní zástupci těchto žáků o vydáno nového rozhodnutí požádali, nebude jim toto nové rozhodnutí vystaveno. Má se za to, že jste byli o přijetí žáka informováni a musíte si ohlídat lhůtu pro odevzdání zápisového lístku!!!.
U těch, kteří žádost nepodali se automaticky předpokládá, že u nich jako u přijatých žáků rozhodnutí o přijetí vydáno nebude!!!
Ohlídejte si lhůtu pro odevzdání ZL!!!
Veškerá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu rozešleme v tomto případě poštou.

Předběžná informace pro zájemce o 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia

25. 06. 2020 13:18 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče i adepti, kteří máte zájem o 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia.
Nově připravovanou třídu čtyřletého studia již máme naplněnou. Vnímáme, že je mnoho šikovných žáků, kteří by si studium na gymnáziu zasloužili a zatím marně hledají, i s velice slušnými výsledky, umístění. Proto činíme následující kroky:
A) Druhé kolo přijímacího řízení pro toto studium vypíšeme v pondělí 29.6.2020.
B) Vypíšeme jej na 2 (slovy dvě) volná místa
C) Dokument s názvem "Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro nový školní rok 2020-2021 a stanovená kritéria." zveřejníme v průběhu víkendu.
D) Budeme potřebovat, abyste v případě svého zájmu dodali na adresu školy řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na střední škole s nejpozdějším datem doručení do školy v pondělí 13. července 2020
E) K přihlášce připojte fotokopii dokumentu "Výpis výsledků didaktických testů JPZ do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou", který jste získali na některé ze škol, kde jste byli v evidenci pro 1. kolo přijímacího řízení.
F) Vyhlášení výsledků tohoto kola bude v pondělí 13.7.2020 odpoledne.
Oficiálně bude 2. kolo vyhlášeno až po zveřejnění dokumentu ad C)

Archiv novinek

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz