Osmileté studium - návrh učebního plánu podle ŠVP pro rok 2019/2020
 

Osmileté studium - návrh učebního plánu podle ŠVP pro rok 2019/2020

aktualizováno 01. 02. 2019 v 00:22 (Mgr. Ivo Kocum)

/plan_osmilete.JPG
Volitelné předměty 1., 2. ... 5. umožňují studentům prohlubování dalšího zaměření tak, že si studenti vybírají z nabídky - konverzace v cizích jazycích: konverzace v anglickém, německém nebo francouzském jazyce. Lze zvolit i latinu (dvouleté kursy).

Lze volit i předměty ze skupiny přírodovědně zaměřených seminářů a cvičení: seminář a cvičení z matematiky, biologie, zeměpisu, deskriptivní geometrie, fyzikálněchemický seminář, nebo programování atd. (jednoleté i dvouleté kursy).

Studenti, kteří mají větší zájem o předměty humanitní si mohou vybírat z nabídky - humanitní volitelné předměty: společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, literární seminář, psychologie, seminář estetické výchovy atd. (jednoleté i dvouleté kursy).

Ředitelství gymnázia zřizuje skupiny výše uvedených volitelných předmětů podle aktuálního žákovského zájmu a aprobačních i ekonomických možností školy.

Cizí jazyk č. 1 - jedná se o jazyk, který žák studoval na ZŠ.

Cizí jazyk č. 2 - tento jazyk je volitelný. (Vybírat lze buď anglický, německý nebo francouzský jazyk).

Pozn.: Pro studenty, kteří již na ZŠ studovali dva cizí jazyky při vytváření skupin zohledňujeme stupeň pokročilosti.

Ředitelství gymnázia zřizuje skupiny výše uvedených cizích jazyků podle aktuálního žákovského zájmu a aprobačních i ekonomických možností školy. Aby bylo možno zařadit studenta do skupiny pokročilých v daném jazyku organizují vyučující na počátku školního roku rozřazovací testy.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2019 - 2020 SE KONAJÍ:

  • V úterý 16.dubna 2019 1.termín 1. kola
  • Ve středu 17. dubna 2019 - 2.termín 1. kola.

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz