Informace pro zájemce o studium
 

Informace pro zájemce o studium

aktualizováno 31. 01. 2019 v 22:50 (Mgr. Ivo Kocum)

Na této stránce jsou zveřejňovány informace v chronologii, která starší informace odsouvá na spodní okraj a informace nejnovější jsou v horní části stránky

 • -- "Veškeré informace k nastávajícímu přijímacímu řízení budete nacházet na této podstránce" oddělovač


  Školní rok 2018 - 2019

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Vážení zájemci o studium na naše gymnázium ve šk. roce 2019 - 2020.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Již jsme absolvovali druhý den otevřených dveří, který se konal ve čtvrtek 24.1.2019 od 16.30 hod.
  Ve škole od 16.30 hod. Předložili jsme vám poslední novinky, které se týkají přijímacího řízení pro zájemce o studium ve školním roce 2019 - 2020.
  Abychom vám osvěžili probrané informace, nabízíme ke stažení "prezentaci", kterou jsme při DOD použili.

  Na této podstránce máme pro vás připraven základní dokument, kterým je,podle vyhl.353/2016 Sb., ředitelství školy povinno vždy do konce ledna aktuálního školního roku zveřejnit kritéria přijímacího řízení pro nový školní rok - tedy šk.r. 2019 - 2020

  "Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro nový šk.rok 2019-2020 a stanovená kritéria."
  Připravili jsme také odkazy na předvyplněné tiskopisy přihlášek a na"Průvodce přijímacím řízením".


  Doporučujeme také, abyste pro získání aktuálních informací sledovali náš facebookový profil na https://www.facebook.com/gcbrod.cz

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Vážení zájemci o studium na naše gymnázium.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  V období od listopadu 2018 do konce ledna 2019 se již precizovaly otázky termínů i mechanismů "Jednotného přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.
  Autorem testů z ČJL a MAT bude i letos CERMAT

  Pro snazší orientaci v problematice jsou pro vás k dispozici "Průvodci přijímacím řízením 2019"

  "pro čtyřleté studium" a pro "pro osmileté studium".

  Odkazy již jsou funkční!  Dáváme vám také k dispozici i správné letošní předvyplněné tiskopisy přihlášek ke studiu podle variant, které mohou nastat.


  Upozorňujeme, že "zazipované" odkazy pro stažení tiskopisů přihlášek jsou již plně funkční.

  I "vyplňování přihlášek" je pro letošní přijímací řízení nutno doplnit vysvětlujícím výkladem.
  Pokud nebudete podávat přihlášku na školu, kde se koná jejich vlastní školní přijímací zkouška v jejich vlastním termínu, pak údaj o termínu vůbec nevyplňujete!
  Týká se vás oficiální termín daný rozpisem pro vámi vybraný typ studia daný jeho délkou a ten vyplňovat nemusíte.

  Mějte na paměti,... na školu, kterou píšete v prvním pořadí děláte jednotnou přijímací zkoušku v prvním možném termínu.

  To, v jakém pořadí školy do přihlášky zapíšete, nemusí mít vůbec nic společného s tím, jaké preference ve skutečnosti u vás škola zapsaná na prvním místě má. Je možné, že byste na ni nikdy v životě nastoupit nechtěli, a že jste dvě přihlášky podali jenom proto, že se bude vybírat z vašich výsledků zkoušek ten nejlepší.


  Důležité informace pro zájemce o studium na našem gymnáziu ve školním roce 2019 - 2020 Každý z vás, kdo chce být zařazen v prvním kole do přijímacího řízení na našem gymnáziu, musí v prvním kole v jeden den absolvovat oba předepsané testy (ČJL a MAT). Pokud zvolíte naše gymnázium jako školu na 1. nebo i 2. místě, pak píšete zcela jistě tyto testy u nás.
  Každý z vás musí do 1.března 2019 podat svou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu. Lze použít i tiskopis loňský. Je to ten, na kterém je požadováno datum narození zákonného zástupce.
  Předpokládáme, že jste si dobře rozmysleli, že budete podávat přihlášku na dvě školy. Budete k tomu potřebovat dvě úplně identicky vyplněné přihlášky. Na každou ze škol předáte právě jednu z nich. Jedna ze škol musí být na přihlášce uvedena na 1. místě a na té budete psát oba "přijímačkové testy" (ČJL a MAT)v den prvního termínu prvního kola přijímacího řízení pro vaši vybranou délku studia, Pokud bude naše gymnázium zapsáno jako škola na prvním místě, pak přijdete zcela určitě nejprve k nám.!!!
  Vyberte si z dále uvedené nabídky ten typ tiskopisu "předvyplněné" přihlášky, která se hodí pro vaši volbu, stáhněte si jej, vyplňte a oboustranně vytiskněte. Tiskopis vyplněné přihlášky musí potvrdit ředitel vaší ZŠ tím, že jej podepíše a opatří kulatým razítkem. Přihlášku musíte odeslat vy sami! (Možné je i osobní doručení na sekretariát gymnázia) - to vše musíte stihnout do 1.3.2019
  čtyřleté studium osmileté studium
  Hlásím se na českobrodské gymnázium v prvním pořadí "4A" Hlásím se na českobrodské gymnázium v prvním pořadí "8A"
  Českobrodské gymnázium uvádím na druhém místě "4B" Českobrodské gymnázium uvádím na druhém místě "8B"
  S údaji o studiu na ZŠ a klasifikaci během studia, které máte zapsány na přihlášce si poradíme. Spolu s výsledky testu je zahrneme do výpočtového vzorce a určíme výsledný počet bodů, které získáte. Výsledné pořadí uchazečů bude určeno podle počtu bodů, které dosáhnete. Jakou vahou započítáme výsledek vašich povinných testů je stanoveno ve výše uvedeném dokumentu. Podívejte se do "Průvodce přijímacím řízením" a vyberte si správný typ přihlášky. Pozveme vás. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení - nejdříve 3.května 2019 do 24.00 hod.
  Letos zveřejňujeme anonymizovaný seznam výsledků všech uchazečů. Ti, kteří byli přijati musejí ve vlastním zájmu začít samostatně jednat a uplatnit na škole, kde byli přijati, tzv. zápisový lístek. Musíte tak učinit nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy byly výsledky zveřejněny!!! Posílat budeme pouze vyrozumění o nepřijetí.
  Ten, kdo nebyl přijat může podat odvolání proti rozhodnutí ŘŠ o nepřijetí ke studiu.  Zevrubné informace k přijímacím zkouškám od MŠMT jsou zde. "ZDE"

  oddělovač


 •  
  Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz