Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] ... [91]

Poslední třídní schůzky SPG v úterý 6.června 2017 od 17.00 hod.

2017-06-01 15:47:22 - Mgr. Ivo Kocum

následují po odpolední organizační poradě pedagogického sboru. Je to příležitost jak získat informace a eventuálně předejít klasifikačním komplikacím na konci měsíce.
Pedagogická rada uzavře hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí tohoto školního roku v úterý 27.6.2017.
Členové HV SPG se sejdou od 16.00 hod. v učebně č. 1 v přízemí.
Těšíme se na vás.

Sešla se v pořadí 10. schůzka studentského parlamentu = prázdniny se blíží

2017-06-01 15:40:01 - Mgr. Ivo Kocum

Na obvyklé podstránce najdete zápis z tohoto jednání.
Probíraná témata se vztahovala retrospektivně k přijímacímu řízení i vyhodnocení průběhu a hodnocení letošních maturitních zkoušek.
Pro veřejnost je medializován např. kariérní řád učitelů. Jaké to ale může mít od 1.9.2017 vedlejší důsledky pro přípravu nového školního roku? Alespoň náznakem se dočtete v textu.
Samozřejmostí je také nástin plánovaných důležitých aktivit, kterými do konce června musíme úspěšně projít.
Pomozte nám, prosíme. Nutně hledáme vyučujícího IVT na 8 hodin týdněPřejeme vám příjemné čtení.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého studia

2017-05-30 11:01:44 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti 2. kola přijímacích zkoušek do čtyřletého typu studia na našem gymnáziu.
V pátek 26.5.2017 byla uzávěrka příjmu přihlášek. Počkali jsme po předpokládanou dobu doručování zásilek podaných ke klasické poštovní přepravě a předkládáme tyto výsledky.
Přihlášku ke studiu podali dva uchazeči.Jejich lepší výsledky z jejich předchozích přijímacích řízení jsme přepočítali podle stejných vzorců jako tomu bylo pro uchazeče v 1. kole v dubnu t.r. Oba uchazeči/uchazečky byli přijati.
ŘŠ připravil ve správním řízení dvě rozhodnutí o přijetí ke studiu ve studijním oboru 79-41-K/41 v nadcházejícím školním roce.
Tabulka s výsledky 2. kola pro čtyřleté studium obsahuje všechny údaje ve shodě s výsledkovou tabulkou pro 1. kolo.
Od obou přijatých uchazečů / uchazeček teď očekáváme, že odevzdají nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů své vyplněné zápisové lístky, a že nám doručí také dotazník, ve kterém vyplní důležité údaje, které nám umožní zodpovědně připravit nový školní rok, vybrat kvalitní učebnice cizích jazyků, zařídit adaptační kurzy atd., atd.
Dotazník pro " čtyřleté studium".
Zveme tímto vás i vaše dítě na úvodní schůzku s vedením školy. Schůzka proběhne ve středu 28. června 2017 od 16.30 hod. v českobrodské sportovní hale.

Podmínky vyplacení částky 200,-Kč za vstupní čipovou kartu

2017-05-29 16:19:14 - Mgr. Ivo Kocum

Vyřazeným maturantům bude po vrácení funkční a neporušené vstupní karty (čipu) vyplacena částka 200,- Kč při předávání vysvědčení.
Před vyřazením se úterý ráno zastavte u ŘŠ a kartu odevzdejte ke kontrole. Karty zkontrolujeme z hlediska funkčnosti a neporušenosti.
Ve školní evidenci je také provedeno vzájemně jednoznačné přiřazení číslo vstupní karty => žák.
Peníze vyplatíme jenom za kartu se správným číslem, která navíc splní dtto nároky.

Čeká nás slavnostní předávání maturitních vysvědčení v obřadní síni českobrodské radnice

2017-05-29 16:12:35 - Mgr. Ivo Kocum

Milí maturanti, vlastně již absolventi.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení nás čeká v obřadní síni Městského úřadu Český Brod v Út 30.5.2017 od 10.00 hod.
Předpokládáme, že je společenský oděv samozřejmostí.

Pro příští školní rok hledáme vyučujícího IVT na částečný úvazek

2017-05-21 06:41:42 - Mgr. Ivo Kocum

Nabízíme částečný úvazek výuky předmětu informatika a výpočetní technika řádově 8 hodin týdně. Kontakt reditel@gcbrod.cz, GSM: 607 850 428.

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do čtyřletého typu studia pro šk.r. 2017 - 2018

2017-05-17 16:38:56 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o průběh přijímacích zkoušek na naše gymnázium.
Předchozí novinka ukazuje tabulku se stavem přijatých adeptů do tohoto typu studia v 1. kole přijímacího řízení.
Jistě jste si vypočítali, že volná místa pro vyhlášení druhého kola přijímacího řízení máme, a že je jich celkem 6.
Máme velký zájem přijmout ke studiu kvalitní zájemce, kteří v tuto chvíli nejsou ještě přijati na odpovídající střední škole.Vyhlašujeme tímto "pravidla a kritéria druhého kola přijímacího řízení pro šk.rok 2017-2018."
Nabízíme zájemcům, že nebudou muset u nás skládat žádné další doplňkové zkoušky. Využijeme proto výsledky, které jste již získali při zkouškách v prvním kole přijímacího řízení na předchozích školách.
Aby toto fungovalo, je třeba, abyste podali přihlášku a splnili nejpozději do pátku 26.5.2017 nutné podmínky a doplňková kritéria, která jsou ve výše uvedeném dokumentu publikována.
Připravili jsme pro vás i "předvyplněný tiskopis přihlášky pro druhé kolo", který musíte vyplnit úplně znova.
Pokud potřebujete cokoli konzultovat, volejte, pište.
Jsme si vědomi, že nebude úplně jednoduché získat výpis výsledků od CERMATu, který by vám měla vyhotovit některá ze škol, na které jste nebyli úspěšní. Bez tohoto výpisu ale zařazení do druhého kola přijímacího řízení není možné.
Konzultovali jsme dnes tento postup s CERMATem jako jediný reálně proveditelný..

Informace - Závěrečný stav přijímaní do čtyřletého typu studia pro šk.r. 2017 - 2018 po 1. kole

2017-05-17 16:20:59 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacích zkoušek do čtyřletého typu studia. K dnešnímu dni, tj. (17.5.2017 do 16.00 hod.) jsme vyčerpali možnost autoremedurním rozhodnutím přijmout ve správném pořadí ty, kteří se ve správné lhůtě odvolali. Počet odevzdaných zápisových lístků odpovídá počtu 26. Formou autoremedurního rozhodnutí byli přijati 4 uchazeči.
tabulka čtyřleté studium.

Zbývají ještě volná místa, která hodláme také zaplnit.
Vyhlašujeme proto druhé kolo přijímacího řízení

Věnujte, prosíme, pozornost kritériím, která musíme vyhlásit. To bude publikováno v další novince.

Osmileté studium - k dnešnímu dni uzavřena tabulku přijatých adeptů. Další autoremedury již nebudou!

2017-05-16 12:47:17 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacích zkoušek do osmiletého typu studia. K dnešnímu dni, tj. (16.5.2017 do 12.00 hod.) jsme vyčerpali možnost autoremedurním rozhodnutím přijmout ve správném pořadí ty, kteří se ve správné lhůtě odvolali. Počet odevzdaných zápisových lístků odpovídá počtu volných míst, která jsme mohli v přijímacím řízení obsadit.
osmileté studium.
Formou autoremedurního rozhodnutí bylo přijato 11 uchazečů.
Pod pomyslnou dělící čarou zůstává 21 nepřijatých uchazečů, kteří k dnešnímu dni podali odvolání, a kterým jsme nemohli vyhovět.
Náš zřizovatel nám povolil pro příští školní rok 2017 - 2018 otevření jediné třídy víceletého studia.
Složky všech odvolaných uchazečů, kterým jsme nemohli vyhovět, postupujeme proto OŠMS (Odbor školství mládeže a sportu)Krajského úřadu Středočeského kraje, kde proběhne poslední část odvolacího řízení.
S pravděpodobností, která hraničí s jistotou, potvrdí odvolací orgán rozhodnutí o nepřijetí, která vyhotovil ředitel školy bezprostředně po přijímacím řízení.
Postoupení složek odvolaných uchazečů OŠMS KÚ můžeme provést teprve až marně uplyne zákonná doba na možné odvolání i toho nejposlednějšího uchazeče, který převezme rozhodnutí o nepřijetí jako poslední.
Blahopřejeme úspěšnějším žákům i jejich rodičům k přijetí do primy našeho gymnázia pro školní rok 2017 - 2018.
Žáci, kteří přijati nebyli rozhodně nebyli neúspěšní. Vydali ze sebe v tu chvíli maximum možného a mohlo být mnoho vlivů, pro které se to tentokrát úplně nepovedlo.
Budeme se těšit na shledanou s vámi až budete na výstupu z 9. tříd ZŠ. Do dalšího žákovského života vám přejeme hodně úspěchů.

Poslední informace o stavu odevzdaných zápisových lístků a možných očekáváních

2017-05-15 16:00:55 - Mgr. Ivo Kocum

K dnešnímu dni (15.5.2017 do 15.00 hod.) vnímáme tyto úpravy tabulek: čtyřleté studium a osmileté studium.
Dnes jsme u obou typů studia udělali poslední proveditelné autoremedury.
Z tabulky pro čtyřleté studium vyplývá, že žádnou další autoremeduru již udělat nemůžeme.
Pokud neodevzdá zápisový lístek nikdo z těch, kteří jej do teď neodevzdali, pak si snad vypočítají zájemci o druhé kolo přijímacího řízení, kolik by cca mohlo být volných míst. Vše jsou to jenom orientační výpočty. Stejně tak se může počet volných míst snížit až na nulu a stejně tak se může i zvýšit,nad vypočítanou mez, protože existuje možnost tzv. "zpětvzetí" zápisového lístku.
Z tabulky pro osmileté studium vyplývá, že by teoreticky ještě svůj zápisový lístek mohlo odevzdat několik adeptů. Pokud jej neodevzdají, pak vzniká teoretická možnost pro až 4 zájemce o autoremeduru.
I zde připomínáme, že existuje také možnost zpětvzetí zápisového lístku pro ty, kteří jsou již u nás přijati.
Situace se neustále vyvíjí.
Legenda:V obou tabulkách se dnes v buňce pro zápisový lístek u žáků, kterým bylo dnes vystaveno autoremedurní rozhodnutí vyskytuje záznam čísla 1 ve žlutém políčku. Znamená to, že zákonní zástupci přislíbili, že na 100% ZL odevzdají. ZL zde fyzicky ještě nemáme, protože i pro ně platí zákonná lhůta 10 dní.

Vývoj stavu přijatých, autoremedurou přijatých a odvolaných žáků v aktualizovaném provedení

2017-05-12 15:58:48 - Mgr. Ivo Kocum

K dnešnímu dni (12.5.2017 do 15.00 hod.) vnímáme tyto úpravy tabulek: čtyřleté studium a osmileté studium.
Přejeme vám hezký víkend.

9. schůze studentského parlamentu proběhla ve čtvrtek 11.5.2017

2017-05-12 13:27:30 - Mgr. Ivo Kocum

Ve dnech, kdy bylo regulérní konání této schůze očekáváno, jsme řešili komplikovanou administrativu přijímacího řízení a na setkání opravdu nebylo možné najít volný čas. Vše k projednání jsme ale zvládli a žádná akutní neprojednaná témata nezůstala.
Co tedy najdete v zápisu z 9. jednání Studentského parlamentu 11.5.2017?.
Informace o jednání zástupců města Český Brod se studentskými parlamenty obou středních škol, které ve městě působí. Dozvíte se co řešila školská rada ohledně nového ŠVP školy na svém mimořádném zasedání.
Zazněla aktuální zpráva o stavu odevzdávaných zápisových lístků po přijímacím řízení, kvartáni mají radost, že je jako vybrané, čeká on-line testování z ČJL, MAT a CHE, atd., atd.. Pro zajištění příštího školního roku hledáme vyučujícího s aprobací IVT na částečný úvazek. Zbyl i čas na studentské připomínky. Příjemné čtení :-)

Reagujeme na spousty telefonických dotazů zda bude 2. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studium

2017-05-11 16:07:38 - Mgr. Ivo Kocum

Vydání oficiálního stanoviska s jasným a rozhodným ANO nebo naopak NE není v tuto chvíli možné. Vidíte jistě sami v souboru pročtyřleté studium jak situace vypadá.
Máme zájem mít třídu naplněnou co nejvíce a to těmi co nejlepšími studenty.
Až skončí poslední možnost pro odevzdávání zápisových lístků (psáno je úterý 16.5.2017), jenže to může být zápisový lístek teprve předán přepravci zásilek, tak neprodleně rozhodné stanovisko zveřejníme.
Podle našeho zkušenostního odhadu druhé kolo vyhlásíme a mohlo by se týkat řádově 5 volných míst.
Číslo 5 vyjadřuje pouhý odhad, není oficiálním sdělením, které by bylo možné vymáhat!

AUTOREMEDURY - Informace pro ty, kteří se zajímají o postup letošního přijímacího řízení

2017-05-11 15:22:44 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti letošního přijímacího řízení.
Začaly doslova manévry. Přijatí uchazeči odevzdávají zápisové lístky. Mají na to ještě čas do úterý 16.5.2017. Někteří z nich ještě s odevzdáním zápisového lístku váhají, protože zvažují, kterou ze dvou původně vybraných škol mají zvolit.
Mezi tím čekají na jakoukoli informaci o tom, že někdo z přijatých u nás určitě zápisový lístek neodevzdá ti, kteří u nás podali odvolání.
Pokud víme, že se skutečně uprázdnilo místo a bylo by možné přijmout dalšího z odvolaných adeptů v nárokovém pořadí, pak tak činíme.

Tzv. autoremedurou jsme mohli k dnešnímu dni (11.5.2017 do 15.00 hod.)přijmout do čtyřletého typu studia 3 uchazeče a do osmiletého studia 4 uchazeče.
Jak se tedy tabulky pokud jde o aktuální stav přijatí, autoremedury, odvolaní, nepřijatí proměňují v čase ukazují následující soubory:čtyřleté studium a osmileté studium
Budeme rádi, pokud vám tyto údaje pomohou v získání přehledu o vývoji situace.
Situace se mění doslova každým okamžikem. Soubory budeme obnovovat!
S legendou k použitým barvám v souborech si jistě poradíte. V kolonce odvolání znamená zelená buňka s číslovkou 1, že tento žák podal k dtto dni a času odvolání.

Ústní maturity

2017-05-11 13:45:37 - Mgr. Jiří Krčmář

Vážení maturanti, zde máte k dispozici rozpis ústních zkoušek pro třídu 8A8 a 4A4. Prosíme vás o včasný příchod na slavnostní zahájení a zakončení.Přejeme vám mnoho štěstí.

Jdi na stránku: [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] ... [91]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz