Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] ... [90]

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do čtyřletého typu studia pro šk.r. 2017 - 2018

2017-05-17 16:38:56 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o průběh přijímacích zkoušek na naše gymnázium.
Předchozí novinka ukazuje tabulku se stavem přijatých adeptů do tohoto typu studia v 1. kole přijímacího řízení.
Jistě jste si vypočítali, že volná místa pro vyhlášení druhého kola přijímacího řízení máme, a že je jich celkem 6.
Máme velký zájem přijmout ke studiu kvalitní zájemce, kteří v tuto chvíli nejsou ještě přijati na odpovídající střední škole.Vyhlašujeme tímto "pravidla a kritéria druhého kola přijímacího řízení pro šk.rok 2017-2018."
Nabízíme zájemcům, že nebudou muset u nás skládat žádné další doplňkové zkoušky. Využijeme proto výsledky, které jste již získali při zkouškách v prvním kole přijímacího řízení na předchozích školách.
Aby toto fungovalo, je třeba, abyste podali přihlášku a splnili nejpozději do pátku 26.5.2017 nutné podmínky a doplňková kritéria, která jsou ve výše uvedeném dokumentu publikována.
Připravili jsme pro vás i "předvyplněný tiskopis přihlášky pro druhé kolo", který musíte vyplnit úplně znova.
Pokud potřebujete cokoli konzultovat, volejte, pište.
Jsme si vědomi, že nebude úplně jednoduché získat výpis výsledků od CERMATu, který by vám měla vyhotovit některá ze škol, na které jste nebyli úspěšní. Bez tohoto výpisu ale zařazení do druhého kola přijímacího řízení není možné.
Konzultovali jsme dnes tento postup s CERMATem jako jediný reálně proveditelný..

Informace - Závěrečný stav přijímaní do čtyřletého typu studia pro šk.r. 2017 - 2018 po 1. kole

2017-05-17 16:20:59 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacích zkoušek do čtyřletého typu studia. K dnešnímu dni, tj. (17.5.2017 do 16.00 hod.) jsme vyčerpali možnost autoremedurním rozhodnutím přijmout ve správném pořadí ty, kteří se ve správné lhůtě odvolali. Počet odevzdaných zápisových lístků odpovídá počtu 26. Formou autoremedurního rozhodnutí byli přijati 4 uchazeči.
tabulka čtyřleté studium.

Zbývají ještě volná místa, která hodláme také zaplnit.
Vyhlašujeme proto druhé kolo přijímacího řízení

Věnujte, prosíme, pozornost kritériím, která musíme vyhlásit. To bude publikováno v další novince.

Osmileté studium - k dnešnímu dni uzavřena tabulku přijatých adeptů. Další autoremedury již nebudou!

2017-05-16 12:47:17 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacích zkoušek do osmiletého typu studia. K dnešnímu dni, tj. (16.5.2017 do 12.00 hod.) jsme vyčerpali možnost autoremedurním rozhodnutím přijmout ve správném pořadí ty, kteří se ve správné lhůtě odvolali. Počet odevzdaných zápisových lístků odpovídá počtu volných míst, která jsme mohli v přijímacím řízení obsadit.
osmileté studium.
Formou autoremedurního rozhodnutí bylo přijato 11 uchazečů.
Pod pomyslnou dělící čarou zůstává 21 nepřijatých uchazečů, kteří k dnešnímu dni podali odvolání, a kterým jsme nemohli vyhovět.
Náš zřizovatel nám povolil pro příští školní rok 2017 - 2018 otevření jediné třídy víceletého studia.
Složky všech odvolaných uchazečů, kterým jsme nemohli vyhovět, postupujeme proto OŠMS (Odbor školství mládeže a sportu)Krajského úřadu Středočeského kraje, kde proběhne poslední část odvolacího řízení.
S pravděpodobností, která hraničí s jistotou, potvrdí odvolací orgán rozhodnutí o nepřijetí, která vyhotovil ředitel školy bezprostředně po přijímacím řízení.
Postoupení složek odvolaných uchazečů OŠMS KÚ můžeme provést teprve až marně uplyne zákonná doba na možné odvolání i toho nejposlednějšího uchazeče, který převezme rozhodnutí o nepřijetí jako poslední.
Blahopřejeme úspěšnějším žákům i jejich rodičům k přijetí do primy našeho gymnázia pro školní rok 2017 - 2018.
Žáci, kteří přijati nebyli rozhodně nebyli neúspěšní. Vydali ze sebe v tu chvíli maximum možného a mohlo být mnoho vlivů, pro které se to tentokrát úplně nepovedlo.
Budeme se těšit na shledanou s vámi až budete na výstupu z 9. tříd ZŠ. Do dalšího žákovského života vám přejeme hodně úspěchů.

Poslední informace o stavu odevzdaných zápisových lístků a možných očekáváních

2017-05-15 16:00:55 - Mgr. Ivo Kocum

K dnešnímu dni (15.5.2017 do 15.00 hod.) vnímáme tyto úpravy tabulek: čtyřleté studium a osmileté studium.
Dnes jsme u obou typů studia udělali poslední proveditelné autoremedury.
Z tabulky pro čtyřleté studium vyplývá, že žádnou další autoremeduru již udělat nemůžeme.
Pokud neodevzdá zápisový lístek nikdo z těch, kteří jej do teď neodevzdali, pak si snad vypočítají zájemci o druhé kolo přijímacího řízení, kolik by cca mohlo být volných míst. Vše jsou to jenom orientační výpočty. Stejně tak se může počet volných míst snížit až na nulu a stejně tak se může i zvýšit,nad vypočítanou mez, protože existuje možnost tzv. "zpětvzetí" zápisového lístku.
Z tabulky pro osmileté studium vyplývá, že by teoreticky ještě svůj zápisový lístek mohlo odevzdat několik adeptů. Pokud jej neodevzdají, pak vzniká teoretická možnost pro až 4 zájemce o autoremeduru.
I zde připomínáme, že existuje také možnost zpětvzetí zápisového lístku pro ty, kteří jsou již u nás přijati.
Situace se neustále vyvíjí.
Legenda:V obou tabulkách se dnes v buňce pro zápisový lístek u žáků, kterým bylo dnes vystaveno autoremedurní rozhodnutí vyskytuje záznam čísla 1 ve žlutém políčku. Znamená to, že zákonní zástupci přislíbili, že na 100% ZL odevzdají. ZL zde fyzicky ještě nemáme, protože i pro ně platí zákonná lhůta 10 dní.

Vývoj stavu přijatých, autoremedurou přijatých a odvolaných žáků v aktualizovaném provedení

2017-05-12 15:58:48 - Mgr. Ivo Kocum

K dnešnímu dni (12.5.2017 do 15.00 hod.) vnímáme tyto úpravy tabulek: čtyřleté studium a osmileté studium.
Přejeme vám hezký víkend.

9. schůze studentského parlamentu proběhla ve čtvrtek 11.5.2017

2017-05-12 13:27:30 - Mgr. Ivo Kocum

Ve dnech, kdy bylo regulérní konání této schůze očekáváno, jsme řešili komplikovanou administrativu přijímacího řízení a na setkání opravdu nebylo možné najít volný čas. Vše k projednání jsme ale zvládli a žádná akutní neprojednaná témata nezůstala.
Co tedy najdete v zápisu z 9. jednání Studentského parlamentu 11.5.2017?.
Informace o jednání zástupců města Český Brod se studentskými parlamenty obou středních škol, které ve městě působí. Dozvíte se co řešila školská rada ohledně nového ŠVP školy na svém mimořádném zasedání.
Zazněla aktuální zpráva o stavu odevzdávaných zápisových lístků po přijímacím řízení, kvartáni mají radost, že je jako vybrané, čeká on-line testování z ČJL, MAT a CHE, atd., atd.. Pro zajištění příštího školního roku hledáme vyučujícího s aprobací IVT na částečný úvazek. Zbyl i čas na studentské připomínky. Příjemné čtení :-)

Reagujeme na spousty telefonických dotazů zda bude 2. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studium

2017-05-11 16:07:38 - Mgr. Ivo Kocum

Vydání oficiálního stanoviska s jasným a rozhodným ANO nebo naopak NE není v tuto chvíli možné. Vidíte jistě sami v souboru pročtyřleté studium jak situace vypadá.
Máme zájem mít třídu naplněnou co nejvíce a to těmi co nejlepšími studenty.
Až skončí poslední možnost pro odevzdávání zápisových lístků (psáno je úterý 16.5.2017), jenže to může být zápisový lístek teprve předán přepravci zásilek, tak neprodleně rozhodné stanovisko zveřejníme.
Podle našeho zkušenostního odhadu druhé kolo vyhlásíme a mohlo by se týkat řádově 5 volných míst.
Číslo 5 vyjadřuje pouhý odhad, není oficiálním sdělením, které by bylo možné vymáhat!

AUTOREMEDURY - Informace pro ty, kteří se zajímají o postup letošního přijímacího řízení

2017-05-11 15:22:44 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti letošního přijímacího řízení.
Začaly doslova manévry. Přijatí uchazeči odevzdávají zápisové lístky. Mají na to ještě čas do úterý 16.5.2017. Někteří z nich ještě s odevzdáním zápisového lístku váhají, protože zvažují, kterou ze dvou původně vybraných škol mají zvolit.
Mezi tím čekají na jakoukoli informaci o tom, že někdo z přijatých u nás určitě zápisový lístek neodevzdá ti, kteří u nás podali odvolání.
Pokud víme, že se skutečně uprázdnilo místo a bylo by možné přijmout dalšího z odvolaných adeptů v nárokovém pořadí, pak tak činíme.

Tzv. autoremedurou jsme mohli k dnešnímu dni (11.5.2017 do 15.00 hod.)přijmout do čtyřletého typu studia 3 uchazeče a do osmiletého studia 4 uchazeče.
Jak se tedy tabulky pokud jde o aktuální stav přijatí, autoremedury, odvolaní, nepřijatí proměňují v čase ukazují následující soubory:čtyřleté studium a osmileté studium
Budeme rádi, pokud vám tyto údaje pomohou v získání přehledu o vývoji situace.
Situace se mění doslova každým okamžikem. Soubory budeme obnovovat!
S legendou k použitým barvám v souborech si jistě poradíte. V kolonce odvolání znamená zelená buňka s číslovkou 1, že tento žák podal k dtto dni a času odvolání.

Ústní maturity

2017-05-11 13:45:37 - Mgr. Jiří Krčmář

Vážení maturanti, zde máte k dispozici rozpis ústních zkoušek pro třídu 8A8 a 4A4. Prosíme vás o včasný příchod na slavnostní zahájení a zakončení.Přejeme vám mnoho štěstí.

Zpráva pro přijaté žáky a jejich rodiče

2017-05-04 15:35:14 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a přijatí studenti. Blahopřejeme. Dosáhli jste velice dobrého výsledku ve velice silné konkurenci.
Správní rozhodnutí s razítkem jako vyrozumění o přijetí ke studiu od nás nedostanete. Běží vám teď lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku
Zveme tímto vás i vaše dítě na úvodní schůzku s vedením školy. Schůzka proběhne ve středu 28. června 2017 od 16.30 hod. v českobrodské sportovní hale.
V co možná nejkratším termínu předejte našemu gymnáziu zápisový lístek. (Nebo nám alespoň předejte informace, že tento lístek odevzdáte na jiné škole.)
V připojeném dotazníku vyplňte, prosíme,důležité údaje, které nám umožní zodpovědně připravit nový školní rok, vybrat kvalitní učebnice cizích jazyků, zařídit adaptační kurzy atd., atd.
Dotazník pro " čtyřleté studium" a pro "osmileté studium"

Průvodce přijímacím řízením pro šk. rok 2017 – 2018

2017-05-02 16:23:06 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti letošních přijímacích zkoušek.
Lhůty pro odevzdání zápisových lístků nám začaly běžet dnešním dnem, i když výsledky jste měli k dispozici již v minulém týdnu.
Abychom vše urychlili a ukončili vše, co je s administrativou přijímacího řízení spojeno, co nejdříve sdělujeme následující informaci.
Ve čtvrtek 4.května od 15.30 hod do 17.30 hod. budeme ve škole vydávat do vlastních rukou správní rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Pokud vaše dítě skončilo jenom pár míst pod pomyslnou dělící čarou, můžete přímým převzetím tohoto rozhodnutí urychlit podání svého odvolání proti nepřijetí a také rozhodování ředitele školy formou autoremedury bude daleko flexibilnější.
Vy i vaše děti jste se ocitli v nové právní situaci. Ne každý z nás se vyzná ve správním řízení.
Proto jsme pro vás připravili Průvodce přijímacím řízením pro šk. rok 2017 – 2018 pro oba typy studia. Pro čtyřleté studium a pro osmileté studium.
Věříme, že v těchto průvodcích naleznete modelovou situaci, která odpovídá vašim potřebám.
Připomínáme, že odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu můžete podávat až teprve v okamžiku, kdy jej držíte v ruce. V odvolání musíte poznamenat číslo jednací, proti kterému se odvoláváte.
Pro ty, kteří budou odevzdávat zápisový lístek připravujeme důležitý dotazník.

V pátek 28.dubna v 19.31 hod. CERMAT zpřístupnil zadání testů

2017-04-28 20:01:47 - Mgr. Ivo Kocum

pro vyřizování oprávněných žádostí těch, kteří daný didaktický test konali.
Na tomto odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal.

Oficiální výsledky přij zkoušek do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia - šk. r. 2017-2018

2017-04-28 17:31:06 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacích zkoušek na naše gymnázium.
Předkládáme vám přehledně zpracované ty nejlepší výsledky, kterých dosáhli žáci v obou možných termínech přijímacího řízení z každého testovaného předmětu, pro svou zvolenou délku studia.
Pod těmito odkazy naleznete: Výsledky adeptů čtyřletého typu studia a Výsledky adeptů osmiletého typu studia.
U každého z adeptů je i výrok zda byl adept zkoušky ke studiu přijat.
Blahopřejeme vám, kteří máte ve svém řádku radostnou informaci.
Vy, kteří nejste příliš hluboko pod pomyslnou dělící čarou, nebuďte smutní. Je rozumné ve lhůtě 3 pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí. Tato lhůta vám začíná běžet od chvíle, kdy dostanete od nás doporučený dopis s negativní informací.
Mnozí z těch, kteří skončili před vámi, možná odevzdají ve lhůtě 10 dnů svůj zápisový lístek na jiné škole než u nás, a vy, pokud u nás bude vaše odvolání, projdete tzv. autoremedurou.
Je tedy možné, že vás přijmeme vlastním opravným rozhodnutím.
Víme, že to všichni přijatí vědí, ale opravdu jim od nás žádný doporučený dopis, který by potvrzoval přijetí na naše gymnázium, nepřijde!!!!
Lhůta pro podání zápisového lístku začíná běžet od okamžiku zveřejnění údajů!!!

Přejeme vám hezký prodloužený víkend.

Výsledky přijímacího řízení právě připravujeme ke zveřejnění

2017-04-28 16:44:16 - Mgr. Ivo Kocum

Soubory s anonymizovanou informací jak vaše děti dopadly můžete očekávat +/- v 17.30 hod.
Všichni dobře víte, že jsme v lednu 2017 rozhodli, že budeme používat pro roztřídění výsledků úplně všechny kritéria, která CERMAT v datových větách přislíbil.
Pracujeme s obrovským množstvím dat, která na druhou stranu pro vás garantují, že bude hodnocení spravedlivé.
Výsledky musíme nejen publikovat, ale také k nim dopsat komentáře.
"Proto nám to trvá tak dlouho" Věřte nám, prosíme, že se nenudíme. Je zbytečné nás urychlovat telefonáty. Snažíme se o maximální křížovou kontrolu výsledků.
Vydržte a zatím si přečtěte komentáře, které jsou k tabulkám v tuto chvíli připraveny.
Komentář k výsledkové tabulce čtyřleté studiumvysledky4.JPG. Komentář k výsledkové tabulce osmileté studiumvysledky8.JPG.

Čtvrtek 27.dubna 2017 - informace z MŠMT a CERMATu - Zveřejnění zadání zkoušek

2017-04-27 14:58:56 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti letošních přijímacích zkoušek na naše gymnázium. Možná jste zaregistrovali mediální souboj o to, aby bylo možné zveřejnit zadání testů, která byla použita v přijímacím řízení. CERMAT vytrvale deklaroval, že se na zadání testů vztahuje autorský zákon, a že pokud by byla zadání zveřejněna, dojde porušení rovnosti podmínek zkoušek u těch žáků. kteří ke zkouškám přijdou teprve v náhradním termínu. (Nemocní žáci atd.)
Konečně bylo nalezeno řešení, se kterým vás tímto seznamujeme.
Info MŠMT - CERMAT.

Jdi na stránku: [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] ... [90]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz