Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] ... [99]

Přijímací řízení do víceletého gymnázia ... Co k tomu napsat......???

2018-04-28 08:27:41 - Mgr. Ivo Kocum

Stalo se to, co se stalo.
Rodiče i děti v nejistotě, v přijímačkách na gymnázia je chyba. Je to průšvih, říká ministr
V pátek 27.4.2018 odpoledne jsme již měli vše hotové. V 16.34 hod. přišel e-mail od CERMATu, abychom nic nepublikovali, atd.
Naštěstí jsme nedali údaje veřejnosti, protože jsme to ani neplánovali, takže se nemáme za co omlouvat.
Stejně je nutné dát podle správního řádu účastníkům řízení čas na nahlížení do spisu (!ne do připravené výsledkové tabulky!) ještě před vydáním rozhodnutí.
Buďte, prosíme, trpěliví. Jiné údaje, než ty, které dostaneme, zpracovat nemůžeme.
Na zpracování si dáme záležet a uděláme tak se vší zodpovědností, aby nebyl nikdo poškozen. Tabulky s výsledky se dočkáte ve středu 2.5.2018 odpoledne (máme čas až do půlnoci).

Na našem profilu zadavatele je vypsána další podlimitní veřejná zakázka

2018-04-27 00:17:22 - Mgr. Ivo Kocum

na akci Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod , která bude financována z OPŽP (Operační Program Životní Prostředí).
Tato akce zasáhne do života školy na dlouhou dobu (červen 2018 - říjen 2019) a bude řešit veškeré stavebně - technické změny o kterých byla prezentace, na které jste mohli být ve středu 25.dubna odpoledne.
Otevírání obálek bude 16.5.2018.

Ve čtvrtek 19.4.2018 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na realizaci veřejné zakázky

2018-04-27 00:06:12 - Mgr. Ivo Kocum

malého rozsahu na akci: „Havarijní stav střechy školní vily Gymnázia Český Brod č.p. 990“. Komise posuzovala a hodnotila celkem tři předložené nabídky. Rozhodujícím kritériem byla ekonomicky nejvýhodnější cena.
Ředitel školy byl pověřen, aby podepsal s vítěznou firmou smlouvu o dílo.
Podrobnosti k zakázce jsou k prohlédnutí na našem profilu zadavatele na URL: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_83.html

Je třeba připravit a realizovat volby členů školské rady - dopis rodičům a zletilým studentům

2018-04-25 16:02:19 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče – zákonní zástupci nezletilých žáků a vážení zletilí studenti našeho gymnázia.
Nastal čas, kdy je třeba připravit a realizovat volby členů školské rady Gymnázia Český Brod pro další volební období.
Podrobnosti o celé problematice tématu školská rada najdete v dopise, který jsme pro vás připravili.
Žádáme zájemce z řad rodičů a plnoletých studentů, aby se do pondělí 4. 6. 2018 přihlásili se svou kandidaturou na email skolskarada@gcbrod.cz .
Těšíme se na spolupráci.

Středa 25. dubna odpoledne - prezentace k nadcházejícím stavebně technickým úpravám budovy

2018-04-25 11:38:10 - Mgr. Ivo Kocum

Rádi vás uvítáme v učebně č.2 v přízemí naší školní budovy.
Začínáme v 17.00 hod. a těšíme se na vás.
img/2018/Plakat_Prezentace_OPZP_2018.jpg Odkaz na akci na FB profilu školy https://www.facebook.com/events/2023939957855389/

Breaking news II

2018-04-22 20:18:24 - Mgr. Ivo Kocum

Náš oktaván Břetislav Hájek obsadil 2. místo v národním finále Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti a kvalifikoval se do letní přípravy na evropské finále ECSC 2018.
Účastníků bylo 6000, takže s radostí a hrdostí Břéťovi gratulujeme.
V mailu jsou zaznamenána i tato sdělení:
Základní informace o finále včetně výsledkové listiny jsou zde:https://www.kybersoutez.cz/finale.html
Tisková zpráva z finále soutěže je k dispozici zde: https://www.kybersoutez.cz/libr…/TZ-SSKB2017-18-FinaleCR.pdf
Informace o finále soutěže proběhla v České televizi, Českém rozhlasu a v nejbližších dnech i v celostátním tisku.
Reportáž ze Studia 6 je zde: http://www.ceskatelevize.cz/…/2454676-osveta-i-hledani-bojo…

Breaking news - Jedinečná informace

2018-04-20 14:44:19 - Mgr. Ivo Kocum

- naše studentka opět dosáhla skvělého umístění v ústředním kole soutěže v německém jazyce.
Blahopřejeme k výsledku a jsme i náležitě pyšní.
Děkujeme studentce i jejím pedagogům.
Připravujeme další průlomové zprávy o báječných umístěních našich žáků. img/2018/ONJ_republika_Hai_Mi_2018.jpg

Vážení adepti přijímacích zkoušek, jejich rodiče a další zájemci - ještě na výsledky musíme počkat!

2018-04-18 15:43:38 - Mgr. Ivo Kocum

Do okamžiku, kdy škola obdrží od CERMATu výsledky uchazečů ještě zbývá pár dní.
My obdržíme agregovaná data za obě kola přijímacího řízení v Pá 27.4.2018 dopoledne.
Výsledky musí naše gymnázium zveřejnit do dvou pracovních dnů. Učiníme tak proto ve St 2.5.2018 odpoledne.
Dle § 36 a § 38 zák.č.500/2004 Sb. mají účastníci správního řízení právo vznést připomínky k řízení a nahlížet do spisu ještě před vydáním rozhodnutí. Pokud se rozhodnete, že tohoto svého práva chcete využít, můžete nás navštívit, po předchozí telefonické dohodě, ve středu 2.5.2018 dopoledne.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena.
Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají.
Ředitel školy odesílá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

 Vedle seznamu přijatých uchazečů zveřejňuje ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole (na vstupní bráně) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.gcbrod.cz) podle § 15 vyhlášky pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení.
Letos budou dva adepti osmiletého studia konat přijímací zkoušky v náhradním termínu (11.5.2018).
Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky je doplněním seznamu uchazečů přijatých po řádném termínu přijímací zkoušky. Jde o součást přijímání uchazečů v rámci konkrétního kola přijímacího řízení – jak v řádném, tak náhradním termínu – pro předpokládaný počet přijímaných uchazečů např. pro 1. kolo přijímacího řízení. Při prvním vyhlášení výsledků můžeme proto přijmout o dva uchazeče méně.
Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona).
Pro snazší orientaci v problematice jsou již od letošního ledna pro vás k dispozici "Průvodci přijímacím řízením 2018"

"pro čtyřleté studium" a pro "pro osmileté studium"
, kde je vše vysvětleno.

Zveřejnění zadání písemných prací z českého jazyka a literatury

2018-04-17 11:24:14 - Mgr. Ivo Kocum

Dne 11. 4. 2018 se konaly písemné práce z českého jazyka a literatury. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo text zadání této práce.
Výsledky písemných prací z českého jazyka budou předány řediteli školy nejpozději jeden pracovní den před zahájením ústní zkoušky žáka. Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.
Didaktické testy a zadání písemných prací, které nás čekají na začátku května, budou zveřejňovány vždy v den konání příslušné písemné zkoušky do 18.00 hodin na www.novamaturita.cz.

Přehled aktivit a událostí ve škole od 16.4.2018 do konce 30.4. 2018

2018-04-14 10:41:10 - Mgr. Ivo Kocum

1)2. termín 1.kola přijímacího řízení pro adepty čtyřletého studia Po 16.4.2018
2)2. termín 1.kola přijímacího řízení pro adepty osmiletého studiaÚt 17.4.2018
3)Výměnný pobyt našich studentů v partnerské škole v Lichtenfelsu Pá 20. – Čt 26.4.2018
4)Přednáška s diskusí na téma Československé legie Po 23.4.2018 od 17.00 hod.
5)Pedagogická rada k uzavření prospěchu a chování maturitních tříd se koná v Út 24.4.2018 odpoledne (neveřejná akce )
6)Přednáška s prezentací ŘŠ k chystaným stavebně – technickým úpravám budovy naší školy St 25.4.2018 od 17.00 hod.
7)Akce „Potěš knihou“ Čt 26.4.2018 od 14.00 hod.
8)Pondělí 30.4.2018 Vydání ročníkového vysvědčení pro maturanty a zároveň Poslední zvonění Nevaří se!!!

V případě hezkého počasí je od St 11.4.2018 umožněn výstup do školní zahrady na hl. přestávku

2018-04-10 11:56:16 - Mgr. Ivo Kocum

Výstup povolujeme s vymíněnými podmínkami. Je nutné splnit základní logické požadavky – přezouvání, udržování pořádku v prostoru zahrady i šatny, dodržování zákonných norem (nekouření, jenom věci, které smějí být přinášeny do školy atd., atd.) Odpadkové koše jsou již zajištěny.
Zahradu máme krásně uklizenou a můžeme ji používat i pro výuku. Po výuce ani po přestávkách nesmí po vás zůstat neuklizené odpadky. Pokud by se tak stalo, pak ŘŠ žákům možnost výstupu do školní zahrady ukončí!!!

V pátek 13. dubna 2018 mají stávající studenti školy tzv. ředitelský den

2018-04-09 15:44:31 - Mgr. Ivo Kocum

Ředitel školy vyhlásil se souhlasem zřizovatele toto ředitelské volno v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.
Z tohoto důvodu jsou v tento den centrálně odhlášeny všechny žákovské obědy.

V pátek 13. dubna přijdou k přijímací zkoušce, konané v prvním termínu prvního kola zájemci o ...

2018-04-09 15:20:56 - Mgr. Ivo Kocum

osmileté studium.
Váš první termín prvního kola přijímacích zkoušek se řídí tímto jednotným zadávacím schématem. PRZK18/JPZ_JZS_130418.JPG
Všichni jste byli řádně pozváni a ze zvacího dopisu byste měli také spolehlivě znát svůj výlučný anonymní identifikátor, pod kterým budete na všech písemnostech vystupovat. Pokyny k průběhu zkoušek, do které učebny jít i jaké jsou povolené pomůcky jste jistě nalezli také.
Těšíme se na vás a budeme vám držet palce, abyste úspěšně zdolali nástrahy obou testů.

JOM-HA-ŠOA - Den vzpomínání na oběti holokaustu proběhne také ve čtvrtek 12. dubna.

2018-04-09 15:18:26 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás pozvali na veřejné čtení jmen obětí holocaustu při příležitosti Jom - ha - šoa - Dne vzpomínání na oběti holocaustu, který letos připadá na čtvrtek 12. dubna.
V Českém Brodě se čtení jmen uskuteční 12. dubna v 9.30 hod. před budovou gymnázia. Budou tam přečtena jména našich bývalých českobrodských židovských sousedů, jejichž životy skončily během 2. světové války v některém z koncentračních táborů.img/JOM_HA_SOA_2018.JPG

Jdi na stránku: [1] ... [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] ... [99]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz