Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] ... [97]

Těšíme se na vás na 2. dni otevřených dveří, který pro vás pak pokračuje Novoročním koncertem

2018-01-20 13:41:15 - Mgr. Ivo Kocum

našich studentů v KD Svět.
Začínáme ve škole v 16.30 hod. a probereme s vámi poslední novinky, které se týkají přijímacího řízení pro zájemce o studium ve školním roce 2018 - 2019. Na www.gcbrod.cz budeme mít připraveny předvyplněné tiskopisy přihlášek a také písemnou podobu"Průvodce přijímacím řízením". Připravili jsme pro vás spoustu zajímavých míst, která stojí za to v naší budově navštívit.
Budeme rádi, když plynule přejdete do českobrodského KD Svět, kde pro vás, návštěvníky našeho dne otevřených dveří, pro rodiče našich žáků i pro širokou českobrodskou veřejnost, vystoupí na Novoročním koncertě naši studenti.
/koncert_plakat.jpgVstupné bude 50,- Kč na místě. /Program_novorocni_koncert_3.JPG
Můžete se těšit na výborná hudební čísla, kapelu složenou ze studentů a spoustu dalšího.
Těšíme se na vás a postupně dáváme vědět více.
Sledujte také náš facebook na https://www.facebook.com/gcbrod.cz

Jsme nositeli titulu Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

2018-01-19 22:35:21 - Mgr. Ivo Kocum

V pátek 19. ledna 2018 jsme oficiálně převzali na Přirodovědecké fakultě UK titul Fakultní škola Přirodovědecké fakulty UK.
Co všechno to znamená a jaká kritéria jsme museli splnit najdete na URL: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/fakultni-skoly?searchterm=fakultní+ško
Tohoto titulu si nesmírně vážíme a jsme si vědomi jak je jeho užívání zavazující. Pro naše gymnázium a hlavně pro naše studenty a pedagogy se otevírají obrovské možnosti spolupráce s fakultou, jejími vědeckými pracovišti i institucemi a zařízeními. Uděláme vše pro to, abychom tento získaný potenciál všestranně využili a naplnili. /logoPrFUK.jpg /Dekret_Fak_škola_PřFUK.jpg

Ještě k novým tiskopisům přihlášek na SŠ.

2018-01-11 09:10:06 - Mgr. Ivo Kocum

Nejnovější (platný) typ přihlášky ke studiu u nás téměř nepoznáte. Teprve po podrobnějším pročtení najdete nové kolonky k vyplnění.
Největší rozdíl je v nové kolonce v rubrice "Zákonný zástupce", kde je teď místo pro datum narození zákonného zástupce. S nástupem GDPR je to kolonka dost zvláštní, ale je tam. V pravém horním rohu přihlášky je opět místo pro umístění QR kódu. (Ani letos jej prý není nutné vyplňovat).
Přihláška ke studiu u nás má růžový podtisk. Přihláška ve formátu pdf, ze stánek MŠMT. Existují i tiskopisy s jinými barvami podtisku, ale ty jsou určeny pro zcela jiné příležitosti. Pro školní rok 2017/2018 prý lze použít do vyčerpání zásob tiskopisy přihlášek platných pro školní rok 2016/2017, u kterých budou doplněny údaje stanovené v tiskopisech nových. Zanedlouho bude na našem webu v sekci "Zájemce o studium" (na horní liště) ke stažení předvyplněný správný typ přihlášky. Použijte, prosíme, jenom tento, od nás stažený, růžový formulář. Podle našeho názoru nelze do starého tiskopisu nové položky doplnit.
Vysvětlivky k tiskopisům ve formátu pdf, ze stánek MŠMT.

Důležitá informace pro zájemce o studium, kteří po nás již delší dobu chtějí tiskopisy přihlášek

2018-01-10 23:47:14 - Mgr. Ivo Kocum

Říkali jsme na prvním dni otevřených dveří, že v tomto oboru nedoporučujeme příliš spěchat. Stalo se zvykem,že se na poslední chvíli mění tiskopisy.
Je to tak i letos. Podle dnešní informace zveřejnilo dne 4.1.2018 MŠMT materiál s názvem Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2017/2018.
Teď teprve můžeme začít tiskopisy pro vás připravovat. Mějte, prosíme, strpení.

Zápis z jednání 5. schůzky studentského parlamentu, který se konal ve čtvrtek 4.1.2018

2018-01-10 15:00:40 - Mgr. Ivo Kocum

je přístupný v sekci "Parlam." z horní nabídkové lišty webu.
Probraná témata souvisela s kulturními akcemi závěru prosince, protože na probrání některých souvislostí opravdu přes vánoční prázdniny nebyl čas. Mluvili jsme tedy o Vánoční akademii, o nešťastných dozvucích "Sedmácko - Třeťácké zábavy, která byla v Úvalech. Pachuť nedobrého a zkratkovitého řešení, které dává vinu za vše co se na světě a nejvíc v Úvalech přihodí, právě gymnazistům nám zůstává. Děláme kroky, abychom se dopátrali pravdy.
Již začíná svítat ... a naši studenti v tom opravdu namočeni nejsou!!!...
Máme i jasný přehled dalších akcí, které nás v následujícím období čekají. Na jednání HV SPG 9.1.2018 předložil ŘŠ koncept návrhu jak pro studenty školy získat plně licencované MS OFFICE Pro v nejposlednější verzi pro domácí užití až na 5 různých zařízeních, ke kterým má žák vazbu - to vše zadarmo. Dobrá zpráva spočívá v tom, že HV SPG na jednání v úterý 9.1.2018 tento návrh akceptoval. Jak se to udělá se dočtěte v zápisu.
To, že již připravujeme zadávací dokumentaci pro výběrová řízení na obrovský projekt "Snížení energetické náročnosti..." znamená, že jsou peníze na akci na dosah.
Zveme také 25.1.2018 na Veřejnou akademii studentů gymnázia do místního kina Svět.
Příjemné čtení.

Fungujeme přesně podle publikovaného plánu práce - třídní schůzky jsou v úterý 9.1.2017

2018-01-05 15:36:55 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče. V úterý 9. ledna 2018 odpoledne se bude konat organizační porada pedagogického sboru, po které budou následovat:
Od 16.00 hod. schůze HV SPG v učebně č. 1 v přízemí budovy
Od 17.00 následují třídní schůzky SPG v kmenových učebnách žáků

Těšíme se na vás.
Pro jistotu připomínáme, že pedagogická rada, která bude hodnotit prospěch a chování žáků za první pololetí se uskuteční v úterý 23. ledna odpoledne. Proto musí být známky uzavřeny nejpozději do pátku 19.1.2018.
Vysvědčení budeme vydávat ve středu 31.1.2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadají celostátně na pátek 2.února t.r.

Informace o zvýšení cen obědů ve školní jídelně byla poprvé zmiňována v listopadu 2017

2018-01-01 22:21:44 - Mgr. Ivo Kocum

při třídních schůzkách. Další publikace se jí dostalo v zápisu z prosincové schůze studentského parlamentu.
Raději připomínáme, protože .../obedy_2018.jpg
Přejeme vám úspěšné vykročení do nového roku.

Přání všem lidem dobré vůle

2017-12-23 00:48:55 - Mgr. Ivo Kocum

Přejeme prožití krásných, pohodových vánočních svátků. K tomu přidáváme přání hodně štěstí, zdraví a síly ke zvládnutí událostí roku následujícího. Začínáme ve středu 3. ledna 2018 :-) /GCBrod_PF2018.jpg

Vzkaz pro nové uživatele OFFICE 365

2017-12-22 15:14:47 - Mgr. Ivo Kocum

Neradi, ale připouštíme, že se vloudila malá chybička. Všichni, pokud se chcete do svého nového účtu na microsoftonline.com přihlásit, musíte změnit velikost prvního znaku hesla na velké písmeno
Pak to opravdu bude fungovat.
Hezké svátky

Splněný slib ze studentského parlamentu - OFFICE 365 pro studenty zadarmo a i třeba hned do Vánoc

2017-12-20 20:56:06 - Mgr. Ivo Kocum

V zápisu z minulého jednání parlamentu to byl bod č.5
Pro žáky i pedagogy zajistíme možnost využít Office 365 tak, aby žáci i vyučující měli gratis on-line služby s nejnovější verzí Microsoft Office i doma k dispozici. Tím přejdeme u každého žáka i pedagoga na cloudové služby.... atd.
Je čas začít s realizací. Vše potřebné vyplývá z tohoto dopisu
Heslo každému z vás sdělí třídní profesoři.
Během vánočních prázdnin tak budete mít co prozkoumávat :-)

Balík s novými průkazy ISIC a revalidačními známkami dorazil do školy

2017-12-20 19:25:53 - Mgr. Ivo Kocum

Česká pošta a.s. se činila. Teď je, milí studenti na vás, abyste se činili.
Když s sebou do školy ve čtvrtek (nejpozději v pátek 22.12.2017) přinesete svůj ISIC, ze kterého jste již odstranili (sešrabali) loňskou revalidační známku, může být celá akce předání/ převzetí ukončena ještě do Vánoc.
Určitě během svátků uvítáte např. slevy na skipasy, které bývají poskytovány po předložení ISIC průkazky.

Našemu gymnáziu byl udělen titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

2017-12-19 22:02:37 - Mgr. Ivo Kocum

Konce kalendářního roku bývají hektické. Mohou také přinést radostné informace. Jedna taková k nám přišla z Oddělení vnějších vztahů PřF UK.
V těchto dnech schválil děkan PřF UK se svým kolegiem návrh doporučený didaktickými pracovišti biologické, chemické, geografické a geologické sekce PřF UK a naše škola získá titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Udílení nových titulů proběhne během Dne otevřených dveří PřF UK v pátek 19. ledna 2018 od 10.00 v budově děkanátu Přírodovědecké fakulty UK
Být nositelem titulu Fakultní škola ... je pro nás obrovským závazkem a máme z jeho udělení velkou radost.

Milí maturanti, že se legislativa mění každým okamžikem jsme si již zvykli, ale .......

2017-12-15 14:22:09 - Mgr. Ivo Kocum

že to bude tak vážný zásah do očekávaného jarního schématu maturit, to jsme nečekali.
Citát z dnešního mailu od CERMATu:MŠMT rozhodlo po důkladném zvážení všech argumentů, kterých se mu dostalo k otázce konání písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků v jednom dni, že bude vhodnější, aby se písemné práce z cizího jazyka konaly v rámci standardního jednotného zkušebního schématu v prvním týdnu května 2018. Návrh na změnu původního záměru CZVV vychází především z argumentace Asociace ředitelů gymnázií. CZVV proto uzpůsobí svůj návrh jednotného zkušebního schématu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období tak, že 11. dubna se bude konat pouze písemná práce z českého jazyka a literatury a ostatní dílčí zkoušky konané písemnou formou v týdnu od 2. května 2018. Přesný termín konání písemných prací z cizích jazyků bude vyhlášen MŠMT a publikován v jednotném zkušebním schématu do 15. ledna 2018.

Zápis ze 4. jednání studentského parlamentu má trochu zpoždění, ale informace jsou stále aktuální

2017-12-14 12:20:47 - Mgr. Ivo Kocum

Probrali jsme jako obvykle v širokém záběru události, které bylo třeba vyhodnotit, události, které nás ještě do Vánoc čekají. Proběhly i informace o aktuálně probíhajících veřejných zakázkách, které pozitivně ovlivní studentské životy. Dotkli jsme se i případného sponzorství. Ve studentských poznámkách zaznělo i rozladění z toho, jak se staršímu žactvu nelíbí chování nových žáků 1. ročníků obojího typu studia. Zápis z 4. jednání Studentského parlamentu 7.12.2017
.Přejeme příjemné čtení.

Informace v našich novinkách na webu k případnému sponzorství zaujala

2017-12-13 09:05:33 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a přátelé našeho gymnázia.
Množí se dotazy kterým směrem zacílit případný sponzorský příspěvek a nebo, o jaké vybavení škola usiluje a aktuálně na ně, pro nedostatek financí nedosáhne.
Tak tedy:
Ve všech učebnách nás trápí stav pracovních desek lavic, na kterých se podepisuje žákovská tvořivost. Obdobně jsou na tom vnitřní odkladové desky lavic. Kupovat celé komplety lavic by bylo nehospodárné. Na výměnu jenom těchto prvků v jedné učebně bývá třeba řádově 13.000,-Kč.
Jsme si také vědomi toho, že stavitelné a pojízdné židle v počítačové učebně jsou za zenitem své životnosti.
Biologové volají po alespoň dvou studentských mikroskopech ( cena řádově 5.000,-/ 1 ks).
Ve výčtu můžeme samozřejmě pokračovat, protože toho, co utváří lepší vyučovací podmínky je velké množství.
Tak snad ještě připomínáme, že jsme z rozpočtu školy nakoupili nové židle pro zdravé sezení - (typ AIRFLEX) do učebny chemie. Na faktuře je částka 60.421,-Kč. Úplně stejné židle by bylo zapotřebí nakoupit co nejdříve i do sousední učebny č.3.
Chtěli bychom vám poděkovat za zájem o naše potřeby a opravdu si vážíme každičkého příspěvku, který prostřednictvím SPG na zlepšení podmínek školy poskytnete.
Děkujeme.
V těchto dnech řešíme spolu s SPG instalaci úplně nové WiFi sítě, která na profesionální bázi nahradí dosavadní nespolehlivé provizórium.

Jdi na stránku: [1] ... [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] ... [97]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz