Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] ... [84]

E-mail oznamující zveřejnění výsledků adeptů zkoušek do osmiletého gymnázia přišel ve 12.04 hod.

2016-04-22 12:34:14 - Mgr. Ivo Kocum

Naše 5. vyučovací hodina skončila ve 12.20 hod. Moc vás prosíme. Netelefonujte, neuhánějte nás.
To, co CERMAT zveřejnil, je surový základ, který musíme spojit s výsledky od SCIO, anonymizovat a dát tomu podobu, která může být zveřejněna. Chvilku to trvat bude.
Výsledky vám předložíme v dohledné době.
Děkujeme za porozumění.

Předkládáme vám oficiální, konečné, výsledky přijímacích zkoušek do čtyřletého typu studia

2016-04-22 00:03:24 - Mgr. Ivo Kocum

Do výpočtového vzorce jsou dosazeny jak relevantní údaje o studiu na základní škole, tak výsledky, které jsme získali po vyhodnocení přijímacích testů z MAT a ČJL od CERMATu. Pořadí uchazečů naleznete v této tabulce.
Právě začínají běžet všechny lhůty, které byste měli ve vlastním zájmu dodržet. Základní poučení o právní stránce přijímacího řízení bylo natištěno na rubu pozvánky ke zkoušce.
Vám, kteří jste ke studiu u nás přijati blahopřejeme a připomínáme, že už od nás žádný dopis s rozhodnutím o přijetí nedostanete.
Dál musíte konat sami.
Plně adjustovaný Zápisový lístek, tj. (vše vyplněno, doplněno o podpisy a kulaté razítko základní školy) můžete přinést, nejlépe osobně, od středy 27.dubna 2016 počínaje, v rozmezí pracovní doby sekretariátu školy (7.30 hod. - 14.00 hod.).

Náš dobrý úmysl zveřejnit výsledky přijímacích zkoušek hned po půlnoci 22.4.2016 úplně nevyjde

2016-04-21 19:36:16 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o studium na našem gymnáziu, kteří jste v uplynulých dnech prošli předepsanými testy přijímacího řízení přesně tak, jak je letos vyžadováno pro vámi zvolený typ studia.
Můžeme uspokojit podle původního slibu pouze adepty čtyřletého studia a po půlnoci publikovat jejich oficiální výsledky i s rozhodnutím o přijetí či nepřijetí ke studiu. V tabulce budou data anonymizována.
Na serveru CERMATu se, bohužel, objevila dnes informace, že vyhodnocení výsledků uchazečů pro víceletá gymnázia ještě není hotovo, a že výsledky budou k dispozici zítra do 12.00 hod.Certis.jpg
Chtěli jsme splnit svůj slib. Tuto situaci jsme nezavinili, přesto se omlouváme a žádáme vás o trpělivost. Uděláme vše pro to, aby se k vám výsledky dostaly hned jak to bude možné.

CERMAT vydal 19.4.2016 "Žákovského průvodce maturitní zkouškou"

2016-04-20 12:50:35 - Mgr. Ivo Kocum

Vzhledem k tomu, že didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky začínají již za pár dní, přichází tento Žákovský průvodce matur.... málem po dvanácté.
Doporučujeme všem našim maturantům, aby si text pořádně prostudovali.
Případné nejasnosti klidně přijďte konzultovat k ŘŠ a nebo ZŘ.

Výsledky sběrové akce

2016-04-20 08:32:10 - Mgr. Jiří Krčmář

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se akce zúčastnili. Celkem jsme vybrali přes 3,5 tuny starého papíru. Vítězem se stali studenti 2A8, kteří sehnali přes jednu tunu. V těsném závěsu skončila třída 3A8 a čest vyššího gymnázia uhájila 7A8 na třetím místě. Další sběr bude v říjnu příštího školního roku.

Předběžné, neoficiální, výsledky přijímacího řízení 2016 pro čtyřleté studium

2016-04-19 20:25:09 - Mgr. Ivo Kocum

Publikujeme v tuto chvíli soubor, ve kterém jsou zpracovány studijní výsledky zájemců ze základní školy. Pro vyhodnocení využíváme vzorec, do kterého později dosadíme výsledky obou testů, které CERMAT odtajní v době, kterou připouští zákon.
Nově otevíraná třída čtyřletého typu studia bude mít maximálně 30 žáků. Proto je pravděpodobnost přijetí každého z adeptů více než vysoká.

Přijímací zkoušky do čtyřletého i osmiletého studia dnes skončily

2016-04-19 14:48:25 - Mgr. Ivo Kocum

Nascanované záznamové archy od všech zájemců o čtyřleté studium pro Cermat od nás odešly již v pátek 15.dubna.
Komplet nascanovaných materiálů z pondělního testování (osmileté studium) jsme poslali na příslušné servery u Cermatu i u SCIO včera. Dnes (19.4.2016)jsme odeslali nascanované záznamové archy OSP zájemců o osmileté studium. Všechna data byla od nás předána v pořádku.
K tomu, aby mohly být zveřejněny oficiální výsledky ještě musí u Cermatu i u SCIO proběhnout příslušné vyhodnocovací operace a také SCIO bude provádět harmonizaci výsledků.
Pokud vše půjde dobře, můžeme na www.gcbrod.cz nejdříve zveřejnit oficiální výsledky v prvních minutách dne 22.4.2016.
Další místo, kde budou výsledky zveřejněny je oficiální nástěnka u vchodu do budovy gymnázia.
Uchazeči budou ve výsledkové listině zveřejněni anonymně, tj.pod výlučnými anonymními identifikátory.
Na web školy zveřejníme předběžné, neoficiální pořadí uchazečů čtyřletého studia, již v úterý 19.4.2016 ve 20.00 hod. Pozor, v tomto souboru ještě nebudou zahrnuty výsledky od CERMATu, protože CERMAT tyto výsledky ještě nezveřejnil.

V následujících dnech proběhnou přijímací zkoušky

2016-04-14 15:25:28 - Mgr. Ivo Kocum

Rozpis zkoušek hledejte v sekci pro "Zájemce o studium" a nebo pod tímto přímým odkazem
Prosíme uchazeče, aby se dostavili s dostatečným časovým předstihem (10 minut). Rodiče žádáme, aby zbytečně nevstupovali do prostor školy, kde probíhá normální výuka. Zkoušky probíhají v 2. patře. Ve škole bude fungovat systém dozorů, kteří pomohou adeptům s umístěním do příslušných učeben.
Přejeme vám mnoho štěstí.

Přibývají zprávy o výborných výsledcích v soutěžích a olympiádách

2016-04-14 15:19:10 - Mgr. Ivo Kocum

Shrnujeme výsledky našich žáků do jednoho souboru, abychom objemnými informacemi nenarušovali tok zpráv k přijímacímu řízení, které je teď nejvíce aktuální.
Děkujeme našim studentům za vzornou reprezentaci školy a moc jim gratulujeme. Udělali nám velkou radost.

Schüleraustausch ... aneb, naše výprava jede do Lichtenfelsu

2016-04-13 16:23:16 - Mgr. Ivo Kocum

a čeká ji následující program, který pro nás připravila německá strana.
Sehr geehrte Eltern,zunächst ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, eine/n tschechische/n Gastschüler/in in Ihrer Familie aufzunehmen. Program výměnného pobytu

Zápis z jednání osmé schůzky studentského parlamentu

2016-04-06 11:13:40 - Mgr. Ivo Kocum

je již k dispozici na obvyklém místě. Zájmová hesla: Majáles 2016, přijímací zkoušky a organizace života a rozvrhu školy, jednotné zadávací schéma pro DT a PP společné části MZ, plány školy ve vazbě na operační programy a ve spolupráci s městem Český Brod, "kolostavy" a pod. Zápis z 8. jednání Studentského parlamentu 6.4.2016 Hezké čtení.

Připomínáme třídní schůzky SPG v úterý 5.dubna.2016 odpoledne

2016-04-03 09:53:54 - Mgr. Ivo Kocum

Třídní schůzky začínají v 17.00 hod. Odpoledne se koná od 14.00 hod. pedagogická rada, která vyhodnotí prospěch a chování za třetí čtvrtletí tohoto školního roku. Organizační porada je její nutnou součástí. V 16.00 hod. se schází HV SPG v učebně č.1 v přízemí. Těšíme se na vás.

Není to aprílový žertík!!! Opravdu, v pátek 1.4.2016, probíhá fotografování tříd!

2016-03-31 15:49:14 - Mgr. Ivo Kocum

Zrcátko a hřebínek v kapse znamenají velkou výhodu :-)
V průběhu hlavní přestávky se v ředitelně školy schází majálesový výbor.

Podstatné informace o letošním Majálesu probíhají na facebookovém profilu

2016-03-31 07:45:13 - Mgr. Ivo Kocum

https://www.facebook.com/events/553308111495953/
"https://www.facebook.com/events/553308111495953/"

Přijímací řízení - zvací dopisy odešly s poštovním razítkem 30.3.2016

2016-03-31 00:26:45 - Mgr. Ivo Kocum

Pro vás, kteří očekáváte pozvánku k přijímacím zkouškám je to jistě důležitá informace. V textu dopisu vám oznamujeme, že tím bylo pro vás zahájeno správní řízení, a že jste jeho účastníky.
Určitě uvítáte i výlučný anonymní identifikátor, pod kterých budou výsledky zkoušek zveřejněny.
CERMAT přislíbil, že nejpozději 1.4.2016 zveřejní informaci, kdy si k nim mohou (musí) školy dojet pro zadávací materiály zkoušek.
SCIO nám svoje zkušební materiály doručí prostřednictvím centrální rozvážky.

Jdi na stránku: [1] ... [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] ... [84]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz