Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] ... [93]

Zpráva pro přijaté žáky a jejich rodiče

2017-05-04 15:35:14 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a přijatí studenti. Blahopřejeme. Dosáhli jste velice dobrého výsledku ve velice silné konkurenci.
Správní rozhodnutí s razítkem jako vyrozumění o přijetí ke studiu od nás nedostanete. Běží vám teď lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku
Zveme tímto vás i vaše dítě na úvodní schůzku s vedením školy. Schůzka proběhne ve středu 28. června 2017 od 16.30 hod. v českobrodské sportovní hale.
V co možná nejkratším termínu předejte našemu gymnáziu zápisový lístek. (Nebo nám alespoň předejte informace, že tento lístek odevzdáte na jiné škole.)
V připojeném dotazníku vyplňte, prosíme,důležité údaje, které nám umožní zodpovědně připravit nový školní rok, vybrat kvalitní učebnice cizích jazyků, zařídit adaptační kurzy atd., atd.
Dotazník pro " čtyřleté studium" a pro "osmileté studium"

Průvodce přijímacím řízením pro šk. rok 2017 – 2018

2017-05-02 16:23:06 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti letošních přijímacích zkoušek.
Lhůty pro odevzdání zápisových lístků nám začaly běžet dnešním dnem, i když výsledky jste měli k dispozici již v minulém týdnu.
Abychom vše urychlili a ukončili vše, co je s administrativou přijímacího řízení spojeno, co nejdříve sdělujeme následující informaci.
Ve čtvrtek 4.května od 15.30 hod do 17.30 hod. budeme ve škole vydávat do vlastních rukou správní rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Pokud vaše dítě skončilo jenom pár míst pod pomyslnou dělící čarou, můžete přímým převzetím tohoto rozhodnutí urychlit podání svého odvolání proti nepřijetí a také rozhodování ředitele školy formou autoremedury bude daleko flexibilnější.
Vy i vaše děti jste se ocitli v nové právní situaci. Ne každý z nás se vyzná ve správním řízení.
Proto jsme pro vás připravili Průvodce přijímacím řízením pro šk. rok 2017 – 2018 pro oba typy studia. Pro čtyřleté studium a pro osmileté studium.
Věříme, že v těchto průvodcích naleznete modelovou situaci, která odpovídá vašim potřebám.
Připomínáme, že odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu můžete podávat až teprve v okamžiku, kdy jej držíte v ruce. V odvolání musíte poznamenat číslo jednací, proti kterému se odvoláváte.
Pro ty, kteří budou odevzdávat zápisový lístek připravujeme důležitý dotazník.

V pátek 28.dubna v 19.31 hod. CERMAT zpřístupnil zadání testů

2017-04-28 20:01:47 - Mgr. Ivo Kocum

pro vyřizování oprávněných žádostí těch, kteří daný didaktický test konali.
Na tomto odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal.

Oficiální výsledky přij zkoušek do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia - šk. r. 2017-2018

2017-04-28 17:31:06 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacích zkoušek na naše gymnázium.
Předkládáme vám přehledně zpracované ty nejlepší výsledky, kterých dosáhli žáci v obou možných termínech přijímacího řízení z každého testovaného předmětu, pro svou zvolenou délku studia.
Pod těmito odkazy naleznete: Výsledky adeptů čtyřletého typu studia a Výsledky adeptů osmiletého typu studia.
U každého z adeptů je i výrok zda byl adept zkoušky ke studiu přijat.
Blahopřejeme vám, kteří máte ve svém řádku radostnou informaci.
Vy, kteří nejste příliš hluboko pod pomyslnou dělící čarou, nebuďte smutní. Je rozumné ve lhůtě 3 pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí. Tato lhůta vám začíná běžet od chvíle, kdy dostanete od nás doporučený dopis s negativní informací.
Mnozí z těch, kteří skončili před vámi, možná odevzdají ve lhůtě 10 dnů svůj zápisový lístek na jiné škole než u nás, a vy, pokud u nás bude vaše odvolání, projdete tzv. autoremedurou.
Je tedy možné, že vás přijmeme vlastním opravným rozhodnutím.
Víme, že to všichni přijatí vědí, ale opravdu jim od nás žádný doporučený dopis, který by potvrzoval přijetí na naše gymnázium, nepřijde!!!!
Lhůta pro podání zápisového lístku začíná běžet od okamžiku zveřejnění údajů!!!

Přejeme vám hezký prodloužený víkend.

Výsledky přijímacího řízení právě připravujeme ke zveřejnění

2017-04-28 16:44:16 - Mgr. Ivo Kocum

Soubory s anonymizovanou informací jak vaše děti dopadly můžete očekávat +/- v 17.30 hod.
Všichni dobře víte, že jsme v lednu 2017 rozhodli, že budeme používat pro roztřídění výsledků úplně všechny kritéria, která CERMAT v datových větách přislíbil.
Pracujeme s obrovským množstvím dat, která na druhou stranu pro vás garantují, že bude hodnocení spravedlivé.
Výsledky musíme nejen publikovat, ale také k nim dopsat komentáře.
"Proto nám to trvá tak dlouho" Věřte nám, prosíme, že se nenudíme. Je zbytečné nás urychlovat telefonáty. Snažíme se o maximální křížovou kontrolu výsledků.
Vydržte a zatím si přečtěte komentáře, které jsou k tabulkám v tuto chvíli připraveny.
Komentář k výsledkové tabulce čtyřleté studiumvysledky4.JPG. Komentář k výsledkové tabulce osmileté studiumvysledky8.JPG.

Čtvrtek 27.dubna 2017 - informace z MŠMT a CERMATu - Zveřejnění zadání zkoušek

2017-04-27 14:58:56 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti letošních přijímacích zkoušek na naše gymnázium. Možná jste zaregistrovali mediální souboj o to, aby bylo možné zveřejnit zadání testů, která byla použita v přijímacím řízení. CERMAT vytrvale deklaroval, že se na zadání testů vztahuje autorský zákon, a že pokud by byla zadání zveřejněna, dojde porušení rovnosti podmínek zkoušek u těch žáků. kteří ke zkouškám přijdou teprve v náhradním termínu. (Nemocní žáci atd.)
Konečně bylo nalezeno řešení, se kterým vás tímto seznamujeme.
Info MŠMT - CERMAT.

Na to, abychom publikovali výsledky přijímacího řízení je ještě moc brzy

2017-04-19 20:53:27 - Mgr. Ivo Kocum

Podle zvýšeného počtu přístupů na náš web vidíme, že je o výsledky přijímacích zkoušek enormní zájem.
Většina z adeptů zkoušek využila svého práva a podala v prvním kole přihlášku na dvě střední školy. Po každém zkušebním dnu jsme odeslali nascanovaná data na server Cermatu. V následujícím období budou probíhat harmonizační výpočty a pak i celkové zpracování výsledků.
Cermat pošle jednotlivým školám kompletní datové věty s výsledky uchazečů až v pátek 28. dubna. Do té doby jsme na tom úplně stejně jako vy. Čekáme na informace.
Zákon nám dává na další zpracování výsledků dva pracovní dny.
Tabulky s konečnými výsledky od nás můžete očekávat až 3. května. Žádáme vás o trpělivost.

Sběr starého papíru

2017-04-19 08:59:37 - Mgr. Jiří Krčmář

Tradiční sběr starého papíru proběhne v termínu od 2.května do 12. května. Opět se bude jednat o mezitřídní soutěž. Třída, která donese největší množství sběru dostane sladkou odměnu. Papír se bude vybírat před začátkem vyučování (7:30-7:45) před tělocvičnou. Doufáme, že se všichni zúčastníte.

Bakaláři opět fungují

2017-04-18 15:25:04 - Mgr. Ivo Kocum

Děkujeme vám za trpělivost. Žádná data se neztratila.

Omluvte, prosíme, nefunkčnost Bakalářů

2017-04-15 01:42:02 - Mgr. Ivo Kocum

Náš server s instalací Bakalářů "vážně onemocněl". V těchto dnech mu na počítačové klinice transplantují nový zdroj. Po krátké rekonvalescenci (po Velikonocích) bude server opět v provozu.
Ve světě počítačů to není nic neobvyklého. Zdroje jsou hodně namáhané a bývají poruchové. Dobrá zpráva říká, že jsou data neporušená.
Děkujeme za pochopení a toleranci.

Setkání s písničkářem, cestovatelem, spisovatelem, - panem Janem Burianem

2017-04-15 01:22:04 - Mgr. Ivo Kocum

proběhlo v pondělí 10. dubna v tělocvičně naší školy.
Připomeňte si, prosím, atmosféru této události Děkujeme i publiku ze tříd 4A8, 5A8, 1A4 a 6A8. Několik záběrů z akce je ve fotogalerii

O ocenění pro našeho pedagoga - PhDr. Vladimíra J. Mrvíka, PhD.

2017-04-15 00:55:58 - Mgr. Ivo Kocum

jsme se dozvěděli prostřednictvím odkazu na webové stránce Krajského úřadu Středočeského kraje, kde je pod titulkem

Pamětní plakety Ministerstva obrany ČR a pamětní listy Středočeského kraje za příkladnou péči o válečné hroby získalo šest Středočechů a dvě města

uvedeno ...
Slavnostní předávání se odehrálo ve středu 12. dubna. předávání plakety prof. Mrvíkovi
Blahopřejeme

Úterý 11. dubna => Maturitní písemka z ČJL

2017-04-15 00:28:06 - Mgr. Ivo Kocum

již patří jenom vzpomínkám. Ve fotogalerii naleznete historické fotky i po letech.

Prázdninový provoz školy

2017-04-12 15:08:08 - Mgr. Ivo Kocum

Ve čtvrtek 13. dubna 2017 bude školní budova uzavřena, vytápění minimalizované. Veškerá zamýšlená jednání se školou převeďte, prosíme, do dnů příštího týdne.

Velký pátek je státním svátkem - Velikonoční prázdniny jsou jenom ve čtvrtek 13. dubna.

2017-04-12 10:51:27 - Mgr. Ivo Kocum

I my, samozřejmě tuto skutečnost víme, ale ještě jsme si nestačili zvyknout na nové zařazení tohoto významného dne mezi státní svátky ČR. I v oficiálních dokumentech MŠMT, odkud jsme informaci o dnech prázdnin ve školním roce 2016 - 2017 převzali, to není zohledněno.
Příště se polepšíme. Přejeme vám hezké svátky velikonoční.

Jdi na stránku: [1] ... [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] ... [93]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz