Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] ... [97]

Maratón psaní dopisů 2017 ve spolupráci s Amnesty International od 8. do 13. prosince i u nás

2017-12-09 08:53:39 - Mgr. Ivo Kocum

/maraton_dopisu_logo.jpgUspořádat "Maraton psaní dopisů" může opravdu každý. Ten, který pořádáme u nás je součástí celosvětové kampaně Maraton psaní dopisů pod záštitou Amnesty International. Díky ručně psaným dopisům pomáháme nespravedlivě vězněným a utlačovaným obráncům lidských práv. Lidem, kteří měli odvahu se postavit za práva ostatních. Lidská práva a svoboda nejsou samozřejmost.
Jak to funguje?
/marathon-dopisu.jpg
Podepsat dopisy můžete i on-line na webu https://www.amnesty.cz/maraton/

Sliby se mají plnit - dáváme k dispozici prezentaci ze dne otevřených dveří 23.11.2017

2017-12-05 22:06:00 - Mgr. Ivo Kocum

Při setkání zájemců o studium na našem gymnáziu s vedením školy jsme slíbili, že poskytneme "prezentaci" se základními údaji k přijímacímu řízení pro školní rok 2018 - 2019. Slib je tímto splněn a my tímto také zveme na lednový den otevřených dveří, který nás čeká ve čtvrtek 25.1.2018. Chystáme pro vás překvapení. Určitě se vám vyplatí přijít třeba i podruhé

Případné sponzorské dary - Jak vše zařídit ?

2017-12-03 10:07:49 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a přátelé našeho gymnázia. Rozhodli jsme se, že nebudeme na konci tohoto kalendářního roku oslovovat rodiče cílenou kampaní pro získání sponzorských darů. Není to proto, že bychom měli ve školství přebytek finančních prostředků a nebo, že bychom snad vůbec nic nepotřebovali.
Na místě je vše vysvětlit spíše naší ostýchavostí. Po všech předvolebních slibem je stejně nakonec situace zase stejná, a každý můžeme mít oprávněný pocit, že na školství jsme již přispěli ze svých daní.
Pokud byste chtěli pro potřeby gymnázia poskytnout finanční prostředky a nebo materiální dar, přijímá je pro nás a rozvážně s nimi hospodaří Společnost přátel gymnázia Český Brod, z.s..
Aktuálně, z dříve takto získaných prostředků, zařizujeme pro vaše děti novou WiFi síť školy, ze které nepochybně budou mít všichni velký užitek.
Pokud i vy cítíte, že byste rádi škole rádi poskytli svůj finanční dar, učiňte tak, prosíme, prostřednictvím účtu SPG, Č.úč. 0425848349/0800 Česká spořitelna a.s.. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosíme, kdo je odesílatelem částky a např. pro jaké účely je částka poukázána.
Vedení školy tento účet nespravuje. Nemáme možnost příchozí ani odchozí platby kontrolovat. Abychom se dozvěděli, že byl sponzorský příspěvek poukázán, prosíme vás, abyste nás u uskutečněné transakci informovali prostřednictvím e-mailu (reditel@gcbrod.cz). My zařídíme vyhotovení potvrzení o přijetí daru pro daňové účely a necháme je potvrdit u předsedkyně SPG.
Velice si vaší filantropie vážíme a děkujeme vám za ni.

Andělské zvonění - tradiční předvánoční akce v naší budově - přijďte se již po 9. podívat

2017-11-16 16:16:28 - Mgr. Ivo Kocum

9. ročník adventního jarmarku a festivalu kreativních dílen s názvem Andělského zvonění se již blíží./azpl20172_web.jpg
Přijďte i vy.

Zveme vás na první den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 23.11.2017 od 16.30 hod.

2017-11-16 16:04:36 - Mgr. Ivo Kocum

Těšíme se na všechny zájemce o čtyřletý i osmiletý studijní program našeho gymnázia. Máme připravenu informační schůzku, kde se dozvíte vše co o jednotných přijímacích zkouškách pro školní rok 2018/2019“. Autorem testů z ČJL a MAT bude CERMAT
Přijďte si proto poslechnout od 16.30 hod. nejčerstvější informace k obsahu i termínům přijímacích zkoušek na naše gymnázium. Předkládáme také tištěný materiál k přijímacímu řízení, který obsahuje obecné pravdy o přijímacích zkouškách. "Základní informace k organizaci přijímacích zkoušek na Gymnáziu Český Brod ve školním roce 2018/2019".

Fotoalbum - promítání filmu "Meze" a beseda s pozvanými hosty

2017-11-16 15:18:41 - Mgr. Ivo Kocum

Středa 15.11.2017 od 14.00 hod. v učebně č. 2 v přízemí.doprovodné album Děkujeme, že jste se i vy zúčastnili této akce.

Adventní Drážďany s cestovní kanceláří CK2

2017-11-15 07:20:00 - Mgr. Jiří Krčmář

Program zájezdu: Památky historického centra, Deutsches Hygiene Museum, Striezelmarkt. Termín: 1.12.2017 Sraz: 7:15 u školy Návrat: 20:00 až 21:00 ke škole Cena za žáka: 740,- Kč (platba v pondělí 20.11.2017) Cena zahrnuje: dopravu autobusem, vstupné do Deutsches Hygiene Museum, pojištění a služby průvodce.(U dospělých osob (nad 17,99 let) cena nezahrnuje vstupné 8 Euro) Pojištění: Pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti z aškodu na zdraví, pojištění odpovědnosti za škodu na majetku, pojištění zavazadel a pojištění storna zájezdu. Pedagogický doprovod: Mgr. Kallupová, Ing. Kantová

Přijměte, prosíme, naše pozvání na významnou odpolední akci ve středu 15.listopadu od 14.00 hod.

2017-11-13 11:48:05 - Mgr. Ivo Kocum

V učebně č. 2 v přízemí se bude konat další beseda z cyklu "Příběhy bezpráví". Na tomto projektu tradičně spolupracujeme se společností "Jeden svět na školách".
Jste všichni srdečně zváni. Čekáme významné hosty, kteří nám jistě přiblíží své životní příběhy. V rámci Měsíce filmů na školách promítneme film "Meze". Téma "Kolektivizace ..."
Těšíme se na událost i na vás.Příběhy bezpráví 2017

Po třídních schůzkách jsme rodičům předvedli prezentaci o možnostech zapojení šikovných žáků

2017-11-08 12:53:26 - Mgr. Ivo Kocum

ze tříd nižšího gymnázia do aktivit kurzů https://www.ctm-academy.org/https://www.ctm-academy.org/.
Nejčerstvější mail informuje o otevření registrací do zimního semestru CTM Online.
Registrace probíhají od 1.11. do 30. 11. 2017. Studenti začnou studovat na začátku prosince. Nabídka kurzů zahrnuje jak kurzy přírodovědně a matematicky orientované (STEM), tak řadu kurzů v humanitních oborech. V nabídce nejsou AP kurzy a některé náročné dvousemestrální kurzy z důvodu jejich vysoké časové náročnosti. Tyto kurzy budou otevřeny opět v dalším školním roce.
Kurzy CTM Online jsou vhodné pro studenty již od 1. ročníku osmiletých gymnázií a studenty všech ročníků šestiletých či čtyřletých gymnázií až do maturitního ročníku.
Nabízíme vám přímo odkaz pro vstup do registrací Zajímavé je také sledování facebookového profilu CTM na URL: https://www.facebook.com/centrum.pro.talentovanou.mladez.

3. jednání studentského parlamentu ve čtvrtek 2.11.2017 je za námi

2017-11-02 12:16:20 - Mgr. Ivo Kocum

Opět jsme probrali celou řadu důležitých témat, zodpověděli žákovské dotazy a nastoupili do řešení problémů, které nás společně sužují. V zápisu z 3. jednání Studentského parlamentu 2.11.2017 najdete např i informaci, která se může hodit všem.
ŘŠ přislíbil, že zjistí zda lze prodloužit i ISIC průkaz, pro který nebyla loni zakoupena revalidační známka.
Zjištěno:
Revalidovat lze každý existující průkaz ISIC/ ITIC, který byl u nás vydán, i když se k němu jeden rok nebo více let revalidační známky nekupovaly!!!
Hezké čtení

Školní jídelna, kde se od 1. září tohoto roku stravujeme, vás zve na večeři a odbornou přednášku

2017-10-25 12:48:17 - Mgr. Ivo Kocum

To vše 14.11.2017 od 17.00 hod s našim doporučením, za podmínek, které najdete na plakátku Večeře ve školní jídelně

Končí první čtvrtletí školního roku - pozvánka na třídní schůzky SPG v úterý 7.11.2017

2017-10-25 12:27:05 - Mgr. Ivo Kocum

Prospěch a chování našich žáků bude vyhodnocovat odpolední pedagogická rada v úterý 7.11.2017 od 14.00 hod. Členové HV SPG se sejdou již v 16.00 hod. v učebně č. 1 v přízemí. Vlastní třídní schůzky proběhnou od 17.00 hod. v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Těšíme se na setkání s vámi.

Už zase řešíme otázku mezinárodních žákovských průkazů ISIC a ITIC

2017-10-25 12:24:56 - Mgr. Ivo Kocum

Spousta z vás, současných žáků školy, svou průkazku s logem našeho gymnázia již má.
Budete-li mít zájem, pak je možné dokoupit tzv. revalidační známku za 180,-Kč a tím se platnost průkazu prodlouží zase o 1 rok (do 31.12.2018) Seznamy, na kterých můžete potvrdit zájem o revalidaci již mají třídní učitelé k dispozici
Vy, kteří máte zájem o vydání úplně nového průkazu ISIC, na kterém je logo našeho gymnázia, musíte vyplnit přihlášku, obstarat si "průkazkovou" fotografii a zaplatit částku 290,-Kč. Zatím pouze prověřujeme váš zájem.
Výše popsané agendy bychom měli rádi ukončené v pátek 3.11.2017.
Na výběr vyplněných přihlášek, peněz a fotografii dojde až pak. Ceny ISIC (i ITIC pro učitele) průkazů u nás jsou nižší než v oficiálních kancelářích!

Žáci maturitních tříd mají stanovenu povinnost, aby si do 1.11.2017 vybrali téma své seminární práce

2017-10-25 12:13:38 - Mgr. Ivo Kocum

Prostřednictvím svých třídních učitelů dostanete i dostatečné množství podkladů k tomu jak svou seminární práci vybrat, v jakém předmětu ji registrovat a jaká jsou např. i typografická pravidla.
Ptejte se, bude vám odpovězeno.

Výchovný koncert v úterý 31.10.2017 v KD Svět Český Brod

2017-10-25 12:09:44 - Mgr. Ivo Kocum

Akce začíná pro všechny žáky, v jejichž třídách se vyučuje předmět EST v 8.00 hod.
Sraz je na místě samém v 7.45 hod.
Koncertuje cimbálová muzika "Réva".
Pokladníci jednotlivých tříd vyberou částku 50,-Kč/účastník a prostřednictvím tř. učitele zajistí předání této částky (v bankovkách) v kanceláři ZŘ ještě před akcí. Přejeme vám skutečně dobrý kulturní zážitek, protože s tímto typem výchovného koncertu máme již předchozí pozitivní zkušenost.

Jdi na stránku: [1] ... [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] ... [97]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz