Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] ... [94]

Materiály - Informační schůzka STŘEDA 28.6.2017 od 16:30 ve sportovní hale Slavoje Český Brod.

2017-07-04 09:37:25 - Mgr. Ivo Kocum

Plníme svůj slib a předkládáme ke stažení materiály, které jsme na informační schůzce promítli novým studentům a jejich rodičům
"Prezentace" ve formátu *.pps, Informace k adaptačnímu kurzu pro nově přijaté žáky prvních ročníků
(třídy 1A4 a 1A8 školní rok 2017 - 2018)
adaptacni_kurz_2017.JPG

k dispozici je také "download"dokumentů pro účastníky kurzů.
"Dotazník a potvrzení o bezinfekčnosti "jistě využijete bezprostředně před odjezdem na kurz
Děkujeme Vám, že jste platbu 1550,-Kč provedli téměř všichni, proti potvrzení, v hotovosti, přímo na místě konání schůzky.
Upozorňujeme, že pokud by nastala jakákoli změna v podrobnostech kolem konání adaptačního kurzu, že bude vše publikováno operativně na domovské stránce v novinkách, bez zbytečné prodlevy. Obdobně využijeme i FB profil školy na URL "https://www.facebook.com/gcbrod.cz ". Šíření informací tak jistě zvládneme velice rychle.
Přejeme vám krásné prázdniny.

Prázdninový provoz školy

2017-07-03 11:33:51 - Mgr. Ivo Kocum

Zatím jsme ještě v pilné práci. V pátek 7.7.2017 je vyhlášena celozávodní dovolená => prosím nechoďte, netelefonujte, atd. :-) )
Budova bude otevřena zpravidla vždy v dopoledním čase od 8.00 do 12.00 hod. Uzamknutí budovy v době, kdy bude službu konající osoba na poště, v bance či na dalších služebních pochůzkách nevylučujeme. Proto si raději osobní kontakt předjednejte telefonicky.
Odkazy na telefonní čísla na pevnou linku do školy či na mobilní čísla ŘŠ a ZŘ jsou dostupná pod odkazem kontakty - viz horní lišta a nebo "http://www.gcbrod.cz/index.php?stranka=kontakty ".
Celozávodní dovolená bude vyhlášena také v týdnu od 21. do 25. srpna 2017.

Dodatečné a opravné zkoušky 2016/2017

2017-07-03 11:29:28 - Mgr. Ivo Kocum

Pod následujícím odkazem máte k dispozici rozpis opravných a dodatečných zkoušek.Jako identifikátor jsme použili začátek vašeho rodného čísla. " Seznam zkoušek"

Schůzka s nově přijatými žáky prvních ročníků a jejich rodiči se koná dnes od 16.30 hod.

2017-06-28 13:06:37 - Mgr. Ivo Kocum

Sejdeme se ve sportovní hale T.j. Slavoj Český Brod v Komenského ulici č.p. 516. (Je to pár metrů od naší školní budovy.)
Vše, co si během této organizační a informační schůzky povíme, bude ve formě prezentace ke stažení z tohoto webu.
Očekáváme, že na místě uhradíte proti potvrzení i částku 1550,- Kč za adaptační kurz. Podrobnosti ke kurzu jsou ke shlédnutí pod tímto odkazem. Těšíme se na vás.

V pátek 16.6.2017 jsme ve spolupráci s JSNS pořádali besedu v rámci týdne mediálního vzdělávání

2017-06-17 00:48:12 - Mgr. Ivo Kocum

Zkratka JSNS reprezentuje organizaci Jeden Svět Na Školách. . Lektorkou besedy na téma "Na pravdě záleží" byla mediální odbornice - pí PhDr. Alice Němečková - Tejkalová. Pod odkazem https://goo.gl/photos/nxb6hkRqym81JmrR9 hledejte fotografie z pátečního dopoledne.

Ve školní fotogalerii přibyly fotografie ze slavnostního předávání maturitního vysvědčení

2017-06-17 00:41:38 - Mgr. Ivo Kocum

V tomto oboru máme velké zpoždění, za které se našim maturantům omlouváme. Slavnostní akt proběhl v úterý 30.5.2017 v obřadní síni MěÚ Český Brod.
Pod odkazemhttps://goo.gl/photos/yrxMj2RfYuZ8HvJB7 najdete více než 200 fotografií.

Na náš web jsme do sekce důležité dokumenty zveřejnili nový ŠVP,

2017-06-15 14:17:54 - Mgr. Ivo Kocum

podle kterého začneme učit již od 1.9.2017.
Žáci nově nastupujících ročníků a ti, kteří postupují do kvinty osmiletého studia, vzhledem k zamýšlenému nasazení povinné maturitní zkoušky z matematiky od šk.r. 2020 - 2021, začnou pracovat podle nového ŠVP.

Tento ŠVP je zpracován ve variantě pro čtyřleté (od 1.9.2017) a pro osmileté (od 1.9.2017) studium.
Žáci ostatních tříd školy dokončí své studium podle ŠVP, se kterým studium vyššího gymnázia začínali.
Pro pořádek uvádíme i původní ŠVP, který má také modifikaci pro čtyřleté (do 1.9.2019) a pro osmileté (do 1.9.2019) studium a jsou do něj zakomponovány změny, které MŠMT vložilo v průběhu let do RVP gymnaziálního vzdělávání a do RVP základního vzdělávání. Původní ŠVP skončí platnost v roce 2019, kdy podle tohoto ŠVP ukončí své studium maturitní ročníky

Student septimy, Břetislav Hájek, reprezentoval školu na StreTechu 2017

2017-06-10 01:51:30 - Mgr. Ivo Kocum

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 7. června 2017 jedenáctý ročník setkání a prezentaci prací studentů středních škol Středoškolská technika 2017 - StreTech 2017. Naše gymnázium letos reprezentoval se svou prací náš student septimy Břetislav Hájek. Bylo přihlášeno 141 příspěvků na rozličná témata z různých středních škol ČR. Prezentované projekty byly zajímavé a inspirativní.Břetislav měl k dispozici prostor, ve kterém v průběhu konference návštěvníkům několikrát představil svou práci Optické rozpoznávání ručně psaného textu a zodpověděl dotazy. Setkání bylo veřejnosti přístupné. Nabízíme video z této významné akce na URL: https://ulozto.cz/!hnlV4og9SSSZ/170607-stretech-2017-mpg

Poslední třídní schůzky SPG v úterý 6.června 2017 od 17.00 hod.

2017-06-01 15:47:22 - Mgr. Ivo Kocum

následují po odpolední organizační poradě pedagogického sboru. Je to příležitost jak získat informace a eventuálně předejít klasifikačním komplikacím na konci měsíce.
Pedagogická rada uzavře hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí tohoto školního roku v úterý 27.6.2017.
Členové HV SPG se sejdou od 16.00 hod. v učebně č. 1 v přízemí.
Těšíme se na vás.

Sešla se v pořadí 10. schůzka studentského parlamentu = prázdniny se blíží

2017-06-01 15:40:01 - Mgr. Ivo Kocum

Na obvyklé podstránce najdete zápis z tohoto jednání.
Probíraná témata se vztahovala retrospektivně k přijímacímu řízení i vyhodnocení průběhu a hodnocení letošních maturitních zkoušek.
Pro veřejnost je medializován např. kariérní řád učitelů. Jaké to ale může mít od 1.9.2017 vedlejší důsledky pro přípravu nového školního roku? Alespoň náznakem se dočtete v textu.
Samozřejmostí je také nástin plánovaných důležitých aktivit, kterými do konce června musíme úspěšně projít.
Pomozte nám, prosíme. Nutně hledáme vyučujícího IVT na 8 hodin týdněPřejeme vám příjemné čtení.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého studia

2017-05-30 11:01:44 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti 2. kola přijímacích zkoušek do čtyřletého typu studia na našem gymnáziu.
V pátek 26.5.2017 byla uzávěrka příjmu přihlášek. Počkali jsme po předpokládanou dobu doručování zásilek podaných ke klasické poštovní přepravě a předkládáme tyto výsledky.
Přihlášku ke studiu podali dva uchazeči.Jejich lepší výsledky z jejich předchozích přijímacích řízení jsme přepočítali podle stejných vzorců jako tomu bylo pro uchazeče v 1. kole v dubnu t.r. Oba uchazeči/uchazečky byli přijati.
ŘŠ připravil ve správním řízení dvě rozhodnutí o přijetí ke studiu ve studijním oboru 79-41-K/41 v nadcházejícím školním roce.
Tabulka s výsledky 2. kola pro čtyřleté studium obsahuje všechny údaje ve shodě s výsledkovou tabulkou pro 1. kolo.
Od obou přijatých uchazečů / uchazeček teď očekáváme, že odevzdají nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů své vyplněné zápisové lístky, a že nám doručí také dotazník, ve kterém vyplní důležité údaje, které nám umožní zodpovědně připravit nový školní rok, vybrat kvalitní učebnice cizích jazyků, zařídit adaptační kurzy atd., atd.
Dotazník pro " čtyřleté studium".
Zveme tímto vás i vaše dítě na úvodní schůzku s vedením školy. Schůzka proběhne ve středu 28. června 2017 od 16.30 hod. v českobrodské sportovní hale.

Podmínky vyplacení částky 200,-Kč za vstupní čipovou kartu

2017-05-29 16:19:14 - Mgr. Ivo Kocum

Vyřazeným maturantům bude po vrácení funkční a neporušené vstupní karty (čipu) vyplacena částka 200,- Kč při předávání vysvědčení.
Před vyřazením se úterý ráno zastavte u ŘŠ a kartu odevzdejte ke kontrole. Karty zkontrolujeme z hlediska funkčnosti a neporušenosti.
Ve školní evidenci je také provedeno vzájemně jednoznačné přiřazení číslo vstupní karty => žák.
Peníze vyplatíme jenom za kartu se správným číslem, která navíc splní dtto nároky.

Čeká nás slavnostní předávání maturitních vysvědčení v obřadní síni českobrodské radnice

2017-05-29 16:12:35 - Mgr. Ivo Kocum

Milí maturanti, vlastně již absolventi.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení nás čeká v obřadní síni Městského úřadu Český Brod v Út 30.5.2017 od 10.00 hod.
Předpokládáme, že je společenský oděv samozřejmostí.

Pro příští školní rok hledáme vyučujícího IVT na částečný úvazek

2017-05-21 06:41:42 - Mgr. Ivo Kocum

Nabízíme částečný úvazek výuky předmětu informatika a výpočetní technika řádově 8 hodin týdně. Kontakt reditel@gcbrod.cz, GSM: 607 850 428.

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do čtyřletého typu studia pro šk.r. 2017 - 2018

2017-05-17 16:38:56 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o průběh přijímacích zkoušek na naše gymnázium.
Předchozí novinka ukazuje tabulku se stavem přijatých adeptů do tohoto typu studia v 1. kole přijímacího řízení.
Jistě jste si vypočítali, že volná místa pro vyhlášení druhého kola přijímacího řízení máme, a že je jich celkem 6.
Máme velký zájem přijmout ke studiu kvalitní zájemce, kteří v tuto chvíli nejsou ještě přijati na odpovídající střední škole.Vyhlašujeme tímto "pravidla a kritéria druhého kola přijímacího řízení pro šk.rok 2017-2018."
Nabízíme zájemcům, že nebudou muset u nás skládat žádné další doplňkové zkoušky. Využijeme proto výsledky, které jste již získali při zkouškách v prvním kole přijímacího řízení na předchozích školách.
Aby toto fungovalo, je třeba, abyste podali přihlášku a splnili nejpozději do pátku 26.5.2017 nutné podmínky a doplňková kritéria, která jsou ve výše uvedeném dokumentu publikována.
Připravili jsme pro vás i "předvyplněný tiskopis přihlášky pro druhé kolo", který musíte vyplnit úplně znova.
Pokud potřebujete cokoli konzultovat, volejte, pište.
Jsme si vědomi, že nebude úplně jednoduché získat výpis výsledků od CERMATu, který by vám měla vyhotovit některá ze škol, na které jste nebyli úspěšní. Bez tohoto výpisu ale zařazení do druhého kola přijímacího řízení není možné.
Konzultovali jsme dnes tento postup s CERMATem jako jediný reálně proveditelný..

Jdi na stránku: [1] ... [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] ... [94]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz