Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [106]

Obsah tabulky s přijatými žáky do budoucí primy se opět změnil

2020-07-09 10:49:08 - Mgr. Ivo Kocum

Blahopřejeme nově přijatým žákům i jejich rodičům. Všechny dotčené rodiny již byly informovány telefonicky a vědí, že dnes přijatí žáci mají lhůtu pro odevzdání zápisového lístku až do čtvrtka 16. července 2020" Tabulka ke dni 9.7.2020 v čase 10:45 hod."

Nová tabulka pro osmileté studium ani dnes není definitivní

2020-07-08 12:31:51 - Mgr. Ivo Kocum

Čekání na doručenou poštu je dnes marné. V objektu České pošty nejde elektrický proud.
Proto jsme museli v tabulce nechat poslední dvě místa neobsazená. Je ještě možné, že někdo z dalších, dnes oslovených uchazečů, odevzdá svůj zápisový lístek na druhé škole. Pak by v další tabulce, kterou chceme publikovat zítra, přibyla i další místa, která chceme obsadit." Tabulka ke dni 8.7.2020 v čase 12:30 hod."

Sledujte novinky - ještě dnes budeme zveřejňovat posuny v tabulce přijatých u osmiletého studia

2020-07-08 11:08:55 - Mgr. Ivo Kocum

Všechny předepsané lhůty pro podání žádostí o vydání nového rozhodnutí (3 pracovní dny) i pro odevzdávání zápisových lístků (5 pracovních dnů) se nám letos promíchaly s víkendy a státními svátky. Čekáme do dnešního dne pro to, že ještě musíme dát šanci těm, kteří by snad chtěli na poslední chvíli využít služeb České pošty a.s.
Už teď je jasné, že posun bude markantní.
Zákonným zástupcům žáků, kteří nově přicházejí pro přijetí do úvahy, zatelefonujeme.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do studijního oboru 79-41-K/41 = gymnázium čtyřleté

2020-07-03 15:53:21 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zákonní zástupci, milí adepti přijímací zkoušky ve druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia ve školním roce 2020/2021 na našem gymnáziu.
Naše budoucí třída 1A4 je již po prvním kole dostatečně zaplněna. Přesto jsme vyhlásili toto druhé kolo přijímacího řízení, abychom pomohli alespoň dvěma volnými místy, které můžeme v našem budoucím prvním ročníku nabídnout velice kvalitním uchazečům, kteří v tuto chvíli nemají žádnou jistotu.
Výsledky jsou již zpracovány a my konstatujeme, že svou přihlášku k nám podalo 12 zájemců. Ještě před vyhodnocením přihlášek byla jedna z nich řádně stornována, takže vyhodnoceno bylo 11 přihlášek podle kritérií, která jsme zveřejnili na této stránce.
Zákonným zástupcům přihlášených žáků jsme dnes odpoledne napsali na registrovanou mailovou adresu z přihlášky pod jakým výlučným anonymním identifikátorem jsou podklady jejich dítěte vyhodnoceny. Text e-mailu byl jednotný. /mail_2_kolo.JPG
Naleznete v něm i funkční odkaz na " vyhodnocenou tabulku 2. kola" i spoustu důležitých poznámek jak dále v rámci tohoto druhého kola postupovat.
Přejeme vám hezký víkend a blahopřejeme přijatým studentům.

Posuny v tabulce s přijatými žáky osmiletého studia - stav k 1.7.2020

2020-07-01 13:08:05 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímací zkoušky do primy osmiletého studia našeho gymnázia.
Poznámka:Situace se mění velmi rychle K dnešnímu dni, tj. středa 1. července 2020, došlo k posunu o tři místa směrem do tabulky s přijatými žáky.
Vyvození aktuální pozice zbývajících adeptů zkoušky je proto jednoduché. " Aktuální tabulka s přijatými žáky " .
Od čtvrtka 2.7.2020 běží těmto třem žákům lhůta 5 dnů pro odevzdání ZL.

Prázdninový provoz školy 2020

2020-06-30 16:40:50 - Mgr. Ivo Kocum

Po celou dobu prázdnin funguje kancelář v pracovních dnech pro veřejnost od 8.00 hod do 12.00 hod. Případné návštěvy doporučujeme dojednat předem na telefonu 321 622 347. Budova totiž může být za určitých okolností uzamčena. Pracovnice např. mohou při služební pochůzce obstarávat návštěvu banky, zajišťovat listovní zásilky na poště a nebo vyřizovat kontakt s ostatními úřady.
Kontakt prostřednictvím e-mailu na obě oficiální školní podatelny gc_brod@iol.cz a nebo info@gcbrod.cz funguje bez omezení
Přejeme vám krásné prázdniny.

Vážení rodiče, milí studenti našeho gymnázia

2020-06-30 16:38:45 - Mgr. Ivo Kocum

Školní rok 2019-2020 máme za sebou i se všemi jeho zvláštnostmi. Po dlouhých měsících distanční výuky jsme se vlastně prezenčně potkali až při vydávání vysvědčení.
Vy i naši vyučující jste v poslední době museli pracovat ve zcela neobvyklých podmínkách a zcela proměnit styl své práce a ještě do toho zapojit i celou rodinu. Určitě jste se toho hodně naučili nejen z hlediska obsahu vyučované látky v jednotlivých předmětech. Teď už toho víte také mnohem víc sami o sobě, určitě jste se museli naučit nové způsoby organizace vlastní práce a spoustu fíglů, ke kterým byste na základě vlastní zkušenosti došli až po létech praxe. Aspoň k něčemu nám byla celá ta COVID-ová krize dobrá.
Je na místě vám i vašim rodičům a rodinným týmům za aktivní spolupráci poděkovat.
Jsme přesvědčení, že v dalším školním roce rozhodně vše půjde daleko lépe, a že pro to zase všichni uděláme maximum.
Užijte si krásné prázdniny.
Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

Oficiální vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do čtyřletého studia v pondělí 29. června 2020

2020-06-28 22:00:37 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o volná místa v rámci 2. kola přijímacího řízení do studijního oboru 79-41-K/41. V pátek 26.6.2020 jsme podali neoficiální informaci o tom, že druhé kolo u nás vyhlásíme a budeme se snažit vyhovět četným velice kvalitním zájemcům.
Situace se změnila a proto počet uvolněných míst navyšujeme na dvě.
Po víkendových telefonátech je také zřejmé, že všem adeptům a jejich rodičům jde o co nejrychlejší řešení situace. Druhé kolo proto vyhlašujeme v pondělí 29.6.2020 a ukončujeme již v pátek 3.7.2020 do 14 hodin, abychom mohli vyhlásit výsledky již v pátek 3.7.2020 v 18.00 hod.
Znamená to, že řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke studiu s přílohami musíte expedovat tak, aby byla doručena řediteli Gymnázia Český Brod i s využitím doručovacích služeb nejpozději do pátku 3. července 2020 14.00 hod..
Všechny důležité a závazné informace jsou shrnuty v tomto " dokumentu " ., kterým ŘŠ 2. kolo vyhlašuje.

Výsledky přijímacích zkoušek do osmiletého studia po náhradním termínu

2020-06-26 17:27:42 - Mgr. Ivo Kocum

Zvláštní komise MŠMT se rozhodla, že vyřeší organizační incidenty s nedodržení časového limitu testů při přijímacích zkouškách tím, že poskytne žákům možnost, aby na základě dobrovolnosti přistoupili k testům v náhradním termínu. U nás byla tato možnost poskytnuta 12 žákům a využilo ji 9 žáků. Všichni, kteří se tak rozhodli, dosáhli lepšího výsledku, než při prvním pokusu.
Výsledky těchto žáků jsme včlenili do aktuální tabulky, ve které evidujeme celý průběh přijímacího řízení do osmiletého studia a získali jsme následující "přehled" .
Barevné odlišení žáků, kteří mohli psát testy v náhradním termínu jistě zaznamenáte.
Veškerá poučení jsou zapsána pod tabulkouRaději připomínáme, že po vřazení výsledků z náhradního termínu do aktuální tabulky s přehledem o průběhu přijímacího řízení došlo ke změně některých výroků ředitele školy z původního výroku nepřijat(a) na nový výrok přijat(a).
Přestože již někteří zákonní zástupci těchto žáků o vydáno nového rozhodnutí požádali, nebude jim toto nové rozhodnutí vystaveno. Má se za to, že jste byli o přijetí žáka informováni a musíte si ohlídat lhůtu pro odevzdání zápisového lístku!!!.
U těch, kteří žádost nepodali se automaticky předpokládá, že u nich jako u přijatých žáků rozhodnutí o přijetí vydáno nebude!!!
Ohlídejte si lhůtu pro odevzdání ZL!!!
Veškerá rozhodnutí o nepřijetí ke studiu rozešleme v tomto případě poštou.

Předběžná informace pro zájemce o 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia

2020-06-25 13:18:47 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče i adepti, kteří máte zájem o 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia.
Nově připravovanou třídu čtyřletého studia již máme naplněnou. Vnímáme, že je mnoho šikovných žáků, kteří by si studium na gymnáziu zasloužili a zatím marně hledají, i s velice slušnými výsledky, umístění. Proto činíme následující kroky:
A) Druhé kolo přijímacího řízení pro toto studium vypíšeme v pondělí 29.6.2020.
B) Vypíšeme jej na 2 (slovy dvě) volná místa
C) Dokument s názvem "Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro nový školní rok 2020-2021 a stanovená kritéria." zveřejníme v průběhu víkendu.
D) Budeme potřebovat, abyste v případě svého zájmu dodali na adresu školy řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na střední škole s nejpozdějším datem doručení do školy v pondělí 13. července 2020
E) K přihlášce připojte fotokopii dokumentu "Výpis výsledků didaktických testů JPZ do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou", který jste získali na některé ze škol, kde jste byli v evidenci pro 1. kolo přijímacího řízení.
F) Vyhlášení výsledků tohoto kola bude v pondělí 13.7.2020 odpoledne.
Oficiálně bude 2. kolo vyhlášeno až po zveřejnění dokumentu ad C)

Cermat zveřejnil zadání testů z náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky

2020-06-25 09:30:55 - Mgr. Ivo Kocum

Náhradní termín přijímací zkoušky se u nás týkal 12 žáků, kteří měli v řádném termínu kratší čas na zpracování testu z MAT. Využít jej mohli na základě své svobodné volby s tím, že jim bude započítán lepší výsledek."Zadání testů " pro všechny délky studia.
Podle sdělení CERMATu - Nenastanou-li během vyhodnocování žádné větší komplikace, budou výsledky zkoušek pro všechny obory (výpisy výsledků DT, sestavy i ohodnocené záznamové archy) zpřístupněny v pátek 26. 6. 2020 do 15:00 po ukončení jednání validačních komisí CZVV a Nezávislé odborné komise MŠMT.
Vyhlášení výsledků od nás očekávejte raději až v pátek 26.6.2020 večer.

Vysvědčení vydáváme v pátek 26.6.2020. V pondělí 29. a úterý 30.6.2020 jsou tzv. ředitelské dny

2020-06-24 13:31:27 - Mgr. Ivo Kocum

Touto zprávou určitě nikoho nepohoršíme.
Náš zřizovatel vzal na vědomí naše sdělení o vyhlášení volných dní 29. a 30. června 2020 z organizačních důvodů v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

Dochází k prvním posunům v tabulce přijatých k osmiletému studiu

2020-06-19 08:26:44 - Mgr. Ivo Kocum

I když stále rezervujeme 12 volných míst pro adepty, kteří napíší testy v náhradním termínu, můžeme již teď bez problému vyhovět žádosti o vydání nového rozhodnutí pro dva adepty, kteří byli nejblíže pod pomyslnou dělící čarou.
Blahopřejeme.

Rozeslali jsme pozvánky k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek

2020-06-19 08:18:31 - Mgr. Ivo Kocum

V úterý 23. června očekáváme, že si k nám přijdou znovu napsat testy z MAT a ČJL ti adepti osmiletého studia, u kterých byl nešťastnou shodou okolností v řádném termínu zkrácen čas testu z MAT.
/PozvankaNT_web.jpg
Cermat zpřístupní výsledky tohoto testování v pátek 26.6.2020. Uděláme vše pro to, abychom tyto výsledky včlenili do, v tu chvíli aktuální tabulky, a zveřejnili je co nejdříve.
Zatím stále pro těchto 12 žáků rezervujeme v tabulce 12 volných míst.

Jak to bude s posledními dny tohoto školního roku? … Nástin vize

2020-06-17 12:24:49 - Mgr. Ivo Kocum

Vedle sebe nám probíhají maturitní zkoušky, zkoušíme zvládnout administrativu přijímacího řízení a funguje i distanční výuka. I když to z venku není vidět, chybí jenom kousek a škola bude pod návalem administrativy kolabovat.
Slíbili jsme, že pro naše žáky chystáme do týdne od 22. června socializační aktivity. K nim vás přizvou vaši třídní učitelé.
Určitě jste si všimli, že MŠMT ve spolupráci s MZ od pondělí 22.6.2020 opět přistupuje k dalšímu rozvolňování všech restrikčních opatření. My jsme při současném zatížení schopni v příštím týdnu nabídnout s vypětím sil to, co jsme připravili v době, kdy restrikce ještě platily. Náš kalendář v aplikace google pro poslední dny června vypadá přibližně takto:
/cerven_2020_konec.JPG
Pro vás je nesmírně důležité rozšifrovat, že …
V pátek 19. června
se uzavírá klasifikace
V pondělí 22.6.2020 vydáváme maturitní vysvědčení a také je uzávěrka přijmu zápisových lístků přijatých adeptů čtyřletého studia
V úterý 23. června se dopoledne koná náhradní termín přijímacích zkoušek do osmiletého studia a také je uzávěrka přijmu zápisových lístků přijatých adeptů osmiletého studia. Odpoledne se koná od 14.00 hod. prezenční pedagogická rada
Středa 24. a čtvrtek 25. června jsou vyhrazeny pro socializační aktivity, které si řídí vaši třídní učitelé
V pátek 26. června se dozvíme výsledky žáků, kteří psali testy přijímacích zkoušek v náhradním termínu a také rozdáme vysvědčení a prezenčně ukončíme školní rok 2019 – 2020
V pondělí 29. a v úterý 30. června jsou vyhlášeny tzv. ředitelské dny.

Jdi na stránku: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [106]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz