Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [106]

Jak to bude s posledními dny tohoto školního roku? … Nástin vize

2020-06-17 12:24:49 - Mgr. Ivo Kocum

Vedle sebe nám probíhají maturitní zkoušky, zkoušíme zvládnout administrativu přijímacího řízení a funguje i distanční výuka. I když to z venku není vidět, chybí jenom kousek a škola bude pod návalem administrativy kolabovat.
Slíbili jsme, že pro naše žáky chystáme do týdne od 22. června socializační aktivity. K nim vás přizvou vaši třídní učitelé.
Určitě jste si všimli, že MŠMT ve spolupráci s MZ od pondělí 22.6.2020 opět přistupuje k dalšímu rozvolňování všech restrikčních opatření. My jsme při současném zatížení schopni v příštím týdnu nabídnout s vypětím sil to, co jsme připravili v době, kdy restrikce ještě platily. Náš kalendář v aplikace google pro poslední dny června vypadá přibližně takto:
/cerven_2020_konec.JPG
Pro vás je nesmírně důležité rozšifrovat, že …
V pátek 19. června
se uzavírá klasifikace
V pondělí 22.6.2020 vydáváme maturitní vysvědčení a také je uzávěrka přijmu zápisových lístků přijatých adeptů čtyřletého studia
V úterý 23. června se dopoledne koná náhradní termín přijímacích zkoušek do osmiletého studia a také je uzávěrka přijmu zápisových lístků přijatých adeptů osmiletého studia. Odpoledne se koná od 14.00 hod. prezenční pedagogická rada
Středa 24. a čtvrtek 25. června jsou vyhrazeny pro socializační aktivity, které si řídí vaši třídní učitelé
V pátek 26. června se dozvíme výsledky žáků, kteří psali testy přijímacích zkoušek v náhradním termínu a také rozdáme vysvědčení a prezenčně ukončíme školní rok 2019 – 2020
V pondělí 29. a v úterý 30. června jsou vyhlášeny tzv. ředitelské dny.

Obdrželi jsme poslední data a předkládáme výsledky přijímacích zkoušek do osmiletého studia

2020-06-16 19:33:11 - Mgr. Ivo Kocum

Omlouváme se za zpoždění, ale datové věty, které pro naše vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek nutně potřebujeme letos postrádaly správná čísla na správných místech.
Vážení rodiče a adepti přijímacího řízení na naše gymnázium.
Text, který jsme pro vás dnes odpoledne zveřejnili vás uvedl do problematiky, která nás a dokonce i ve spolupráci s dalšími školami pořádně potrápila.
Jakým způsobem se letos v přijímacím řízení postupuje je už všeobecně známo. Pro jistotu jsme základní informace přidali také do textu pod výsledkovou tabulku pro osmileté studium.
Převis poptávky je mohutný. ŘŠ proto v rámci své kompetence rozhodl, že do nové primy přijme 32 žáků.
Musíme pro vás nejprve připravit všechna správní rozhodnutí o nepřijetí ke studiu a těch je opravdu hodně.
Proto vám, můžeme nabídnout, že si můžete v kanceláři školy osobně vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí vašeho dítěte ke studiu nejdříve ve čtvrtek 18. června odpoledne až do 17.00 hod. a v pátek 19.6.2020 do 13 hodin.
S výhodou můžete přinést svou připravenou žádost o vydání tzv. nového rozhodnutí, do které na místě rukou doplníte číslo jednací rozhodnutí, které má být nahrazeno vydáním rozhodnutí nového. Celé řízení se tím urychlí.
"výsledky osmileté studium" Odkaz je již funkční!
Povinně rezervujeme 12 míst pro včlenění výsledků uchazečů v tzv. náhradním termínu. Určitě někteří z uchazečů nad pomyslnou dělící čarou odevzdají svůj zápisový lístek na jiné škole a v tabulce nastane pohyb. Proto má určitě smysl, abyste o podání žádosti o vydání nového rozhodnutí minimálně přemýšleli.
Náhradní termín přijímacího řízení bude 23.6.2020 a podle harmonogramu CERMATu budou výsledky sděleny školám v sobotu 27. června t.r.

Čekáme na výsledky přijímacích zkoušek do osmiletého studia

2020-06-16 16:40:22 - Mgr. Ivo Kocum

Letošní přijímací řízení je opravdu výlučné. Nejen, že se nekoná v dobu obvyklou = konec dubna, ale koná se v jednom jediném termínu, který je významně posunut do období, kdy střední školy vykonávají současně spoustu odsunutých, ale nezbytných činností.
Přílišná kumulace důležitých úkonů, u kterých víte, že na jejich výsledku nesmírně záleží, plodí příležitost k tomu, aby se začaly řetězit neúmyslné chyby.
Bohužel, i u nás došlo k organizačnímu incidentu. V jedné z učeben se dozírající pedagog spletl v určení délky doby testu a neúmyslně žáky připravil o 15 pracovních minut. Stejný problém se vyskytl na větším počtu škol, a tak se jeho řešení týká téměř 500 žáků.
Z rozhodnutí pracovní skupiny MŠMT a CERMATu musí dostat výše uvedení žáci možnost, aby se zúčastnili na základě dobrovolnosti zkoušek v náhradním termínu.
Znamená to, že ve výsledkové listině musíme ponechat volná místa na případné přijetí pro 12 našich dotčených žáků.
Z toho důvodu bude výrok Přijat(a)uveden pouze u 20 žáků.
Přijímací řízení bude dále probíhat naprosto běžným způsobem.
Ti, kteří z tabulky poznají, že jsou přijati by měli odevzdat ve lhůtě 5 dnů zápisové lístky, nebo alespoň sdělit, že zvolili jinou školu. Ti, kteří jsou v rozumné vzdálenosti pod „čarou přijetí“ mohou požádat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení vyrozumění o nepřijetí o vydání tzv. nového rozhodnutí. Až budou vyhlášeny výsledky testů v náhradním termínu, včleníme je do, v tu chvíli platné tabulky, a budeme pokračovat tak, jak zákon umožňuje.
Tuto nepříjemnost jsme si nenaplánovali a moc se vám za ni omlouváme.
V tuto chvíli čekáme na doplnění výsledků od CERMATu, abychom mohli vyhodnotit data přijímacích zkoušek , stanovit pořadí a zveřejnit tabulku.
Buďte, prosíme, trpěliví.

Již známe výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studia

2020-06-15 14:48:31 - Mgr. Ivo Kocum

a zveřejňujeme je s předstihem.
Vážení rodiče a adepti přijímacího řízení na naše gymnázium.
CERMAT splnil svůj slib a v pondělí 15. června, v průběhu dopoledne zpřístupnil výsledky.
Jakým způsobem se letos v přijímacím řízení postupuje je už všeobecně známo. Pro jistotu jsme základní informace přidali také do textu pod výsledkovou tabulku pro čtyřleté studium.
Nabízíme vám, že si můžete v kanceláři školy osobně vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí vašeho dítěte ke studiu hned v úterý 16. června odpoledne až do 17.00 hod. a celý den ve středu 17. června
S výhodou můžete přinést svou připravenou žádost o vydání tzv. nového rozhodnutí, do které na místě rukou doplníte číslo jednací rozhodnutí, které má být nahrazeno. Celé řízení se tím urychlí."výsledky čtyřleté studium" Odkaz je již funkční!
Podle našich zkušeností má smysl, abyste žádost o vydání nového rozhodnutí podali.

Ústní zkoušky společné a profilové částí maturitní zkoušky začínají v pondělí 15. června

2020-06-14 08:58:36 - Mgr. Ivo Kocum

Druhé pololetí tohoto školního roku zasáhlo nesmazatelně do studijních životů všech ročníků. Nejen žáci maturitních tříd budou mít na co vzpomínat.
Průběh prezenčních zkoušek bude mít standardní dramaturgii, kterou poznamenají hygienicko-epidemiologická opatření.
Platí klasické pravidlo - v učebně maximálně 15 osob. Pokud se pohybujete, je třeba mít nasazenu roušku. Vzdálenost mezi osobami minimálně 1,5m.
Pro zachování výše uvedených pravidel musíme počítat s přítomností více osob ze zkušební komise a také rezervovat místa pro případnou návštěvu kontrolních orgánů atd. Zkouška proto může být zpřístupněna jenom pro omezený počet žáků (maximálně 3 osoby) z předmaturitního ročníku.
I pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní osoby v místnosti z hlediska hygieny a vzdáleností a nezapomeňte také na dress code.
Přejeme našim maturantům úspěšné zdolání všech nástrah maturitní zkoušky.

Výsledky a klíče správných řešení didaktických testů

2020-06-09 07:34:55 - Mgr. Ivo Kocum

společné části letošní maturitní zkoušky jsou již veřejné. Cermat je publikoval na svých stránkách. Můžete si buď své řešení ověřit a nebo sami sebe vyzkoušet, protože jsou k dispozici i archivní "podklady".

Přijímací zkoušky do prvních ročníků studijních oborů našeho gymnázia jsou naplánovány a proběhnou

2020-06-05 13:54:24 - Mgr. Ivo Kocum

tak, že pozvaní adepti, kteří měli naši školu uvedenu na přihlášce ke studiu na 1. místě přijdou
v pondělí 8. června 2020, pokud se hlásili do čtyřletého studijního oboru,
v úterý 9. června 2020, pokud se hlásili do osmiletého studijního oboru.

Vše co potřebují vědět měli zapsáno ve zvacím dopise. (Měli jste tam přiložený i "formulář "Prohlášení ..."(ke stažení)). Přineste jej vyplněný s sebou!!!
Přejeme vám hodně úspěchů a málo nervozity.
Školu otevřeme až v 8.00 hodin. Upravte, prosíme, svůj příchod k budově a chování před ní tak, abyste maximálně dodrželi současné hygienické standardy.

Od 8. června 2020 nebudeme organizovat na půdě školy dobrovolné socializační aktivity!

2020-06-05 13:06:38 - Mgr. Ivo Kocum

Všichni jsme si toho všimli. Podstatné milníky, které provázejí každý školní rok a jsou i za normálních podmínek pro provoz školy náročné a zatěžující, se nám v souvislosti s pandemií COVID-19, nahrnuly do června.
V dopisu pana ministra školství z 25.5.2020 se ...připouští osobní přítomnost žáků nižších ročníků středních škol (skupiny do 15 žáků) ve školách od 8. června 2020 za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Podstatné je, že vždy bude záležet na konkrétních podmínkách každé školy" ....
U nás nejsou podmínky příznivé.
V týdnu od 8. do 12. června otevíráme prostory naší školy pro přijímací řízení do čtyřletého a osmiletého typu studia. Zvládat budeme i související administrativu.
V týdnu od 15. do 19. června 2020 bude na našem gymnáziu probíhat společná a profilová část ústní maturitní zkoušky pro oba naše maturitní ročníky. V obou těchto týdnech je podstatná část pedagogického sboru těsně vázána ke škole, aby vůbec mohlo vše proběhnout. Zbývající vyučující se budou věnovat požadované distanční výuce.
Hlavní formou kontaktu mezi školou a žáky proto zůstává pro období následujících dvou týdnů stále distanční výuka.
Zvažujeme, a k tomu dostanete upřesňující informace, že kontakt škola žáci převedeme do osobnější formy v týdnu od 22. do 26. června.

Opravujeme údaj o lhůtě pro odevzdání ZL v našich průvodcích přijímacím řízením

2020-06-04 09:53:21 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a zákonní zástupci adeptů přijímacích zkoušek. Letošní školní rok je opravdu specifický. Snažíme se, abychom vám, kteří budete procházet úskalími přijímacího řízení, usnadnili život.
Ve změti měnících se údajů jsme v našich "PRŮVODCÍCH ...", tak dlouho a trpělivě dosazovali údaje nejnovější, až nám, naneštěstí, zůstal nezměněn, a tím pádem špatně, údaj o lhůtě, ve které je letos nutné odevzdat zápisový lístek vybrané škole, která dítě přijala.
Nahraďte si, prosíme, nesprávně uvedenou lhůtu 10 pracovních dnů novou a správnou lhůtou, která je teď zcela výjimečně kratší, a to pouze 5 pracovních dnů.
Moc se omlouváme za uvedení nesprávného údaje. Ve všech souborech je již údaj uveden správně.

Hledáme nové kolegy/ kolegyně s vhodnými aprobacemi na doplnění sborovny od září 2020

2020-06-03 12:45:25 - Mgr. Ivo Kocum

Od nového školního roku potřebujeme doplnit pedagogický sbor o nové kolegy. Na plný úvazek využijeme učitele/ učitelku s aprobací BIO - CHE a rovněž na plný úvazek, ale jako zástup za MD, potřebujeme učitele/ učitelku s aprobací ČJL. Volejte GSM: 607 850 428 a pište na reditel@gcbrod.cz .

Cermat zveřejnil zadání didaktických testů z prvního i druhého dne

2020-06-03 09:15:53 - Mgr. Ivo Kocum

Didaktický test z matematiky a z anglického jazyka psali naši studenti v "pondělí 1. června 2020". Didaktický test z českého jazyka a literatury byl na pořadu dne v "úterý 2. června 2020."

Všichni jsou hladoví po informacích k přijímacímu řízení.

2020-06-02 16:33:02 - Mgr. Ivo Kocum

"Sdílený post na FB profilu školy"

CERMAT zveřejnil harmonogram, který vás informuje o aktivitách kolem maturit i přijímacích zkoušek

2020-05-28 08:50:08 - Mgr. Ivo Kocum

Co se kdy bude dít? Kdy budou zveřejněny výsledky, a kdy se dostanou na veřejnost zadání a kdy správná řešení maturitních didaktických testů či testů z přijímacího řízení? Odpovědi vám dává "PUBLIKAČNÍ KALENDÁŘ CZVV"

Tato informace je určena našim maturantům a CERMAT ji vydal 26.5.2020

2020-05-27 09:10:27 - Mgr. Ivo Kocum

Maturanti, které čeká zkouška z cizího jazyka, mohou při přípravě využít "nového průvodce" a stejně tak je myšleno na ty, kteří se připravují ke psaní didaktického testu z MAT či MAT+"Jak na test z MAT"
Doufáme, že vám tyto informace pomohou.

Zpráva z tisku ...

2020-05-26 14:06:16 - Mgr. Ivo Kocum

K této informaci je naše stanovisko poněkud zdrženlivé. Chtělo by se říci ... NO COMMENT..."článek v tisku"

Jdi na stránku: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [106]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz