Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [101]

Prezentace z info schůzky s žáky nových prvních ročníků + soubory k adaptačnímu kurzu

2019-08-06 13:33:51 - Mgr. Ivo Kocum

Informační schůzka se konala ve STŘEDU 26.6.2019 od 16:30 ve sportovní hale Slavoje Český Brod. Na této schůzce jsme probrali i podrobnosti k adaptačnímu kurzu.
Předkládáme vám ke stažení "prezentaci" a zde jsou ke stažení také soubory, které potřebujete pro adaptační kurz."Adaptační kurz studentů 1A8 a 1A4" a "tiskopis prohlašení o bezinfekčnosti.zip"

Prázdniny rychle ubíhají a spousta z vás už začala přemýšlet o přípravě nového školního roku

2019-08-06 12:54:29 - Mgr. Ivo Kocum

Tak nejprve informace z bojiště.
Ve škole neustále probíhají stavební práce a koordinace návaznosti činností by mohla být podle našeho názoru lepší.
Důležité je, že školní rok zahájíme, i když to bude stát hodně sil a zvládneme i přípravy a vlastní oslavy 100. výročí založení našeho gymnázia.
Neustále na vás myslíme a příprava nejen nového školního roku je plném běhu.
Nejprve musíme splnit sliby, na jejichž splnění čekají noví studenti našich prvních ročníků už od informační schůzky v červnu t.r.
Ve smyslu prvních vět tohoto příspěvku opravdu děláme co můžeme.

Prázdninový provoz školy

2019-06-28 16:05:11 - Mgr. Ivo Kocum

Po celou dobu prázdnin funguje kancelář v pracovních dnech pro veřejnost od 8.00 hod do 12.00 hod. Případné návštěvy doporučujeme dojednat předem na telefonu 321 622 347. Budova totiž může být za určitých okolností uzamčena. Pracovnice např. mohou při služební pochůzce obstarávat návštěvu banky, zajišťovat listovní zásilky na poště a nebo vyřizovat kontakt s ostatními úřady. Kontakt prostřednictvím e-mailu na obě oficiální školní podatelny gc_brod@iol.cz a nebo info@gcbrod.cz funguje bez omezení. Ve škole pokračují práce na velké akci hrazené z OPŽP - "Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod" a také dál probíhá velká rekonstrukce školní věžičky, kterou "převlékáme do měděného plechu".
Přejeme vám krásné prázdniny.

Informační schůzka - ve středu 26.6.2019 od 16:30 ve sportovní hale Slavoje Český Brod

2019-06-24 15:46:43 - Mgr. Ivo Kocum

Těšíme se na nově přijaté studenty, kteří budou studovat v prvních ročnících ve školním roce 2019 -2020 a také na jejich rodiče.
Povíme vám jak to u nás chodí a co by měl vědět každý student ještě dřív než zahájí docházku k nám. Poskytneme potřebný výklad, promítneme k tomu připravenou prezentaci a zodpovíme dotazy.

Organizace posledních dnů školního roku 2018 - 2019

2019-06-24 15:37:15 - Mgr. Ivo Kocum

V posledních dnech nás čeká zvládnutí obvyklých činností, kterými standardně školní roky končívají.
U nás je to teď díky stavebním aktivitám trochu složitější, takže dojde i na lehčí fyzickou práci, aby v průběhu prázdnin mohly pokračovat zásadnější stavební akce v celé budově.Konec června 2019

První zpětná vazba o počtech registrovaných absolventů na velké oslavy

2019-06-07 14:53:48 - Mgr. Ivo Kocum

V pátek 7. června 2019 ve 14.00 hod. je v registrační databázi zaznamenáno 84 přihlášených absolventů. Těšíme se na setkání spolu s vámi :-)

Plán práce určuje termín posledních třídních schůzek tohoto šk. roku na úterý 4. června 2019

2019-06-03 23:27:24 - Mgr. Ivo Kocum

Od 15 hodin probere pedagogický sbor při organizační poradě všechny podstatné připomínky, které by mohly před velkou klasifikační poradou našim žákům znepříjemnit život.
Členové HV SPG byli pozváni na 16.00 hod. do učebny č. 1 a třídní schůzky v kmenových učebnách začínají v 17 hodin.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia (obor 79-41-K/41)

2019-06-03 00:27:29 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacího řízení na naše gymnázium.
V pátek 31.5.2019 jsme přesně ve 14 hodin ukončili příjem přihlášek adeptů a telefonicky sdělili zákonným zástupcům identifikační čísla, pod nimiž provádíme vyhodnocení zkoušek.
"výsledky čtyřleté - 2. kolo."

Vážení a milí starší i mladší spolužáci a absolventi. Dnes jsme poslali e-mailem pozvánky

2019-06-02 22:44:08 - Mgr. Ivo Kocum

těm z vás, kteří jste nám své kontaktní e-maily poskytli při registraci na oslavy 95. výročí založení našeho gymnázia v roce 2014.
Sdílejte, přeposílejte informaci o setkání absolventů všem svým spolužákům, přátelům a známým. GCB - blue.jpg
Těšíme se na vás.

V pátek 31.5.2019 jsme otevírali makovici naší věžičky

2019-06-01 08:39:00 - Mgr. Ivo Kocum

O S L A V Y 100. V Ý R O Č Í Z A L O Ž E N Í G Y M N Á Z I A

2019-05-31 23:04:52 - Mgr. Ivo Kocum

GCB - blue.jpg připravujeme pro nás všechny na 1. říjnovou sobotu roku 2019
5. října 2019 byste měli mít rezervovaný čas na velkou akci v areálu školy
SRAZ_2019_12.jpg
Podrobnosti o akci hledejte v " informačním dopisu absolventům".
Registrujte se, prosíme, jako účastník setkání absolventů.
Od 1. června 2019 je funkční odkaz, kterým se, prosíme, přihlašte do "registračního formuláře".

Potěší nás, když budeme vědět kolik máme např. připravit výtisků almanachu, jak velká mají být místa pro setkání ročníků. Radost nám určitě uděláte i informací, že ze svých sbírek můžete poskytnout k okopírování fotografie nebo filmy z dob vašich studií a stále ještě přijímáme přefotografovaná maturitní tabla.
Funkční je také odkaz v levém "MENU" "Klub absolventů...INFO".
Velké množství informací se k vám dostane také prostřednictvím našeho "facebookového profilu", kde vytvoříme pro tuto příležitost událost se zvláštním odkazem.

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého typu studia pro šk.r. 2019 - 2020

2019-05-22 11:23:21 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o studium ve čtyřletém oboru našeho gymnázia.Teprve po tom, co marně uplynula lhůta pro uplatňování zápisových lístků, můžeme konečně druhé kolo přijímacího řízení vyhlásit.
K tomu, aby to bylo legislativně správně je třeba zveřejnit soubor"Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro nový šk.rok 2019-2020 a stanovená kritéria."
Je v něm jasně stanoveno za jakých podmínek se k nám mohou uchazeči hlásit, co mají doložit a v jakých lhůtách se to má stát.
Druhé kolo vypisujeme pro deset volných míst.
Příjem přihlášek + doplňujících dokumentů spouštíme prakticky okamžitě tj. 22.5.2019. Zařiďte si to, prosíme tak, aby tady u nás byly vaše dokumenty nejpozději v Pá 31.5.2019 do 14.00 hod.V pátek 31.5.2019 nabízíme také možnost nahlížení do spisu po předchozí telefonické dohodě.
Vyhlášení výsledků je naplánováno na pondělí 3.6.2019.

Marně uplynula lhůta, po kterou mohli přijatí uchazeči uplatnit svůj zápisový lístek

2019-05-22 09:36:15 - Mgr. Ivo Kocum

Ještě v pondělí 20.5.2019 mohl být zápisový lístek svěřen k doručení oficiálnímu poskytovateli poštovních služeb. Po dnešní kontrole doručené pošty (tj. středa 22.5.2019) konstatujeme:
U osmiletého i čtyřletého studia pokračujeme v autoremedurách a rozhodnutí o přijetí vystavíme těm uchazečům, kteří se odvolali v zákonné lhůtě, a pro které můžeme podle počtu přijatých toto vlastní opravné rozhodnutí učinit.

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia po začlení výsledků z náhradního termínu

2019-05-22 09:24:58 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacího řízení na naše gymnázium.
V úterý 14.5.2019 proběhl druhý den přijímací zkoušky do osmiletého studia v náhradním termínu, který se nášeho gymnázia týká. CERMAT poskytl výsledky v pondělí 20.5.2019 odpoledne a hned v úterý 21.5.2019 jsme poskytli možnost nahlížení do spisu, protože i v tomto případě postupujeme podle pravidel daných tzv. správním řádem.
Vypočtený výsledek z tohoto náhradního termínu jsme museli včlenit do správné pozice mezi výsledky již známé z řádného termínu.
V připojené tabulce předkládáme výsledky a nové pozice, kterých vaše děti dosáhly, protože bylo nutné případně upravit pořadí .
Nabízíme vám, že si můžete osobně vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí vašeho dítěte ke studiu po telefonické domluvě termínu.
S výhodou můžete přinést své připravené odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, do kterého na místě doplníte číslo jednací rozhodnutí, proti kterému se odvoláte.

Celé řízení se tím urychlí. "výsledky osmileté studium po náhradním termínu"

CERMAT skutečně poskytl výsledky uchazečů z náhradního kola přijímacích zkoušek

2019-05-20 16:49:36 - Mgr. Ivo Kocum

Výsledky jsme přijali a zpracovali podle stejných kritérií jako tomu bylo v obou předchozích termínech.
V úterý 21.května nabízíme zákonným zástupcům (po předchozí telefonické domluvě) možnost nahlížení do spisu a ve středu 22.5.2019 vyhlásíme výsledky.

Jdi na stránku: [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [101]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz