Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] ... [98]

Dnešním dnem, (28.1.2019), začíná kompletní výměna oken v budově českobrodského gymnázia.

2019-01-28 09:12:00 - Mgr. Ivo Kocum

Na programu je bourání oken původních, ale také se hned začínají vsazovat okna nová. První den se pracuje na učebnách č. 27 a 28 ve 2. patře kratšího křídla naší budovy. Držte nám, prosíme, palce, aby vše postupovalo tak jak má.
fotoalbum

Lyžařský výcvikový zájezd třídy 2A8 na Benecko začal 25. ledna

2019-01-28 08:21:37 - Mgr. Ivo Kocum

v Penzionu Lesní Zátiší - Benecko budou až do Čt 31.ledna 2019.

Nezapomeňte, 2. den otevřených dveří je již ve čtvrtek 24. ledna od 16.30 hod.

2019-01-22 17:24:55 - Mgr. Ivo Kocum

Na zájemce o studium ve čtyřletém i osmiletém studijním programu bude čekat bohatý program /DOD_2_2019.jpg

Konečně jsme se dočkali a naplno začnou stavební práce

2019-01-22 17:21:07 - Mgr. Ivo Kocum

Ještě v tomto týdnu dovezou kamióny na školní dvůr další prvky vybavení staveniště a od pondělí 28. ledna se začínají bourat stará a instalovat nová okna v prostorách 2. patra.
Proto také do konce tohoto týdne musí ve všech třídách školy proběhnout pro všechny žáky a zaměstnance školy povinné doplňkové poučení o bezpečnosti práce a také o všech rizicích, kterým se musíme šikovně při svém jednání vyhnout.
Jsme přesvědčeni, že lze práce skutečně koordinovat tak, aby mohl v příštím týdnu vedle sebe běžet normální provoz školy i stavební práce.
Bude to náročné, ale jistě to vše zvládneme.
Harmonogram prací kalkuluje s tím, že je zapotřebí zhruba 14 dnů na kompletní výměnu a zednické začištění oken v jednom poschodí.
Náročnější činnosti jsou naplánovány jako celky na soboty, prázdniny a eventuální ředitelské dny.
Již teď je jisté, že ředitelský den bude v pátek 15. února. (Od Čt 14.2. odpoledne do neděle 17.2.) musí firma zvládnout výměnu a začištění oken ve sborovně, kancelářích školy a také v počítačové učebně.

Pedagogická rada vyhodnotila v úterý 22. ledna 2019 prospěch a chování našich žáků za 1. pololetí.

2019-01-22 17:13:23 - Mgr. Ivo Kocum

Vysvědčení (výpisy) budeme vydávat až v příštím týdnu - ve čtvrtek 31. ledna 2019
V pátek 25. ledna odjíždí na LVVZ na Benecko třída 2A8. Vrátí se tak šikovně, že i oni ve Čt 25.1.2019 svá vysvědčení obdrží.

V týdnu od 13. do 19. ledna byli naši studenti na LVVZ

2019-01-22 17:00:26 - Mgr. Ivo Kocum

Jak se měli na Lyžařské boudě v Peci pod Sněžkou naši studenti a vyučující můžete shlédnout v naší
fotogalerii.

Ve Čt.24. ledna 2019 nás od 16.30 hod. čeká 2. den otevřených dveří

2019-01-11 15:04:39 - Mgr. Ivo Kocum

Na zájemce o studium ve čtyřletém i osmiletém studijním programu bude čekat bohatý program /DOD_2_2019.jpg

Prosíme o spolupráci naše studenty,nedávné absolventy, jejich rodiče, prarodiče, příbuzné a známé,

2019-01-10 14:37:36 - Mgr. Ivo Kocum

Prosíme o spolupráci vás všechny, kteří byste mohli ve svých rodinných archivech nalézt přefotografovaná maturitní tabla absolventů této školy a poskytnout je k nascanování.
Máme v úmyslu pro setkání absolventů ke 100. výročí založení školy na začátku října t.r. připravit nejen almanach, ale také DVD, na kterém bude zpracován vývoj maturitních tabel od samého vzniku školy až po současnost.
Do konce školního roku 2018/2019 ve škole odmaturuje celkem 177 tříd.
Za celou dobu historie školy se dvakrát stalo, že se dvě paralelní třídy domluvily a vytvořily jedno tablo s větším počtem fotografií. Máme proto šanci sesbírat až 175 maturitních tabel.
V některých letech si třídy vytvářely vedle tabla oficiálního i tabla kreslená.
K dnešnímu dni máme k dispozici celkem 107 tabel, z toho jsou 3 kreslená.
Moc si přejeme, aby byl vydaný přehled co nejobsáhlejší, a aby vás potěšíl. Scházejí nám tato tabla: /GCBrod_Tabla_Chybi.jpg
Pokud jste již na naši výzvy v nedávné minulosti reagovali a nascanované tablo poslali na mail Kocum@gcbrod.cz, pak berte toto upozornění jako bezpředmětné a moc vám děkujeme.

Studentský parlament č. 5 jednal 10. ledna 2019

2019-01-10 14:13:30 - Mgr. Ivo Kocum

ve stanoveném čase. Původně se měla schůze uskutečnit ihned ve Čt 3.1.2019. V dalších dnech nás ale čekalo setkání se stavební firmou a nastavení harmonogramu prací na výměnách oken v celé školní budově.
Na dnešní schůzi parlamentu jsme již mohli předložit skutečný obraz toho jak to vše bude vypadat.
Probrali jsme i celou řadu dalších důležitých záležitostí pro chod školy a vyhodnotili i úkoly z minula. Určitě moc potřebujeme spolupráci se studenty i širší veřejností, protože se blíží oslavy 100. výročí založení našeho gymnázia.
Zápis z 5. jednání Studentského parlamentu 10.1.2019

Připomínáme - třídní schůzky - úterý 8.ledna

2019-01-05 16:35:48 - Mgr. Ivo Kocum

Třídní schůzky se konají v úterý 8. ledna od 17.00 hod. HV SPG se sejde v obvyklou dobu. Třídním schůzkám předchází porada pedagogického sboru.

Přání všem lidem dobré vůle

2018-12-22 22:50:08 - Mgr. Ivo Kocum

Přejeme prožití krásných, pohodových vánočních svátků. K tomu přidáváme přání hodně štěstí, zdraví a síly ke zvládnutí událostí roku následujícího. Začínáme ve čtvrtek 3. ledna 2019 :-) /GCBrod_PF_2019.jpg

Prázdninový provoz školy

2018-12-22 22:45:33 - Mgr. Ivo Kocum

Škola je v době vánočních prázdnin uzavřena. Prostory vytápíme jenom na udržovací teplotu. Vyřizujeme pouze nutnou e-mailovou korespondenci. Službu nastupujeme všichni ve čtvrtek 3. ledna 2019 a s rodiči se setkáme na třídních schůzkách v úterý 8. ledna od 17.00 hod. HV SPG se sejde v obvyklou dobu. Třídním schůzkám předchází porada pedagogického sboru.

Cesky Brod za 1. republiky - pdf soubor s kronikou Českého Brodu v době první republiky

2018-12-20 00:58:34 - Mgr. Ivo Kocum

V letošním osmičkovém roce jsme si i v našem městě připomněli řadou akcí výročí 100 let od vzniku První republiky, výrazně tišeji se pak letos vzpomíná i 80 let od jejího zániku.
Oběma zmíněným výročím se vyučující dějepisu na českobrodském gymnáziu rozhodli věnovat se svými studenty – letos máme hned čtrnáct maturantů z tohoto předmětu, což už je počet, se kterým se dá realizovat nějaký větší trvalejší projekt. V rámci semináře společně zpracovali do moderní textové podoby kroniku města Český Brod v éře První republiky a tento výstup pak můžete chápat jako takový malý vánoční dárek našemu městu a všem našim spoluobčanům. Za základ nám posloužily dva svazky ručně psané kroniky města z let 1914-1938, dnes bezpečně uložené ve Státním okresním archivu v Kolíně. Zatím zůstává jen v elektronické podobě. Za sebe i své studenty vám popřeji příjemné čtení.
PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, PhD.
Český Brod Prvorepublikový.pdf

Školní kolo zeměpisné olympiády probíhalo v tělocvičně školy 19.12.2018

2018-12-20 00:43:31 - Mgr. Ivo Kocum

Původně prostor dnešní školní tělocvičny vůbec tělocvičnou být neměl. V této pozici měla být velká posluchárna pro výuku dějepisu. Podívejte se, s jakým zaujetím řešili v tomto místě své letošní zadání olympiády v zeměpise naši studenti.Fotogalerie

Výlet za Monetem do předvánoční Vídně

2018-12-20 00:30:13 - Mgr. Ivo Kocum

se uskutečnil v úterý 18.12.2018. Přinášíme alespoň pár fotografií, abychom přiblížili atmosféru zájezdu i předvánoční Vídně.Fotogalerie

Jdi na stránku: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] ... [98]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz