Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] ... [97]

Přání všem lidem dobré vůle

2018-12-22 22:50:08 - Mgr. Ivo Kocum

Přejeme prožití krásných, pohodových vánočních svátků. K tomu přidáváme přání hodně štěstí, zdraví a síly ke zvládnutí událostí roku následujícího. Začínáme ve čtvrtek 3. ledna 2019 :-) /GCBrod_PF_2019.jpg

Prázdninový provoz školy

2018-12-22 22:45:33 - Mgr. Ivo Kocum

Škola je v době vánočních prázdnin uzavřena. Prostory vytápíme jenom na udržovací teplotu. Vyřizujeme pouze nutnou e-mailovou korespondenci. Službu nastupujeme všichni ve čtvrtek 3. ledna 2019 a s rodiči se setkáme na třídních schůzkách v úterý 8. ledna od 17.00 hod. HV SPG se sejde v obvyklou dobu. Třídním schůzkám předchází porada pedagogického sboru.

Cesky Brod za 1. republiky - pdf soubor s kronikou Českého Brodu v době první republiky

2018-12-20 00:58:34 - Mgr. Ivo Kocum

V letošním osmičkovém roce jsme si i v našem městě připomněli řadou akcí výročí 100 let od vzniku První republiky, výrazně tišeji se pak letos vzpomíná i 80 let od jejího zániku.
Oběma zmíněným výročím se vyučující dějepisu na českobrodském gymnáziu rozhodli věnovat se svými studenty – letos máme hned čtrnáct maturantů z tohoto předmětu, což už je počet, se kterým se dá realizovat nějaký větší trvalejší projekt. V rámci semináře společně zpracovali do moderní textové podoby kroniku města Český Brod v éře První republiky a tento výstup pak můžete chápat jako takový malý vánoční dárek našemu městu a všem našim spoluobčanům. Za základ nám posloužily dva svazky ručně psané kroniky města z let 1914-1938, dnes bezpečně uložené ve Státním okresním archivu v Kolíně. Zatím zůstává jen v elektronické podobě. Za sebe i své studenty vám popřeji příjemné čtení.
PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, PhD.
Český Brod Prvorepublikový.pdf

Školní kolo zeměpisné olympiády probíhalo v tělocvičně školy 19.12.2018

2018-12-20 00:43:31 - Mgr. Ivo Kocum

Původně prostor dnešní školní tělocvičny vůbec tělocvičnou být neměl. V této pozici měla být velká posluchárna pro výuku dějepisu. Podívejte se, s jakým zaujetím řešili v tomto místě své letošní zadání olympiády v zeměpise naši studenti.Fotogalerie

Výlet za Monetem do předvánoční Vídně

2018-12-20 00:30:13 - Mgr. Ivo Kocum

se uskutečnil v úterý 18.12.2018. Přinášíme alespoň pár fotografií, abychom přiblížili atmosféru zájezdu i předvánoční Vídně.Fotogalerie

Od St 12.12.2018 je v šatně před tělocvičnou namontováno "vzorové okno"

2018-12-13 00:18:03 - Mgr. Ivo Kocum

Jak se vám líbí? Nám moc. Ve čtvrtek 13.12.2018 si jej prohlíží památkáři a v pátek se scházejí účastníci kontrolního dne stavby, aby poslali další okna do výroby. Vypadá to, že firma umí. :-D P.S. To šedivé na rámu okna je ochranná páska, která bude po začištění okna odstraněna. img/2018/IMG_2824.JPG

Ještě než začnou vánoční prázdniny, musíme toho spoustu stihnout

2018-12-11 15:45:55 - Mgr. Ivo Kocum

Prakticky pro každý den máme v prosinci tohoto roku nějakou událost nebo aktivitu, která se dotýká žactva. Pokud u některého dne není žádná poznámka, tak to se někde něco bourá a také staví. img/2018/XII_18_logo_new_text.jpg
Do přehledu jsme nedali vánoční besídky jednotlivých tříd. :-)

Studentský parlament opět jednal ve stanoveném čase

2018-12-06 16:15:42 - Mgr. Ivo Kocum

Čas hlavní přestávky jako obvykle nestačil, abychom se zástupci z jednotlivých tříd probrali retrospektivu i budoucnost událostí, kterými škola prochází. V hodnocení za dobu od minulé schůzky parlamentu dopadly všechny akce dobře. Bylo také na čase stanovit úkoly a kce pro blízkou i vzdálenější budoucnost. Určitě moc potřebujeme spolupráci se studenty, protože se blíží oslavy 100. výročí založení našeho gymnázia a my vyhlašujeme hned 3 soutěže
a) Vyhlašujeme soutěž o logo akce (mělo by v něm být využito stávající logo školy)
b)Vyhlašujeme soutěž o vzor grafiky plakátu, kterým budeme upoutávat na oslavy
c) Vyhlašujeme soutěž o vytvoření jednotného vizuálního stylu dokumentů akce.
Čtěte také jak to vypadá se stavebními aktivitami a s jakými připomínkami jsme se během schůzky vypořádávali Zápis z 4. jednání Studentského parlamentu 6.12.2018

V úterý 27. listopadu odpoledne máme připravený další pořad z cyklu "Příběhy bezpráví"

2018-11-26 12:27:39 - Mgr. Ivo Kocum

Naše setkání s pozvanými hosty začíná ve 14 hodin v učebně č. 14 v 1. patře a na programu jsou osudy pí Dr. Milady Horákovéimg/2018/Horakova_XII_2018.jpg

Ve škole probíhá 10. ročník Andělského zvonění - rádi vás uvítáme

2018-11-24 10:46:15 - Mgr. Ivo Kocum

Nabízíme odkaz do fotogalerie,se základními dokumentárními snímky.

Náš tříčlenný tým bojoval v pátek 23.11.2018 na FEL ČVUT Praha v ROBOSOUTĚŽI 2018

2018-11-24 08:33:32 - Mgr. Ivo Kocum

Přinášime odkaz na fotografie a video, abychom vám přiblížili atmosféru soutěže.

Naši septimáni na čtvrté dětské konferenci v prostorách Parlamentu České republiky

2018-11-24 08:24:41 - Mgr. Ivo Kocum

Za účasti politiků napříč politickými stranami proběhla tato akce, kterou pořádal Nadační fond Modrá rybka ve spolupráci s poslanci v úterý 20. 11. 2018. Zúčastnilo se dvě stě žáků a studentů od 13 do 17 let ze základních škol a gymnázií. Děti a učitelé dostali za úkol připravit pozměňovací návrh k Ústavě ČR, který se týkal snížení aktivního volebního práva na 16 let. V hlavním zasedacím sále Poslanecké sněmovny si pak vyzkoušeli práci poslance, projednali návrhy jednotlivých škol a následně o nich hlasovali.Nabízíme odkaz na video, ve kterém jistě poznáte naše poslance.

Máme za sebou Beánii Septima a nabízíme více než 120 fotografií

2018-11-22 15:55:00 - Mgr. Ivo Kocum

v oficiální fotogalerii této akce.
Fotogalerie snímků z Beánie Septima
Doufáme, že jste byli s myšlenkou i průběhem této akce spokojeni alespoň tak jako my.

Zájemce o studium pro školní rok 2019 - 2020 přivítáme na Dni otevřených dveří 29.11.2018 v 16.30 h.

2018-11-09 08:36:14 - Mgr. Ivo Kocum

Opět dochází k k úpravám vyhlášky o přijímání ke studiu na střední škole. Proto připravujeme pro zájemce o studium v prvním ročníku čtyřletého a osmiletého typu vzdělávání na našem gymnáziu (a také jejich rodiče) s nabídkou Dne otevřených dveří.
Přijďte se k nám podívat, nasát atmosféru, zúčastnit se připraveného programu ve čtvrtek 29. listopadu od 16.30 hod.
Těšíme se na vás.img/2018/DOD_18-19.JPG

10. ročník tradičního adventního jarmarku v prostorách gymnázia = Andělské zvonění

2018-11-05 15:06:14 - Mgr. Ivo Kocum

Škola plní všechny své funkce, pokud jde o výchovu a vzdělávání. Měla by ale také být místem kulturním, kde se lidé rádi setkávají. K tomu i letos přispěje již 10. ročník Andělského zvonění.
. To je akce, kterou si prostě nemůžete nechat ujít. Pořádáme ji ve spolupráci s naším SPG (Společnost Přátel Gymnázia) a s městem Český Brod. img/2018/pl6.jpg
Přijďte, nebudete litovat. Těšíme se, že u nás třeba nakoupíte základ svých letošních vánočních dárků. Bývá dobrým zvykem, že při stovkách návštěvníků, kteří každoročně na tento jarmark dorazí, máte šanci potkat i spoustu svých přátel.

Jdi na stránku: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] ... [97]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz