Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] ... [106]

Ve stavu legislativní nouze se změnily i zákonné podmínky maturitních a závěrečných zkoušek

2020-03-26 10:53:26 - Mgr. Ivo Kocum

Milí rodiče, studenti, kolegové a příznivci školy.
I maturitní zkoušky doznaly včerejším jednáním Senátu razantní změny. I tyto změny odpovídají výjimečnosti situace nejen z pohledu termínu jejich konání. K tomu, aby novinky vystoupily i s podrobnostmi na veřejnost opravdu raději počkáme až na prováděcí vyhlášku z MŠMT.
Všichni jsme v předstihu ze sdělovacích prostředků jakési náznaky změn registrovali, ale po včerejším jednání máme i my spoustu otázek, na které si neumíme jednoznačně odpovědět bez opory v zákonech.

Ve stavu legislativní nouze se změnily i zákonné podmínky přijímacího řízení

2020-03-26 10:45:20 - Mgr. Ivo Kocum

Milí rodiče, studenti, kolegové a příznivci školy.
Včerejším jednáním Senátu došlo k razantním změnám, které už jen tak jak jsme měli možnost do nich nahlédnout odpovídají výjimečnosti situace. K tomu, aby novinky vystoupily i s podrobnostmi na veřejnost raději počkáme až na prováděcí vyhlášku z MŠMT.
Sami máme spoustu otázek, na které si neumíme jednoznačně odpovědět bez opory v zákonech.
Je jisté, že přijímačky budou jednokolové a žáci je budou konat na té škole, kterou si zapsali jako první v pořadí. Testy vyhodnotí CERMAT a nasdílí je i pro školu uvedenou ve druhém pořadí.Víc neprozradíme.

Zvýšila se věková hranice dítěte pro nárok na ošetřovné (až 13 let)

2020-03-26 10:25:45 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče.
Po včerejším projednání balíčku zákonů projednal Senát ve stavu legislativní nouze i záležitost ošetřovného. Podpis pana prezidenta bude nejspíše jenom formální záležitostí.
Pro nás se jedná o novou situaci, protože budeme podle tohoto zákona vystavovat rodičům žáků z nižšího gymnázia potřebné potvrzení.
Novinky v přehledné podobě

Útlumový režim v budově školy

2020-03-25 14:08:17 - Mgr. Ivo Kocum

Útlumový režim v budově školy znamená, že budovu vytápíme podstatně úsporněji, než když jsou v ní žáci. Budova je pro veřejnost uzavřena, ... ale přesto
v budově funguje kancelář, přítomen je ŘŠ i ZŘ a vedou si svou agendu
provádíme údržbářské práce, aby všechno bylo funkční a nejlépe jako nové až se do školy vrátíte.
Standardně jsme zde od 8.00 do 12.00 hod., ale jednání si raději předjednejte
V pátek 27.3.2020 proběhne kolaudace stavebních aktivit, které nás provázely od přípravné fáze celých 5 let. Budeme se loučit s projektem "Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod" a hlavně musíme dovést do vítězného konce i otázku jeho financování
Už abychom měli zase otevřeno bez omezení

Vzkaz ředitele školy

2020-03-25 13:52:40 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče, žáci i kolegové.
Nastoupili jsme po prázdninách do opravdu zvláštních podmínek, které jsme si určitě nikdo z nás nepřál.
Všichni se učíme zvládnout nástrahy distančního výuky a všem nám schází osobní kontakt.
Chtěl bych vám všem poděkovat za přístup, vstřícnost, smysl pro spolupráci i empatii, kterou projevujete. Přišla výzva a my jsme ji přijali.
Naše spolupráce distanční formou bude muset ještě nějakou dobu pokračovat. Odhady jak dlouho může vše trvat jsou spíše věštecké. MŠMT přišlo s vizí jak by mohlo školství dále postupovat. Známe základní varianty a tento školní rok bude ve svém průběhu a hlavně zakončování zvláštní, protože dostane speciální zákonnou úpravu.
Sledujte, prosíme, informace na webu i FB profilu školy, plňte zadané úkoly, které pro vás vyučující připravují, komunikujte s nimi.
Myslete také na své zdraví, noste roušky a dodržujte podmínky a normy, které vláda stanovila. Úkoly z tělesné výchovy vám neposíláme, tak se snad i trochu hýbejte.
Hlavně si zachovejme optimismus.
Mgr. Ivo Kocum, ředitel gymnázia

Tisková zpráva MŠMT k organizaci maturitních a přijímacích zkoušek

2020-03-24 12:10:49 - Mgr. Ivo Kocum

Tisková konference ministra školství ČR v pondělí 23.3.2020 odpoledne přinesla nový pohled na to jak budou nejspíše organizovány tradiční události všech školních roků. Maturitní zkoušky i přijímací zkoušky odjakživa byly jistotou. Letos se, i když to rozhodně není naše přání, musí přizpůsobit neblahým okolnostem.
Co to v praxi znamená?
Budeme doufat, že parlament ještě situaci zváží i z hlediska toho co je vůbec možné po učitelích chtít. Rozhodně není dobrým nápadem, aby šly přijímací zkoušky a maturitní zkoušky za sebou jenom s týdenním odstupem. I myšlenka, že didaktické testy si budou učitelé ve školách opravovat sami, by snad měla být trochu více analyzována.

Všichni žáci i vyučující školy jsou zaregistrování v databázi nakladatelství FRAUS

2020-03-20 12:15:29 - Mgr. Ivo Kocum

S vaším přihlášením (žákovským ani kantorským)by neměl být žádný problém.
Při samostatném přihlašování se vám má objevit odkaz na formulář, který je třeba vyplnit: Po vyplnění přijde mail s potvrzením - google formulář, kde si můžete prohlédnout své odpovědi, které jste zadali. Cca za den od vyplnění přijde aktivační mail, který vás bude dále instruovat ke stažení čtečky do počítače. Po stažení se čtečka musí v počítači instalovat a dále jsou dostupné učebnice ke stažení.
Všechny postupy jsou pečlivě popsány v mailu, který vám od nich dorazí.
Přihlášení do učebního prostředí FRED mají aktivované všichni vyučující. Mají i pravomoc vytvářet a zařazovat si svoje třídy, skupiny i žáky.
Tak ať vás to učení baví a ať se také daří.

Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z domova

2020-03-19 07:47:49 - Mgr. Ivo Kocum

Žáci, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku z domova, ale i jejich učitelé a rodiče, kteří jim při přípravě pomáhají, mohou využít informace, dokumenty a desítky testů, které jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Jak to bude s termíny maturitních písemek a přijímacích zkoušek se nejspíše dozvíme v příštím týdnu.

Název: Rozjíždíme distanční elektronickou výuku

2020-03-16 12:16:00 - Mgr. Ivo Kocum

Pomůcky:
1)Každý bezpodmínečně potřebujete funkční e-mailovou adresu na naší doméně. (syntaxe prijmeni.jmeno@gcbrod.cz)
Pokud jde zapomněli své heslo - ihned kontaktujte pí prof. Rahmovou, která vám heslo změní podle vašeho návrhu.
2)Základní funkční počítačová sestava s připojením k internetu, scanner, tužka, papír, sešity, klasické učebnice + další doplňková literatura atd.
3)Web Nakladatelství FRAUS, které vám v rámci své obrovské filantropie poskytne elektronické učebnice zdarma. DĚKUJEME /FRAUS_zaci.JPG
4)URL dalších internetových zdrojů vám sdělí vyučující.
Teorie:
Výuka bude probíhat v interakci. Vaše zpětná vazba k vyučujícím je nutná. Vyučovaná témata v jednotlivých předmětech zapisujeme zcela běžně podle vašeho rozvrhu do třídní knihy.
Budete dostávat úkoly, odevzdávat úkoly a dostávat známky. Závaznou periodou pro splnění úkolů je jeden týden.
Postup:
Interakci očekávejte těmito třemi základními způsoby komunikace, ale jsou i další možnosti.
1) Využití aplikace classroom, která je součástí našich G-Suite
2) Využití obousměrné e-mailové komunikace (výhradně na školních e-mailech)
3) Využitím komunikačního systému KOMENS v Bakalářích
dále např. smluvené relace prostřednictvím SKYPE, videokonference v určených prostředích (např. i FRED od FRAUS, nebo Google), e-learning, webináře atd..
Zpracování
To, jakou formu učitel pro distanční výuku zvolí, závisí jenom na něm a také na jeho vyučovaném předmětu.
Ocitli jsme se ve zcela nové situaci. Zájem nás - pedagogů a vás - našich studentů je jistě společný. Výuku chceme zvládnout alespoň tak dobře, jakoby nás netrápily žádné nežádoucí vlivy.
Budova školy je po celé toto mimořádné období pro veřejnost uzavřena
Vyučující pracují metodou "home office" a využívají svého domácího počítačového zázemí. Naštěstí nemusíme řešit výpadky výuky v souvislosti s případnou nařízenou karanténou.
Závěr:
Dílčí vyhodnocení efektivnosti práce uděláme s týdenní periodou.

Vláda vyhlásila kvůli koronaviru nouzový stav na celém území republiky!

2020-03-12 21:19:26 - Mgr. Ivo Kocum

Trvat má prozatím třicet dnů. /Nouzovy_stav.jpg
Co to v praxi znamená?
Co můžete v této souvislosti čekat po prázdninách od nás? ... Žádné slitování
Najdeme všechny možné cesty k tomu, abychom k vám dostali elektronickou cestou zadání úkolů a také, abychom je elektronickou cestou vybírali a hodnotili.
30 dnů nouzového stavu zasahuje až do dubna, a to nás čekají maturitní písemky, přijímací zkoušky i další radosti studentského života. Nemůžeme si dovolit ztrácet čas.
Prověřte si zatím svá internetová připojení a buďte, prosíme, připraveni, aby naše distanční spolupráce mohla začít a úspěšně probíhat.

Počítáme s tím, že se i nás týkají rozhodnutí Bezpečnostní rady státu - DOPLNĚNO!!!

2020-03-10 11:46:52 - Mgr. Ivo Kocum

Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Od zítra tedy děti nemají chodit do školy. Přesné pokyny pro školy a školská zařízení budou komunikovány v průběhu dne.
Naše škola je stále v prázdninovém režimu a až do konce týdne můžete čekat na naše pokyny.
Z analýzy textu vyplývá, že zaměstnanců se nařízení netýká. POZOR!!! NIC SE NEMĚNÍ NA TOM, ŽE SE PO PŘÍPADNÉM NÁVRATU Z ITÁLIE MUSÍ ZAMĚSTNANCI PODROBIT 14 dní KARANTÉNĚ!!!
DOPLNĚNO dne 10.3.2020 v 16.00 hod.V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 Vám sděluji, že jeho text a zároveň infolinka ke koronaviru jsou zveřejněny na: webových stránkách Středočeského kraje.

Asi bychom si uměli představit i lepší zprávy. Při návratu z Itálie je povinná karanténa 14 dní

2020-03-06 16:35:49 - Mgr. Ivo Kocum

Úplně čerstvé informace přebíráme z www.seznam.cz, kde v článku Česko má 18 nakažených. Kdo se vrátí z Itálie, musí zůstat v karanténě najdete i tuto chronologii událostí z pátku 6.3.2020.
14:50 hod. Při porušení pravidel karantény hrozí pokuta až 3 miliony korun
14:48 Povinná karanténa pro každého po návratu z Itálie
Lidé s trvalým pobytem v Česku, kteří se od soboty vrátí z Itálie, musí tuto skutečnost oznámit bez osobního kontaktu lékaři. Lékařům ministerstvo nařídilo, aby u všech těchto lidí rozhodli o dvoutýdenní karanténě, uvedl premiér Andrej Babiš. Podle vlády je aktuálně v Itálii asi 16 500 Čechů.

Jarní prázdniny 2020 => Prázdninový provoz školy

2020-03-05 10:58:59 - Mgr. Ivo Kocum

Jarní prázdniny připadají v tomto školním roce pro naši lokalitu do období od 9. března do 13. března.
Škola je pouze temperována. Proto je provoz kanceláře omezen na dobu od 8.00 do 12.00 hod. Pracovnice mají za úkol konat i různé služební pochůzky. Svou návštěvu si telefonicky předjednejte.
V budově a kolem ní pokračují stavební práce.
Ředitelský pokyn pro ty, kteří vycestují na dovolenou do zahraničí, resp. do destinace, která může být výhledově spojena s výskytem koronaviru, již znáte.
Moc vám přejeme, abyste si dny volna užili, a aby všechna požadovaná opatření byla skutečně jenom preventivní a dobře splnila svou funkci.

Pátek 6. března = tzv. ředitelský den

2020-03-05 10:40:35 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení studenti a vy všichni, kteří se zajímáte o život našeho gymnázia.
Ředitel školy využil svého práva a vyhlásil dne 6. března 2020 z provozních důvodů v Gymnáziu, Český Brod, Vítězná 616 volný, tzv. ředitelský den. To vše je v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů i s vědomím zřizovatele.
Budova školy bude otevřena od 8 do 12.00 hod. Své návštěvy si, prosíme, předjednejte telefonicky.
Všichni žáci mají odhlášený oběd!

Maturitní ples se koná ve čtvrtek 5.3.2020

2020-03-05 10:13:46 - Mgr. Ivo Kocum

v Kulturním domě Kolín od 19.00 hod./Maturitni_ples_2020.jpg

Jdi na stránku: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] ... [106]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz