Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] ... [101]

V týdnu od 13. do 19. ledna byli naši studenti na LVVZ

2019-01-22 17:00:26 - Mgr. Ivo Kocum

Jak se měli na Lyžařské boudě v Peci pod Sněžkou naši studenti a vyučující můžete shlédnout v naší
fotogalerii.

Ve Čt.24. ledna 2019 nás od 16.30 hod. čeká 2. den otevřených dveří

2019-01-11 15:04:39 - Mgr. Ivo Kocum

Na zájemce o studium ve čtyřletém i osmiletém studijním programu bude čekat bohatý program /DOD_2_2019.jpg

Prosíme o spolupráci naše studenty,nedávné absolventy, jejich rodiče, prarodiče, příbuzné a známé,

2019-01-10 14:37:36 - Mgr. Ivo Kocum

Prosíme o spolupráci vás všechny, kteří byste mohli ve svých rodinných archivech nalézt přefotografovaná maturitní tabla absolventů této školy a poskytnout je k nascanování.
Máme v úmyslu pro setkání absolventů ke 100. výročí založení školy na začátku října t.r. připravit nejen almanach, ale také DVD, na kterém bude zpracován vývoj maturitních tabel od samého vzniku školy až po současnost.
Do konce školního roku 2018/2019 ve škole odmaturuje celkem 177 tříd.
Za celou dobu historie školy se dvakrát stalo, že se dvě paralelní třídy domluvily a vytvořily jedno tablo s větším počtem fotografií. Máme proto šanci sesbírat až 175 maturitních tabel.
V některých letech si třídy vytvářely vedle tabla oficiálního i tabla kreslená.
K dnešnímu dni máme k dispozici celkem 107 tabel, z toho jsou 3 kreslená.
Moc si přejeme, aby byl vydaný přehled co nejobsáhlejší, a aby vás potěšíl. Scházejí nám tato tabla: /GCBrod_Tabla_Chybi.jpg
Pokud jste již na naši výzvy v nedávné minulosti reagovali a nascanované tablo poslali na mail Kocum@gcbrod.cz, pak berte toto upozornění jako bezpředmětné a moc vám děkujeme.

Studentský parlament č. 5 jednal 10. ledna 2019

2019-01-10 14:13:30 - Mgr. Ivo Kocum

ve stanoveném čase. Původně se měla schůze uskutečnit ihned ve Čt 3.1.2019. V dalších dnech nás ale čekalo setkání se stavební firmou a nastavení harmonogramu prací na výměnách oken v celé školní budově.
Na dnešní schůzi parlamentu jsme již mohli předložit skutečný obraz toho jak to vše bude vypadat.
Probrali jsme i celou řadu dalších důležitých záležitostí pro chod školy a vyhodnotili i úkoly z minula. Určitě moc potřebujeme spolupráci se studenty i širší veřejností, protože se blíží oslavy 100. výročí založení našeho gymnázia.
Zápis z 5. jednání Studentského parlamentu 10.1.2019

Připomínáme - třídní schůzky - úterý 8.ledna

2019-01-05 16:35:48 - Mgr. Ivo Kocum

Třídní schůzky se konají v úterý 8. ledna od 17.00 hod. HV SPG se sejde v obvyklou dobu. Třídním schůzkám předchází porada pedagogického sboru.

Přání všem lidem dobré vůle

2018-12-22 22:50:08 - Mgr. Ivo Kocum

Přejeme prožití krásných, pohodových vánočních svátků. K tomu přidáváme přání hodně štěstí, zdraví a síly ke zvládnutí událostí roku následujícího. Začínáme ve čtvrtek 3. ledna 2019 :-) /GCBrod_PF_2019.jpg

Prázdninový provoz školy

2018-12-22 22:45:33 - Mgr. Ivo Kocum

Škola je v době vánočních prázdnin uzavřena. Prostory vytápíme jenom na udržovací teplotu. Vyřizujeme pouze nutnou e-mailovou korespondenci. Službu nastupujeme všichni ve čtvrtek 3. ledna 2019 a s rodiči se setkáme na třídních schůzkách v úterý 8. ledna od 17.00 hod. HV SPG se sejde v obvyklou dobu. Třídním schůzkám předchází porada pedagogického sboru.

Cesky Brod za 1. republiky - pdf soubor s kronikou Českého Brodu v době první republiky

2018-12-20 00:58:34 - Mgr. Ivo Kocum

V letošním osmičkovém roce jsme si i v našem městě připomněli řadou akcí výročí 100 let od vzniku První republiky, výrazně tišeji se pak letos vzpomíná i 80 let od jejího zániku.
Oběma zmíněným výročím se vyučující dějepisu na českobrodském gymnáziu rozhodli věnovat se svými studenty – letos máme hned čtrnáct maturantů z tohoto předmětu, což už je počet, se kterým se dá realizovat nějaký větší trvalejší projekt. V rámci semináře společně zpracovali do moderní textové podoby kroniku města Český Brod v éře První republiky a tento výstup pak můžete chápat jako takový malý vánoční dárek našemu městu a všem našim spoluobčanům. Za základ nám posloužily dva svazky ručně psané kroniky města z let 1914-1938, dnes bezpečně uložené ve Státním okresním archivu v Kolíně. Zatím zůstává jen v elektronické podobě. Za sebe i své studenty vám popřeji příjemné čtení.
PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, PhD.
Český Brod Prvorepublikový.pdf

Školní kolo zeměpisné olympiády probíhalo v tělocvičně školy 19.12.2018

2018-12-20 00:43:31 - Mgr. Ivo Kocum

Původně prostor dnešní školní tělocvičny vůbec tělocvičnou být neměl. V této pozici měla být velká posluchárna pro výuku dějepisu. Podívejte se, s jakým zaujetím řešili v tomto místě své letošní zadání olympiády v zeměpise naši studenti.Fotogalerie

Výlet za Monetem do předvánoční Vídně

2018-12-20 00:30:13 - Mgr. Ivo Kocum

se uskutečnil v úterý 18.12.2018. Přinášíme alespoň pár fotografií, abychom přiblížili atmosféru zájezdu i předvánoční Vídně.Fotogalerie

Od St 12.12.2018 je v šatně před tělocvičnou namontováno "vzorové okno"

2018-12-13 00:18:03 - Mgr. Ivo Kocum

Jak se vám líbí? Nám moc. Ve čtvrtek 13.12.2018 si jej prohlíží památkáři a v pátek se scházejí účastníci kontrolního dne stavby, aby poslali další okna do výroby. Vypadá to, že firma umí. :-D P.S. To šedivé na rámu okna je ochranná páska, která bude po začištění okna odstraněna. img/2018/IMG_2824.JPG

Ještě než začnou vánoční prázdniny, musíme toho spoustu stihnout

2018-12-11 15:45:55 - Mgr. Ivo Kocum

Prakticky pro každý den máme v prosinci tohoto roku nějakou událost nebo aktivitu, která se dotýká žactva. Pokud u některého dne není žádná poznámka, tak to se někde něco bourá a také staví. img/2018/XII_18_logo_new_text.jpg
Do přehledu jsme nedali vánoční besídky jednotlivých tříd. :-)

Studentský parlament opět jednal ve stanoveném čase

2018-12-06 16:15:42 - Mgr. Ivo Kocum

Čas hlavní přestávky jako obvykle nestačil, abychom se zástupci z jednotlivých tříd probrali retrospektivu i budoucnost událostí, kterými škola prochází. V hodnocení za dobu od minulé schůzky parlamentu dopadly všechny akce dobře. Bylo také na čase stanovit úkoly a kce pro blízkou i vzdálenější budoucnost. Určitě moc potřebujeme spolupráci se studenty, protože se blíží oslavy 100. výročí založení našeho gymnázia a my vyhlašujeme hned 3 soutěže
a) Vyhlašujeme soutěž o logo akce (mělo by v něm být využito stávající logo školy)
b)Vyhlašujeme soutěž o vzor grafiky plakátu, kterým budeme upoutávat na oslavy
c) Vyhlašujeme soutěž o vytvoření jednotného vizuálního stylu dokumentů akce.
Čtěte také jak to vypadá se stavebními aktivitami a s jakými připomínkami jsme se během schůzky vypořádávali Zápis z 4. jednání Studentského parlamentu 6.12.2018

V úterý 27. listopadu odpoledne máme připravený další pořad z cyklu "Příběhy bezpráví"

2018-11-26 12:27:39 - Mgr. Ivo Kocum

Naše setkání s pozvanými hosty začíná ve 14 hodin v učebně č. 14 v 1. patře a na programu jsou osudy pí Dr. Milady Horákovéimg/2018/Horakova_XII_2018.jpg

Ve škole probíhá 10. ročník Andělského zvonění - rádi vás uvítáme

2018-11-24 10:46:15 - Mgr. Ivo Kocum

Nabízíme odkaz do fotogalerie,se základními dokumentárními snímky.

Jdi na stránku: [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] ... [101]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz