Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [82] [83] [84] [85] [86] 87 [88] [89] [90] [91] ... [97]

JÍZDNÉ ZDARMA - Konkretizace podmínek

2009-08-06 21:05:06 - Mgr. Ivo Kocum

V centrální distribuci dokumentů, které rozesílá Krajský úřad, jsme dnes měli upřesnění k projektu bezplatného jízdného. Formulář žádanky, který budete muset vyplnit, jsme vám již doplnili o školní údaje. Spolu s dalšími dokumenty a informacemi "si jej můžete stáhnout v *.zip formátu."
Potvrzování formulářů budeme realizovat až v přípravném týdnu.

Adaptační kurzy pro osmileté a čtyřleté studium

2009-08-06 00:01:17 - Mgr. Ivo Kocum

"Nejčerstvější informace k adaptačním kurzům čtyřletého a osmiletého studia"naleznete v sekci Pro studenty (horní lišta) a pak zvolte Informace pro nově přijaté (levé menu.
Zkontrolujte si uvedená data a časy!!!

VYHLÁŠENÍ ČTVRTÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

2009-08-05 23:32:33 - Mgr. Ivo Kocum

Podle §60 odst 10 zák. č.561/2004 Sb vyhlašuje ředitel Gymnázia Český Brod čtvrté kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků ve studijním oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2009 - 2010. Uzávěrka přihlášek do čtvrtého kola, které je vyhlášeno pro 9 volných míst, je dne 14.srpna 2009. "Podrobnosti k vyhlášenému čtvrtému kolu přijímacího řízení pro čtyřleté studium."

Na stránkách kraje jsou informace k bezplatnému cestování zhruba ve stejném rozsahu jako u nás

2009-07-20 17:59:49 - Mgr. Ivo Kocum

Na konkrétně položenou otázku jsme obdrželi konkrétní odpověď. Zajímalo nás,
do kdy je možné zadarmo cestovat do školy?. Odpověď asi moc nepotěší maturanty. Naposledy lze výhod tohoto projektu využít den před Vašimi devatenáctými narozeninami. Od následujícího dne pak můžete využívat běžné žákovské slevy, které znáte.
Následující odkaz je směrován na nejnovější informace

Doprava středočeských studentů do středočeských škol zdarma = ŽHAVÁ NOVINKA

2009-07-10 10:43:25 - Mgr. Ivo Kocum

Před pár minutami jsme obdrželi od krajského úřadu výše zmíněnou informaci, ke které máme zatím k dispozici tyto podklady:
"Informační dopis - Bezplatná přeprava žáků", dále :
"Metodika pro vydávání potvrzení o studiu" a
"Vzhled tiskopisu potvrzení o studiu"
Všechny důležité informace by měly již v tuto chvíli být na "www.kr-stredocesky.cz"

Úřední hodiny kanceláře v době letních prázdnin

2009-07-09 21:26:45 - Mgr. Ivo Kocum

Fungujeme v době od 8.00 hod. do 12.00 hod. od pondělí do pátku. Občas musíme i na Poštu, takže v tu chvíli budete muset počkat. Pokud potřebujete nějaká potvrzení opravdu nutně, předjednejte si návštěvu telefonicky. Veškerá potvrzení, která mají vazbu k novému školnímu roku 2009 – 2010, začneme vydávat až v přípravném týdnu.

Rozpis dodatečných a opravných zkoušek za druhé pololetí

2009-07-09 21:25:48 - Mgr. Ivo Kocum

Je již od začátku prázdnin zveřejněn v sekci pro studenty. Jen jsme na jeho existenci zvláště neupozornili. Činíme tak dodatečně.

Úplně nový Školní vzdělávací plán pro vyšší gymnázium schválila Rada školy na konci června

2009-07-09 21:25:04 - Mgr. Ivo Kocum

ŠVP pro VG začne platit pro třídy 1A4 a 5A8 od září t.r. Ostatní třídy vyššího gymnázia budou nadále studovat podle generalizovaného učebního plánu. Úplné znění tohoto ŠVP lze stáhnout ve formátu zip ze sekce „Důležité dokumenty“. Nižší gymnázium má také svůj ŠVP, který se ve školním roce 2009 – 2010 týká primy, sekundy a tercie. Kvartáni studují podle GUP.

Ve třídách 5A8 a 1A4 budeme na začátku nového školního roku dělat rozřazovací test v ANJ i NEJ!!!

2009-07-09 21:24:10 - Mgr. Ivo Kocum

Oddělení výuky těchto cizích jazyků budou konjugovaná a předpokládáme, že nám pořádně "zamíchají" rozvrhem hodin.

Všichni noví primáni budou na začátku nového školního roku absolvovat rozřazovací test z ANJ

2009-07-09 21:22:52 - Mgr. Ivo Kocum

Ve třídě pak bude vytvořeno oddělení ANJ pro pokročilejší a oddělení začátečnické.

Prezentace ze schůzky s přijatými studenty a jejich rodiči, která se konala 25.6.2009

2009-07-09 21:21:53 - Mgr. Ivo Kocum

Je ke stažení v sekci „Pro studenty“, pokud z levého menu vyberete „Informace pro nově přijaté“. Naleznete tam i leták s informacemi o adaptačních kurzech pro primány i budoucí studenty 1A4.

Inovované seznamy učebnic pro nový školní rok 2009 – 2010 pro třídy vyššího gymnázia

2009-07-09 21:20:56 - Mgr. Ivo Kocum

naleznete v sekci pro studenty. K určitým změnám v souvislosti se zavedením nového ŠVP ve třídách 5A8 a 1A4 dochází právě v jejich výběru učebnic.

V pondělí 29.června nás čekají úkoly podle diktátu třídních profesorů.

2009-06-26 14:20:05 - Mgr. Ivo Kocum

Třídy nižšího gymnázia, které byly do konce tohoto týdne mimo školu, přijdou pomoci svým třídním s dokončovacími pracemi. Pracovní oděv je nutností. Podívejte se do fotogalerie jak pěkně vypadají třídy, které jsou již hotovy

To bylo tenkrát, když jsem JÁ vymaloval(a) celou školu

2009-06-24 19:37:24 - Mgr. Ivo Kocum

První den "všeobecné malovací pohotovosti" přinesl do naší fotogalerie "první fotografie".

Pro studenty nižšího gymnázia přidáváme ještě "mokrou variantu" plánu na čtvrtek 25.6.2009

2009-06-24 17:12:24 - Mgr. Ivo Kocum

PRIMÁNI a SEKUNDÁNI ... ČTĚTE!!!
Deštivé počasí nám dalo ošklivou lekci. Proto ranní sraz na nádraží "předsouváme" na 8.00 hod., abychom mohli v případě deštivého počasí vyjet na prohlídku Národního muzea v Praze. Návrat tak jak bylo avizováno, abyste ještě stihli obědy. Bude-li počasí krásné, nemine vás návštěva skanzenu v Kouřimi podle původního plánu.

Jdi na stránku: [1] ... [82] [83] [84] [85] [86] 87 [88] [89] [90] [91] ... [97]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz