Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [82] [83] [84] [85] [86] [87] 88 [89] [90] [91]

Přírůstek do sekce fotogaleri = elektronická podoba maturitního tabla třídy 8A8

2007-05-17 01:35:00 - Mgr. Ivo Kocum

Dnes jsme obdrželi elektronické podklady k maturitnímu tablu třídy 8A8. V sekci fotogalerie tak máte k nahlédnutí kompletní maturitní tabla obou tříd.fotogalerie.

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek na naše gymnázium ze dne 10. května 2007

2007-05-10 13:56:55 - Mgr. Ivo Kocum

jsou zveřejněny zde.. Blahopřejeme všem studentům, kteří jsou nad dělící čarou a dostanou od nás vyrozumění o přijetí ke studiu od příštího školního roku 2007 - 2008.

Čerstvé materiály pro nově přijaté studenty "ke stažení" jsou v sekci Pro studenty (horní lišta)

2007-05-04 09:04:07 - Mgr. Ivo Kocum

Dotazník a Informace o adaptačním kurzu

Pozvánky pro účastníky 2.kola přijímacího řízení byly odeslány

2007-05-03 20:07:22 - Mgr. Ivo Kocum

3.května. V tuto chvíli je volné jedno místo v prvním ročníku čtyřletého studia. Adepti 2.kola přijdou k nám do školy ve čtvrtek 10.května v 7.30 hod. Od 7.45 hod. je čeká kontrola prezence a vysvětlení specifik anonymizace a vyplňování testu obecných studijních předpokladů na kterém začnou pracovat v 8.00 hod. Test trvá 90 minut. Výsledky budou známy po opravě a zveřejněny jak na vchodových dveřích školy, tak i na této www stránce.

V pondělí 7.května máme ředitelský den!

2007-05-03 20:00:47 - Mgr. Ivo Kocum

"Čerstvě přijatí studenti" budou své informace nacházet v sekci "PRO STUDENTY" - viz horní lišta

2007-04-27 01:31:19 - Mgr. Ivo Kocum

SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ X NEPŘIJETÍ KE STUDIU

2007-04-27 01:28:45 - Mgr. Ivo Kocum

jsou již na cestě k adresátům. Přečtěte si, prosíme pozorně text tohoto rozhodnutí, a pokud se z nějakých příčin rozhodnete, že studiu od 1.9.2007 nenastoupíte, jste povinni podat odvolání proti přijetí. Zájem o studium je velký a mohli byste zbytečně blokovat místo pro nadějného zájemce. Součástí dopisu pro přijaté i nepřijaté žáky, kteří dělali zkoušky podle testů SCIO, je i individuální zpráva o výsledcích každého dítěte, která porovnává konkrétní dítě s velkou množinou uchazečů. Percentily ve zprávě uvedené se proto liší od percentilů, které jsou na naší výsledkové listině.(My jsme dělali porovnání jenom ve vzorku 45 uchazečů.) Všichni pak dostávají i písemnosti, které by se nám měly po vyplnění urychleně vrátit do školy. Dotazník i informace s návratkou k tzv. "ADAPTAČNÍMU KURZU" NALEZNETE I NA NAŠICH www stránkách!

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE!!!

2007-04-27 01:15:29 - Mgr. Ivo Kocum

Řediteltví Gymnázia Český Brod rozhodlo, že dne 10. května proběhne 2.kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia. Všichni uchazeči budou psát NÁŠ test obecných studijních předpokladů. V tuto chvíli máme jedno volné místo a zatím pro toto druhé kolo přišla jedna přihláška. Protože se mohou podle správního řádu přijatí žáci odvolat i proti přijetí......, budeme, na tomto místě, počet volným míst i podaných přihlášek každodenně aktualizovat.

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2007-2008

2007-04-23 00:51:27 - Mgr. Ivo Kocum

jsou zveřejněny zde.. Adepti čtyřletého studia se dočkali přesně ve 14.00 hod. Adepti osmiletého studia se dočkali, závada je odstraněna. Teď, v 17.20 hod. dostávají k dispozici bezchybnou verzi. Blahopřejeme všem studentům, kteří jsou nad dělící čarou a dostanou od nás vyrozumění o přijetí ke studiu od příštího školního roku 2007 - 2008. Zájemci o osmileté studium, kteří teď nebudou přijati, mají možnost buď podat odvolání a nebo počkat na konec 9. třídy ZŠ a přijít k přijímacím zkouškám znovu.

Termín přijímacích zkoušek se nezadržitelně blíží.

2007-04-18 15:21:15 - Mgr. Ivo Kocum

Pokud vás zajímá jak bude přijímací řízení pro příští školní rok organizováno, podívejte se na informace v sekci pro zájemce o studium = horní lišta. Naleznete informace o přidělení žáků do skupin, časové posloupnosti jednotlivých zkoušek i rady co si vzít s sebou. Máme velkou prosbu. Moc prosíme rodiče, aby nevstupovali se svými dětmi do školní budovy. Současně s přijímacím řízením probíhá i výuka a pedagogický sbor i ředitelství školy školy mají ruce plné práce.

Fotografování třídních kolektivů,

2007-04-18 15:14:11 - Mgr. Ivo Kocum

i malých skupinek a jednotlivců proběhlo letos za překrásného počasí na školní zahradě v úterý 17.4.2007. Fotografie tříd nascanujeme a vystavíme v naší fotogalerii.

Maturitní písemky z českého jazyka

2007-04-18 15:11:46 - Mgr. Ivo Kocum

psali studenti našich posledních ročníků v úterý po velikonocích. (10.dubna 2007) Pokud vás zajímají konkrétní témata, podívejte se do sekce pro stávajcí studenty.= horní lišta.

Vyhodnocení prospěchu a chování za 1.pololetí šk.r.2006 - 2007

2007-03-30 13:56:04 - Mgr. Ivo Kocum

bylo uzavřeno po dodatečných zkouškách ke dni 30.3.2007. Výsledky jednotlivých tříd i přehled klasifikace za jednotlivé předměty jsou k nahlédnutí v sekci porovnání.

Byli jsme přizváni k účasti na práci Strategického týmu města Český Brod

2007-03-26 01:06:45 - Mgr. Ivo Kocum

Na oficiálních webových stránkách města Český Brod se, prosím, podívejte na informace, které se týkají diskuse o budoucnosti města. Město zpracovává svůj Strategický plán rozvoje na následujících 15 let. Bude zorganizován obsáhlý názorový průzkum mezi obyvateli města. Každý obyvatel Českého Brodu dostane v první polovině dubna do své poštovní schránky dotazník. Otázky pro dotazník pomohli formulovat členové Strategického týmu - zástupci významných institucí ve městě, spolků a dalších neziskových organizací, podnikatelů i různých skupin občanů. Kromě otázek týkajících se budoucnosti města dostane každý, kdo dotazník vyplní, možnost zamyslet se nad problémy běžného života ve městě. Dotazník proto bude obsahovat i otázky související s každodenním životem ve městě týkající se například dopravy, volného času, sportu, kultury či bezpečnosti. Protože dotazník mohou vyplňovat ti, kteří jsou starší 15 let, předpokládáme i významné zapojení našich českobrodských studentů. Dotazníky budou dosupné pro vyplnění i prostřednictvím on-line internetové aplikace.

Změna termínu maturitní písemné práce z českého jazyka

2007-03-22 23:49:56 - Mgr. Ivo Kocum

Po projednání v pedagogické radě školy a po vyjádření souhlasu jasnou většinou maturantů rozhodlo v rámci své pravomoci ředitelství gymnázia o přesunu termínu maturitní písemné práce z českého jazyka na 10. dubna. Vzhledem k tomu, že výuku ČJL v obou maturitních třídách zabezpečuje jedna vyučující, je jí teprve touto změnou termínu dán přiměřený čas pro zodpovědnou opravu 57 maturitních prací.

Jdi na stránku: [1] ... [82] [83] [84] [85] [86] [87] 88 [89] [90] [91]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz