Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [83] [84] [85] [86] [87] 88 [89] [90] [91] [92] ... [97]

Schůzka s nově přijatými studenty prvních ročníků pro školní rok 2009 - 2010 a jejich rodiči

2009-06-23 22:29:32 - Mgr. Ivo Kocum

se koná tak, jak bylo zveřejněno již v době přijímacího řízení, ve čtvrtek 25.června 2009 od 16.30 hod. ve Sportovní hale v Kollárově ulici
Někteří z čerstvě přijatých nám do dnešního dne neposlali vyplněný dotazník. Podle dotazníků zvažujeme vytváření jazykových skupin i nasazení adaptačního kurzu. Absence tohoto dokumentu je pro nás dost podstatnou závadou. Připomínáme, že na této schůzce budeme vybírat (v hotovosti) částku 1500,-Kč na adaptační kurz .
Pokud jste byli telefonicky sekretariátem našeho gymnázia kontaktováni, můžete "DOTAZNÍK STÁHNOUT" , vyplnit a odeslat jako přílohu e-mailu na gc_brod@iol.cz.
Pozor, v jednom souboru jsou současně dotazník pro čtyřleté i pro osmileté studium!!! Vyplňte, prosíme, ten správný a ten druhý odmažte. Děkujeme.

Klasifikaci jsme uzavřeli k dnešnímu dni, v čase 14.00 hod. Čeká nás M A L O V Á N Í .....

2009-06-23 22:20:15 - Mgr. Ivo Kocum

M A L O V Á N Í učeben školy vlastními silami se ukazuje jako nutnost. Řadu let pravidelně žádáme o navýšení rozpočtu o částku potřebnou na provedení malířských prací ve škole. Pravidelně nedostáváme nic.
Studenti i kantoři ve zbytku týdne zmobilizují své síly, chopí se pracovního náčiní a udělají vše pro to, aby stěny v učebnách byly upravené, čisté a barevné. Na podzim výzdobu učeben výtvarně dokončíme.
V jednom okamžiku nemohou samozřejmě v učebně pracovat všichni studenti třídy. V následujících dnech tak máme před sebou zkoušku nejen řemeslné dovednosti, ale i zkoušku organizačních schopností. Studenti nižšího gymnázia dostávají možnost pomoci úměrně svým silám a schopnostem a zúčastní se prací alespoň v přesně určených skupinkách. Zbytek tříd nižšího gymnázia má v sekci "suplování" uveden zvláštní rozvrh.

Jak ono to s tou "NOVOU MATURITOU" vlastně je?

2009-06-16 21:28:33 - Mgr. Ivo Kocum

Informací je spousta. Problém je v tom, že se dost zásadně liší, protože pocházejí ze zdrojů, které se vyvíjejí v čase a málokdo z nás ví, se kterou časovou verzí pracuje. "Prováděcí vyhláška k maturitní zkoušce", o které hovořila paní ministryně jako o podepsané dne 11.6.2009 se liší dost podstatně od návrhu vyhlášky z 29.5.2009, který je ještě jako nejčerstvějsí na internetu. Změn je bez předchozího upozornění mnoho. Základním zdrojem informací mají být portály "www.novamaturita.cz" a "www.cermat.cz". Za prohlédnutí stojí i "webové stránky ministerstva". Jedni nestíhají reagovat na druhé. I tak se mohlo stát, že "nařízení paní ministryně k počtu zkoušek na gymnáziích v profilové části maturity"zaniklo.

Narychlo chystáme generálku tzv. státní části nového typu maturitní zkoušky

2009-06-16 21:14:44 - Mgr. Ivo Kocum

Přihlášky k této generální zkoušce jsme rozdali našim studentům předposledních ročníků v papírové podobě. Pro studenty, kteří jsou nemocní a nebo do 25.června nestihnou do školy přijít, nabízíme možnost vyplnit přihlášku v xls formátu a prosíme o její zaslání mailem."pro třídu čtyřletého studia" a "pro třídu osmiletého studia".
Vlastní generálka prověří pouze tzv. státní část nové maturity. Podrobnosti jsou na "http://www.novamaturita.cz".

Třetí kolo přijímacího řízení na naše gymnázium nepřineslo nic podstatného

2009-06-16 21:02:49 - Mgr. Ivo Kocum

Ve třetím kole přijímacího řízení se osvědčila pravda, kterou jsme všichni očekávali. Nabídka volných míst pro absolventy 9. tříd je mnohonásobně větší než počet absolventů. Třetí kolo jsme vypisovali zcela zbytečně.

Odkaz na vnější fotogalerii s fotografiemi z předávání maturitních vysvědčení

2009-06-11 08:56:38 - Mgr. Ivo Kocum

"odkaz na stránku s fotografiemi z předávání maturitních vysvědčení 29.5.2009". Odkaz jsme získali péčí Z.Velehradské, absolventky z letošní oktávy.
Děkujeme

Ředitel Gymnázia Český Brod vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41

2009-06-02 22:08:57 - Mgr. Ivo Kocum

"Podle §60 odst 10 zák. č.561/2004 Sb vyhlásil ředitel Gymnázia Český Brod třetí kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků ve studijním oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2009 - 2010. "
Do úplného zaplnění třídy čtyřletého studia zbývá 9 volných míst. Konečný termín pro předání přihlášek do tohoto třetího kola je stanoven na 9. června 2009.

"Podrobnosti k vyhlášenému třetímu kolu přijímacího řízení pro čtyřleté studium."

Třídní schůzky SPG jsme přesunuli v souvislosti s poznávacím zájezdem do Švédska

2009-06-02 22:00:55 - Mgr. Ivo Kocum

Původně ohlášený termín třídních schůzek jsme na začátku května přesunuli z úterý 2.června na úterý 9.června 2009. Čas 17.00 hod. je standardní.
Rodičům našich studentů ze sekundy a tercie budeme předávat individuální vyhodnocení KEA 2009. (Hustě popsaný dvojlist A4 se závěry a doporučeními pro každého z testovaných.)

Když nás nepochválí někdo cizí, pochválíme se sami ....?

2009-06-02 21:55:18 - Mgr. Ivo Kocum

Tak ješitní opravdu nejsme. Ale čas na pochvalu našeho gymnázia opravdu nastal. Pochválilo nás SCIO, a to za výsledky v testech Komplexní Evaluační Analýzy našich sekundánů a terciánů. "Stručná hodnotící zpráva"na jednom listu papíru formátu A4 pro ty, kteří rádi znají výsledky ihned a nepotřebují se zdržovat dalšími komentáři.
Pokud máte rádi podrobnou analýzu a chcete rozboru kladů a nedostatků věnovat více času, stáhněte si ""zazipovanou" hodnotící zprávu", kde je podrobnému rozboru věnováno 41 stránek. Tabulky s otevřenými jmény jsme vynechali.
Takové hodnotící zprávy, které píše nezávislá instituce, jsou lepší než všechny inzeráty, které můžeme předat do tisku

Co bychom pro naše předmaturitní třídy neudělali ....

2009-05-28 14:17:39 - Mgr. Ivo Kocum

V návštěvní knize jste se domáhali svých opravených testů. Protože to je z podstaty věci zhola nemožné, předkládáme vám soubor, který vznikl po rozpoznání znaků na záznamovém listu vašeho testu. V prvním řádku jsou správné odpovědi, ostatní řádky obsahují vaše odpovědi podle ID, které jste sami zapsali. Reklamace jsou možné, problém je v tom, že scaner nenačetl nic víc (spíš méně) než jste vy zaznamenali. Pokud neumíte psát křížky, je reklamace bezpředmětná."zde"

Jak nám ty letošní maturity dopadly? - přehledné statistiky

2009-05-28 13:58:23 - Mgr. Ivo Kocum

s analýzou výsledků podle jednotlivých tříd i předmětů jsou k nahlédnutí"zde"

Maturity skončily - ve fotogalerii přibylo pár záběrů

2009-05-27 22:00:20 - Mgr. Ivo Kocum

"Atmosféra maturitních zkoušek 2009 na fotografiích"
Nezapomeňte, že:
1) slavnostní předávání maturitních vysvědčení je veřejné
2) koná se v pátek 29.května 2009 od 17.00 hod.
3) v českobrodské Sokolovně
4) máte pozvat rodiče, sourozence, příbuzné, známe atd.
5) maturanti nacvičují slavnostní nástup již od 16.15 hod.
6) pokud budete mít fotografie z tohoto předávání, dejte je, prosíme, škole ke zveřejnění na internetu (za pár let vás to potěší)

Raději odpovím ještě dříve než se někdo zeptá...

2009-05-26 22:10:43 - Mgr. Ivo Kocum

...jak je možné, že v souboru s vyhodnocením testů předmaturitních ročníků vychází v několika případech percentil více než 100 (100,1) a dokonce jednou je ve výsledcích percentil -0,05. Z konstrukce percentilu plyne, že více než 100 a méně než 0 prostě percentil nabývat nemůže. Za všechno může nešťastné odečítání 1/3 za špatnou odpověď. 1/3 je totiž číslo iracionální a při zaokrouhlování pak vznikají drobné nepřesnosti.

Výsledky srovnávacího testování předmaturitních ročníků

2009-05-26 21:04:28 - Mgr. Ivo Kocum

V úterý 26.května 2009 jsme zadali studentům 3A4 a 7A8 srovnávací test, který z větší části pokrýval kompetence občanského základu ve vazbě na orientaci v dějepise. Na test byla vyhrazena doba 90 minut, ale studenti vesměs končili podstatně dříve. (Možná jste mohli své odpovědi ještě překontrolovat) Test = čtyřicet otázek, u nichž je vždy právě jedna správná odpověď. Pokud neodpovíte na otázku, bod nezískáte ani neztrácíte a pokud zvolíte špatnou odpověď, ztrácíte (v našem případě) 1/3 bodu. Vyhodnocení testu proběhlo elektronicky a výsledky předkládáme samozřejmě pod anonymními identifikátory. V oficiálním souboru najdete jak vyhodnocení vašeho výsledku pomocí percentilů tak i skóre. Najdete "vyhodnocení" jak v kontextu obou tříd, tak i jenom spolužáků z vlastní třídy za celý test i za jeho jednotlivé části. Přejeme vám příjemné čtení. Oba účastníci testování, kteří jsou uvedeni otevřenými jmény, do hodnocení nijak nezasáhli. Jejich výsledky posloužily k ověření správnosti použitých vzorců.

Fotografie profesorského sboru

2009-05-26 20:44:32 - Mgr. Ivo Kocum

- nejčerstvější vydání "ZDE" Trvalý odkaz směruje z levého MENU "Profesorský sbor".

Jdi na stránku: [1] ... [83] [84] [85] [86] [87] 88 [89] [90] [91] [92] ... [97]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz