Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [83] [84] [85] [86] [87] 88 [89] [90] [91] [92] ... [99]

Ve středu 9.9.2009 zasedal náš Studentský parlament

2009-09-13 19:13:41 - Mgr. Ivo Kocum

Vše o čem se jednalo je zaznamenáno "v tomto zápisu "

V úterý 15.září začíná Putovní vodácký tábor se studenty z partnerského gymnázia z Lichtenfelsu

2009-09-13 19:09:45 - Mgr. Ivo Kocum

"Podrobnostik mezinárodnímu výměnému vodáckému zájezdu (15. – 20.9.2009) Ohře 2009 - trasa Kynšperk nad Ohří- Perštejn nad Ohří."
Většina cestovatelů jistě s vděkem sáhne po tiskopisu "Potvrzeni_o_bezinfekcnosti."

V úterý 8.září bylo odpoledne ve škole "veselo", ukončili jsme výuku .. Proč to všechno ?

2009-09-10 17:06:00 - Mgr. Ivo Kocum

Pod okny tělocvičny se znenadání začalo tvořit "sladkovodní jezero", ošklivě páchlo, jeho hladina stoupala a z kanálu tryskal vodotrysk. Když hladina dosáhla výšky okének do suterénu, začala voda vtékat do prostoru pod tělocvičnou a úspěšně jej zapľňovala. Protože jsme nevěděli odkud voda pochází, museli jsme vypnout domovní rozvod vody, ale tím jsme zároveň odstavili školní WC z provozu. Proto jste šli domů dříve.
Každá věc má své racionální vysvětlení. V tomto případě doslova vystoupil "kostlivec ze skříně". Po desítky let fungovala (bez našeho souhlasu) školní dešťová kanalizace zároveň jako splašková kanalizace pro ulici za školním hřištěm. Nějaký "šikula" načerno propojil zmiňovanou ulici do našeho kanalizačního řadu. Možná by to vše fungovalo jako v pohádce i nadále, jen kdyby nám naši kanalizaci neucpali. Město tak má starost navíc.

Slib splněn!!! Nový rozvrh hodin platí od pondělí 7.9.2009

2009-09-04 15:51:14 - Mgr. Ivo Kocum

Stačí jenom kliknout na odkaz v levém MENU a můžete si porovnat jak to bylo s hodinami ve verzi staré a jak je to ve verzi nejnovější.

Úpravy v rozvrhu jsou hned v prvních dnech masivní, přečtěte si dobře SUPLOVÁNÍ!

2009-09-01 15:08:47 - Mgr. Ivo Kocum

Rozvrh jsme sice slavnostně vyhlásili, ale hned v prvních dnech musíme absolvovat činnosti, které vyžadují rozvrhové úpravy. Rozhodně Středa 2.9.09 a čtvrtek 3.9.09 budou na změny bohaté.
Základní informace na tomto místě je samozřejmě doplněna i precizním dourčením změny z hlediska místa i času. Na to ale musíte prostudovat suplování (viz odkaz vlevo).
Ve středu 2.9.09
1. a 2. vyučovací hodinu budou třídy nižšího gymnázia (1A8 - 4A8) řešit přerozdělení učebnic. Po obě vyučovací hodiny jste nasazeni ve svých kmenových učebnách. V rozvrhu je to označeno jako třídnická hodina. Pouze třídám nižšího gymnázia odpouštíme vyjímečně zítra odpolední tělesnou výchovu. Budete mít dost starostí s "nafasovanými" učebnicemi. Možná by se hodil "taxík" :-D
5A8 pouze 1. vyučovací hodinu odevzdá v kmenové učebně učebnice a pak funguje podle upraveného rozvrhu.
4. a 5. vyučovací hodinu si napíší studenti 5A8 a 1A4 rozřazovací test z ANJ. Test je naplánován na 60 minut!
Studenti 1A8 si napíší 6. vyučovací hodinu rozřazovací test z ANJ.
To, že rozřazovací testy napsat musíte, se obecně ví, takže ... PROČ TO ODKLÁDAT ... .
Ve čtvrtek 3.9.09 si 4. vyučovací hodinu napíší rozřazovací test z NEJ studenti 5A8 a 1A4.
Protože je suplování hodně komplikované, máte pod odkazem na suplování vyjímečně zveřejněný i výpis pro pedagogy.

Do nového školního roku vstupujeme s verzí rozvrhu, která byla publikována v 19.10 hod.

2009-08-31 19:17:28 - Mgr. Ivo Kocum

Ne, že by nebylo na rozvrhu dále co upravovat. Jen čas je neúprosný a do 20.00 hod. bychom nebyli schopni z momentálně rozpracované verze učinit finále. Možná příští týden. Do té doby vyzkoušíme funkčnost právě publikovaného a uvidíme. Zn.:Práce na rozvrhu neustávají.

Nezmýlili jste se, opravdu i my začínáme školní rok 1. září :-))

2009-08-31 13:55:13 - Mgr. Ivo Kocum

Ti, kterých se to týká, přijdou ráno tak, aby slavnostní zahájení školního roku začalo v kmenových učebnách v 8.00 hod. Přezůvky zítra nepotřebujete, tašku na učebnice také ne. Od 2. září budeme fungovat podle rozvrhu. Zatím ještě přibývají v sestavě rozvrhu určité změny (i když v zásadě je vše funkční). Takže, rozhodující je verze rozvrhu zveřejněná dnes do 20.00 hod. Studenti nových prvních ročníků by si mohli vzít s sebou závěrečná vysvědčení ze ZŠ.
Všichni věříme, že se těšíte, a že jste po prázdninách plni studijního elánu.

Tak jste se již konečně dočkali

2009-08-28 00:47:26 - Mgr. Ivo Kocum

První návrh rozvrhu prošel ve čtvrtek 27.srpna pedagogickou radou. Došlo k některým důležitým změnám v úvazcích. Z toho vyplynuly podstatné zásahy do již hotového rozvrhu. Aby měla Vaše dušička pokoj, jsou již odkazy se směrováním na nový rozvrh funkční.
Známá dvojice "Voskovec a Werich" otextovala Ježkovu melodii. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní....
Ani rozvrh ještě není definitivní a se zárukou. Očekávejte proto další a další verze :-))Od rána (teď je 13.09hod.) máte zveřejněnu již třetí variantu :-))

Výsledky čtvrtého kola přijímacího řízení

2009-08-18 11:23:26 - Mgr. Ivo Kocum

Tohoto kola se zúčastnili 2 adepti. Bohužel, jeden ze zájemců nesplnil kritéria, která byla při vyhlášení tohoto kola stanovena. Proto nebyl přijat. Třída 1A4 bude mít od 1.září t.r. 22 žáků."Celkové výsledky přijatých žáků za všechna kola k nahlédnutí."
Noví adepti mají ID 465 a 466. U již přijatých studentů zůstávají původní ID.

JÍZDNÉ ZDARMA - Konkretizace podmínek

2009-08-06 21:05:06 - Mgr. Ivo Kocum

V centrální distribuci dokumentů, které rozesílá Krajský úřad, jsme dnes měli upřesnění k projektu bezplatného jízdného. Formulář žádanky, který budete muset vyplnit, jsme vám již doplnili o školní údaje. Spolu s dalšími dokumenty a informacemi "si jej můžete stáhnout v *.zip formátu."
Potvrzování formulářů budeme realizovat až v přípravném týdnu.

Adaptační kurzy pro osmileté a čtyřleté studium

2009-08-06 00:01:17 - Mgr. Ivo Kocum

"Nejčerstvější informace k adaptačním kurzům čtyřletého a osmiletého studia"naleznete v sekci Pro studenty (horní lišta) a pak zvolte Informace pro nově přijaté (levé menu.
Zkontrolujte si uvedená data a časy!!!

VYHLÁŠENÍ ČTVRTÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

2009-08-05 23:32:33 - Mgr. Ivo Kocum

Podle §60 odst 10 zák. č.561/2004 Sb vyhlašuje ředitel Gymnázia Český Brod čtvrté kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků ve studijním oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2009 - 2010. Uzávěrka přihlášek do čtvrtého kola, které je vyhlášeno pro 9 volných míst, je dne 14.srpna 2009. "Podrobnosti k vyhlášenému čtvrtému kolu přijímacího řízení pro čtyřleté studium."

Na stránkách kraje jsou informace k bezplatnému cestování zhruba ve stejném rozsahu jako u nás

2009-07-20 17:59:49 - Mgr. Ivo Kocum

Na konkrétně položenou otázku jsme obdrželi konkrétní odpověď. Zajímalo nás,
do kdy je možné zadarmo cestovat do školy?. Odpověď asi moc nepotěší maturanty. Naposledy lze výhod tohoto projektu využít den před Vašimi devatenáctými narozeninami. Od následujícího dne pak můžete využívat běžné žákovské slevy, které znáte.
Následující odkaz je směrován na nejnovější informace

Doprava středočeských studentů do středočeských škol zdarma = ŽHAVÁ NOVINKA

2009-07-10 10:43:25 - Mgr. Ivo Kocum

Před pár minutami jsme obdrželi od krajského úřadu výše zmíněnou informaci, ke které máme zatím k dispozici tyto podklady:
"Informační dopis - Bezplatná přeprava žáků", dále :
"Metodika pro vydávání potvrzení o studiu" a
"Vzhled tiskopisu potvrzení o studiu"
Všechny důležité informace by měly již v tuto chvíli být na "www.kr-stredocesky.cz"

Úřední hodiny kanceláře v době letních prázdnin

2009-07-09 21:26:45 - Mgr. Ivo Kocum

Fungujeme v době od 8.00 hod. do 12.00 hod. od pondělí do pátku. Občas musíme i na Poštu, takže v tu chvíli budete muset počkat. Pokud potřebujete nějaká potvrzení opravdu nutně, předjednejte si návštěvu telefonicky. Veškerá potvrzení, která mají vazbu k novému školnímu roku 2009 – 2010, začneme vydávat až v přípravném týdnu.

Jdi na stránku: [1] ... [83] [84] [85] [86] [87] 88 [89] [90] [91] [92] ... [99]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz