Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] ... [106]

Jak získat průkazku ISIC s logem našeho gymnázia?

2019-08-06 14:34:40 - Mgr. Ivo Kocum

Nic není snazší. Stačí vyplnit "Žádost o průkazku ISIC" a přinést ji s sebou hned první školní den do školy. Na žádosti musí být i podpis zákonného zástupce.
Přinést musíte také svoji fotografii (jako na nějakou průkazku). Nebereme fotky vytištěné na obyčejném papíru. Sami kriticky posuďte zda je rozlišení fotografie dostatečné.
Za průkazku zaplatíte 290,- Kč a bude vám platit od září 2019 do prosince 2020. V dalším roce si pak už jenom koupíte a vylepíte tzv. revalidační známku.

Je dost pravděpodobné, že budete mít zájem i o to jak si objednat obědy ve školní jídelně

2019-08-06 14:05:39 - Mgr. Ivo Kocum

Postup je dost prostý, ale musíme vás rozdělit do dvou kategorií, protože
a) nově nastupují studenti budou mít postup kapku složitější než
b)stávající studenti.
Nejprve pro žáky kategorie ad a)
Ad a) Nejdříve si stáhněte "přihlášku ke stravování" a řádně ji doma vyplňte. Jde to i na počítači.
V posledním týdnu srpna se zastavíte u nás ve škole v kanceláři v 1. patře, kde jsou pro vás připraveny čipy. Primáni budou mít čip oranžový a žáci 1A4 budou mít čipy světle zelené. Převzetí čipu podepíšete do připraveného seznamu a hned v prvních dnech školy za čip zaplatíte 250,- Kč u svého třídního učitele. Každý z připravených čipů je již zaregistrovaný do našeho vstupního systému, takže s jeho pomocí si pak budete otevírat zámek dveří. .
S vyplněnou přihláškou a novým čipem zajdete do školní jídelny. Čip vám zaregistrují do jejich systému.Ale dál to je vlastně postup úplně stejný jako pro žactvo kategorie ad b)
Ad b) - to jsou stávající studenti - ti již své čipy (nebo karty) mají, takže vynechají návštěvu kanceláře školy a ve stanovených termínech si mohou obědy přímo ve školní jídelně objednat a zaplatit.
Pokyny k placení obědů 2019
Nastudujte si také "Změna řádu školní jídelny"
Další podrobnosti se dozvíte u okénka.
Podle našich zkušeností hodnotíme výkony této školní jídelny jako skvělé, takže vám již teď přejeme dobrou chuť.
Je možné, že se najdou stávající žáci kategorie c) = ti, kteří původní čip či kartu ztratili. Pokyn pro vás - postupujte stejně jako noví žáci (Přihlášku ke stravování vyplňovat nebudete!). Za čip zaplatíte ihned 250,- Kč v hotovosti!

Prezentace z info schůzky s žáky nových prvních ročníků + soubory k adaptačnímu kurzu

2019-08-06 13:33:51 - Mgr. Ivo Kocum

Informační schůzka se konala ve STŘEDU 26.6.2019 od 16:30 ve sportovní hale Slavoje Český Brod. Na této schůzce jsme probrali i podrobnosti k adaptačnímu kurzu.
Předkládáme vám ke stažení "prezentaci" a zde jsou ke stažení také soubory, které potřebujete pro adaptační kurz."Adaptační kurz studentů 1A8 a 1A4" a "tiskopis prohlašení o bezinfekčnosti.zip"

Prázdniny rychle ubíhají a spousta z vás už začala přemýšlet o přípravě nového školního roku

2019-08-06 12:54:29 - Mgr. Ivo Kocum

Tak nejprve informace z bojiště.
Ve škole neustále probíhají stavební práce a koordinace návaznosti činností by mohla být podle našeho názoru lepší.
Důležité je, že školní rok zahájíme, i když to bude stát hodně sil a zvládneme i přípravy a vlastní oslavy 100. výročí založení našeho gymnázia.
Neustále na vás myslíme a příprava nejen nového školního roku je plném běhu.
Nejprve musíme splnit sliby, na jejichž splnění čekají noví studenti našich prvních ročníků už od informační schůzky v červnu t.r.
Ve smyslu prvních vět tohoto příspěvku opravdu děláme co můžeme.

Prázdninový provoz školy

2019-06-28 16:05:11 - Mgr. Ivo Kocum

Po celou dobu prázdnin funguje kancelář v pracovních dnech pro veřejnost od 8.00 hod do 12.00 hod. Případné návštěvy doporučujeme dojednat předem na telefonu 321 622 347. Budova totiž může být za určitých okolností uzamčena. Pracovnice např. mohou při služební pochůzce obstarávat návštěvu banky, zajišťovat listovní zásilky na poště a nebo vyřizovat kontakt s ostatními úřady. Kontakt prostřednictvím e-mailu na obě oficiální školní podatelny gc_brod@iol.cz a nebo info@gcbrod.cz funguje bez omezení. Ve škole pokračují práce na velké akci hrazené z OPŽP - "Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod" a také dál probíhá velká rekonstrukce školní věžičky, kterou "převlékáme do měděného plechu".
Přejeme vám krásné prázdniny.

Informační schůzka - ve středu 26.6.2019 od 16:30 ve sportovní hale Slavoje Český Brod

2019-06-24 15:46:43 - Mgr. Ivo Kocum

Těšíme se na nově přijaté studenty, kteří budou studovat v prvních ročnících ve školním roce 2019 -2020 a také na jejich rodiče.
Povíme vám jak to u nás chodí a co by měl vědět každý student ještě dřív než zahájí docházku k nám. Poskytneme potřebný výklad, promítneme k tomu připravenou prezentaci a zodpovíme dotazy.

Organizace posledních dnů školního roku 2018 - 2019

2019-06-24 15:37:15 - Mgr. Ivo Kocum

V posledních dnech nás čeká zvládnutí obvyklých činností, kterými standardně školní roky končívají.
U nás je to teď díky stavebním aktivitám trochu složitější, takže dojde i na lehčí fyzickou práci, aby v průběhu prázdnin mohly pokračovat zásadnější stavební akce v celé budově.Konec června 2019

První zpětná vazba o počtech registrovaných absolventů na velké oslavy

2019-06-07 14:53:48 - Mgr. Ivo Kocum

V pátek 7. června 2019 ve 14.00 hod. je v registrační databázi zaznamenáno 84 přihlášených absolventů. Těšíme se na setkání spolu s vámi :-)

Plán práce určuje termín posledních třídních schůzek tohoto šk. roku na úterý 4. června 2019

2019-06-03 23:27:24 - Mgr. Ivo Kocum

Od 15 hodin probere pedagogický sbor při organizační poradě všechny podstatné připomínky, které by mohly před velkou klasifikační poradou našim žákům znepříjemnit život.
Členové HV SPG byli pozváni na 16.00 hod. do učebny č. 1 a třídní schůzky v kmenových učebnách začínají v 17 hodin.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia (obor 79-41-K/41)

2019-06-03 00:27:29 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacího řízení na naše gymnázium.
V pátek 31.5.2019 jsme přesně ve 14 hodin ukončili příjem přihlášek adeptů a telefonicky sdělili zákonným zástupcům identifikační čísla, pod nimiž provádíme vyhodnocení zkoušek.
"výsledky čtyřleté - 2. kolo."

Vážení a milí starší i mladší spolužáci a absolventi. Dnes jsme poslali e-mailem pozvánky

2019-06-02 22:44:08 - Mgr. Ivo Kocum

těm z vás, kteří jste nám své kontaktní e-maily poskytli při registraci na oslavy 95. výročí založení našeho gymnázia v roce 2014.
Sdílejte, přeposílejte informaci o setkání absolventů všem svým spolužákům, přátelům a známým. GCB - blue.jpg
Těšíme se na vás.

V pátek 31.5.2019 jsme otevírali makovici naší věžičky

2019-06-01 08:39:00 - Mgr. Ivo Kocum

O S L A V Y 100. V Ý R O Č Í Z A L O Ž E N Í G Y M N Á Z I A

2019-05-31 23:04:52 - Mgr. Ivo Kocum

GCB - blue.jpg připravujeme pro nás všechny na 1. říjnovou sobotu roku 2019
5. října 2019 byste měli mít rezervovaný čas na velkou akci v areálu školy
SRAZ_2019_12.jpg
Podrobnosti o akci hledejte v " informačním dopisu absolventům".
Registrujte se, prosíme, jako účastník setkání absolventů.
Od 1. června 2019 je funkční odkaz, kterým se, prosíme, přihlašte do "registračního formuláře".

Potěší nás, když budeme vědět kolik máme např. připravit výtisků almanachu, jak velká mají být místa pro setkání ročníků. Radost nám určitě uděláte i informací, že ze svých sbírek můžete poskytnout k okopírování fotografie nebo filmy z dob vašich studií a stále ještě přijímáme přefotografovaná maturitní tabla.
Funkční je také odkaz v levém "MENU" "Klub absolventů...INFO".
Velké množství informací se k vám dostane také prostřednictvím našeho "facebookového profilu", kde vytvoříme pro tuto příležitost událost se zvláštním odkazem.

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého typu studia pro šk.r. 2019 - 2020

2019-05-22 11:23:21 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení zájemci o studium ve čtyřletém oboru našeho gymnázia.Teprve po tom, co marně uplynula lhůta pro uplatňování zápisových lístků, můžeme konečně druhé kolo přijímacího řízení vyhlásit.
K tomu, aby to bylo legislativně správně je třeba zveřejnit soubor"Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro nový šk.rok 2019-2020 a stanovená kritéria."
Je v něm jasně stanoveno za jakých podmínek se k nám mohou uchazeči hlásit, co mají doložit a v jakých lhůtách se to má stát.
Druhé kolo vypisujeme pro deset volných míst.
Příjem přihlášek + doplňujících dokumentů spouštíme prakticky okamžitě tj. 22.5.2019. Zařiďte si to, prosíme tak, aby tady u nás byly vaše dokumenty nejpozději v Pá 31.5.2019 do 14.00 hod.V pátek 31.5.2019 nabízíme také možnost nahlížení do spisu po předchozí telefonické dohodě.
Vyhlášení výsledků je naplánováno na pondělí 3.6.2019.

Marně uplynula lhůta, po kterou mohli přijatí uchazeči uplatnit svůj zápisový lístek

2019-05-22 09:36:15 - Mgr. Ivo Kocum

Ještě v pondělí 20.5.2019 mohl být zápisový lístek svěřen k doručení oficiálnímu poskytovateli poštovních služeb. Po dnešní kontrole doručené pošty (tj. středa 22.5.2019) konstatujeme:
U osmiletého i čtyřletého studia pokračujeme v autoremedurách a rozhodnutí o přijetí vystavíme těm uchazečům, kteří se odvolali v zákonné lhůtě, a pro které můžeme podle počtu přijatých toto vlastní opravné rozhodnutí učinit.

Jdi na stránku: [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] ... [106]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz