Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] ... [99]

Troška obrazových informací o seznamovacím kurzu našich nových studentů prvních ročníků

2018-08-31 01:18:12 - Mgr. Ivo Kocum

Podrobnosti z ředitelské hospitace na místě samém = hotel Kavka, Malá SKála, Železný Brod, naleznete na našem školním FB profilu.
Video z adaptačního kurzu a také Album fotografií

Začínáme s provozem systému Bakaláři na cloudu - vše je již funkční

2018-08-24 08:12:46 - Mgr. Ivo Kocum

Trvalý odkaz je v levém spodním menu. Bakaláři-WEB.
Mobilní aplikace funguje také. Do adresního řádku této aplikace uveďte jenom https://gcbrod.bakalari.cz

Pokyny k objednávání obědů ve školní jídelně

2018-08-07 10:34:33 - Mgr. Ivo Kocum

Prázdniny jsou v plném proudu a my vám přejeme, aby se i nadále jevily jako nekončící.
Jenže, ... konec srpna je, z našeho pohledu, na dosah.
Pokyny rozdělíme do dvou základních skupin.
V první skupině jsou údaje pro stávající žáky:
Přečtěte si následující sdělení...Obedy/Pokyny_placeni_2018.JPG, stáhněte si a vyplňte "přihlášku ke stravování" a dál radit netřeba :-).
Ve druhé skupině jsou údaje pro nově nastupující žáky:
S placením obědů budete muset počkat až do pondělí 3.9.2018.
Při úvodním setkání s třídními učiteli totiž dostanete možnost zakoupit si NÁMI REGISTROVANÝ ČIP (má vyražené číslo), který vás bude pouštět do naší školní budovy. Tento čip je použitelný i pro registraci na obědy.
Za čip uhradíte částku 250,- Kč. Z toho je 200,- Kč vratná záloha. (Tu dostanete, pokud po skončení studia čip vrátíte nepoškozený a funkční. )
Dál se budete řídit pokyny pro stávající studenty.
Hezké prázdniny.

Beánie Septima - razantní změna termínu konání tohoto uvítacího ceremoniálu pro naše nové žáky

2018-07-17 12:09:28 - Mgr. Ivo Kocum

Jsme nuceni okolnostmi 7. ročník naší Beánie posunout na sobotu 15. září t.r. Rezervujte si, prosíme, čas na tuto naši oblíbenou akci.

Končíme akci "Hledáme vyučujícího s aprobací ČJL - ZSV"

2018-07-03 23:10:21 - Mgr. Ivo Kocum

S radostí oznamujeme, že situace je ke dni 3. července 2018 vyřešena. Děkujeme všem, kteří nám pomohli a např. sdíleli na FB naši poptávku. Nový školní rok 2018 - 2019 tak máme personálně zajištěný. (Dva vyučující na částečný úvazek)

Zprávy pro nově přijaté studenty, kteří budou studovat v prvních ročnících ve šk.roce 2018 -2019

2018-07-03 22:57:19 - Mgr. Ivo Kocum

Informační schůzka se konala ve STŘEDU 27.6.2018 od 16:30 ve sportovní hale Slavoje Český Brod a podrobnosti k ní i k adaptačnímu kurzu najdete na speciální podstránce infoschůzka, věnované této události.

Prázdninový provoz školy

2018-07-02 12:18:26 - Mgr. Ivo Kocum

Po celou dobu prázdnin funguje v pracovních dnech kancelář pro veřejnost od 8.00 hod do 12.00 hod. Případné návštěvy doporučujeme dojednat předem na telefonu 321 622 347. Budova totiž může být za určitých okolností uzamčena. Pracovnice např. mohou při služební pochůzce obstarávat návštěvu banky, zajišťovat listovní zásilky na poště a nebo vyřizovat kontakt s ostatními úřady. Kontakt prostřednictvím e-mailu na obě oficiální školní podatelny gc_brod@iol.cz a nebo info@gcbrod.cz funguje bez omezení.
V pondělí 2.7.2018 začaly práce na neinvestiční akci "Havarijní stav střechy školní vily" s objemem zhruba 1 mil. Kč předáním/ převzetím staveniště.
Během dalších pár dnů spouštíme avizovanou "supervelkou" investiční akci s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod", která skončí v říjnu příštího roku.
Jsme ve skluzu. Tato akce měla začít již na začátku června t.r.a skončíme ji, jak doufáme úspěšně, až v říjnu 2019. Prostavět se má cca 38 mil. Kč.
Přejeme vám krásné prázdniny.

Schůzka s nově přijatými žáky prvních ročníků a jejich rodiči se koná dnes, tj. 27.6.2018 od 16.30 h

2018-06-27 12:06:18 - Mgr. Ivo Kocum

Sejdeme se ve sportovní hale T.j. Slavoj Český Brod v Komenského ulici č.p. 516. (Je to pár metrů od naší školní budovy.)
Vše, co si během této organizační a informační schůzky povíme, bude ve formě prezentace ke stažení z tohoto webu.
Očekáváme, že na místě uhradíte proti potvrzení i částku 1650,- Kč za adaptační kurz. Podrobnosti ke kurzu jsou ke shlédnutí pod tímto odkazem. Těšíme se na vás.

Hledáme vyučujícího s aprobací ČJL - ZSV

2018-06-17 00:24:23 - Mgr. Ivo Kocum

Výběrové řízení na pozici pedagoga s aprobací ČJL x ZSV na plný úvazek - pro školní rok 2018 - 2019 a nejspíše i šk. rok 2019 - 2020 jako zástup za MD je aktuální

Zápis z jednání studentského parlamentu 7. června t.r. je již publikován

2018-06-07 16:35:40 - Mgr. Ivo Kocum

Ve stručném komentáři k dnešní schůzi rozhodně zmíníme GDPR a to, že ŘŠ rozhodně dementuje, že by v souvislosti s chystanými stavebními úpravami škola končila o 3 dny dříve.
Jinak samá pozitiva na 4 stránkách pdf. souboru. :-). O dovolené v Jugoslávii nikde žádná zmínka, protože by se opravdu mělo začít stavět.Zápis z 10. jednání Studentského parlamentu 7.6.2018 Přejeme vám příjemné čtení.

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2018

2018-06-04 12:40:04 - Mgr. Ivo Kocum

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 25. června 2018 řediteli školy, který údaje zapíše do centrálního registru a nejpozději 5. července 2018 předá žákům Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.
Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol.(po 11. červnu 2018).
Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu.
Vezměte, prosíme na vědomí, že maturitní zkoušky v podzimním termínu se u nás budou konat dne 11. září 2018.

Jak u nás dopadly maturitní zkoušky v jarním zkušebním termínu?

2018-06-04 12:35:52 - Mgr. Ivo Kocum

Standardně dobře.
Ve třídě osmiletého studia skládalo zkoušku z dospělosti 24 žáků. Ve třídě čtyřleté to bylo 13 žáků. Ostatní je srozumitelné z tabulky: MZ18/Vysledky_MZ_2018.JPG
Všechny didaktické testy a všechny písemné práce zvládli naši studenti bez ztráty květinky, takže bědování kompetentních orgánů nad úrovní maturit se nás netýká.
Zmatené hodnocení v DT z ČJL se , samozřejmě, dotklo i 4 našich žáků, ale známku jim to nezlepšilo.

MŠMT: Ministři Plaga a Vojtěch zmírňují „pamlskovou vyhlášku“

2018-06-04 10:09:35 - Mgr. Ivo Kocum

Ach jo, co bylo kolem toho starostí a administrativy.Tisková zpráva + audio. Stačilo již tehdy dát volnou ruku ředitelům škol a ve spolupráci s rodiči jsme mohli dva roky klidně žit.
Nově začneme žít od nového školního roku.

Poslední třídní schůzky SPG se konají v úterý 5.června 2018 od 17.00 hod.

2018-06-03 20:38:37 - Mgr. Ivo Kocum

následují po odpolední organizační poradě pedagogického sboru. Je to příležitost jak získat informace a eventuálně předejít klasifikačním komplikacím na konci měsíce. Pedagogická rada uzavře hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí tohoto školního roku v úterý 26.6.2018. Členové HV SPG se sejdou od 16.00 hod. v učebně č. 1 v přízemí.
Čekají nás také volby dvou zástupců do školské rady.
Kandidátku uzavíráme v pondělí 4.6.2018. Dopis rodičům a zletilým studentům jsme prostřednictvím webu posílali již 25. dubna 2018. Podrobnosti o celé problematice tématu školská rada raději ještě jednou připomínáme. Najdete je v v dopise, který jsme pro vás připravili.
Žádáme zájemce z řad rodičů a plnoletých studentů, aby se do pondělí 4. 6. 2018 přihlásili se svou kandidaturou na email skolskarada@gcbrod.cz .
Těšíme se na spolupráci.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

2018-05-25 12:47:12 - Mgr. Ivo Kocum

Vážení rodiče a adepti přijímacích zkoušek ve 2. kole přijímacího řízení do studijního oboru 79-41-K/41 našeho gymnázia.
V dokumentu "Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro šk.rok 2018-2019 a stanovená kritéria." se předpokládalo, že je možné v tomto kole přijmout až 8 uchazečů. V průběhu času se měnil jak počet žáků, kteří de do 2. kola hlásili (bylo i více než 10 uchazečů), tak i počet žáků, kteří svůj zápisový lístek odevzdali v prvním kole.(Snížil se o 1).
Ke konečnému zpracování výsledků nakonec zůstalo 9 přihlášených adeptů, kteří svou přihlášku řádně doložili požadovanými dokumenty.
Ředitel školy proto rozhodoval o přijetí/ nepřijetí uchazečů s vědomím, že má k dispozici o 1 místo více, a také této možnosti využil. Předkládáme vám přehledně zpracované ty nejlepší hodnoty z obou termínů prvního kola. Dosadili jsme je do našeho vzorce a vyhlašujeme tyto Výsledky adeptů čtyřletého studia ve 2. kole.
U každého z adeptů je i výrok zda byl adept zkoušky ke studiu přijat.
Blahopřejeme vám, kteří máte ve svém řádku radostnou informaci. Víme, že to všichni přijatí vědí, podle regulí přijímacího řízení by jim od nás žádný doporučený dopis, který by potvrzoval přijetí na naše gymnázium, nemusí přijít.
V tomto případě však děláme výjimku a rozhodnutí posíláme. Lhůta pro podání zápisového lístku přesto začíná běžet od okamžiku zveřejnění údajů!!! (NE od dne doručení doporučeného dopisu!!!)

Jdi na stránku: [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] ... [99]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz