Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [85] [86] [87] [88] [89] 90 [91] [92] [93] [94] ... [99]

Ředitel Gymnázia Český Brod vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41

2009-06-02 22:08:57 - Mgr. Ivo Kocum

"Podle §60 odst 10 zák. č.561/2004 Sb vyhlásil ředitel Gymnázia Český Brod třetí kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků ve studijním oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2009 - 2010. "
Do úplného zaplnění třídy čtyřletého studia zbývá 9 volných míst. Konečný termín pro předání přihlášek do tohoto třetího kola je stanoven na 9. června 2009.

"Podrobnosti k vyhlášenému třetímu kolu přijímacího řízení pro čtyřleté studium."

Třídní schůzky SPG jsme přesunuli v souvislosti s poznávacím zájezdem do Švédska

2009-06-02 22:00:55 - Mgr. Ivo Kocum

Původně ohlášený termín třídních schůzek jsme na začátku května přesunuli z úterý 2.června na úterý 9.června 2009. Čas 17.00 hod. je standardní.
Rodičům našich studentů ze sekundy a tercie budeme předávat individuální vyhodnocení KEA 2009. (Hustě popsaný dvojlist A4 se závěry a doporučeními pro každého z testovaných.)

Když nás nepochválí někdo cizí, pochválíme se sami ....?

2009-06-02 21:55:18 - Mgr. Ivo Kocum

Tak ješitní opravdu nejsme. Ale čas na pochvalu našeho gymnázia opravdu nastal. Pochválilo nás SCIO, a to za výsledky v testech Komplexní Evaluační Analýzy našich sekundánů a terciánů. "Stručná hodnotící zpráva"na jednom listu papíru formátu A4 pro ty, kteří rádi znají výsledky ihned a nepotřebují se zdržovat dalšími komentáři.
Pokud máte rádi podrobnou analýzu a chcete rozboru kladů a nedostatků věnovat více času, stáhněte si ""zazipovanou" hodnotící zprávu", kde je podrobnému rozboru věnováno 41 stránek. Tabulky s otevřenými jmény jsme vynechali.
Takové hodnotící zprávy, které píše nezávislá instituce, jsou lepší než všechny inzeráty, které můžeme předat do tisku

Co bychom pro naše předmaturitní třídy neudělali ....

2009-05-28 14:17:39 - Mgr. Ivo Kocum

V návštěvní knize jste se domáhali svých opravených testů. Protože to je z podstaty věci zhola nemožné, předkládáme vám soubor, který vznikl po rozpoznání znaků na záznamovém listu vašeho testu. V prvním řádku jsou správné odpovědi, ostatní řádky obsahují vaše odpovědi podle ID, které jste sami zapsali. Reklamace jsou možné, problém je v tom, že scaner nenačetl nic víc (spíš méně) než jste vy zaznamenali. Pokud neumíte psát křížky, je reklamace bezpředmětná."zde"

Jak nám ty letošní maturity dopadly? - přehledné statistiky

2009-05-28 13:58:23 - Mgr. Ivo Kocum

s analýzou výsledků podle jednotlivých tříd i předmětů jsou k nahlédnutí"zde"

Maturity skončily - ve fotogalerii přibylo pár záběrů

2009-05-27 22:00:20 - Mgr. Ivo Kocum

"Atmosféra maturitních zkoušek 2009 na fotografiích"
Nezapomeňte, že:
1) slavnostní předávání maturitních vysvědčení je veřejné
2) koná se v pátek 29.května 2009 od 17.00 hod.
3) v českobrodské Sokolovně
4) máte pozvat rodiče, sourozence, příbuzné, známe atd.
5) maturanti nacvičují slavnostní nástup již od 16.15 hod.
6) pokud budete mít fotografie z tohoto předávání, dejte je, prosíme, škole ke zveřejnění na internetu (za pár let vás to potěší)

Raději odpovím ještě dříve než se někdo zeptá...

2009-05-26 22:10:43 - Mgr. Ivo Kocum

...jak je možné, že v souboru s vyhodnocením testů předmaturitních ročníků vychází v několika případech percentil více než 100 (100,1) a dokonce jednou je ve výsledcích percentil -0,05. Z konstrukce percentilu plyne, že více než 100 a méně než 0 prostě percentil nabývat nemůže. Za všechno může nešťastné odečítání 1/3 za špatnou odpověď. 1/3 je totiž číslo iracionální a při zaokrouhlování pak vznikají drobné nepřesnosti.

Výsledky srovnávacího testování předmaturitních ročníků

2009-05-26 21:04:28 - Mgr. Ivo Kocum

V úterý 26.května 2009 jsme zadali studentům 3A4 a 7A8 srovnávací test, který z větší části pokrýval kompetence občanského základu ve vazbě na orientaci v dějepise. Na test byla vyhrazena doba 90 minut, ale studenti vesměs končili podstatně dříve. (Možná jste mohli své odpovědi ještě překontrolovat) Test = čtyřicet otázek, u nichž je vždy právě jedna správná odpověď. Pokud neodpovíte na otázku, bod nezískáte ani neztrácíte a pokud zvolíte špatnou odpověď, ztrácíte (v našem případě) 1/3 bodu. Vyhodnocení testu proběhlo elektronicky a výsledky předkládáme samozřejmě pod anonymními identifikátory. V oficiálním souboru najdete jak vyhodnocení vašeho výsledku pomocí percentilů tak i skóre. Najdete "vyhodnocení" jak v kontextu obou tříd, tak i jenom spolužáků z vlastní třídy za celý test i za jeho jednotlivé části. Přejeme vám příjemné čtení. Oba účastníci testování, kteří jsou uvedeni otevřenými jmény, do hodnocení nijak nezasáhli. Jejich výsledky posloužily k ověření správnosti použitých vzorců.

Fotografie profesorského sboru

2009-05-26 20:44:32 - Mgr. Ivo Kocum

- nejčerstvější vydání "ZDE" Trvalý odkaz směruje z levého MENU "Profesorský sbor".

Pokyny pro účastníky zájezdu do Švédska

2009-05-21 10:35:43 - Mgr. Ivo Kocum

jsou dostupné "ZDE"

Vyhlašujeme záměr vyhlásit třetí kolo přijímacího řízení pro st. obor 79-41-K/41 šk.r. 2009-2010

2009-05-19 15:31:01 - Mgr. Ivo Kocum

"Podle §60 odst 10 zák. č.561/2004 Sb vyhlašuje ředitel Gymnázia Český Brod záměr vyhlásit třetí kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků ve studijním oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2009 - 2010. "
Druhé kolo skončilo 19.5.2009. Bylo vyhlášeno pro 12 volných míst. Přijali jsme v tomto kole 3 uchazeče. Ještě než uplynou všechny správní lhůty lze vyvodit, že do úplného zaplnění třídy čtyřletého studia bude zbývat minimálně 9 volných míst. Proto ředitelství gymnázia vyhlašuje pouze záměr vyhlásit třetí kolo přijímacího řízení. Třetí kolo bude oficiálně vyhlášeno ihned po té, co budeme mít navráceny zápisové lístky adeptů přijatých ve druhém kole. (Dobře to autoři zákona vymysleli) Termín třetí kola bude stanoven na 9. června 2009. "Anonymizovaný seznam přijatých studentů po druhém kole přijímacího řízení."

Kritéria zamýšleného třetího kola zůstávají jako v kole druhém. "Podrobnosti k vyhlášenému třetímu kolu přijímacího řízení pro čtyřleté studium."

Rozpis ústních maturitních zkoušek 2009

2009-05-15 14:11:59 - Mgr. Ivo Kocum

Rozpis ústních maturitních zkoušek na časové ose pro "třídu 4A4" a pro "třídu 8A8"

Máme za sebou další výměnný pobyt studentů z Lichtenfelsu

2009-05-13 23:54:09 - Mgr. Ivo Kocum

"článek do Českobrodského zpravodaje"

SCIO dodalo "čerstvé" výsledky KEA09

2009-05-13 20:36:04 - Mgr. Ivo Kocum

Testování sekundy a tercie v rámci KEA09 (Komplexní Evaluační Analýzy)prověřilo tzv. klíčové kompetence v testech s označením KK1, KK2 a KK3. Nabízíme vám k prohlédnutí anonymizované výsledky studentů"sekundy"
a "tercie"

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení do čtyřletého typu studia pro školní rok 2009 - 2010

2009-05-06 10:00:34 - Mgr. Ivo Kocum

"Podle §60 odst 10 zák. č.561/2004 Sb vyhlašuje ředitel Gymnázia Český Brod druhé kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků ve studijním oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2009 - 2010. "
Druhé kolo je vyhlášeno pro 12 volných míst a bude se konat dne 19.5.2009.
Kritéria druhého kola zůstávají v podstatě stejná jako v kole prvním. "Podrobnosti k vyhlášenému druhému kolu přijímacího řízení pro čtyřleté studium."

Jdi na stránku: [1] ... [85] [86] [87] [88] [89] 90 [91] [92] [93] [94] ... [99]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz