Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [85] [86] [87] [88] [89] 90 [91] [92] [93] [94] ... [97]

Organizace přijímacího řízení 22.dubna 2009

2009-04-21 13:21:18 - Mgr. Ivo Kocum

Kompletní informace o průběhu prvního termínu prvního kola přijímacího řízení na naše gymnázium "naleznete pod tímto odkazem"
"Vzkaz pro adepty čtyřletého studia:"
Předběžné pořadí adeptů čtyřletého studia je již dávno vyvěšeno a my jsme Vás žádali o zpětnovazební informaci, zda náhodou právě Vy, nebo Vaše dítě nebude přijato na jiné gymnázium. Očekávali jsme, že se listina "pročistí" a my budeme přijímat jenom skutečné zájemce o studium u nás, kteří nám odevzdají v zákonné lhůtě zápisový lístek.
Do dnešního dne žádná taková informace od vás nepřišla. Ani již nemá smysl ji posílat. Do půlnoci bychom ji již nedokázali s největší pravděpodobností zapracovat do pořadí uchazečů.
Pokud neodevzdají v předepsané lhůtě zápisové lístky ti, kteří budou po dnešní půlnoci zveřejněni "nad čarou", budeme si muset my i Vy "vychutnat" nedomyšlenost tohoto způsobu přijímacího řízení.
"Vzkaz pro adepty osmiletého studia:"
Výsledky testů ze středy budeme vyhlašovat až po harmonizaci s výsledky pátečního testování. Z větší části toto vše závisí na SCIO. Předpokládáme, že ke zveřejnění výsledkové listiny bude moci dojít možná "navečer" nebo až večer v pátek. Čas neumíme předpovědět. Nemá cenu zkoušet urychlit celý proces telefonáty. Zpracování se provádí na serveru SCIO, nikoli u nás.

Odvirováno!!!

2009-04-21 02:19:42 - Mgr. Ivo Kocum

HTML/Iframe.gen trojského koně nám v sobotu 18.4.09 v 8.22 hod. napadl soubor index.php. Vše je již odstraněno a nebezpečí Vašim počítačům nehrozí.

Naši studenti právě píší maturitní písemnou práci z českého jazyka

2009-04-14 08:35:27 - Mgr. Ivo Kocum

Pokud vás zajímají letošní témata, "klikněte na tento odkaz")

Testování KEA (Komplexní Evaluační Analýza) 2A8 a 3A8

2009-04-08 15:20:35 - Mgr. Ivo Kocum

je naplánováno na středu 15.dubna 2009 (dva testy) a na čtvrtek 16.dubna (poslední test). Jedná se o úplně nové testování tzv. klíčových kompetencí. První test má označení KK1 a je to test kompetencí komunikativních a sociálně-personálních. Test druhý má označení KK2 a testuje kompetencí k učení a řešení problémů. Třetí test je označen KK3 a testuje kompetence občanské a pracovní. Každý z testů obsahuje 40 otázek, na které je k dispozici 45 minut. Pak je v testu i dotazníková část se 14 dotazy, na které je celkem 10 minut čistého času. Prosíme rodiče našich sekundánů a terciánů, aby přes Velikonoce vyplnili "rodičovské dotazníky". Děkujeme

Další odkaz na působení našich studentů v době návštěvy amerického prezidenta

2009-04-07 17:45:55 - Mgr. Ivo Kocum

hledejte na "http://www.facebook.com/pages/Prague-Czech-Republic/US-Embassy-Prague/45298246708"

2.kolo přijímacího řízení do čtyřletého typu studia stanovujeme předběžně na 5.května 2008

2008-03-17 14:29:05 - Mgr. Ivo Kocum

Podrobnosti jsou na stránce pro Zájemce o studium. (viz horní lišta)

Nový vzhled stránek začal fungovat 17.března 2008

2008-03-17 11:58:22 - Mgr. Ivo Kocum

Design stránek připravil v rámci své seminární práce student 8A8 Tomáš Bílek. Z ankety, ve které jsme vás žádali o ohodnocení původního vzhledu stránek nevyplynulo nic lichotivého.


Bylo jasné, že je nejvyšší čas na změnu. Změna je tady, a my tímto vyhlašujeme novou anketu.

Příští týden znamená sice pro studenty jenom tři pracovní dny,

2008-03-14 23:15:47 - Mgr. Ivo Kocum

ale rozhodně odpočinkový nebude! Na úterý 18.března odpoledne (od 14 hodin) je naplánována přednáška Českého výboru pro UNICEF. V učebně č.14 bude vést přednášku v českém jazyce pí Pavla Gomba - ředitelka českého výboru pro UNICEF a v učebně č.23 bude přednášet v anglickém jazyce její kolega - p.Harold Cottin. Očekáváme vaši hojnou účast, ve vazbě na projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě, který pod vedením pí prof. Hesové na půdě naší školy realizujeme. Další podrobnosti k tomuto projektu jsou na www.unicef.cz .

Stav počtů podaných přihlášek ke studiu k 14.3.2008

2008-03-14 23:03:32 - Mgr. Ivo Kocum

Do čtyřletého studia je přihlášeno 22 adeptů přijímací zkoušky a do prvního ročníku osmiletého studia je přihlášeno 45 žáků z pátých tříd. Další informace, které se v následujícím období před přijímacími zkouškami budou vztahovat k této problematice, budeme zveřejňovat na stránce pro Zájemce o studium.

Do souboru s přehledem výsledků pilotního testování 1A4

2008-03-14 22:58:31 - Mgr. Ivo Kocum

byly přidány losem určené anonymní identifikátory. Vím, že si studenti 1A4 řeknou, že KONEČNĚ.

Radovan Lukavský

2008-03-10 22:51:43 - Mgr. Ivo Kocum

Jsou školy, které jsou pyšné na to, že jejich absolventem byla či je osoba, která třeba svou veškerou vazbu na mateřský ústav ukončila převzetím maturitního vysvěčení. Pan profesor Lukavský k naší škole neodmyslitelně patřil. Potkávali jsme jej často přímo ve škole, přijížděl na setkání se svými spolužáky, na besedy se studenty, zastavil se v ředitelně a nebo jen tak prošel svou školou. Při poslední besedě s našimi studenty byl pan profesor Lukavský nesmírně vitální, krásně vyprávěl o svých studijních letech u nás, přednesl i některé verše z tehdejších studentských besídek, které byly jeho prvními hereckými výstupy. S nadějí v hlase připoměl i svůj gen dlouhověkosti, takže naše loučení s ním bylo spojeno i s domluvou dalšího setkání a popovídání. Vždy jsem zazlíval novinářům, že ihned po vydání agenturní zprávy mají připravený nekrolog. My jsme teď opravdu zaskočeni, nepřipraveni. Vybral jsem proto alespoň pár nikdy nepublikovaných fotografií z oslav 50. a 75.výročí založení školy (z let 1969 a 1994), abych pana profesora Lukavského připomněl.
Pane profesore, budeme na vás vždy s láskou a úctou vzpomínat.
50.výročí 1969 50.výročí 1969 75.výročí 1994 75.výročí 1994 75.výročí 1994 agenturní zpráva Článek v ČBZ - leden 2007

Kolekce fotografií z maturitního plesu

2008-03-03 10:10:50 - Mgr. Ivo Kocum

je v sekci "Fotogalerie" a nebo přímo pod tímto odkazem Fotografie z maturitního plesu tak, jak je dodala 8A8

"Emma řádila", takže zítra (v pondělí 4.března 08)

2008-03-02 22:34:53 - Mgr. Ivo Kocum

budeme bez internetového připojení. Vichr doslova ukroutil stožár se 120 cm parabolami na cukrovarské věži. Ani v podvečer nebylo bezpečné začít s opravami. V průběhu dne se jistě technikům podaří namontovat náhradní stožár a antény.

Ohlasy na maturitní ples, který se konal ve čtvrtek 7.února

2008-02-09 18:30:02 - Mgr. Ivo Kocum

jsou více než pozitivní. Jejich prvním zhmotněním je Článek a zveřejněné fotky v Kolínském deníku. Až maturanti dodají ke zveřejnění v elektronické podobě své záběry z plesu i ofotografovaná tabla, zveřejníme je. Díky panu Hejdukovi,autorovi článku i fotografií,který přidal odkaz na tento článek do návštěvní knihy.

Definitivní verze rozvrhu, který platí od 10.2.2008

2008-02-07 16:04:10 - Mgr. Ivo Kocum

je nejen vyvěšena na nástěnkách, ale máte ji přístupnou pod příslušným odkazem, i na internetu.

Jdi na stránku: [1] ... [85] [86] [87] [88] [89] 90 [91] [92] [93] [94] ... [97]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz