Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] 95 [96] [97]

SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ X NEPŘIJETÍ KE STUDIU

2007-04-27 01:28:45 - Mgr. Ivo Kocum

jsou již na cestě k adresátům. Přečtěte si, prosíme pozorně text tohoto rozhodnutí, a pokud se z nějakých příčin rozhodnete, že studiu od 1.9.2007 nenastoupíte, jste povinni podat odvolání proti přijetí. Zájem o studium je velký a mohli byste zbytečně blokovat místo pro nadějného zájemce. Součástí dopisu pro přijaté i nepřijaté žáky, kteří dělali zkoušky podle testů SCIO, je i individuální zpráva o výsledcích každého dítěte, která porovnává konkrétní dítě s velkou množinou uchazečů. Percentily ve zprávě uvedené se proto liší od percentilů, které jsou na naší výsledkové listině.(My jsme dělali porovnání jenom ve vzorku 45 uchazečů.) Všichni pak dostávají i písemnosti, které by se nám měly po vyplnění urychleně vrátit do školy. Dotazník i informace s návratkou k tzv. "ADAPTAČNÍMU KURZU" NALEZNETE I NA NAŠICH www stránkách!

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDE!!!

2007-04-27 01:15:29 - Mgr. Ivo Kocum

Řediteltví Gymnázia Český Brod rozhodlo, že dne 10. května proběhne 2.kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia. Všichni uchazeči budou psát NÁŠ test obecných studijních předpokladů. V tuto chvíli máme jedno volné místo a zatím pro toto druhé kolo přišla jedna přihláška. Protože se mohou podle správního řádu přijatí žáci odvolat i proti přijetí......, budeme, na tomto místě, počet volným míst i podaných přihlášek každodenně aktualizovat.

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2007-2008

2007-04-23 00:51:27 - Mgr. Ivo Kocum

jsou zveřejněny zde.. Adepti čtyřletého studia se dočkali přesně ve 14.00 hod. Adepti osmiletého studia se dočkali, závada je odstraněna. Teď, v 17.20 hod. dostávají k dispozici bezchybnou verzi. Blahopřejeme všem studentům, kteří jsou nad dělící čarou a dostanou od nás vyrozumění o přijetí ke studiu od příštího školního roku 2007 - 2008. Zájemci o osmileté studium, kteří teď nebudou přijati, mají možnost buď podat odvolání a nebo počkat na konec 9. třídy ZŠ a přijít k přijímacím zkouškám znovu.

Termín přijímacích zkoušek se nezadržitelně blíží.

2007-04-18 15:21:15 - Mgr. Ivo Kocum

Pokud vás zajímá jak bude přijímací řízení pro příští školní rok organizováno, podívejte se na informace v sekci pro zájemce o studium = horní lišta. Naleznete informace o přidělení žáků do skupin, časové posloupnosti jednotlivých zkoušek i rady co si vzít s sebou. Máme velkou prosbu. Moc prosíme rodiče, aby nevstupovali se svými dětmi do školní budovy. Současně s přijímacím řízením probíhá i výuka a pedagogický sbor i ředitelství školy školy mají ruce plné práce.

Fotografování třídních kolektivů,

2007-04-18 15:14:11 - Mgr. Ivo Kocum

i malých skupinek a jednotlivců proběhlo letos za překrásného počasí na školní zahradě v úterý 17.4.2007. Fotografie tříd nascanujeme a vystavíme v naší fotogalerii.

Maturitní písemky z českého jazyka

2007-04-18 15:11:46 - Mgr. Ivo Kocum

psali studenti našich posledních ročníků v úterý po velikonocích. (10.dubna 2007) Pokud vás zajímají konkrétní témata, podívejte se do sekce pro stávajcí studenty.= horní lišta.

Vyhodnocení prospěchu a chování za 1.pololetí šk.r.2006 - 2007

2007-03-30 13:56:04 - Mgr. Ivo Kocum

bylo uzavřeno po dodatečných zkouškách ke dni 30.3.2007. Výsledky jednotlivých tříd i přehled klasifikace za jednotlivé předměty jsou k nahlédnutí v sekci porovnání.

Byli jsme přizváni k účasti na práci Strategického týmu města Český Brod

2007-03-26 01:06:45 - Mgr. Ivo Kocum

Na oficiálních webových stránkách města Český Brod se, prosím, podívejte na informace, které se týkají diskuse o budoucnosti města. Město zpracovává svůj Strategický plán rozvoje na následujících 15 let. Bude zorganizován obsáhlý názorový průzkum mezi obyvateli města. Každý obyvatel Českého Brodu dostane v první polovině dubna do své poštovní schránky dotazník. Otázky pro dotazník pomohli formulovat členové Strategického týmu - zástupci významných institucí ve městě, spolků a dalších neziskových organizací, podnikatelů i různých skupin občanů. Kromě otázek týkajících se budoucnosti města dostane každý, kdo dotazník vyplní, možnost zamyslet se nad problémy běžného života ve městě. Dotazník proto bude obsahovat i otázky související s každodenním životem ve městě týkající se například dopravy, volného času, sportu, kultury či bezpečnosti. Protože dotazník mohou vyplňovat ti, kteří jsou starší 15 let, předpokládáme i významné zapojení našich českobrodských studentů. Dotazníky budou dosupné pro vyplnění i prostřednictvím on-line internetové aplikace.

Změna termínu maturitní písemné práce z českého jazyka

2007-03-22 23:49:56 - Mgr. Ivo Kocum

Po projednání v pedagogické radě školy a po vyjádření souhlasu jasnou většinou maturantů rozhodlo v rámci své pravomoci ředitelství gymnázia o přesunu termínu maturitní písemné práce z českého jazyka na 10. dubna. Vzhledem k tomu, že výuku ČJL v obou maturitních třídách zabezpečuje jedna vyučující, je jí teprve touto změnou termínu dán přiměřený čas pro zodpovědnou opravu 57 maturitních prací.

Úpravy ve výuce v souvislosti s MaNa 07

2007-03-22 00:22:59 - Mgr. Ivo Kocum

Nezapomeňte sledovat upravené rozvrhy v sekci "Rozvrh a suplování". Některé ze tříd vyjíždějí na exkurze, ostaním třídám předkládáme upravený rozvrh hodin.

Maturita nanečisto 2007

2007-03-22 00:20:19 - Mgr. Ivo Kocum

V sekci informací pro stávající studenty zveřejňujeme informace o rozvržení zkoušek tzv. společné části Maturity nanečisto, která začíná v pondělí 26.3. dopoledne strukturovanou písemnou prací z českého jazyka. V pondělí odpoledne píší přihlášení maturanti strukturovanou písemnou práci z anglického jazyka. V úterý je dopoledne na programu psaní didaktického testu buď z matematiky, nebo občanského základu anebo přírodovědně technického základu. Úterní odpoledne je určeno těm, kteří se přihlásili ke psaní strukturované písemné práce z německého jazyka. Ve středu dopoledne napíší 3 maturanti strukturovanou písemnou práci z francouzského jazyka.

Počty přihlášených k přjímacímu řízení pro šk.r.07/08

2007-03-22 00:12:14 - Mgr. Ivo Kocum

Pro čtyřleté studium podalo zatím přihlášku 29 adeptů a 46 žáků 5.tříd ZŠ se bude ucházet v přijímacím řízení o své místo v primě.

Tablo maturitní třídy 4A4 exkluzívně na webu!

2007-03-16 14:30:25 - Mgr. Ivo Kocum

Dnes jsme obdrželi elektronické podklady k maturitnímu tablu třídy 4A4. Vzhledem k tomu, že toto tablo vystavené v exteriéru budí zaslouženou pozornost obyvatel Českého Brodu, předkládáme Vám náhledy fotografií i samotné tablo v sekci fotogalerie.

V pátek 26. ledna bude tzv. ŘEDITELSKÝ DEN

2007-01-16 21:26:36 - Mgr. Ivo Kocum

Důvod je celkem zřejmý. Maturitní ples začíná ve čtvrtek 25.1. v 19 hod. a oficiálně končí v 02.00 hod. 26. ledna.

Soubor Mapa školy je ke stažení

2007-01-16 20:57:42 - Mgr. Ivo Kocum

Zazipovaný a zaheslovaný soubor je zde. Heslo bylo sděleno rodičům při třídních schůzkách SPG.

Jdi na stránku: [1] ... [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] 95 [96] [97]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz