Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] 98 [99]

Do školy nastupujeme po prázdninách ve středu 3.ledna

2006-12-29 01:25:08 - Mgr. Ivo Kocum

Přihlášování k volitelným předmětům maturitní zkoušky

2006-12-29 01:23:57 - Mgr. Ivo Kocum

bylo ukončeno poslední den před Vánočními prázdninami. Všichni studenti svou přihlášku předložili v řádném termínu, takže jim nemusí volitelné předměty jejich ústní maturitní zkoušky určovat třídní profesoři.

Srovnávací testování kvart,

2006-12-29 01:20:34 - Mgr. Ivo Kocum

které se konalo 6.prosince 2006 je již za námi. Hned druhý den, tj.7.12. jsme odeslali nascanované podklady testů jednotlivých žáků k vyhodnocení na server SCIO. I když měly být výsledky k dispozici obratem, do dnešního dne nemáme v ruce nic. Po 11.lednu 2007 by měly být na serveru SCIO ke stažení komplexní vyhodnocení jednotlivých žáků.

Byl u nás i Mikuláš

2006-12-29 01:11:39 - Mgr. Ivo Kocum

Prohlédněte si pár fotografií, které dokumentují jak aktivně si jeho přítomnost užily ročníky nižšího gymnázia. FOTOGALERIE.

Maturita nanečisto 2007

2006-12-01 20:46:40 - Mgr. Ivo Kocum

Přihlašování do programu "MaNa2007" u společnosti CERMAT dokončuje naše gymnázium v těchto dnech. Všichni naši maturanti budou v březnu ověřovat nové pojetí maturitní zkoušky (tzv.státní maturity) v minimalizovaném pojetí. S ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků se budou především ověřovat dosud neověřené evaluační nástroje – strukturovaná písemná práce. Hodnocení trukturované písemné práce každého přihlášeného žáka zajistí škola svými aprobovanými a proškolenými učiteli na základě kritérií stanovených CERMATem. Každý ze studentů absolvuje struktorovanou písemnou práci (SPP) z ČJL, dále SPP z cizího jazyka, který si sám vybere z nabídky ANJ, NEJ nebo FRJ. Formou didaktického testu pak budou ověřovány kompetence studentů v oboru, který si sami zvolí z nabídky: matematika 1, občanský základ, přírodovědně technický základ nebo informačně technologický základ. Přihlašování musí být ukončeno do půlnoci v pondělí 4.12.2006.

Testování studentů kvart

2006-12-01 20:54:06 - Mgr. Ivo Kocum

Srovnávací testy z obecných studijních předpokladů (OSP), matematiky (MAT), českého jazyka (ČJL) a anglického jazyka (ANJ) proběhnou na našem gymnáziu ve středu 6.12.2006. Testováni budou v rámci tzv. komplexní evaluační analýzy studenti naší kvarty. Do rukou se každému z nich začátkem ledna dostane celkové vyhodnocení testů, které jim napoví jak je to s úrovní jejich kompetencí v testovaných oborech v rámci školy i srovnatelné populace, která bude testována na ostatních školách v kraji.

Změna ceny oběda od 1.1.2007

2006-11-27 08:58:19 - Mgr. Ivo Kocum

Jak jsme byli informováni, dojde od 1.1.07, v souvislosti s nárůstem cen potravin, k úpravě ceny oběda. Studenti nižššího gymnázia budou platit 19,-Kč/ 1 oběd a studenti nad 15 let 20,-Kč. Vedení školní jídelny žádá o navýšení zálohy (při platbách z běžného účtu) na jednotnou částku 380,-Kč měsíčně.

Po prvním Dnu otevřených dveří

2006-11-21 22:03:15 - Mgr. Ivo Kocum

Z diskuze, která zazněla na setkání k uznání výsledku Narodní Srovnávací Zkoušky (SCIO) při přijímacím řízení do osmiletého studia na naše gymnázium, vyplynul nakonec jediný možný závěr. Bodový zisk u NSZ zohledňovat ani přepočítávat na náš percentil nebudeme (v procesu výpočtů by totiž muselo dojít k odhalení identity zkoušeného a to by bylo v rozporu s celkovým pojetím zkoušek). Vykonání NSZ je tedy soukromou věcí každého z adeptů a bude pro něj jistě mít velký přínos z hlediska získávání zkušeností.

Testování studentů kvarty

2007-03-21 21:44:58 - Mgr. Ivo Kocum

Naše gymnázium je zapojeno do programu "Kvalita", jehož součástí je získávání a porovnávání výsledků žáků. V letošním roce budou studenti kvarty v období od 29.11. do 11. prosince testováni z ČJL, MAT, OSP (Obecné studijní předpoklady) a ANJ. Tohoto testování se zúčastní jak základní školy, tak i třídy nižších gymnázií. Testy budou na všech školách zadány v jednotnou dobu a jejich vyhodnocení proběhne on-line (na podobném principu jako přijímací zkoušky). Škola i každý žák pak od SCIO obdrží analytickou zprávu. Bližší podrobnosti hledejte na scio.cz.

Třídní schůzky SPG

2006-10-23 10:33:28 - Mgr. Ivo Kocum

V úterý 7.listopadu od 17.00 hod. se konají třídní schůzky SPG, na kterých zhodnotíme práci i chování studentů za první čtvrtletí tohoto školního roku. HV SPG "schůzuje" od 16.30 hod.v učebně č.1

RADA ŠKOLY

2006-10-23 10:32:38 - Mgr. Ivo Kocum

Ve středu 25.října v 17.00 hod. se scházejí členové RADY ŠKOLY. Program - schválení Výroční zprávy školy za šk. rok 2005 - 2006

Blíží se termín "Dne otevřených dveří" - Přijďte se podívat!

2006-10-23 09:52:16 - Mgr. Ivo Kocum

První "den otevřených dveří" pro zájemce o studium ve školním roce 2007 - 2008 se koná ve čtvrtek 9.11.2006. Počítáme i s druhým termínem této akce, a to ve čtvrtek 4.1.2007 ( vždy od 16.30 hod.). Těšíme se na vás. P.S. Pro zájemce o čtyřleté studium budeme mít k dispozici i vzorky tesů z OSP (vlastní tvorba školy), které jsme používali v minulých letech.

Burza škol

2006-10-17 08:23:39 - Mgr. Ivo Kocum

V úterý 17.10.06 se zástupce ředitele a výchovná poradkyně zúčastní tzv.Burzy škol v Kolíně. Těšíme se na setkání se zájemci o studium na našem gymnáziu.

Bílá pastelka

2006-10-11 10:33:49 - Mgr. Ivo Kocum

Tak jako každoročně, osloví možná i vás, v pondělí 16.10.06, studenti našeho gymnázia, kteří budou při charitativní akci Bílá pastelka vybírat do zapečetěných pokladniček peníze ve prospěch nevidomých.

Vavřinecký potok a vodáci z Lichtefelsu

2007-03-21 21:41:56 - Mgr. Ivo Kocum

V pátek 13.10.06 přijíždějí do školy vodáci z Lichtenfelsu pod vedením prof. Wolfaganga Dietze. Spolu s vodáky naší školy, které vede p. řed. Libovický se účastní zdolávání známého Vavřineckého potoka.

Jdi na stránku: [1] ... [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] 98 [99]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz