Archiv novinek
 

Archiv novinek

Jdi na stránku: [1] ... [93] [94] [95] [96] [97] 98 [99] [100] [101] [102] ... [105]

Radovan Lukavský

2008-03-10 22:51:43 - Mgr. Ivo Kocum

Jsou školy, které jsou pyšné na to, že jejich absolventem byla či je osoba, která třeba svou veškerou vazbu na mateřský ústav ukončila převzetím maturitního vysvěčení. Pan profesor Lukavský k naší škole neodmyslitelně patřil. Potkávali jsme jej často přímo ve škole, přijížděl na setkání se svými spolužáky, na besedy se studenty, zastavil se v ředitelně a nebo jen tak prošel svou školou. Při poslední besedě s našimi studenty byl pan profesor Lukavský nesmírně vitální, krásně vyprávěl o svých studijních letech u nás, přednesl i některé verše z tehdejších studentských besídek, které byly jeho prvními hereckými výstupy. S nadějí v hlase připoměl i svůj gen dlouhověkosti, takže naše loučení s ním bylo spojeno i s domluvou dalšího setkání a popovídání. Vždy jsem zazlíval novinářům, že ihned po vydání agenturní zprávy mají připravený nekrolog. My jsme teď opravdu zaskočeni, nepřipraveni. Vybral jsem proto alespoň pár nikdy nepublikovaných fotografií z oslav 50. a 75.výročí založení školy (z let 1969 a 1994), abych pana profesora Lukavského připomněl.
Pane profesore, budeme na vás vždy s láskou a úctou vzpomínat.
50.výročí 1969 50.výročí 1969 75.výročí 1994 75.výročí 1994 75.výročí 1994 agenturní zpráva Článek v ČBZ - leden 2007

Kolekce fotografií z maturitního plesu

2008-03-03 10:10:50 - Mgr. Ivo Kocum

je v sekci "Fotogalerie" a nebo přímo pod tímto odkazem Fotografie z maturitního plesu tak, jak je dodala 8A8

"Emma řádila", takže zítra (v pondělí 4.března 08)

2008-03-02 22:34:53 - Mgr. Ivo Kocum

budeme bez internetového připojení. Vichr doslova ukroutil stožár se 120 cm parabolami na cukrovarské věži. Ani v podvečer nebylo bezpečné začít s opravami. V průběhu dne se jistě technikům podaří namontovat náhradní stožár a antény.

Ohlasy na maturitní ples, který se konal ve čtvrtek 7.února

2008-02-09 18:30:02 - Mgr. Ivo Kocum

jsou více než pozitivní. Jejich prvním zhmotněním je Článek a zveřejněné fotky v Kolínském deníku. Až maturanti dodají ke zveřejnění v elektronické podobě své záběry z plesu i ofotografovaná tabla, zveřejníme je. Díky panu Hejdukovi,autorovi článku i fotografií,který přidal odkaz na tento článek do návštěvní knihy.

Definitivní verze rozvrhu, který platí od 10.2.2008

2008-02-07 16:04:10 - Mgr. Ivo Kocum

je nejen vyvěšena na nástěnkách, ale máte ji přístupnou pod příslušným odkazem, i na internetu.

Návrh nového rozvrhu, který bude platit od 10.2 2008

2008-02-03 00:31:14 - Mgr. Ivo Kocum

je k nahlédnutí v příslušné sekci. Musí ještě projít schvalovací procedurou, takže jedinou jistotou zůstává, že "nic není jisté".

O čem se hovoří........

2008-02-01 01:21:14 - Mgr. Ivo Kocum

Veřejným tajemstvím je, že paní profesorka Komárková odešla na mateřskou dovolenou, a že její úvazek do konce školního roku převezmou další pedagogové. Český jazyk v primě a kvartě převezme Mgr.Lucie Nováková, češtiny ve zbývajících třídách převezme pí PhDr.Ladislava Lebedová (bývalá ředitelka školy). Hodiny tělesné výchovy si přerozdělí interní tělocvikáři. V prvním únorovém týdnu funguje škola ještě podle starého rozvrhu a pak .... nás všechny čekají rozvrhové změny.

První pololetí školního roku 2007-2008 je již za námi. Ředitelský den před námi!

2008-02-01 01:12:34 - Mgr. Ivo Kocum

Výpisy vysvědčení jsou rozdány a nastal čas bilancování. Od začátku ledna proběhla celá řada písemných i ústních zkoušek, které nějakým způsobem ovlivnily klasifikaci.V úterý 29.1.08 zasedala pedagogická rada, která definitivně rozhodla o klasifikaci prospěchu a chování v tomto pololetí.(Tabulka výsledků je v sekci porovnání) Máme za sebou i první lyžařský výcvikový kurz a dvoje testování, které pro naši školu zajišťovali oficiální dodavatelé testů. Testování SCIO 8.ledna prověřilo studenty třídy 1A4 z ČJL, MAT a OSP. Ve čtvrtek odpoledne jsme dostali nečekaně brzy i oficiální výsledky, které si můžete prohlédnout v sekci Porovnání. Další testování zažili naši kvartáni, kteří v úterý 29.1.08 zdolali dovednostní testy z MAT, ČJL a OSP, zatímco ostatní třídy alternovaly mezi výukou a kinem, aby byl ve škole zajištěn klid a pořádek. Na výsledky z tohoto testování budeme muset čekat. Ještě pár dní si počkáme i na maturitní ples. Do Čt 7.2.2008 to tancechtiví studenti jistě vydrží. Čtvrteční večer, délka plesu, dopravní problémy účastníků i další nahromaděné problémy technického rázu, které je třeba řešit ve školní budově ná dovedly k vyhlášení ředitelského dne na pátek 8.února. Ve škole se ten den bude trápit jedna montážní firma s výměnou tlakové nádoby vodárny, která zásobuje toalety užitkovou vodou. Další firma nainstaluje nový dataprojektor do učebny biologie a třetí firma pro kantory, kteří do práce musí, předvede práci s interaktivní tabulí typu ACTIV Board a interaktivními učebnicemi. Jak se pracuje s tabulí typu SMART Board jsme již testovali. Užijte si kratičké pololetní prázdniny a v pondělí 4.2.08 nashledanou.

Další dokumenty v sekci SPG

2008-01-18 00:49:15 - Mgr. Ivo Kocum

Do sekce SPG (viz horní lišta) jsme vložili Výroční zprávu SPG za šk.rok 2006/2007, schválený rozpočet SPG pro aktuální školní rok a zápis z jednání HV SPG z 6.listopadu 2007. Všechny dokumenty jsou ve formátu PDF.

Poděkování

2008-01-16 23:43:11 - Mgr. Ivo Kocum

Ředitelství Gymnázia Český Brod a Hlavní výbor Společnosti přátel gymnázia děkují touto cestou všem rodičům za finanční příspěvek na školní i mimoškolní aktivity žáků i učitelů ve školním roce 2007/2008. Jsme si vědomi toho, že bez Vaší finanční pomoci by byla nabídka zájmových aktivit školy velmi úzká.

Všimli jste si, že.......

2008-01-07 00:34:28 - Mgr. Ivo Kocum

je obrázek se statistikami návštěvnosti "klikací"??? Nic není zaheslováno, takže i Vy si můžete např. zjistit - KDO A ODKUD SE NA NAŠE WWW STRÁNKY PODÍVAL
Mimochodem, to, že máme návštěvy z USA, Švédska, Holandska, Německa, Francie či Lotyšska si umíme dobře vysvětlit. Buď tam právě teď studují naši žáci současní i absolventi a nebo jsou tam naše partnerské školy. Před čtnácti dny se na náš web díval někdo z Číny a v pátek z Japonska. - ZJISTIT SE DÁ I ČASOVÁ POSLOUPNOST NÁVŠTĚV, TYP PROHLÍŽEČE A IP ADRESA POČÍTAČE.
Hledejte v sekci školství v pořadí 200 - 250.
V návštěvní knize je diskuze!!!

Testování 1A4, Třídní schůzky a Den otevřených dveří

2008-01-07 00:23:36 - Mgr. Ivo Kocum

To jsou nejbližší plánované akce, které jste jistě nalezli i v kalendáriu školního roku. Přesto připomínáme: Pilotní testování studentů 1A4 provádí v úterý 8.ledna od 8.30 hod. firma SCIO. Pořadí testovaných předmětů - OSP = Obecné Studijní Předpoklady, MAT a ČJL. Na každý z testů je plánována jedna vyučovací hodina. Třídní schůzky proběhnou v úterý 15.ledna od 17.00 hod. Předchází jim v ten samý den konaná pedagogická rada. Nezapomeňte ani na Den Otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 17.ledna. Podrobnosti naleznete v levém menu.

Nové fotky z předvánočního koncertu

2007-12-30 18:54:09 - Mgr. Ivo Kocum

čestvě dodal Ondra V. z 6A8 a zainzeroval je v návštěvní knize. Rád využívám svá administrátorská práva a zveřejňuji tento odkaz na Ondrovy stránky, kde máte celou galerii fotek skupiny "Zpětná vazba" (6A8)i z dalších jejich koncertů a jsou tam i fotky ze života třídy. Ondro, díky. Vám všem, kteří i teď v době prázdnin sledujete naše stránky, přeji šťástný vstup do nového kalendářního roku 2008.

Napište nám do návštěvní knihy

2007-12-22 01:02:43 - Mgr. Ivo Kocum

svoje dojmy z pátečního vystoupení hudebních skupin i dojmy z videoprodukce. Váš názor nám pomůže najít další cesty v představování výsledků práce našich studentů. Díky.

Před Vánočními prázdninami

2007-12-22 00:54:38 - Mgr. Ivo Kocum

5.a6.hodina posledního vyučovacího dne kalendářního roku 2007 patřila ukázkám výsledků práce našich studentů. Ve škole působí několik studentských hudebních skupin. Ve Sportovní hale českobrodského Slavoje vystoupila formace "Zpětná vazba", tvořená studenty 6A8 a skupina "Dům dětí" ze třídy 5A8.Publikum tvořili zbývající studenti školy, kteří alternovali mezi sledováním těchto vystoupení a videoprodukcí studentů z kroužku mediální tvorby. Chlapci z 6A8 (jinak tzv. Studio "Horká linka") předvedli sérii perfektně zpracovaných dokumentů ze školních akcí. Nemohu se stavět do role hudebního ani filmového kritika, takže to co jsme mohli vidět a slyšet shrnu do několika prohlášení:" Barrandove, jsme tady" a "Divoký Bille, máš konkurenci". Děkuji, jménem ředitelství školy, všem učinkujícím a těm, kteří akci připravovali a přeji vám všem pohodové vánoční svátky v kruhu nejbližších a nejmilejších. Do nového roku jistě vykročíte ve zdraví a těšíme se, že od 3.ledna nastoupíte do nového kalendářního roku s novými silami

Jdi na stránku: [1] ... [93] [94] [95] [96] [97] 98 [99] [100] [101] [102] ... [105]
 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz