Rada školy
 

Rada školy

aktualizováno 13. 03. 2018 v 09:10 (Mgr. Ivo Kocum)

V sadě dokumetů, které jsou postupně uváděny na této stránce jsme pro vás připravili ve formátu *.pdf

Školní rok 2016 - 2017Výsledky voleb dvou nových členů školské rady Gymnázia Český Brod ze dne 4.4.2017

Volby proběhly přesně podle regulí, které určuje volební řád školské rady.
Blahopřejeme novým členům, kteří se ujmou své pozice na červnové schůzce. Stávající školská rada se sejde v původním složení 25.4.2017 v 16.00 hod. v ředitelně školy, aby ještě jako součást svého mandátu projednala návrh nového ŠVP školy. RADA/2017/Volby_SR_04042017_protokol.jpg
Co se od školské rady očekává definuje školský zákon v §§ 167 a 168.(Zak. 561/2004 Sb.)

Příprava voleb nového člena školské rady (ŠR)

S koncem tohoto školního roku skončí mandát jejím dvěma členům. (Uvolňuje se místo člena ŠR (zletilý student), který zastupoval zletilé studenty a místo členky rady, která zastupovala zákonné zástupce nezletilých žáků.) Nově zvolena může být buď dvojice rodič (bude zastupovat nezletilé žáky) x rodič (bude zastupovat zletilé žáky) a nebo dvojice rodič (bude zastupovat nezletilé žáky) x zletilý student (bude zastupovat zletilé žáky).

Žádáme zájemce z řad rodičů a plnoletých studentů, aby se do pondělí 3.4.2017 přihlásili se svou kandidaturou na email skolskarada@gcbrod.cz .

Volby nových členů ŠR proběhnou jednokolovým způsobem v úterý 4. dubna 2017.

V dopoledních hodinách toho dne budou volit zletilí žáci a odpoledne, v době třídních schůzek, budou volit zákonní zástupci nezletilých žáků. Nově zvolení členové ŠR by se ujali své funkce na schůzi ŠR v červnu 2017. Z toho plyne, že svou kandidaturu mohou zvážit i ti studenti, kteří dovrší plnoletosti teprve v červnu 2017.

V tuto chvíli funguje školská rada Gymnázia Český Brod v tomto obsazení:
Seznam členů školské rady - koho zastupují
Od 1.6.2016 do 31.12.2017
Petra Straková - předsedkyně, rodiče žáků
Jakub Ransdorf - zletilí žáci
Aleš Kobliha - zřizovatel
Bc. Jakub Nekolný - zřizovatel
Mgr. Josef Volvovič - pedagogové
Mgr. Markéta Kallupová - pedagogové

Jednací řád školské rady
Volební řád školské rady je stanoven usnesením č. 18-09/2005/RK ze dne 27.4.2005

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz