Čtyřleté studium učební plán 2007/2008
 

Čtyřleté studium učební plán 2007/2008

aktualizováno 17. 03. 2008 v 15:11 (Mgr. Ivo Kocum)

I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 4 3 4
Cizí jazyk č.1 3 3 4 3
Cizí jazyk č.2 3 3 4 3
Základy společenských věd 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2
Matematika 3 3 3 3
Fyzika 3 4 2 2
Chemie 3 3 2 2
Biologie 3 2 3 2
Informatika a výpočetní technika 2 1 0 0
Estetická výchova 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1. 0 0 2 2
Volitelný předmět 2. 0 0 2 2
Volitelný předmět 3. 0 0 0 2
Volitelný předmět 4. 0 0 0 0
Celkem hodin 33 33 33 33

Volitelné předměty 1., 2. a 3. umožňují studentům prohlubování dalšího zaměření tak, že si studenti vybírají z nabídky - konverzace v cizích jazycích: konverzace v anglickém, německém nebo francouzském jazyce. Lze zvolit i latinu (dvouleté kursy).

Lze volit i předměty ze skupiny přírodovědně zaměřených seminářů a cvičení: seminář a cvičení z matematiky, biologie, zeměpisu, deskriptivní geometrie, fyzikálněchemický seminář, nebo programování atd. (jednoleté i dvouleté kursy).

Studenti, kteří mají větší zájem o předměty humanitní si mohou vybírat z nabídky - humanitní volitelné předměty: společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, literární seminář, psychologie, seminář estetické výchovy atd. (jednoleté i dvouleté kursy).

Ředitelství gymnázia zřizuje skupiny výše uvedených volitelných předmětů podle aktuálního žákovského zájmu a aprobačních i ekonomických možností školy.

Cizí jazyk č. 1 - jedná se o jazyk, který žák studoval na ZŠ.

Cizí jazyk č. 2 - tento jazyk je volitelný. (Vybírat lze buď anglický, německý nebo francouzský jazyk).

Pozn.: Pro studenty, kteří již na ZŠ studovali dva cizí jazyky při vytváření skupin zohledňujeme stupeň pokročilosti.

Ředitelství gymnázia zřizuje skupiny výše uvedených cizích jazyků podle aktuálního žákovského zájmu a aprobačních i ekonomických možností školy. Aby bylo možno zařadit studenta do skupiny pokročilých v daném jazyku organizují vyučující na počátku školního roku rozřazovací testy.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE KONAJÍ:

  • V PONDĚLÍ 21. DUBNA 2008 - 1.termín
  • V PONDĚLÍ 5. KVĚTNA 2008 - 2.termín

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz