Osmileté studium - návrh učebního plánu podle ŠVP pro rok 2007/2008
 

Osmileté studium - návrh učebního plánu podle ŠVP pro rok 2007/2008

aktualizováno 30. 10. 2007 v 01:20 (Mgr. Ivo Kocum)

I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Cizí jazyk č.1 4 3 3 3
Cizí jazyk č.2 = volitelný předmět č.1 0 3 3 3
Občanská nauka 2 1 1 1
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4
Fyzika 1 2 2 3
Chemie 0 2 2 3
Biologie 2 3 2 1
Informatika a výpočetní technika 2 1 1 2
Estetická výchova 3 3 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelný předmět 1.= ciz.jazyk č.2 0 0 0 0
Volitelný předmět 2. 0 0 1 0
Volitelný předmět 3. 0 0 0 1
Volitelný předmět 4. 0 0 0 0
Celkem hodin 28 30 32 32

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz