Základní údaje o škole
 

Základní údaje o škole

aktualizováno 26. 03. 2013 v 22:23 (Mgr. Ivo Kocum)

Státní gymnázium, zřízeno zřizovací listinou Krajského úřadu Středočeského kraje jako škola, která poskytuje čtyřleté a osmileté střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. (Nové první ročníky šestiletého studia již nejsou otevírány.)

Přesný název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616

Adresa pro běžný listovní styk: Gymnázium; Vítězná 616; 282 27 Český Brod

IČO: 48665967

Nový kód studijního oboru dle KKOV:

  • 7941K81 pro osmileté studium (od šk.r.2007-2008 podle ŠVP Školní vzdělávací plán)

  • 7941K41 pro čtyřleté studium (od šk.r.2009-2010 podle ŠVP Školní vzdělávací plán)

Staré kódy studijních oborů:
IZO ŠKOLY: 000068802

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz