Pro studenty
 

Pro studenty

aktualizováno 22. 05. 2018 v 15:39 (Mgr. Ivo Kocum)

Zprávy pro nově přijaté studenty, kteří budou studovat v prvních ročnících ve školním roce 2018 -2019:


Vážení nově přijatí studenti našeho gymnázia
Abychom se s vámi mohli na červnové schůzce setkat a jasně určit jak v dalším studiu budete pokračovat, potřebujeme, abyste si "stáhli", vyplnili a k nám do školy doručili odpovídající dotazník.
"Dotazník pro osmileté studium" "Dotazník pro čtyřleté studium"

Naše otázky jsou především směrovány na výuku cizích jazyků. Potřebujeme vědět jaké jazyky, jak dlouho a podle jaké učebnice jste studovali.
Zveme vás také na úvodní schůzku, která bude ve středu 27.6.2018 v českobrodské sportovní hale od 16.30 hod.
Do dotazníku také nezapomeňte potvrdit, že se zúčastníte na konci srpna adaptačního kurzu se svou novou třídou. PRZK18/adaptacni_kurz_2018.jpg
Těšíme se na setkávání s vámi.

Vyplněný dotazník doručte, prosíme nejpozději do 1.6.2018.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A R C H I V XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zprávy pro nově přijaté studenty, kteří budou studovat v prvních ročnících ve školním roce 2017 -2018:


Informační schůzka se konala ve STŘEDU 28.6.2017 od 16:30 ve sportovní hale Slavoje Český Brod. Na informační schůzce jsme promítli novým studentům a jejich rodičům "prezentaci" a poskytli Informace k adaptačnímu kurzu pro nově přijaté žáky prvních ročníků
(třídy 1A4 a 1A8 školní rok 2017 - 2018)
adaptacni_kurz_2017.JPG

k dispozici je také "download"dokumentů pro účastníky kurzů.
"Dotazník a potvrzení o bezinfekčnosti "jistě využijete bezprostředně před odjezdem na kurz

Děkujeme Vám, že jste platbu 1550,-Kč provedli téměř všichni, proti potvrzení, v hotovosti, přímo na místě konání schůzky.
Upozorňujeme, že pokud by nastala jakákoli změna v podrobnostech kolem konání adaptačního kurzu, že bude vše publikováno operativně na domovské stránce v novinkách, bez zbytečné prodlevy. Obdobně využijeme i FB profil školy na URL "https://www.facebook.com/gcbrod.cz ". Šíření informací tak jistě zvládneme velice rychle.

Dodatečné zkoušky 2016/2017


Pod následujícím odkazem máte k dispozici rozpis opravných a dodatečných zkoušek.Jako identifikátor jsme použili začátek vašeho rodného čísla. " Seznam zkoušek"

Ústní maturity 2017


Vážení maturanti, zde máte k dispozici rozpis ústních zkoušek pro třídu 8A8 a 4A4. Prosíme vás o včasný příchod na slavnostní zahájení a zakončení
.Přejeme vám mnoho štestí.


A R C H I V

Informace k adaptačnímu kurzu pro nově přijaté žáky prvních ročníků
(třídy 1A4 a 1A8 školní rok 2016 - 2017)

adaptacni_kurz_2016.JPG a "download"dokumentů pro účastníky kurzů.

Dodatečné zkoušky 2015/2016


Pod následujícím odkazem máte k dispozici rozpis opravných a dodatečných zkoušek.Jako identifikátor jsme použili začátek vašeho rodného čísla. " Seznam zkoušek"

Ústní maturity 2016


Vážení maturanti, zde máte k dispozici rozpis ústních zkoušek pro třídu 8A8 a 4A4. Prosíme vás o včasný příchod na slavnostní zahájení a zakončení
.Přejeme vám mnoho štestí.


A R C H I V

Nejčerstvější informace k adaptačnímu kurzu pro nově přijaté žáky prvních ročníků
(třídy 1A4 a 1A8 školní rok 2015 - 2016)

adaptacni_kurz_2015.JPG a "download"dokumentů pro účastníky kurzů.

Dodatečné zkoušky 2014/2015


Pod následujícím odkazem máte k dispozici rozpis opravných a dodatečných zkoušek.Jako identifikátor jsme použili začátek vašeho rodného čísla. " Seznam zkoušek"

Ústní maturity 2015


Vážení maturanti, zde máte k dispozici rozpis ústních zkoušek. Prosíme vás o včasný příchod na slavnostní zahájení a zakončení
. Jako anonymizující identifikátor jsme použili začátek vašeho rodného čísla.Termín předávání maturitního vysvědčení bude ještě upřesněn. Přejeme vám mnoho štestí.

Dodatečné zkoušky 2013/2014


Jako identifikátor jsme použili začátek vašeho rodného čísla " Seznam zkoušek"

Podzimní maturita - další informace


" Informace k podzimním maturitám"

Předávání vysvědčení pro absolventy 2013-2014


Slavnostní předávání vysvědčení proběhne 17.6. od 12:00 v obřadní síni městského úřadu. Od 11 hodin jsme pro vás připravili krátkou přednášku o důsledcích ukončení vašeho studia na gymnáziu. Burza učebnic je pro vás naplánována na 16.6. V tyto dny též můžete vrátit svou fungující vstupní kartu.

Podzimní maturita - v roce 2013-2014


Milí maturanti. Aplikace pro přihlašování na podzimní termín bude zpřístupněna 13.6.2014. Svoji přihlášku musíte odevzdat nejpozději do 25.6.2014. Zastavte se v termínu od 16.4.2014 v kanceláři ZŘ. Zde přímo na místě přihlášku vyplníte.

Maturita - v roce 2013-2014


Milí maturanti. Letos poprvé máte možnost přihlásit se k pokusnému ověřování vědomostí a dovedností z matematiky. Zkouška se jmenuje "Matematika +" a koná se 2. dubna na spádových školách. Výsledky budou známé do 11. dubna. Zkouška je bezplatná.

Uchazeč se přihlašuje vyplněním elektronické přihlášky prostřednictvím portálu"CERMATu" od 1. do 28.2. 2014.

Účastnit se může maximálně 6 000 maturantů. Uchazeč obdrží elektronickou cestou potvrzení o přijetí přihlášky do 10 dnů.

Pod následujícími odkazy máte rozpis maturitních zkoušek podle dnů. Přejeme vám mnoho úspěchů." Rozpis pro čtyřleté studium " a " Rozpis pro osmileté studium"

Nová maturita - v roce 2012-2013 - odkazy a dokumenty:


Vše potřebné k nové maturitní zkoušce naleznete v sekci "Důležité dokumenty" (levé MENU)

Pod následujícími odkazy máte výsledky písemných prací z cizích jazyků. Jako kód studenta jsme použili začátek vašeho rodného čísla. I když se tyto práce opravovaly v CERMATU nelzte je zaslat pomocí emailu. " Výsledky čtyřletého studia" a " Výsledky osmiletého studia"

Milí maturanti. Pod následujícími odkazy máte výsledky písemných prací z českého jazyka. Jako kód studenta jsme použili začátek vašeho rodného čísla. " Výsledky čtyřletého studia" a " Výsledky osmiletého studia" Připomínáme, že výsledky písemných prací z cizího jazyka opraví CERMAT do termínu ústních zkoušek.

Vážení maturanti. Výsledky písemných zkoušek vám zašleme emailem, který jste zadali při přihlašování k maturitě. Pod následujícími odkazy máte rozpis maturitních zkoušek podle dnů. Přejeme vám mnoho úspěchů." Rozpis pro čtyřleté studium " a " Rozpis pro osmileté studium"

Nová maturita - v roce 2011-2012 - odkazy a dokumenty:


Vše potřebné k nové maturitní zkoušce naleznete v sekci "Důležité dokumenty" (levé MENU)

Nová maturita - v roce 2010-2011 - odkazy a dokumenty:


I když všichni studenti maturitních ročníků vědí o webových stránkách p.prof.Dohnala a o tom, že je tam zveřejněn"Seznam literárních děl pro státní maturitu.doc – Robert Dohnal dne 12.9.2010 6:12 (verze 1) ".zveřejňujeme pro jistotu hypertextový odkaz ještě v sekci novinek i informací pro studenty.

Rozpis ústních maturitních zkoušek 2009 na časové ose pro "třídu 4A4" a pro "třídu 8A8"

Nová maturita - nejnovější informace od tiskového odboru MŠMT ke školnímu roku 2009-2010


"jsou zveřejněny zde" v textu je i maturitní kalendárium školního roku 2009 - 2010

"Maturitní tablo třídy 8A8 v originální podobě "

Informace k připravovanému devítidennímu zájezdu do středního Skotska a Highlands

jsou k prostudování"Zde"Zájezd se měl uskutečnit v září 2009!. Další podrobnosti vám NEsdělí vyučující ANJ, protože pro malý zájem byla tato nabídka zrušena! (poznámka z 11.3.2009)

Ke stažení: "Přihláška na zájezd do Švédska "(soubor ve formátu zip)

Termín zájezdu do Švédska je 29.5. - 6.6.2009 Název zájezdu: Hřejivý sever Cena zájezdu 6 650,-Kč Beseda s majitelem cestovní kanceláře Skandia-Czech tour se bude konat v pondělí 15.12.2008 ve 13.30 fod. v učebně č. 14. Účastníkům zájezdu i dalším zájemcům budou poskytnuty veškeré informace. Podrobnosti o zájezdu naleznete "ZDE"

"2x Album fotografií z průběhu adaptačních kurzů tříd 1A8 a 1A4 v Rekreačním středisku Kuchelník v Ratajích nad Sázavou 2008"

Statistické vyhodnocení výsledků druhého pololetí školního roku 2007/2008 ke dni klasifikační porady 24.6.2008 je "ZDE"

Schůzka s přijatými studenty a jejich rodiči se koná ve čtvrtek 26.června od 16.30 hod. Podrobnosti ke schůzce i informace o adaptačnímu kurzu jsou dostupné z levého menu Informace pro nově přijaté

Rozpis ústních maturitních zkoušek v řádném jarním zkušebním období školního roku 2007-2008"pro třídu 8A8" a "pro třídu 4A4"

Témata maturitní písemné práce z českého jazyka, která byla zadána 15.4.2008 "Témata"

Pilotní testování studentů 1A4, studentů posledních ročníků a výhledově i studentů předposledních ročníků je jako součást projektu firmy SCIO v rámci celorepublikového pilotního testování žáků těchto ročníků naplánováno na úterý 8.ledna 2008. Testy budou tři, a to test z OSP (Obecné Studijní Předpoklady), matematika a český jazyk. Firma SCIO přišla s nabídkou testování i pro další ročníky. Budeme akceptovat jejich testy z OSP, MAT a ČJL i pro oba poslední ročníky. Termín tohoto testování ještě není zcela přesně určen. Jistý je termín srovnávacího testování předmaturitních ročníků. Tak jak je již řadu let zvykem na naší škole, proběhne toto testování v týdnu ústních maturitních zkoušek.Jednotlivé testy zadávají a kompletně vyhodnocují pracovníci SCIO. Výsledkem bude zpráva pro každého z testovaných a samozřemě i zpráva o výsledcích našeho gymnázia v porovnání s ostatními testovanými školami. V loňské "maturitě nanečisto" prokázali naši studenti vynikající výsledky. Věříme, že výsledky tohoto ověřování vědomostí nás opět zařadí na přední místo - tj. mezi školy, o nichž veřejnost uvažuje jako o školách renomovaných.

TO MUSÍTE VIDĚT!!! Fotografie z adaptačních kurzů 1A4 a 1A8 fotky z kurzů.

Podzimní maturity se konají v pondělí 10.září 2007!"Podrobný rozpis ústních maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období šk.r.2006 - 2007".Maturanty žádáme, aby se ke zkoušce dostavili s dostatečným časovým předstihem.

Kterého dne, v kolik hodin a odkud odjíždíme na adaptační kurzy???"Odjezdové informace UŹ NEPLATÍ:". SPRÁVNÉ ČASY JSOU V NOVINKÁCH!!!(Horní lišta "DOMŮ")

"Číslo účtu SPG na který lze zasílat platbu za adaptační kurz ". Variabilní symbol = rodné číslo dítěte.

Cizí jazyky a přehled o zaplacených částkách za adaptační kurz"ve třídě 1A8". Stav ke dni 28.6.2007.

Cizí jazyky a přehled o zaplacených částkách za adaptační kurz"ve třídě 1A4". Stav ke dni 28.6.2007.

Prezentace ze schůzky přijatých žáků a jejich rodičů (28.6.2007) je ke stažení"ZDE"

Fotografie z prvního dne ústních maturitních zkoušek 2007 jsou uveřejněny ve FOTOGALERII.

Milí maturanti. Održeli jsme od CERMATu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)Souhrnnou zprávu pro školu. , kterou vám v plném znění předkládáme v sekci .POROVNÁNÍ. Podívejte se na své výsledky.

Fotografie ze školního života tříd 3A8, kvarty i reprezentantů školy ve florbale jsou uveřejněny ve fotogalerii.

Informace o adaptačním kurzu a dotazník pro přijaté studenty jsou ke stažení

ZDE

Témata maturitní písemné práce z českého jazyka, která byla zadána 10.4.2007 "Témata"

Podívejte se na fotografie z letošního Mikuláše, které jsou uveřejněny ve fotogalerii.

Maturita nanečisto 2007 (MaNa07) je na středních školách v ČR organizována podle jednotného testovacího schématu (JTS), které na tomto místě uveřejníme včetně podrobného časového rozpisu. Přesné určení studentů do učeben bude vyvěšeno pouze na školní informační nástěnce a na dveřích učeben, ve kterých testování bude probíhat. Vybrány jsou učebny s čísly 22, 23, 24 a 25.

 
Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz