Informace pro zájemce o studium
 

Informace pro zájemce o studium

aktualizováno 31. 10. 2016 v 23:08 (Mgr. Ivo Kocum)

Na této stránce jsou zveřejňovány informace v chronologii, která starší informace odsouvá na spodní okraj a informace nejnovější jsou v horní části stránky

 • -- "Veškeré informace k nastávajícímu přijímacímu řízení budete nacházet na této podstránce" oddělovač


  Školní rok 2015 - 2016

  Vy, kteří hodláte podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, nezapomeňte, že ..

  25. 04. 2016 12:57

  a) Odvolání můžete podat až po tom co obdžíte rozhodnutí ředitele školy, proti kterému (rozhodnutí má číslo jednací)se lze odvolat. b) Pokud si k nám přijdete pro rozhodnutí o nepřijetí osobně, můžete již mít z domova své odvolání připravené. U nás, na místě, jenom rukou doplníte proti jakému číslu jednacímu se odvoláváte. (Vše urychlíme) c) Pod odvolání, které je vlastně právním aktem, ve kterém se rozhoduje o právech nezletilé osoby, (ale ta je zcela určitě schopna vyjádřit svůj názor) se musí podepsat i zákonný zástupce žáka i samotný žák!!!
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Instrukce k přijímacímu řízení pro osmileté studium 7941K81

  25. 04. 2016 12:51

  Ještě jednou blahopřejeme všem adeptům, kterým se podařilo získat potřebné hodnoty percentilů ve všech částech přijímacích zkoušek. V prvním přiblížení jsou přijati ti uchazeči, kteří se umístili v přehledu výsledků do 30. místa včetně. Připravili jsme pro vaši potřebu přehled různých možných scénářů dalšího vývoje. Třeba vám poradíme jak řešit vaši situaci.
  Začaly běžet všechny lhůty, o kterých jsme psali, a které byste neměli opominout. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 10 dní (pracovních). Začínáme ji počítat od pondělí 25.4.2016. Poslední den, kdy od vás smíme zápisový lístek přijmout je tedy pátek 6.května 2016. Lze předpokládat, že ne všichni, kteří jsou v tabulce zapsáni v rozmezí 1. - 30. místo, odevzdají svůj zápisový lístek. Nezapomeňte, prosíme, včas = ve lhůtě 3 pracovní dny, podat odvolání proti nepřijetí ke studiu. Jak a kdy, který z kroků učinit je popsáno ve výše uvedeném souboru "Průvodci přijímacím řízením ...". Dejte nám, prosíme, i informaci o tom, že přijetí nehodláte akceptovat. Určitě tím uděláte radost dalšímu uchazeči, který je zapsán dále v řádném pořadí, kterého bychom pak mohli přijmout formou autoremedury. Vy, kteří přijdete např. osobně od úterý 26.4.2016 odevzdat svůj zápisový lístek do kanceláře školy, přineste s sebou i vyplněný dotazník. Tento dotazník je již teď ke stažení pod tímto odkazem.. Zápisový lístek můžete poslat i poštou a vyplněný dotazník přidejte do obálky. Od 15.30 hod. v úterý 26.4.2016 až do 18.00 hod a ve středu 27.4.2016 od 8.00 hod do 16.00 hod. budeme v kanceláři školy vydávat "Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu".

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Jak je to se lhůtami pro odevzdání zápisového lístku?

  25. 04. 2016 11:20

  Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků zkoušek. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po vyhlášení výsledků. Ať jste k nám přijati do čtyřletého a nebo osmiletého studia, v každém případě musíte, pokud chcete u nás v příštím školním roce studovat, odevzdat zápisový lístek nejpozději do pátku 6.5.2016!
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia šk.r. 2016 - 2017

  25. 04. 2016 11:00

  Podle §60 odst.10 zák. č.561/2004 Sb vyhlašuje ředitel Gymnázia Český Brod druhé kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků ve studijním oboru 79-41-K/41 (čtyřleté studium) pro školní rok 2016 - 2017. "Stanovená kritéria".
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Doplňující informace pro přijaté adepty čtyřletého studia - 7941K41

  25. 04. 2016 10:54

  Vážení noví studenti naší nové třídy 1A4 pro školní rok 2016 - 2017. Vy, kteří jste byli přijati teď zdánlivě zůstáváte bez dalších písemných sdělení. Chtěli bychom vás požádat, abyste si stáhli tento dokument, který obsahuje dotazník a další důležité doplňující informace pro váš nejbližší studijní život u nás. Vyplněný dotazník bychom od vás potřebovali získat co nejdříve, např. tehdy, když nám přijdete předat svůj zápisový lístek.
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Konečně jsme dopracovali finální verzi výsledků přijímacích zkoušek do osmiletého studia

  22. 04. 2016 13:38

  Do výpočtového vzorce jsou dosazeny jak relevantní údaje o studiu na základní škole, tak výsledky, které jsme získali po vyhodnocení přijímacích testů z MAT a ČJL od CERMATu a také výsledky OSP od SCIO. Pořadí uchazečů naleznete v této tabulce. Platí pro vás všechny pokyny a glosy, které jsme připsali v noci pro adepty čtyřletého studia + pokyny připsané na konci vaší tabulky. Snad ještě připomínáme, že zájemců o studium u nás bylo letos skutečně mnoho. Vážíme si vaší účasti u těchto zkoušek a blahopřejeme těm, kteří mají ve svém řádku výsledkové tabulky poznámku, že jsou přijati. Právě začínají běžet všechny lhůty, které byste měli ve vlastním zájmu dodržet. Základní poučení o právní stránce přijímacího řízení bylo natištěno na rubu pozvánky ke zkoušce. V souboru s výsledky jsou důležité poznámky k dalšímu postupu. Dodržte je, prosíme. CERMAT publikoval data s jednodenním skluzem. Proto máme na celou náročnou administrativu zkoušek méně času. Musíme vyhotovit všechna správní rozhodnutí, kde v textu skutečně záleží na každém písmenku a zdůvodnění. Nechcete-li, aby bylo vaše dítě přijato u nás, protože akceptujete přijetí na jiné škole, udělalo by nám velkou radost, pokud byste nám podali třeba e-mailem kratičkou informaci, že přijetí u nás neakceptujete. Určitě bude spousta zájemců, kteří jsou v tabulce v tuto chvíli pod pomyslnou dělící čarou a mohli by, pokud se odvolají, dostat od nás prakticky obratem autoremedurou výměr o přijetí. Pokud nám o svém akceptovaném přijetí na jinou školu nic nesdělíte, pak musíme nechat proběhnout všechny lhůty správního řízení a na autoremeduru pro vaše smutné kamarády dojde až po delší době. Přejeme vám hezký den.
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Předkládáme vám oficiální, konečné, výsledky přijímacích zkoušek do čtyřletého typu studia

  22. 04. 2016 00:03

  Do výpočtového vzorce jsou dosazeny jak relevantní údaje o studiu na základní škole, tak výsledky, které jsme získali po vyhodnocení přijímacích testů z MAT a ČJL od CERMATu. Pořadí uchazečů naleznete v této tabulce.
  Právě začínají běžet všechny lhůty, které byste měli ve vlastním zájmu dodržet. Základní poučení o právní stránce přijímacího řízení bylo natištěno na rubu pozvánky ke zkoušce. Vám, kteří jste ke studiu u nás přijati blahopřejeme a připomínáme, že už od nás žádný dopis s rozhodnutím o přijetí nedostanete. Dál musíte konat sami. Plně adjustovaný Zápisový lístek, tj. (vše vyplněno, doplněno o podpisy a kulaté razítko základní školy) můžete přinést, nejlépe osobně, od středy 27.dubna 2016 počínaje, v rozmezí pracovní doby sekretariátu školy (7.30 hod. - 14.00 hod.).
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Předběžné, neoficiální, výsledky přijímacího řízení 2016 pro čtyřleté studium

  Publikujeme v tuto chvíli soubor, ve kterém jsou zpracovány studijní výsledky zájemců ze základní školy. Pro vyhodnocení využíváme vzorec, do kterého později dosadíme výsledky obou testů, které CERMAT odtajní v době, kterou připouští zákon. Nově otevíraná třída čtyřletého typu studia bude mít maximálně 30 žáků. Proto je pravděpodobnost přijetí každého z adeptů více než vysoká.

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  V následujících dnech proběhnou přijímací zkoušky. "Rozpis zkoušek.".

  Prosíme uchazeče, aby se dostavili s dostatečným časovým předstihem (10 minut). Rodiče žádáme, aby zbytečně nevstupovali do prostor školy, kde probíhá normální výuka. Zkoušky probíhají v 2. patře. Ve škole bude fungovat systém dozorů, které adepty umístí do příslušných učeben. Přejeme vám mnoho štěstí.

  Zvací dopisy s pozvánkou k Přijímacímu řízení odešly s poštovním razítkem 30.3.2016 Pro vás, kteří očekáváte pozvánku k přijímacím zkouškám je to jistě důležitá informace. V textu dopisu vám oznamujeme, že tím bylo pro vás zahájeno správní řízení, a že jste jeho účastníky. Určitě uvítáte i výlučný anonymní identifikátor, pod kterých budou výsledky zkoušek zveřejněny. CERMAT přislíbil, že nejpozději 1.4.2016 zveřejní informaci, kdy si k nim mohou (musí) školy dojet pro zadávací materiály zkoušek. SCIO nám svoje zkušební materiály doručí prostřednictvím centrální rozvážky.

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Již máme za sebou oba dny otevřených dveří. V období od listopadu 2015 do těchto dnů se již precizovaly otázky termínů i mechanismů tzv. „Pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016“. Autorem testů z ČJL a MAT bude v této fázi CERMAT
  SCIO bude autorem testu z OSP (Obecné studijní předpoklady), který využijeme pro ověření znalostí pouze u adeptů osmiletého studia.
  Pro snazší orientaci v problematice jsme pro vás připravili Průvodce přijímacím řízení 2016

  "pro čtyřleté studium" a pro "pro osmileté studium".

  Podle vyhl.671/2004 sb je ředitelství školy povinno vždy do konce ledna aktuálního školního roku zveřejnit kritéria přijímacího řízení pro nový školní rok - tedy šk.r. 2016 - 2017

  "Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro šk.rok 2016-2017 a stanovená kritéria."


  Již jsou publikovány i předvyplněné tiskopisy přihlášek ke studiu podle variant, které mohou nastat.


  Upozorňujeme, že "zazipované" odkazy pro stažení tiskopisů přihlášek jsou již plně funkční.

  Důležité informace pro zájemce o studium na našem gymnáziu ve školním roce 2016 - 2017 Každý z vás, kdo chce být zařazen v prvním kole do přijímacího řízení na našem gymnáziu, musí v prvním kole v jeden den absolvovat oba předepsané testy (ČJL a MAT). Pokud zvolíte naše gymnázium jako školu na 1. místě, pak píšete zcela jistě tyto testy u nás.
  Každý z vás musí do 15.března 2016 podat svou přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu. Nesmíte použít tiskopis loňský či ještě starší.
  Dobře si rozmyslete zda budete podávat přihlášku ke studiu pouze na naše gymnázium a nebo zda budete dávat přihlášky na dvě školy. Jedna ze škol musí být na přihlášce uvedena na 1. místě a na té škole budete (pokud je takto zvolená škola zapojena pokusného ověřování přijímacího řízení) psát oba předepsané testy. Pokud tato 1. škola není do pokusného ověřování zapojena, pak musíte přijít napsat tyto testy k nám!!!
  Vyberte si z dále uvedené nabídky ten typ tiskopisu "předvyplněné" přihlášky, která se hodí pro vaši volbu, stáhněte si jej, vyplňte a oboustranně vytiskněte. Tiskopis vyplněné přihlášky musí potvrdit ředitel ZŠ tím, že jej podepíše a opatří kulatým razítkem. Přihlášku musíte odeslat vy sami! (Možné je i osobní doručení na sekretariát gymnázia) - to vše musíte stihnout do 15.3.2016
  čtyřleté studium osmileté studium
  Hlásím se jenom na českobrodské gymnázium "4A" Hlásím se jenom na českobrodské gymnázium Test OSP chci psát 18.4.2016 "8AA"
  Test OSP chci psát 19.4.2016 "8AB"
  Hlásím se na 1. místě na Gymnázium Č. Brod, ale dávám ještě 2.přihlášku "4B" Hlásím se na 1. místě na Gymnázium Č. Brod, ale dávám ještě 2.přihlášku Test OSP musím a nebo chci psát 18.4.2016 "8BA"
  Test OSP chci psát 19.4.2016 "8BB"
  Na Gymnázium Č. Brod se hlásím jako na 2. školu "4C" Na Gymnázium Č. Brod se hlásím jako na 2. školu Test OSP musím psát 18.4.2016 "8CA"
  Test OSP chci psát 19.4.2016 "8CB"
  Bianco tiskopis přihlášky "4D" Bianco tiskopis přihlášky "8D"
  Oba testy (ČJL a MAT) budete psát v pátek 15. dubna. Budete pozváni. Jiný termín určen není! Oba testy (ČJL a MAT) budete psát v pondělí 18. dubna. Pozor na povinnost napsat u nás i test z OSP buď 18. nebo 19.dubna 2016! Budete pozváni.
  S údaji o studiu na ZŠ a klasifikaci během studia, které máte zapsány na přihlášce si poradíme. Spolu s výsledky testu je zahrneme do výpočtového vzorce a určíme výsledný počet bodů, které získáte. Výsledné pořadí uchazečů bude určeno podle počtu bodů, které dosáhnete. Jakou vahou započítáme výsledek vašich povinných testů bude rozhodnuto na konci ledna 2016. Test z obecných studijních předpokladů. (OSP) pro nás připravuje firma SCIO, která také provede jejich vyhodnocení. Někteří z vás si termín tohoto testu vybrat nemohou, někteří ano. Podívejte se do "Průvodce přijímacím řízením" a vyberte si správný typ přihlášky. Pozveme vás.
  Výsledky testů z OSP bude ještě SCIO harmonizovat = provede přepočet výsledků obou dní testování v tomto oboru tak, aby vyloučili možný vliv různé obtížnosti testů v jednotlivých dnech na výsledek. To bude nějakou dobu trvat!
  Vyhlášení výsledků přijímacího řízení - nejdříve 22.dubna 2016. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení - nejpozději do 5 dnů od posledního úkonu v přijímacím řízení. Lhůta tedy začíná běžet 19.dubna 2016.
  Posíláme pouze vyrozumění o nepřijetí. Ti, kteří byli přijati musejí ve vlastním zájmu začít samostatně jednat a uplatnit na škole, kde byli přijati, tzv. zápisový lístek. Musíte tak učinit nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy byly výsledky zveřejněny!!!
  Ten, kdo nebyl přijat může podat odvolání proti rozhodnutí ŘŠ o nepřijetí ke studiu.

  oddělovač


 •  
  Programmed by Ales Tuma, Design by Snyders - timo.snyders@email.cz