(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616  1.8  (Janíková Monika, 23)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

 
P
o

 

Aj (ANJ1)
Vla
(2)

Ov
Lep
(13)

Bi
Kad
(21)

Eh (ESTh)
Kas
(27)

Eh (ESTh)
Kas
(27)

CJL
Per
(2)

     

Aj (ANJ2)
Jon
(1)

Ev (ESTv)
Jez
(16)

Ev (ESTv)
Jez
(16)

 
Ú
t

 

M
Jan
(23)

D
Mrv
(25)

Bi
Kad
(14)

Aj (ANJ1)
Vla
(3)

Aj (ANJ2)
Jon
(3)

   

NVT (NVT)
Jez
(16)

 

IVT (IVTb)
Rhm
(11)

IVT (IVTa)
Rhm
(11)

 
S
t

 

D
Mrv
(25)

M
Jan
(23)

CJL
Per
(27)

Aj (ANJ1)
Vla
(4)

Aj (ANJ2)
Jon
(13)

       

IVT (IVTb)
Rhm
(11)

IVT (IVTa)
Rhm
(11)

 
Č
t

 

Eh
Kas
(27)

Aj (ANJ1)
Vla
(14)

M
Jan
(23)

F
Jan
(23)

CJL
Per
(2)

Z
Kbs
(21)

     

Aj (ANJ2)
Jon
(3)

 
P
á

 

Ov
Lep
(16)

Z
Kbs
(28)

CJL
Per
(14)

M
Jan
(4)

 

Tv (Chl)
Kad
(H)

Tv (Chl)
Kad
(H)

   

Tv (Dív)
Kbs
(Těl)

Tv (Dív)
Kbs
(Těl)

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616  2.8  (Vlasáková Markéta, 2)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

 
P
o

 

Ev
Jez
(16)

Aj (ANJ2)
Vla
(14)

CJL
Per
(13)

Nj (NEJ1)
Kal
(2)

 

M
Haj
(3)

Bi (BIOp)
Rab
(22)

Bi (BIOp)
Rab
(22)

 

IVT (IVTa)
Her
(11)

Fr (FRJ)
Dra
(24)

 
Ú
t

 

M
Haj
(27)

CJL
Per
(2)

Bi
Rab
(21)

F
Ben
(23)

 

Tv (Chl)
Kad
(H)

Tv (Chl)
Kad
(H)

NVT (NVT)
Jez
(16)

 

Tv (Dív)
Kal
(Těl)

Tv (Dív)
Kal
(Těl)

 
S
t

 

Ov
Lep
(16)

M
Haj
(15)

Bi
Rab
(22)

CJL
Per
(13)

Aj (ANJ1)
Vla
(2)

Aj (ANJ1)
Vla
(2)

     

Ev (ESTv)
Jez
(16)

Ev (ESTv)
Jez
(16)

 
Č
t

 

Nj (NEJ1)
Kal
(2)

M
Haj
(13)

Aj (ANJ1)
Vla
(2)

Z
Six
(27)

F
Ben
(23)

D
Doh
(25)

     

Fr (FRJ)
Dra
(3)

IVT (IVTb)
Her
(11)

 
P
á

 

Aj (ANJ2)
Vla
(25)

Aj (ANJ2)
Vla
(16)

D
Doh
(25)

CJL
Per
(21)

Nj (NEJ1)
Kal
(12)

Z
Six
(28)

     

Eh (ESTh)
Kas
(27)

Eh (ESTh)
Kas
(27)

Fr (FRJ)
Dra
(1)

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616  3.8  (Sixtová Marie, 28)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

 
P
o

 

Ch
Knt
(4)

M
Six
(4)

Nj (NEJ1)
Knt
(2)

IVT (IVTA)
Her
(11)

 

Tv (Dív)
Fle
(H)

Tv (Dív)
Fle
(H)

   

Fr (FRJ)
Fle
(24)

Aj (ANJ2)
Kud
(4)

Tv (Chl)
Kad
(Těl)

Tv (Chl)
Kad
(Těl)

 
Ú
t

 

M
Six
(28)

Z
Six
(28)

Ch
Knt
(4)

Aj (ANJ2)
Kud
(27)

 

CJL
Doh
(25)

D
Doh
(25)

Ov
Lep
(28)

 

Aj (ANJ1)
Jon
(1)

 
S
t

 

Bi
Rab
(22)

M
Six
(28)

Aj (ANJ2)
Kud
(21)

F
Jan
(27)

Z
Six
(28)

 

CJL
Doh
(25)

D
Doh
(25)

 

Aj (ANJ1)
Jon
(16)

 
Č
t

 

IVT (IVTB)
Her
(11)

CJL
Doh
(25)

M
Six
(28)

Nj (NEJ1)
Knt
(2)

 

Eh (ESTh)
Kas
(27)

Eh (ESTh)
Kas
(27)

   

Aj (ANJ1)
Jon
(16)

Fr (FRJ)
Fle
(24)

Ev (ESTv)
Jez
(16)

Ev (ESTv)
Jez
(16)

 
P
á

 

Ch
Knt
(3)

Bi
Rab
(21)

F
Jan
(28)

CJL
Doh
(25)

Nj (NEJ1)
Knt
(22)

ZZS
Knt
(3)

     

Fr (FRJ)
Fle
(2)

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616  4.8  (Kantová Vladimíra, 15)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

 
P
o

 

IVT (IVTb)
Her
(11)

Eh (ESTh)
Kas
(27)

Eh (ESTh)
Kas
(27)

M
Rhm
(15)

IVT (IVTa)
Her
(11)

CJL
Lep
(14)

 

Tv (TVh)
Kad
(H)

Tv (TVh)
Kad
(H)

Aj (ANJ2)
Kud
(22)

Ev (ESTv)
Jez
(16)

Ev (ESTv)
Jez
(16)

Aj (ANJ1)
Zap
(22)

Tv (Tvd)
Fle
(Těl)

Tv (Tvd)
Fle
(Těl)

 
Ú
t

 

CJL
Lep
(21)

Ov
Lep
(16)

Bi
Hrn
(23)

Ch
Knt
(4)

Nj (NEJ1)
Knt
(15)

       

Fr (FRJ)
Fle
(2)

 
S
t

 

Z
Six
(28)

M
Rhm
(3)

D
Mrv
(25)

Aj (ANJ2)
Kud
(15)

 

F
Jan
(23)

(FYZp)
Jan
(23)

(FYZp)
Jan
(23)

 

Aj (ANJ1)
Zap
(1)

Ch (CHEp)
Knt
(5)

Ch (CHEp)
Knt
(5)

 
Č
t

 

Nj (NEJ1)
Knt
(4)

IVT (IVTa)
Her
(11)

M
Rhm
(15)

CJL
Lep
(12)

IVT (IVTb)
Her
(11)

RDe (RDE)
Mrv
(14)

     

Fr (FRJ)
Fle
(24)

Aj (ANJ1)
Zap
(28)

Aj (ANJ2)
Kud
(15)

EGR (EGR)
Per
(13)

 
P
á

 

F
Jan
(23)

D
Mrv
(25)

Nj (NEJ1)
Knt
(15)

Ch
Knt
(15)

CJL
Lep
(3)

M
Rhm
(15)

     

Fr (FRJ)
Fle
(2)

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616  5.8  (Hájková Markéta, 22)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

 
P
o

 

M
Haj
(15)

Z
Kbs
(28)

(MATp)
Haj
(3)

Bi
Kad
(3)

 

Aj (ANJ1)
Dra
(22)

F
Ben
(23)

ZSV
Lep
(2)

 

Aj (ANJ2)
Zap
(21)

IVT (IVTb)
Rhm
(11)

Aj (ANJ3)
Vla
(13)

 
Ú
t

 

Ch
Hrn
(3)

Fr (FRJ)
Fle
(1)

Aj (ANJ1)
Dra
(27)

Bi
Kad
(22)

 

CJL
Lep
(4)

ZSV
Lep
(4)

D
Doh
(27)

 

Aj (ANJ2)
Zap
(2)

IVT (IVTb)
Rhm
(11)

Aj (ANJ3)
Vla
(28)

 
S
t

 

F
Ben
(23)

Aj (ANJ1)
Dra
(22)

Nj (NEJ1) Kal (12)

Nj (NEJ1) Kal (12)

 

Tv (TEVh)
Krc
(H)

Tv (TEVh)
Krc
(H)

FLO (FLO)
Krc
(H)

FLO (FLO)
Krc
(H)

Nj (NEJ2) Knt (4)

Nj (NEJ2) Knt (22)

Aj (ANJ2)
Zap
(2)

Fr (FRJ) Fle (2)

Fr (FRJ) Fle (2)

Nj (NEJ3) Če (3)

Nj (NEJ3) Če (3)

Tv (Dív)
Fle
(Těl)

Tv (Dív)
Fle
(Těl)

Aj (ANJ3)
Vla
(1)

   
   

 
Č
t

 

CJL
Lep
(23)

Bi (BIOp)
Kad
(22)

Bi (BIOp)
Kad
(22)

(MATp)
Haj
(3)

M
Haj
(3)

Ch
Hrn
(4)

 

Ev (ESTv)
Jez
(16)

Ev (ESTv)
Jez
(16)

Ch (CHEp)
Hrn
(5)

Ch (CHEp)
Hrn
(5)

IVT (IVTa)
Rhm
(11)

Eh (ESTh)
Kas
(27)

Eh (ESTh)
Kas
(27)

 
P
á

 

Z
Kbs
(21)

Nj (NEJ1) Kal (22)

M
Haj
(16)

CJL
Lep
(27)

F
Ben
(23)

D
Doh
(27)

 

VOL (VOL)
Krc
(H)

VOL (VOL)
Krc
(H)

Nj (NEJ2) Knt (2)

Nj (NEJ3) Če (3)

IVT (IVTa) Rhm (11)

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616  1.4  (Dohnal Robert, 25)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

 
P
o

 

F
Jan
(27)

D
Doh
(25)

M
Ben
(23)

ZSV
Lep
(12)

Z
Six
(28)

Aj (ANJ1)
Dra
(22)

CJL
Lep
(2)

   

Aj (ANJ2)
Zap
(21)

Aj (ANJ3)
Vla
(13)

 
Ú
t

 

M
Ben
(13)

F
Jan
(23)

Aj (ANJ1)
Dra
(27)

Bi
Hrn
(21)

 

Ch (CHEp)
Kud
(5)

Ch (CHEp)
Kud
(5)

IVT (IVTa)
Rhm
(11)

 

Aj (ANJ2)
Zap
(2)

Bi (BIOp)
Hrn
(22)

Bi (BIOp)
Hrn
(22)

Aj (ANJ3)
Vla
(28)

 
S
t

 

Ch
Kud
(4)

Aj (ANJ1)
Dra
(22)

Nj (NEJ1)
Kal
(12)

Nj (NEJ1)
Kal
(12)

 

Tv (TEVh)
Krc
(H)

Tv (TEVh)
Krc
(H)

   

Aj (ANJ2)
Zap
(2)

Nj (NEJ2)
Knt
(4)

Nj (NEJ2)
Knt
(22)

Tv (Dív)
Kad
(Tun)

Tv (Dív)
Kad
(Tun)

Aj (ANJ3)
Vla
(1)

Nj (NEJ3)
Če
(3)

Nj (NEJ3)
Če
(3)

 
Č
t

 

Bi
Hrn
(21)

Eh (ESTh)
Kas
(27)

Eh (ESTh)
Kas
(27)

M
Ben
(15)

 

Z
Six
(28)

CJL
Lep
(14)

IVT (IVTb)
Rhm
(11)

ZSV
Lep
(25)

Ev (ESTv)
Jez
(16)

Ev (ESTv)
Jez
(16)

 
P
á

 

(MATp)
Ben
(28)

Nj (NEJ1)
Kal
(22)

Ch
Kud
(4)

(MATp)
Ben
(13)

F
Jan
(13)

CJL
Lep
(4)

D
Doh
(27)

   

Nj (NEJ2)
Knt
(2)

IVT (IVTb)
Rhm
(11)

IVT (IVTa)
Rhm
(11)

Nj (NEJ3)
Če
(3)

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616  6.8  (Perutka Lenka, 21)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

 
P
o

 

CJL
Per
(21)

F
Koc
(23)

M
Vol
(15)

ZSV
Per
(13)

Aj (ANJ1)
Dra
(13)

 

Ev (ESTv)
Jez
(16)

Ev (ESTv)
Jez
(16)

 

Aj (ANJ2)
Jon
(21)

Eh (ESTh)
Kas
(27)

Eh (ESTh)
Kas
(27)

Aj (ANJ3)
Kud
(12)

 
Ú
t

 

M
Vol
(15)

Bi
Hrn
(27)

IVT (IVTa)
Rhm
(11)

Z
Six
(28)

CJL
Per
(13)

IVT (IVTb)
Rhm
(11)

 

Ch (CHEp)
Kud
(5)

Ch (CHEp)
Kud
(5)

Nj (NEJ1)
Če
(24)

Fr (FRJ)
Fle
(21)

Nj (NEJ2)
Kal
(13)

 
S
t

 

Bi
Hrn
(21)

Fr (FRJ)
Fle
(21)

F
Koc
(23)

Z
Six
(21)

Ch
Kud
(4)

Aj (ANJ1)
Dra
(21)

 

FLO (FLO)
Krc
(H)

FLO (FLO)
Krc
(H)

Nj (NEJ1)
Če
(13)

Aj (ANJ2)
Jon
(12)

Nj (NEJ2)
Kal
(27)

Aj (ANJ3)
Kud
(3)

 
Č
t

 

D
Mrv
(25)

CJL
Per
(21)

M
Vol
(13)

Aj (ANJ1)
Dra
(13)

Bi
Hrn
(22)

IVT (IVTb)
Rhm
(11)

 

Tv (TEVh)
Kbs
(H)

Tv (TEVh)
Kbs
(H)

Aj (ANJ2)
Jon
(21)

Fr (FRJ)
Fle
(2)

Tv (TEVd)
Kad
(Těl)

Tv (TEVd)
Kad
(Těl)

Aj (ANJ3)
Kud
(4)

 
P
á

 

CJL
Per
(13)

Ch
Kud
(4)

IVT (IVTa)
Rhm
(11)

F
Koc
(23)

D
Mrv
(25)

ZSV
Per
(12)

     

Nj (NEJ1)
Če
(13)

Nj (NEJ2)
Kal
(24)

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616  2.4  (Mrvík Vladimír J., 13)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

 
P
o

 

ZSV
Lep
(14)

Bi
Rab
(21)

Ch
Kud
(4)

F
Ben
(23)

Aj (ANJ1)
Dra
(13)

 

Ch (CHEp)
Kud
(5)

Ch (CHEp)
Kud
(5)

 

Aj (ANJ2)
Jon
(21)

Aj (ANJ3)
Kud
(12)

 
Ú
t

 

CJL
Chv
(2)

Bi
Rab
(21)

Nj (NEJ1)
Če
(24)

M
Haj
(13)

 

Ev
Jez
(16)

Ev
Jez
(16)

D
Mrv
(25)

IVT (IVTa)
Rhm
(11)

Nj (NEJ2)
Kal
(13)

 
S
t

 

M
Haj
(13)

Nj (NEJ1)
Če
(13)

CJL
Chv
(14)

CJL
Chv
(14)

F
Ben
(23)

Aj (ANJ1)
Dra
(21)

     

Aj (ANJ2)
Jon
(12)

Nj (NEJ2)
Kal
(27)

Aj (ANJ3)
Kud
(3)

 
Č
t

 

CJL
Chv
(14)

F
Ben
(23)

Bi
Rab
(21)

Aj (ANJ1)
Dra
(13)

Z
Kbs
(21)

ZSV
Lep
(3)

 

Tv (TEVh)
Kbs
(H)

Tv (TEVh)
Kbs
(H)

Aj (ANJ2)
Jon
(21)

Tv (TEVd)
Kad
(Těl)

Tv (TEVd)
Kad
(Těl)

Aj (ANJ3)
Kud
(4)

 
P
á

 

Ch
Kud
(2)

M
Haj
(12)

Nj (NEJ1)
Če
(13)

Z
Kbs
(28)

IVT (IVTa)
Rhm
(11)

D
Mrv
(25)

 

VOL (VOL)
Krc
(H)

VOL (VOL)
Krc
(H)

Nj (NEJ2)
Kal
(24)

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616  7.8  (Ježková Libuše, 16)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

 
P
o

 

Z
Kbs
(28)

M
Haj
(15)

Aj (ANJ3)
Jon
(12)

Bi
Haj
(21)

ZSV
Vol
(15)

F
Ben
(23)

     

Aj (ANJ2)
Zap
(1)

Aj (ANJ1)
Dra
(25)

 
Ú
t

 

CJL
Jez
(16)

SVS (SVS)
Vol
(3)

SVS (SVS)
Vol
(3)

Nj (NEJ1)
Kal
(15)

F
Ben
(23)

Aj (ANJ3)
Jon
(13)

 

KAJ (KAJ4) Vla (14)

KAJ (KAJ4) Vla (14)

KAJ (KAJ1) Zap (15)

KAJ (KAJ1) Zap (15)

SCM (SCM)
Ben
(15)

SCM (SCM)
Ben
(15)

Fr (FRJ)
Fle
(2)

Aj (ANJ2)
Zap
(3)

KAJ (KAJ2) Dra (21)

KAJ (KAJ2) Dra (21)

KAJ (KAJ3) Jon (12)

KAJ (KAJ3) Jon (12)

SCBi (SCBi)
Haj
(22)

SCBi (SCBi)
Haj
(22)

Nj (NEJ2)
Če
(14)

Aj (ANJ1)
Dra
(2)

   
   

 
S
t

 

Nj (NEJ1)
Kal
(15)

Ch
Rab
(4)

M
Haj
(13)

D
Mrv
(16)

Bi
Haj
(22)

ZSV
Vol
(15)

     

Fr (FRJ)
Fle
(2)

Nj (NEJ2)
Če
(3)

 
Č
t

 

M
Haj
(13)

Ch
Rab
(4)

Aj (ANJ3)
Jon
(14)

CJL
Jez
(16)

 

Tv (TEVH)
Kad
(H)

Tv (TEVH)
Kad
(H)

   

Aj (ANJ2)
Zap
(3)

Tv (TEVd)
Kal
(Těl)

Tv (TEVd)
Kal
(Těl)

Aj (ANJ1)
Dra
(12)

 
P
á

 

CJL
Jez
(4)

F
Ben
(23)

Z
Kbs
(21)

Nj (NEJ1)
Kal
(14)

Ch
Rab
(4)

Bi
Haj
(21)

D
Mrv
(25)

   

Fr (FRJ)
Fle
(2)

Nj (NEJ2)
Če
(24)

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616  3.4  (Volvovič Josef, 14)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

 
P
o

 

F
Ben
(23)

M
Vol
(3)

Aj (ANJ3)
Jon
(12)

CJL
Doh
(25)

 

Ch
Rab
(4)

Bi
Haj
(21)

ZSV
Vol
(14)

 

Aj (ANJ2)
Zap
(1)

Aj (ANJ1)
Dra
(25)

 
Ú
t

 

Ch
Rab
(4)

SVS (SVS)
Vol
(3)

SVS (SVS)
Vol
(3)

Nj (NEJ2)
Če
(14)

Bi
Haj
(21)

Aj (ANJ3)
Jon
(13)

 

KAJ (KAJ4) Vla (14)

KAJ (KAJ4) Vla (14)

KAJ (KAJ1) Zap (15)

KAJ (KAJ1) Zap (15)

SCM (SCM)
Ben
(15)

SCM (SCM)
Ben
(15)

Aj (ANJ2)
Zap
(3)

KAJ (KAJ2) Dra (21)

KAJ (KAJ2) Dra (21)

Nj (NEJ1)
Kal
(15)

KAJ (KAJ3) Jon (12)

KAJ (KAJ3) Jon (12)

SCBi (SCBi)
Haj
(22)

SCBi (SCBi)
Haj
(22)

Aj (ANJ1)
Dra
(2)

   
   

 
S
t

 

Nj (NEJ2)
Če
(3)

D
Mrv
(25)

Z
Krc
(28)

F
Ben
(23)

Ch
Rab
(3)

CJL
Doh
(25)

 

FLO (FLO)
Krc
(H)

FLO (FLO)
Krc
(H)

Nj (NEJ1)
Kal
(15)

 
Č
t

 

Z
Krc
(28)

M
Vol
(15)

Aj (ANJ3)
Jon
(14)

CJL
Doh
(14)

 

Tv (TEVH)
Kad
(H)

Tv (TEVH)
Kad
(H)

   

Aj (ANJ2)
Zap
(3)

Tv (TEVd)
Krc
(Tun)

Tv (TEVd)
Krc
(Tun)

Aj (ANJ1)
Dra
(12)

 
P
á

 

D
Mrv
(14)

M
Vol
(15)

F
Ben
(23)

Nj (NEJ2)
Če
(24)

Bi
Haj
(21)

ZSV
Vol
(14)

 

VOL (VOL)
Krc
(H)

VOL (VOL)
Krc
(H)

Nj (NEJ1)
Kal
(14)

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616  8.8  (Kallupová Markéta, 12)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

 
P
o

 

M
Six
(12)

Nj (NEJ1)
Kal
(12)

SCZ (SCZb)
Six
(28)

SCZ (SCZb)
Six
(28)

CJL
Doh
(25)

TrH
Kal
(12)

     

Nj (NEJ2)
Knt
(22)

SCZ (SCZa)
Krc
(14)

SCZ (SCZa)
Krc
(14)

Fr (FRJ)
Dra
(2)

SCBC (SCBC)
Rab
(22)

SCBC (SCBC)
Rab
(22)

 
Ú
t

 

D
Mrv
(12)

Nj (NEJ1)
Kal
(12)

SVSe (SVSb)
Per
(12)

SVSe (SVSb)
Per
(12)

Aj (ANJ1)
Zap
(12)

ZSV
Vol
(12)

 

Tv (Tvh)
Kad
(H)

Tv (Tvh)
Kad
(H)

Nj (NEJ2)
Knt
(13)

LIS (LISb)
Jez
(16)

LIS (LISb)
Jez
(16)

Aj (ANJ2)
Dra
(24)

Tv (TEVd)
Kal
(Těl)

Tv (TEVd)
Kal
(Těl)

Fr (FRJ)
Dra
(14)

SCDe (SCD)
Mrv
(25)

SCDe (SCD)
Mrv
(25)

Aj (ANJ3)
Vla
(16)

 
S
t

 

SVSe (SVSa)
Per
(12)

SVSe (SVSa)
Per
(12)

Aj (ANJ1)
Zap
(15)

CJL
Doh
(25)

 

Z
Six
(28)

ZSV
Vol
(12)

FLO (FLO)
Krc
(H)

FLO (FLO)
Krc
(H)

LIS (LISa)
Doh
(14)

LIS (LISa)
Doh
(14)

Aj (ANJ2)
Dra
(1)

KNJ (KNJ)
Knt
(24)

KNJ (KNJ)
Knt
(24)

Aj (ANJ3)
Vla
(24)

 
Č
t

 

M
Six
(12)

Nj (NEJ1)
Kal
(12)

CJL
Doh
(25)

D
Mrv
(25)

Aj (ANJ1)
Zap
(12)

 

KAJ (KAJ1)
Zap
(12)

KAJ (KAJ1)
Zap
(12)

 

Nj (NEJ2)
Knt
(24)

Aj (ANJ2)
Dra
(24)

KAJ (KAJ2)
Vla
(3)

KAJ (KAJ2)
Vla
(2)

Fr (FRJ)
Dra
(2)

Aj (ANJ3)
Vla
(13)

KAJ (KAJ3)
Dra
(24)

KAJ (KAJ3)
Dra
(24)

 
P
á

 

M
Six
(12)

CJL
Doh
(14)

SCBi (SCBi)
Rab
(22)

SCBi (SCBi)
Rab
(22)

Z
Six
(28)

       

SCM (SCM)
Six
(12)

SCM (SCM)
Six
(12)

SVS (SVS)
Vol
(3)

SVS (SVS)
Vol
(3)

 

(rozvrh platný od 1.11.2017)

Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616  4.4  (Benák Jan, 24)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

 
P
o

 

M
Vol
(13)

Nj (NEJ1)
Kal
(12)

SCZ (SCZb)
Six
(28)

SCZ (SCZb)
Six
(28)

CJL
Per
(2)

ZSV
Vol
(15)

     

SCZ (SCZa)
Krc
(14)

SCZ (SCZa)
Krc
(14)

Nj (NEJ2)
Knt
(22)

SCBC (SCBC)
Rab
(22)

SCBC (SCBC)
Rab
(22)

 
Ú
t

 

CJL
Per
(14)

Nj (NEJ1)
Kal
(12)

SVSe (SVSb)
Per
(12)

SVSe (SVSb)
Per
(12)

Aj (ANJ1)
Zap
(12)

D
Mrv
(14)

 

Tv (Tvh)
Kad
(H)

Tv (Tvh)
Kad
(H)

LIS (LISb)
Jez
(16)

LIS (LISb)
Jez
(16)

Aj (ANJ2)
Dra
(24)

Nj (NEJ2)
Knt
(13)

Tv (TEVd)
Kal
(Těl)

Tv (TEVd)
Kal
(Těl)

SCDe (SCD)
Mrv
(25)

SCDe (SCD)
Mrv
(25)

Aj (ANJ3)
Vla
(16)

 
S
t

 

SVSe (SVSa)
Per
(12)

SVSe (SVSa)
Per
(12)

Aj (ANJ1)
Zap
(15)

Z
Krc
(28)

 

CJL
Per
(14)

 

FLO (FLO)
Krc
(H)

FLO (FLO)
Krc
(H)

LIS (LISa)
Doh
(14)

LIS (LISa)
Doh
(14)

Aj (ANJ2)
Dra
(1)

KNJ (KNJ)
Knt
(24)

KNJ (KNJ)
Knt
(24)

Aj (ANJ3)
Vla
(24)

 
Č
t

 

M
Vol
(15)

Nj (NEJ1)
Kal
(12)

D
Mrv
(24)

Z
Krc
(28)

Aj (ANJ1)
Zap
(12)

 

KAJ (KAJ1)
Zap
(12)

KAJ (KAJ1)
Zap
(12)

 

Aj (ANJ2)
Dra
(24)

KAJ (KAJ2)
Vla
(3)

KAJ (KAJ2)
Vla
(2)

Nj (NEJ2)
Knt
(24)

Aj (ANJ3)
Vla
(13)

KAJ (KAJ3)
Dra
(24)

KAJ (KAJ3)
Dra
(24)

 
P
á

 

M
Vol
(15)

CJL
Per
(13)

SCBi (SCBi)
Rab
(22)

SCBi (SCBi)
Rab
(22)

ZSV
Vol
(15)

TrH
Ben
(24)

     

SCM (SCM)
Six
(12)

SCM (SCM)
Six
(12)

SVS (SVS)
Vol
(3)

SVS (SVS)
Vol
(3)

Zpracováno v systému Bakaláři