Nové počítače

Od začátku školního roku mají naši žáci nově vybavenou počítačovou učebnu. Děkujeme rodičům, že se výrazně podíleli na nákupu nových počítačů.

Beánie 2022

Zveme všechny na tradiční slavnostní cerermoniál vítání žáků prvních ročníků.