Prázdninové změny

O prázdninách došlo ve škole ke kompletní výměně rozvodů vody a odpadů do všech učeben, do tříd přišla nová umyvadla a vodovodní baterie https://www.facebook.com/photo/?fbid=658289402985453&set=pcb.658289532985440 Sborovna byla vybavená novým nábytkem a do učeben 12 a 15 jsme dali nové podlahy https://www.facebook.com/photo/?fbid=674359104711816&set=pcb.674359201378473 Jsme připraveni na začátek školního roku.