Aktuality

Opatření u přijímacích zkoušek

Opatření u přijímacích zkoušek

Pro přijímací zkoušky platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Přehledný popis najdete na našich stránkách v sekci "Pro uchazeče" "Přijímací zkoušky". Pokud se do doby zahájení testů podmínky upraví, budeme je aktualizovat. Sledujte tedy naše stránky....

Třídní schůzky

Třídní schůzky

Vážení rodiče, i dubnové třídní schůzky se budou konat distanční formou. Proběhnou ve čtvrtek 15. dubna od 17 hodin. O způsobu připojení vás budou informovat třídní učitelé.

Úpravy přijímacích zkoušek 2021

Úpravy přijímacích zkoušek 2021

Jednotné přijímací zkoušky na osmileté gymnázium se budou konat 5. a 6. května 2021. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium se budou konat 3. a 4. května 2021. Pozvánky se všemi potřebnými informacemi dostanou všichni zákonní zástupci...

Změny u maturit 2021

Změny u maturit 2021

Didaktické testy se posouvají na 24. - 26. května. U DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení na 85 minut, u DT z cizího jazyka dojde k prodloužení na 110 minut a u DT z matematiky na 135 minut. Ústní část maturitní zkoušky bude probíhat od 1. června do...

Školní jídelna

Školní jídelna

Z důvodu uzavření škol bude uzavřena i školní jídelna. Všechny obědy byly odhlášeny.

Prázdniny

Prázdniny

29. 2. 2021 jsou pololetní prázdniny, na které přímo navazují jarní prázdniny v termínu 1. - 5. 2. 2021. Od 8.2.2021 pokračuje výuka distanční formou. Všem studentům přejeme krásné prázdniny.

Ukončení 1. pololetí šk. roku 2020/2021

Ukončení 1. pololetí šk. roku 2020/2021

Žáci jsou hodnoceni známkou ve všech předmětech. Pololetní klasifikace je zpřístupněna ve webové i mobilní aplikaci Bakalářů. Výpis z vysvědčení za 1. pololetí bude žákům předán až bude možný jejich návrat do školy.