Ředitelské volno 27. září 2021

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na pondělí 27. září...

Adaptační kurz

Studentům prvních ročníků se na kurzu daří opravdu dobře. Fotografie naleznete na školním facebooku.

Začátek školního roku

Informace k provozu školy od 1. září 2021 1. 9. 2021 – 8.00 nástup do školy do kmenových učeben od 2. 9. 2021 – probíhá výuka podle platného rozvrhu 1. – 3. 9. 2021 – adaptační kurz 1A4 a 1A4 Hygienická pravidla: po příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce...

Burza učebnic

V pondělí 13.9.2021 proběhne Burza učebnic, tradičně o velké přestávce v učebně č. 1.

Prázdninový provoz školy

Během letních prázdnin bude fungovat kancelář školy od 8 do 12 hodin. Návštěvu je třeba si telefonicky domluvit předem. V termínu 9. – 13.8. 2021 bude škola zcela uzavřena. Přejeme všem krásné léto.

Informace pro budoucí 1. ročníky

Dne 29.6.2021 jsme všem zákonným zástupcům nově přijatých žáků odeslali mail s informacemi o začátku nového školního roku a adaptačním kurzu. Pokud jste mail tento mail neobdrželi, kontaktujte zástupkyni ředitele – kallupova@gcbrod.cz.