Opatření u přijímacích zkoušek

Pro přijímací zkoušky platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Přehledný popis najdete na našich stránkách v sekci “Pro uchazeče” “Přijímací zkoušky”. Pokud se do doby zahájení testů podmínky upraví, budeme je aktualizovat. Sledujte...

Třídní schůzky

Vážení rodiče, i dubnové třídní schůzky se budou konat distanční formou. Proběhnou ve čtvrtek 15. dubna od 17 hodin. O způsobu připojení vás budou informovat třídní učitelé.

Úpravy přijímacích zkoušek 2021

Jednotné přijímací zkoušky na osmileté gymnázium se budou konat 5. a 6. května 2021. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium se budou konat 3. a 4. května 2021. Pozvánky se všemi potřebnými informacemi dostanou všichni zákonní zástupci...

Změny u maturit 2021

Didaktické testy se posouvají na 24. – 26. května. U DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení na 85 minut, u DT z cizího jazyka dojde k prodloužení na 110 minut a u DT z matematiky na 135 minut. Ústní část maturitní zkoušky bude probíhat od 1. června...