V době distanční výuky vybavujeme třídy novým nábytkem, už nám tady chybí jen studenti. Těšíme se na vás!