1. Od pondělí 17. 1. 2022 se plošně testují všichni žáci a zaměstnanci jednou týdně, a to vždy v pondělí žáci 1. vyučovací hodinu a učitelé ihned po příchodu do školy.
 2. V případě pozitivního antigenního testu žák či učitel ihned opustí školu a podstoupí konfirmační PCR test. O výsledku ihned informuje školu.
 3. Od 17. 1. 2022 je avizována změna karanténních pravidel, příslušný metodický pokyn hlavní hygieničky se očekává. Mělo by dojít ke zrušení karanténních výjimek, karanténa při rizikovém kontaktu s osobou, u které bylo onemocnění Covid potvrzeno PCR testem, bude nařízena všem osobám, tzn. i s očkováním a po prodělání nemoci.
 4. V této souvislosti žádám o dodržování následujících opatření:
  • Důsledně mějte ochranu nosu a úst po celou dobu testování až do zjištění výsledku testu všech osob zdržujících se ve třídě.
  • Podle pravidel pro určování rizikového kontaktu ze strany KHS, a tedy rozhodování o karanténě dotčených osob, je zásadní skutečnost, zda při kontaktu měly osoby nasazenu adekvátní ochranu dýchacích cest nebo nikoliv.
  • Připomínám pravidla vyplývající z „rouškového“ mimořádného opatření spočívající v tom, že žáci a studenti mohou ve škole (ve vnitřním prostoru) odložit ochranu nosu a úst až v okamžiku, kdy jsou usazeni na svých místech ve třídě. Obdobně platí pro pedagogické pracovníky (očkované), že odkládají ochranu nosu a úst až v okamžiku zahájení výuky ve třídě.
  • Důrazně proto žádám, aby žáci i zaměstnanci ve společných prostorách a o přestávkách ve třídách používali ochranu nosu a úst.