Žáci jsou hodnoceni známkou ve všech předmětech. Pololetní klasifikace je zpřístupněna ve webové i mobilní aplikaci Bakalářů. Výpis z vysvědčení za 1. pololetí bude žákům předán až bude možný jejich návrat do školy.