Jednotné přijímací zkoušky na osmileté gymnázium se budou konat 5. a 6. května 2021.

Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium se budou konat 3. a 4. května 2021.

Pozvánky se všemi potřebnými informacemi dostanou všichni zákonní zástupci poštou.