Informace k provozu školy od 1. září 2021

 • 1. 9. 2021 – 8.00 nástup do školy do kmenových učeben
 • od 2. 9. 2021 – probíhá výuka podle platného rozvrhu
 • 1. – 3. 9. 2021 – adaptační kurz 1A4 a 1A4

Hygienická pravidla:

 • po příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce
 • ve společných prostorách mají ochranu úst a nosu

Testování:

 • testování proběhne ve škole 3× po sobě – 1., 6. a 9. září
 • testování nepodstupují žáci s dokončeným očkováním (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělané nemoci covid (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu)
 • žáci mohou i doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 • žáci, kteří se nebudou muset testování účastnit, předloží doklad o dokončeném očkování nebo o prodělané nemoci třídnímu učiteli 1. září
 • jako doklad slouží aplikace Tečka nebo certifikát
 • pokud se žák nepodrobí testu, účastní se výuky, ale musí nosit ve všech prostorách zakrytý nos a ústa, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a nesmí zpívat
 • pokud žák nebude přítomen testování na začátku dne, ihned po příchodu se dostaví k testování do sekretariátu školy
 • v případě pozitivního výsledku žák ihned odchází ze školy, škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení o pozitivním testu, zákonný zástupce pak ihned telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který vystaví žádanku k vyšetření PCR
 • v případě pozitivního PCR testu je rodič povinen okamžitě informovat třídního učitele
 • v případě negativního PCR testu žák škole předloží doklad a dále se účastní výuky