Didaktické testy se posouvají na 24. – 26. května. U DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení na 85 minut, u DT z cizího jazyka dojde k prodloužení na 110 minut a u DT z matematiky na 135 minut. Ústní část maturitní zkoušky bude probíhat od 1. června do 23. července ( termín určí ředitel školy do 31. března 2021). Ústní část z ČJL a CJ bude dobrovolná, zbývající dvě profilové zkoušky budou povinné. Více informací bude zveřejněno na webových stránkách v sekci maturity.