Zahraniční kontakty Gymnázia Český Brod se Spolkovou republikou Německo

 

   Gymnázium Český Brod má v Německu dvě partnerské školy. Studenti gymnázia se pravidelně každý rok účastní výměnných studijních pobytů. Během kolektivních i individuálních výměn jsou studenti ubytováni v rodinách žáků partnerských škol.

   Oba projekty se uskutečňují za výrazné finanční podpory Česko–německého fondu budoucnosti. Účast našich studentů na některých akcích je též finančně podporována Společností přátel Gymnázia Český Brod. Na výměnné pobyty v Lichtenfelsu též přispívá  Zemský úřad v Lichtenfelsu.

  

   První partnerskou školou je Meranier-Gymnázium v Lichtenfelsu ve spolkové zemi Bavorsko. Lichtenfels je menší historické město (21,5 tis.obyvatel, založeno v 13. století) ležící na Mohanu. Má velice zajímavé okolí (termální lázně Bad Staffelstein, klášter Banz, Bazilika Čtrnácti svatých, města Bamberg, Coburg, Seßlach aj.). Lichtenfels je též známý výrobou proutěného zboží.

   Spolupráce s tímto gymnáziem začala již v roce 1992. Oficiální partnerství obou škol bylo podepsáno roku 2000 na radnici v Českém Brodě. V roce 2002 obdrželo Meranier-Gymnázium jako uznání za spolupráci s Gymnázien Český Brod zvláštní ocenění. Součástí této ceny byla společná cesta našich a německých studentů do Bruselu, spojená s návštěvou Evropského parlamentu.

    V květnu tohoto roku se 22 studentů našeho gymnázia zúčastnilo výměnného studijního pobytu v Lichtenfelsu . Co všechno jsme během týdenního pobytu zvládli? Navštívili jsme města Coburg, Seßlach, Bamberg a hraniční oblast mezi oběma bývalými německými státy. Studenti si prohlédli též Lichtenfels, školu a zúčastnili se výuky. Největší dojem na mnohé z nás učinilo sportovní zázemí gymnázia. Jednoho večera se proměnil sportovní hala v divadelní scénu, a my měli možnost zhlédnout velmi dobře připravené  představení školní divadelní skupiny. 1.květen strávili naši studenti  v rodinách a zažili pro nás netradiční oslavu tohoto svátku.

    V příštím školním roce navštíví němečtí studenti Gymnázium v Českém Brodě. Všichni se budeme snažit, aby i tentokrát byli všichni z Lichtenfelsu v České republice spokojeni.

     Druhou naší partnerskou školou je Gymnázium am Ostring v Bochumi. Bochum je moderní průmyslové město ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko.

    Spolupráce s gymnáziem v Bochumi začala v roce 1997. V tomto případě se jedná o individuální  3 až 4 týdenní výměnné pobyty. Dodnes se těchto výměn zúčastnilo 27 německých a 33 českých studentů. Studenti se účastní výuky a všech akcí školy. Též jsou pro ně organizovány různé výlety. Studenti z Bochumi musí během pobytu v Českém Brodě zpracovat seminární práci na téma Česká republika (např. čištění odpadních vod v Českém Brodě, Češi a evropská ústava aj.)  Tento studijní pobyt je pro rodinu i studenta náročnější, ale výrazné zlepšení v německém jazyce je krásnou odměnou.

    V rámci partnerství s gymnáziem v Bochumi jsme též pracovali společně s jinými evropskými  školami na několika projektech. Např. na tříletém projektu "Comenius" se podílely střední školy z Bulharska, Lotyšska a Polska.

    Ve školním roce 2004/05 jsme  při příležitost 60.výročí ukončení II.světové války a rozšíření EU společně s gymnáziem v Bochumi a střední školou v Talsi (Lotyšsko) pracovali na projektu "Mír pro Evropu, Evropa pro mír“. Z gymnázia v Českém Brodě se tohoto projektu zúčastnilo 12 studentů a 3 učitelé. Naši studenti zdokumentovali v našem regionu místa, která hrála významnou roli v období II.světové války, a zpracovali vzpomínky  občanů, kteří  strávili část svého života v koncentračních táborech nebo na nucených pracích v Německu. Žáci gymnázia Českého Brodu graficky zpracovali logo projektu a připravili zajímavou prezentaci České republiky, města a školy. Vyvrcholením projektu bylo společné týdenní setkání studentů všech tří škol v Lotyšsku. Zde studenti prezentovali své práce a navštívili mnoho zajímavých míst (např. v Rize Muzeum okupace, národní parky aj.).

V květnu 2007 proběhla 2.část výměnného studijního pobytu studentů gymnázia z Lichtenfelsu tentokrát v Českém Brodě.

V červenci 2007 jsme byli pozváni na oslavu 100.výročí založení Meranier-Gymnázia Lichtenfels.

V září 2007 se dvě studentky a dvě vyučující německého jazyka zúčastnily v Bochumi Evropského kongresu partnerských škol tohoto gymnázia.

 

    Jaké akce plánujeme na  školní rok 2007/2008 ?

V březnu přijedou na individuální výměnu 3 studentky z Bochumi.

Na duben je opět naplánován skupinový zájezd našich studentů do Lichtenfelsu.

V létě pojedou 3 studenti na několikatýdenní výměnný pobyt do Bochumi.

I tentokrát se nám podařilo získat finanční podporu od Česko-německého fondu budoucnosti.

 

 

    V rámci spolupráce se školami v Německu mají naši studenti možnost prověřit a zlepšit  své jazykové znalosti, poznají danou zemi, její kulturu, školský systém a život rodiny. Mnozí naváží osobní kontakty, které jsou nejdůležitější, a mnohé přetrvají roky.

 

                                    Lotyšsko - květen 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na město Talsi

 

 

 

 

Naše skupina v Talsi – oficiální logo projektu (viz trička) zhotovili studenti Českého Brodu s PhDr.J.Jebavou    

 

 

„Literatur-Tour“ –  kamenná pyramida ve Valpene,  čtení úryvků z děl německých, lotyšských a českých autorů

 

 

L.Thomes (Gymnázium Č.Brod)  prezentuje svou práci o Jiřím Justicovi

 

 

 

Návrat do vlasti – v Rize přistálo letadlo s logem Českého Brodu

 

 

                     Německo – Lichtenfels, květen 2006

 

 

 

 

Společné foto všech účastníků výměnného pobytu v Lichtenfelsu

 

 

 

Prohlídka pevnosti v Coburgu

 

 

Výlet do středověkého města  Seßlach

 

 

Rozloučení – brzy se zase uvidíme