DOFE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (program DofE)

Koordinátorka: Mgr. Marie Sixtová – sixtova@gcbrod.cz

O našich expedicích si můžete přečíst v následujících článcích: