DOFE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (program DofE)

Koordinátorka: Mgr. Marie Sixtová – sixtova@gcbrod.cz

Obecné informace o programu DofE

Leták pro rodiče

Aktivity

Brožura

 

Bronzová ceremonie v Kutné Hoře 2024

Veronice Šťastné moc gratulujeme

O našich expedicích si můžete přečíst v následujících článcích: