Školní jídelna

Stravování je zajištěno ve školním restaurantu, ulice Bedřich Smetany.

Žáci, kteří mají zájem o stravování, se musí přihlásit na www.skolnirestaurantcb.cz 

Platby za obědy provádějte na účet 3330300333/0600. Doporučujeme zaslat zálohu ve výši 600 Kč, aby pokryla stravování po celý měsíc. Jako variabilní symbol vyplňte tel. číslo zákonného zástupce, které jste uvedli v přihlášce. Číslo vyplňte bez předčíslí a bez mezer (jen 9 číslic). Doporučujeme pro platbu záloh zřídit trvalý příkaz.

 Jídelníček

Stránky školní jídelny