Přijímací zkoušky

Vážení uchazeči o studium na našem gymnáziu.

Pro přijímací zkoušky platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví:

Uchazeč bude připuštěn ke zkoušce pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním PZ.

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného opatření Ministarstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b)  dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb,

c) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky (u jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Potvrzení střední škola nevybírá – pouze u vstupu ověří.

Pokud uchazeč některé z výše uvedených potvrzení nepředloží, nebude mu umožněna přítomnost na přijímacích testech.

Do budovy nebude umožněn vstup doprovázejícím osobám.

U vstupu do budovy bude nutno použít dezinfekci.

Všichni uchazeči budou muset mít po celou dobu pobytu v budově zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít respirátor FFP2).

 

Doklad o pozitivním testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce. Omluva se předkládá písemně řediteli školy nejpozději do 3 dnů od data konání zkoušky. Uchazeč má následně nárok na zkoušku v náhradním termínu.

 

Základní informace:

 Přijímací zkoušky na naše gymnázium budou tvořeny testem z matematiky a testem z českého jazyka. Obě tyto zkoušky vytváří a vyhodnocuje CERMAT. Doporučujeme vám projít si stránky CERMATU a seznámit se např. s pravidly a podobou testů.

 MŠMT navýšilo čas u didaktických tesů jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka bude trvat 70 minut a test z matematiky 85 minut. Více se dočtete na stránkách CERMATU.

 

KONTAKT

Gymnázium

Vítězná 616, Český Brod 282 01

+420 321 622 347

info@gcbrod.cz

IČO: 48665967

zřizovatel

Středočeský kraj
Zborovská 11
Praha 5 – Smíchov
150 21

spolupracujeme

Jsme Fakultní škola PřF UK