SPG

Vážení rodiče,

při našem gymnáziu funguje už řadu let Společnost přátel gymnázia Český Brod, z.s. (SPG). Jejím cílem je především pomoci škole zlepšovat studijní prostředí a podporovat aktivity studentů.

Studentům, jejichž rodiče uhradili každoroční členský příspěvek ve výši 700,-Kč, SPG přispívá například na třídní výlety, lyžařské a vodácké kurzy, zahraniční výměnné pobyty, pořádání maturitního plesu, nebo hradí cestovné na olympiády a soutěže. Z SPG je také hrazeno Wi-Fi připojení ve škole nebo příspěvek na MS Office pro studenty.

Další finanční prostředky včetně sponzorských darů jsou na základě návrhů ze strany vedení školy, pedagogů a studentů rozdělovány na investice směřující ke zkvalitnění studijního zázemí. SPG se také aktivně podílí na pořádání školních kulturních akcí.

Těšíme se na spolupráci také s Vámi!

                                                                                                                                                                   Za SPG Jitka Crosnier Leconte

 

Vzor platby příspěvku

Zápis HV SPG 29.3.22

Zápis 28. 5. 2020

Výroční zpráva SPG 2019-2020

Zápis per rollam 9. 11. 2020

Zápis HV SPG per rollam_14. 4. 21

Zápis HV SPG 16.6.2021

Zápis_19.10.21

Výroční zpráva SPG 2020-21

KONTAKT

Gymnázium

Vítězná 616, Český Brod 282 01

+420 321 622 347

info@gcbrod.cz

IČO: 48665967

zřizovatel

Středočeský kraj
Zborovská 11
Praha 5 – Smíchov
150 21

spolupracujeme

Jsme Fakultní škola PřF UK