SPG

Vážení rodiče,

při našem gymnáziu funguje už řadu let Společnost přátel gymnázia Český Brod, z.s. (SPG). Jejím cílem je především pomoci škole zlepšovat studijní prostředí a podporovat aktivity studentů. Studentům, jejichž rodiče uhradili každoroční členský příspěvek ve výši 700,-Kč, SPG přispívá například na třídní výlety, lyžařské a vodácké kurzy, zahraniční výměnné pobyty, pořádání maturitního plesu, nebo hradí cestovné na olympiády a soutěže. Z SPG je také hrazeno wifi připojení ve škole nebo příspěvek na MS Office pro studenty. Další finanční prostředky včetně sponzorských darů jsou na základě návrhů ze strany vedení školy, pedagogů a studentů rozdělovány na investice směřující ke zkvalitnění studijního zázemí. SPG se také aktivně podílí na pořádání školních kulturních akcí. Těšíme se na spolupráci také s Vámi!

                                                                                                                                              Za SPG Ing. Tereza Blažková

Provádění plateb příspěvku SPG

Výroční zpráva SPG 2022-2023

Výroční zpráva SPG 2021-2022

Výroční zpráva SPG 2020-2021

Výroční zpráva SPG 2019-2020

Zápis HV SPG 14.11.2023

Zápis HV SPG 20.9.2023

Zápis HV SPG 20.6.2023

Zápis HV SPG 22.3. 2023

Zápis HV SPG 15. 11. 2022

Zápis HV SPG 29. 3. 2022

Zápis HV SPG 16. 6. 2021

Zápis HV SPG 19. 10. 2021

Zápis HV SPG 28. 5. 2020

Zápis HV SPG 9. 11. 2020