Obecné informace

Gymnázium v Českém Brodě 

bylo založeno jako městské reálné gymnázium v roce 1919.

Gymnázium je zřízeno Středočeským krajem jako škola, která poskytuje čtyřleté a osmileté střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

V současnosti je to škola se všeobecným zaměřením se zvýšeným důrazem na výuku cizích jazyků a informatiky.

Naším hlavním cílem je připravit studenty na další studium na vysokých školách všech typů.

 

Studijní obory dle KKOV:

7941K81 pro osmileté studium
7941K41 pro čtyřleté studium

Škola

Gymnázium Český Brod

Vítězná 616, Český Brod 282 01

+420 321 622 347

info@gcbrod.cz

IČO: 4866596

Zřizovatel

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

www.kr-stredocesky.cz

Spolupracujeme

Jsme Fakultní škola PřF UK

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

www.natur.cuni.cz/fakulta

Dotace

DIGITALIZUJEME ŠKOLU 

Realizace investice

Národního plánu obnovy Komponenta 3.1

www.gcbrod.cz/o-skole/dotace/

Gymnázium Český Brod