Obecné informace

Gymnázium v Českém Brodě bylo založeno jako městské reálné gymnázium v roce 1919.

Gymnázium je zřízeno Středočeským krajem jako škola, která poskytuje čtyřleté a osmileté střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

V současnosti je to škola se všeobecným zaměřením se zvýšeným důrazem na výuku cizích jazyků a informatiky.

Naším hlavním cílem je připravit studenty na další studium na vysokých školách všech typů.

 

Studijní obory dle KKOV:

7941K81 pro osmileté studium
7941K41 pro čtyřleté studium

KONTAKT

Gymnázium

Vítězná 616, Český Brod 282 01

+420 321 622 347

info@gcbrod.cz

IČO: 48665967

zřizovatel

Středočeský kraj
Zborovská 11
Praha 5 – Smíchov
150 21

spolupracujeme

Jsme Fakultní škola PřF UK