Obecné informace

Gymnázium v Českém Brodě 

bylo založeno jako městské reálné gymnázium v roce 1919.

Gymnázium je zřízeno Středočeským krajem jako škola, která poskytuje čtyřleté a osmileté střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

V současnosti je to škola se všeobecným zaměřením se zvýšeným důrazem na výuku cizích jazyků a informatiky.

Naším hlavním cílem je připravit studenty na další studium na vysokých školách všech typů.

 

Studijní obory dle KKOV:

7941K81 pro osmileté studium
7941K41 pro čtyřleté studium