Dokumenty

Inspekční zprávy

Protokol o kontrole, kterou ČŠI provedla na našem gymnáziu ve dnech 16., 18. a 19. března 2015 (soubor ve formátu [PDF])

Inspekční zpráva z šetření ČŠI ve dnech 16., 18. a 19. března 2015.
Rozhodně doporučujeme k přečtení!!! Soustředěná práce evidentně přináší dobré výsledky. (soubor ve formátu [PDF])

Inspekční zpráva (soubor ve formátu [PDF]), kterou jsme získali ze stránek ČŠI. Česká školní inspekce školu prověřovala na začátku listopadu 2009. “Není to pro nás špatné čtení.”

Inspekční zprávy

 

Školní Vzdělávací Program (ŠVP)

Školní vzdělávací program(dále jen ŠVP) našeho gymnázia je rozsáhlý dokument. Rozpracovali jsme na podmínky našeho gymnázia RVP gymnaziálního vzdělávání a zároveň i RVP základního vzdělávání.

Od 1. září 2017 budou žáci nově nastupujících ročníků a ti, kteří postupují do kvinty osmiletého studia, vzhledem k zamýšlenému nasazení povinné maturitní zkoušky z matematiky od šk.r. 2020 – 2021, pracovat podle nového ŠVP.

Tento ŠVP je zpracován ve variantě pro čtyřleté (od 1.9.2017) a pro osmileté (od 1.9.2017) studium.

Žáci ostatních tříd školy dokončí své studium podle ŠVP, se kterým studium vyššího gymnázia začínali.
I původní ŠVP má modifikaci pro čtyřleté (do 1.9.2019) a pro osmileté (do 1.9.2019) studium a jsou do něj zakomponovány změny, které MŠMT vložilo v průběhu let do RVP gymnaziálního vzdělávání a do RVP základního vzdělávání. Původní ŠVP skončí platnost v roce 2019, kdy podle tohoto ŠVP ukončí své studium maturitní ročníky

K tomuto “základnímu celku” našeho ŠVP budeme postupně doplňovat, podle toho jak se např. vyvíjí situace ve volbě povinně volitelných seminářů v předposledním a posledním ročníku, jejich rozpracovaná ŠVP.

Kompletní tisková verze ŠVP Gymnázia Český Brod je k dispozici v ředitelně gymnázia.

ICT plán

ICT plán školy je zpracován a k nahlédnutí v ředitelně.

“Pravidla používání počítačové sítě Gymnázia Český Brod”.

Nová maturitní zkouška ve školním roce 2019 - 2020 - COVID - 19

Nová maturitní zkouška ve školním roce 2019 – 2020 bude ovlivněna zvláštním průběhem školního roku v souvislosti s pandemií COVID – 19.
Určitě lze v jejích základech nalézt významnou podobu s maturitní zkouškou loňskou.
Došlo však k určitým změnám ve školském zákoně a v legislativním návrhu je nová prováděcí vyhláška, která by se měla týkat jenom specifické letošní situace.
Značně nejistá je i situace kolem časového zařazení maturitní zkoušky.
Jsme si vědomi toho, že se může situace ještě mnohokrát změnit.
Pokud dojde ke změnám, které nám MŠMT a nebo zřizovatel vnutí, pak tuto směrnici předěláme.
Vzhledem k časové tísni a množství povinností, které je nutno pro bezvadný chod maturitních zkoušek zařídit, vydal ředitel školy tuto interní směrnici č. 102
“Uzavření 2. pololetí a pokyny k organizaci MZ na Gymnáziu Český Brod ve školním roce 2019/2020”
a

Seznam maturitní literatury je již ve verzi pro školní rok 2019 – 2020.
“Maturitní seznam literatury 2019-2020”
.

Obecné podrobnosti ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2019 – 2020 naleznete na “www.novamaturita.cz”

KONTAKT

Gymnázium

Vítězná 616, Český Brod 282 01

+420 321 622 347

info@gcbrod.cz

IČO: 48665967

zřizovatel

Středočeský kraj
Zborovská 11
Praha 5 – Smíchov
150 21

spolupracujeme

Jsme Fakultní škola PřF UK