Seminární práce

Termíny pro školní rok 2023/2024 – 7A8 a 3A4

do 15. 11. vybrat téma

do 10.12. odevzdat anotaci včetně návrhu na podobu praktické části práce, klíčová slova, osnovu

do 28. 2. odevzdat práci

do 31. 3. oznámení výsledku

Pokud je práce hodnocena jako nedostatečná, musí žák přepracovat seminární práci do termínu 30. 4.

Manuál seminární práce