Seminární práce

Termíny pro školní rok 2022/2023

7A8 a 3A4
1.11. - zadání práce
28.2. - odevzdání práce
31.3. - oznámení výsledku
30.4. - případné přepracování


8A8 a 4A4
1.11. - zadání práce
31.1. - odevzdání práce
28.2. - oznámení výsledku

14 dní před klasifikační poradou - případné přepracování

Seminární práce – manuál