Aktuality

Výuka od 24.5.2021

Výuka od 24.5.2021

Od pondělí 24.5.2021 chodí do školy všechny třídy. Všichni žáci budou testováni antigenními testy v pondělí behěm 1.vyučovací hodiny . Netestují se žáci, kteří doloží, že prodělali Covid či předloží doklad o testování v jiném zařízení. Obědy ve školní jídelně jsou...

Výuka od 17.5.2021

Výuka od 17.5.2021

Od pondělí 17.5. jdou do školy všechny třídy nižšího gymnázia. Obědy si musí přihlásit každý sám. Těšíme se na vás.

Výuka od 10. května 2021

Výuka od 10. května 2021

V týdnu od 10. května do 14. května bude probíhat prezenční výuka tříd 3A8 a 4A8. Nezapoměňte si přihlásit obědy. Třídy 1A8 a 2A8 se na tento týden vracejí na distanční výuku.

1A8 a 2A8 od 3.5.2021

1A8 a 2A8 od 3.5.2021

Podle včerejšího vyjádření vlády jdou prima a sekuda v týdnu od 3.5.2021 prezenčně do školy. Vstup do budovy bude umožněn bočním vchodem, protože současně probíhají přijímací zkoušky a hlavní vchod bude vyhrazen uchazečům o studium. Obědy ve školní jídelně si musíte...

Opatření u přijímacích zkoušek

Opatření u přijímacích zkoušek

Pro přijímací zkoušky platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Přehledný popis najdete na našich stránkách v sekci "Pro uchazeče" "Přijímací zkoušky". Pokud se do doby zahájení testů podmínky upraví, budeme je aktualizovat. Sledujte tedy naše stránky....

Třídní schůzky

Třídní schůzky

Vážení rodiče, i dubnové třídní schůzky se budou konat distanční formou. Proběhnou ve čtvrtek 15. dubna od 17 hodin. O způsobu připojení vás budou informovat třídní učitelé.

Úpravy přijímacích zkoušek 2021

Úpravy přijímacích zkoušek 2021

Jednotné přijímací zkoušky na osmileté gymnázium se budou konat 5. a 6. května 2021. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium se budou konat 3. a 4. května 2021. Pozvánky se všemi potřebnými informacemi dostanou všichni zákonní zástupci...

Změny u maturit 2021

Změny u maturit 2021

Didaktické testy se posouvají na 24. - 26. května. U DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení na 85 minut, u DT z cizího jazyka dojde k prodloužení na 110 minut a u DT z matematiky na 135 minut. Ústní část maturitní zkoušky bude probíhat od 1. června do...