Výsledky

ýsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, pod následujícími odkazy jsou k dispozici výsledky přijímacích zkoušek na naše gymnázium.

Výsledky 4 leté

Výsledky 8 leté

 

Přijatí studenti

Přijatým uchazečům nebude doručeno žádné písemné rozhodnutí o přijetí. Tito studenti jsou ve výsledkové listině označeni slovem „Přijat(a)“.

 

Zápisový lístek

Od zítřka (29.4.2022) začíná běžet čas na odevzdání zápisového lístku. Ten musíte na zvolenou školu odevzdat do deseti pracovních dnů. Pro naši školu je to do 12. 5. 2022. Pokud tak neučiníte, vzdáváte se tím práva být přijat na naši školu. Pokud uplatníte ZL na jinou školu, dejte nám prosím o tom vědět. Výrazně nám tím pomůžete k urychlení přijímacího řízení. ZL může uchazeč vzít zpět pouze v případě, že je přijat na jinou školu na odvolání.

 

Volba druhého cizího jazyka u čtyřletého studia

Při odevzdávání lístku prosím sdělte, zda si jako druhý cizí jazyk volíte němčinu nebo francouzštinu. O výsledném rozdělení jazyků budete informováni po skončení přijímacího řízení.

 

Nepřijatí uchazeči

Nepřijatým uchazečům bude doručeno písemnou formou rozhodnutí o nepřijetí. Pokud se chcete proti tomuto rozhodnutí odvolat, musíte počkat na doručení rozhodnutí a odvolávat se podle čísla jednacího, které je na něm uvedeno.

Pokud si přejete vyzvednout rozhodnutí osobně v kanceláři školy, můžete tak učinit v úterý 3.5.2022 od 10 do 17 hodin. Současně tak můžete vyřídit i podání odvolání.

 

Odvolání

Proti rozhodnutí o nepřijetí se zákonní zástupci uchazečů mohou odvolat prostřednictvím ředitele gymnázia a rozhoduje o něm ředitel gymnázia, případně je postoupeno k dalšímu rozhodnutí na Krajský úřad Středočeského kraje. Odvolání je možné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.  Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem i uchazečem.

 

KONTAKT

Gymnázium

Vítězná 616, Český Brod 282 01

+420 321 622 347

info@gcbrod.cz

IČO: 48665967

zřizovatel

Středočeský kraj
Zborovská 11
Praha 5 – Smíchov
150 21

spolupracujeme

Jsme Fakultní škola PřF UK