Výsledky

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

8-leté studium

4-leté studium

Poučení:

Veškeré správní lhůty začínají běžet následující pracovní den po vyhlášení výsledků tohoto přijímacího řízení, tedy od čtvrtka 20. května 2021.

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku v kanceláři školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 2. června 2021.  Vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chcete uplatnit zápisový lístek na škole, která vás přijala na odvolání.

Odvolání:

Odvolat se můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.  Abyste se mohli odvolat, musíte mít „Rozhodnutí o nepřijetí“ v písemné podobě. V textu svého odvolání, které se píše volnou formou, se musíte odkazovat na číslo jednací, které je na „Rozhodnutí“ uvedeno. Možnost vyzvednout si „Rozhodnutí o nepřijetí“ osobně a současně podat odvolání je možné 24.5. 2021 od 9 do 17 hodin (případně po domluvě). Odvolání musí být podepsáno i uchazečem.

Na uložení rozhodnutí u provozovatele poštovních služeb po dobu 10 dnů se vztahuje § 24 správního řádu s tím, že jestliže si adresát uloženou písemnost (rozhodnutí o nepřijetí) ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. (tzv. fikce doručení).

Všem přijatým uchazečům moc gratulujeme.

 

KONTAKT

Gymnázium

Vítězná 616, Český Brod 282 01

+420 321 622 347

info@gcbrod.cz

IČO: 48665967

zřizovatel

Středočeský kraj
Zborovská 11
Praha 5 – Smíchov
150 21

spolupracujeme

Jsme Fakultní škola PřF UK