Přijímací zkoušky

Zkoušky se konají ve dnech 13. a 14. 4. 2023 pro čtyřleté studium a 17. a 18. 4. 2023 pro osmileté studium. Ke zkouškám se dostavte v 8:15. Doprovodu žáků nebude umožněn vstup do budovy školy. Přestávku mezi testy tráví uchazeči ve škole. Předpokládaný konec testů je v 12:05. Přejeme včem uchazečům mnoho štěstí.