Výměnný pobyt – Lichtenfels

V minulém týdnu nás v rámci výměnného pobytu navštívili studenti z gymnázia z Lichtenfelsu. Moc děkujeme všem rodičům, kteří se na výměně podíleli a poskytli německým studentům zázemí ve svých rodinách.